Diervriendelijke gemeente

Pers, Het Laaste Nieuws : "Oudergem verkozen tot meest diervriendelijke gemeente van het Gewest"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

Oudergem ontving deze week het gouden label van ‘Diervriendelijke Gemeente' van minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt (Défi). Dat label beloont de Brusselse gemeente die het meeste inspanningen heeft geleverd voor de dieren.

[…] In totaal kregen 17 gemeenten het label 2022. Tot de meest vernieuwende projecten behoorden de oprichting van een ‘memory wall' voor overleden dieren in Evere, de organisatie van een feest rond het thema dierenwelzijn in Anderlecht en het bezoek aan het asiel van Veeweyde door de scholen van Sint-Agatha-Berchem. Maar de grote winnaar was wel Oudergem, die als enige het gouden label kreeg toegewezen.

[…] “Ik ben verheugd over de groeiende belangstelling voor dit label, wat bevestigt dat dierenwelzijn een belangrijk maatschappelijk thema is geworden voor onze stadsgenoten”, geeft Clerfayt nog mee. “In 2023 lanceren we ook een nieuwe editie die zal focussen op de sterilisatie en identificatie van katten.”

het gebruik van TikTok

Pers, Het Laaste Nieuws : "Brussels Gewest verbiedt TikTok-gebruik door overheidspersoneel".

 Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laaste Nieuws

Vrijdagavond maakte de Brusselse regering bekend dat het gebruik van TikTok voortaan verboden wordt op de werktoestellen van overheidspersoneel. Zo treedt de regering in de voetsporen van de Europese instellingen, die het verbod al eerder invoerden.

[…] “Alle beleidsniveaus moeten streven naar een maximale beveiliging van hun gevoelige gegevens”, voegt Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi) nog toe. “Daarom zal ik de plaatselijke besturen vragen om hetzelfde te doen en het gebruik van TikTok op de professionele smartphones van alle gemeentelijke ambtenaren ook gedurende zes maanden te verbieden.”

Lees meer op de website

Discriminatietests bij aanwervingen

pers, De Standaard : "Brusselse regering vereenvoudigt discriminatietests bij aanwervingen"

Uittreksel uit het artikel verschenen in De Standaard

De Brusselse regering heeft in derde lezing ingestemd met een ontwerp van ordonnantie om de uitvoering van discriminatietests bij aanwervingen te vereenvoudigen en proactiever te maken.

Minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFi) heeft dinsdag het nieuws over het ontwerp gemeld.

[…] De tests zullen ook proactiever zijn. Als bijvoorbeeld uit een wetenschappelijke studie een vermoeden van discriminatieverschijnselen in een activiteitensector blijkt, zullen de gewestelijke

[…] ‘Sinds de goedkeuring in november 2017 van de ordonnantie die de invoering van discriminatietests mogelijk maakt, is het Brussels Gewest een pionier in België en in Europa in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving’, stelt Clerfayt.

[…] Clerfayt wijst naar een recente studie van de Universiteit Gent, waaruit blijkt dat een arbeidsbeperking de voornaamste grond van discriminatie is. Dan is de kans op een positief antwoord 41 procent lager dan voor een zogenaamd valide persoon. Op de tweede plaats komt fysieke onaantrekkelijkheid, met 37 procent minder positieve antwoorden, gevolgd door gevorderde leeftijd (34 procent), lgbtqia+-geaardheid (30 procent) en etnische afkomst (29 procent).

Lees meer op de website

FixMyStreet

Pers, Het Laaste Nieuws : "Al meer dan 400.000 incidenten gemeld via FixMyStreet"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laaste Nieuws

Op de app FixMyStreet kunnen Brusselaars beschadigingen in de openbare ruimte melden, zoals kapotte stoeptegels, graffiti of achtergelaten voertuigen. Sinds de lancering 10 jaar geleden, werd het platform al meer dan 400.000 incidenten gesignaleerd.

[…] “Ik ben blij dat FixMyStreet zo'n groot succes is”, klinkt het bij Bernard Clerfayt (DéFi), Brussels minister van Digitalisering. “Dat is ook logisch, want de voordelen van de app zijn talrijk: ze is eenvoudig en snel te gebruiken, en de meldingen worden opgevolgd. FixMyStreet is het perfecte voorbeeld van hoe technologie het dagelijks leven van de Brusselaars kan verbeteren”, aldus de minister. […]

Lees meer op de website

Sportinfrastructuur

Pers, Het Nieuwsblad : "Gewest maakt 25 miljoen euro vrij voor sportinfrastructuur".

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Nieuwsblad

De Brusselse regering heeft ingestemd met een nieuwe projectoproep voor gemeenten die het aanbod van hun sportinfrastructuur willen vergroten. Dat maakt Brussels minister Bernard Clerfayt (DéFI) bekend.

[…] “Sport is een echte katalysator voor persoonlijke ontwikkeling, draagt bij tot een goede algemene gezondheid, stimuleert het zelfvertrouwen en brengt waarden bij die essentieel zijn voor het samenleven. Sportbeoefening moet een recht worden”, vindt minister Clerfayt.

[…] De gemeenten hebben tot 10 september de tijd om hun projecten in te dienen.

Onlinediensten

Pers, Het Nieuwsblad : Minister stelt maatschappelijk werkers gerust: “We schaffen de fysieke loketten niet af”

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Nieuwsblad:

De Brusselse regering heeft een delegatie van maatschappelijk werkers ontvangen die zich uitspreken tegen de digitalisering van de Brusselse overheidsdiensten. Dat heeft de Brusselse minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (DéFI) gisteren gemeld.

[…] Daarnaast worden vier rechten voor de Brusselaars gecreëerd: het recht om alle administratieve procedures online te verrichten voor wie dat wil, het recht om zich online te laten begeleiden bij de administratieve procedures voor wie daar nood aan heeft, het recht om te beschikken over digitale procedures toegankelijk voor personen met een handicap, en ten slotte het recht om toegang te hebben tot alternatieven voor online procedures.

[…] “Dat is het tegenovergestelde van onze strategie”, antwoordt minister Bernard Clerfayt. “Dit ontwerp van ordonnantie zal de fysieke loketten niet afschaffen. Het wil de toegang tot digitale technologie garanderen voor wie dat wil, en dat is volgens de barometer van de Koning Boudewijnstichting ongeveer 85 procent van de Brusselaars.”

[…]  “Mensen niet steunen die dit instrument (nog) niet onder de knie hebben, zou betekenen dat zij de voordelen die het kan bieden, niet kunnen benutten.” […]

Kraamgeld

Pers, Het Nieuwsblad : "Brussel geeft ook aan homokoppels kraamgeld"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Nieuwsblad

[…] Zo komt er een einde aan jarenlange discriminatie, meldt Brussels minister bevoegd voor Gezinsbijslagen Bernard Clerfayt (DéFI). Het voorstel werd dinsdag goedgekeurd in de commissie van het Brussels parlement. Momenteel voorziet de wettekst van de ordonnantie van 25 april 2019 dat het kraamgeld en het startbedrag enkel aan de moeder worden uitbetaald. […]

Administratieve procedures online

Pers, Bruzz : "Clerfayt wil alle administratieve procedures online toegankelijk maken"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (Défi) werkt aan een ontwerp van ordonnantie dat alle administratieve procedures online toegankelijk moet maken. "Toegankelijkere administratieve procedures online stellen ons in staat om aan de verwachtingen van de Brusselaars te voldoen."

[…] In Brussel werden vorig jaar 81 procent gebruikers geteld, tegenover 65 procent in 2019. In Vlaanderen zijn deze percentages respectievelijk 78 en 65 procent, tegenover 75 en 63 procent in Wallonië.
"Uit deze resultaten blijkt duidelijk dat de burger steeds meer de digitale weg opgaat", klinkt het op het kabinet van Clerfayt.

[…] "En als de Brusselaars steeds meer vragende partij zijn om hun administratieve handelingen van thuis uit te kunnen uitvoeren, wil ik dit fenomeen graag versnellen door van de besturen te eisen dat ze hun diensten digitaliseren, maar ook door ondersteuning te bieden aan diegenen die het verst van de digitale technologie afstaan."

[…] Tot slot wil Clerfayt er ook voor zorgen dat de digitaal kwetsbare Brusselaars niet uit de boot vallen en sneller aansluiting vinden bij online overheidsdiensten. […]

Testen op discriminatie

pers, De Tijd : "Inspecteurs mogen undercover testen op discriminatie bij Brusselse bedrijven"

 Uittreksel uit het artikel verschenen in De Tijd

De Brusselse regering breidt de mogelijkheden voor praktijk testen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt uit. De procedure wordt vergemakkelijkt omdat er te weinig meldingen binnenkwamen.

[…] Minister van Werk Bernard Clerfayt (Defi) wil het instrument uitbreiden en vereenvoudigen. ‘Met het tekort aan arbeidskrachten in talrijke sectoren kan niemand zich deze sociale verspilling veroorloven’, zegt hij. Clerfayt heeft een nieuwe ordonnantie klaar, die inmiddels in tweede lezing is goedgekeurd door de Brusselse regering.

[…] De inspecteurs mogen ook ter plaatse bij ondernemingen gaan controleren onder een schuilnaam, wat voorheen niet mocht. Ze kunnen daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd worden. Clerfayt denkt niet dat daardoor een risico op uitlokking bestaat. ‘De richtlijnen zijn zeer duidelijk’, zegt zijn woordvoerster. […]

Morgen geeft Picqué dus zijn sjerp door aan Jean Spinette

Pers, De Standaard : "Charles Picqué stopt als burgemeester"

Uittreksel uit het artikel verschenen in De Standaard

Burgemeester van Sint-Gillis Charles Picqué (PS) geeft morgen de fakkel door aan schepen Jean Spinette.

[…] Morgen geeft Picqué dus zijn sjerp door aan Jean Spinette, deelde minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt gisteren mee. Hij is nu nog schepen van Onderwijs, Preventie en Financiën. Als politiek wetenschapper werkte Spinette tussen 1999 en 2006 al samen met Picqué, onder meer als verantwoordelijke wijkwerking. Hij was tussen 2007 en 2018 voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis en leidde tussen 2013 en 2018 ook de Federatie van Brusselse OCMW's. 'Ik bewonder de unieke carrière van Charles Picqué en de ongeëvenaarde lange duur ervan', vertelt Spinette. 'Ik wil de vastberadenheid en het engagement onderlijnen waarmee hij zijn verschillende mandaten heeft uitgevoerd. En ik wens hem ook een deugddoend pensioen toe.'