Van alfabetisering naar werk

Volgens de cijfers van januari 2020 kent een op de vijf bij Actiris ingeschreven werkzoekenden de bij de inschrijving opgegeven taal niet of mogelijk slechts oppervlakkig. Deze personen staan ver van de arbeidsmarkt en hebben moeilijk toegang tot een opleiding. Tegelijk worden veel middelen besteed aan alfabetisering. De vraag is dus: hoe kunnen alfabetisering en tewerkstelling beter op elkaar worden afgestemd?

Acties om alfabetisering en tewerkstelling dichter bij mekaar te brengen

Om de efficiëntie van de ingezette middelen te verhogen, heeft de minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, met de andere politiek verantwoordelijken van de Federatie Wallonië-Brussel, de FGC en het Waalse Gewest het actieplan 2021-2024 goedgekeurd voor de ontwikkeling van het gezamenlijke beleid op het vlak van de alfabetisering van volwassenen. Dat zijn de belangrijkste krachtlijnen om alfabetisering en tewerkstelling dichter bij mekaar te brengen. Ze werden bevestigd in het kader van de Interministeriële Conferentie voor alfabetisering van 3 juni 2021.

Voor Bernard Clerfayt is de doelstelling zeer duidelijk: “Vanaf het begin van het alfabetiseringstraject alsook nadien moet de toegang tot de kwalificerende opleidingen die het meest rechtstreeks tot werk leiden, worden vergemakkelijkt. Geletterdheid is niet voldoende om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. De cursisten moeten bij de beroepsopleidingen worden betrokken, zelfs als dat betekent dat de toelatingstesten moeten worden aangepast om de taalbarrière te overwinnen. Dat kan overwogen worden voor beroepen waar een geringe kennis van de taal of talen geen absolute belemmering vormt.”

De verbetering van de alfabetiseringsprojecten op hetzelfde moment als de overgangen naar de kwalificerende opleidingen zijn een prioriteit. Het is de bedoeling om toegang te geven tot de toelatingsexamens voor een kwalificerende opleiding en ervoor te zorgen dat deze opleiding tegelijk met het alfabetiseringstraject kan worden gevolgd.

Er werd ook beslist om de noden van de verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij alfabetisering, beter te vatten en te kwantificeren. En dat geldt zowel voor de moedertaalsprekers van het Frans als voor de doelgroepen waarvan het Frans niet de moedertaal is. Beide groepen hebben een verschillende opleidingsaanpak nodig. Het is de bedoeling de vastgestelde behoeften en het bestaande aanbod beter op elkaar af te stemmen, alsook een aanvullend opleidingsaanbod te ontwikkelen, indien dat nodig zou blijken.

Vanaf 2021 een groter aanbod voor alfabetisering

In overeenstemming met de engagementen uit de algemene beleidsverklaring (ABV) van het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) werd het aantal plaatsen voor alfabetisering verhoogd. Het aantal plaatsen voor stagiairs alfabetisering is gestegen van 941 plaatsen in 2020 naar 1.131 plaatsen in 2021, wat een relatieve stijging van 20% is. Aan de opleidingen “Frans vreemde taal” zullen in de loop van 2021 tot 1.621 personen kunnen deelnemen.

Het initiatief van Actiris

Analfabete personen worden ook begeleid in het kader van bredere projecten die ondersteund worden door Actiris en zich richten tot werkzoekenden met specifieke problemen waardoor hun toegang tot werk belemmerd wordt.

Het gaat om twee vzw’s: “Maks” voor de Nederlandstaligen en “Lire et écrire” voor de Franstaligen. In dit kader volgt Actiris jaarlijks 225 personen op.

Enkele links

Vanaf 2021 een groter aanbod voor alfabetisering

Brulingua biedt meer opleidingen en meer interfacetalen aan, dichter bij uw behoeften

Actualiteit
Brulingua, des formations langues en ligne

Brulingua, het online taalleerplatform, breidt zijn aanbod uit en zal 32 interfacetalen en 24 leertallen aanbieden. Inschrijven voor een taalopleiding in Brussel is de sleutel tot toegang tot werk. In één op de twee vacatures die door Actiris worden beheerd, wordt expliciet gevraagd naar talenkennis. Daarvan zijn voor meer dan 55% vaardigheden in het Frans en het Nederlands vereist.

 “Het gebrek aan taalvaardigheid bij werkzoekenden is een grote uitdaging om meer Brusselaars aan het werk te krijgen, vooral ook omdat 14.000 werkzoekenden slechts basiskennis Frans of Nederlands hebben. Hoe vind je een job als je niet eens een van de twee landstalen kent?", vraagt Bernard Clerfayt, de Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding, zich af. Naast de vele multinationals hebben namelijk veel Belgische bedrijven hun hoofdzetel in Brussel.

Het vermenigvuldigen van interfacetalen betekent het openstellen van taalopleidingen voor meer cursisten

"Inwoners van Brussel die geen Frans of Nederlands beheersen, vragen om een van deze talen te leren op een platform dat alleen in het Frans en Nederlands toegankelijk is, heeft geen zin. Het aantal interfacetalen moet worden verhoogd", merkt de Brusselse minister op.

Vanaf 19 oktober biedt Brulingua dus in totaal 32 interfacetalen aan waaronder Pools, Spaans, Italiaans, Roemeens, maar ook Arabisch, Turks en Russisch.

Ook zal Brulingua niet langer 4 leertalen aanbieden maar 24, met inbegrip van de belangrijkste Europese talen, zoals Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Deens en Zweeds.

Taalopleidingen dichter bij het “echte leven”

 “We blijven investeren in tools die de ontwikkeling van de vaardigheden van werkzoekenden ondersteunen. Dankzij de uitbreiding van het aantal aangeboden talen is Brulingua nu een applicatie voor iedereen. We kunnen nog niet alles verklappen, maar we gaan de komende maanden een hele reeks updates uitrollen. Het betreft onder andere nog meer interactieve lessen en activiteiten uit het echte leven zoals quizzen en taalcafés”, zegt Caroline Mancel, directeur-generaal ad interim van Actiris.

Het tekort aan kandidaten verhelpen

 “Het gebrek aan talenkennis is ook een van de factoren die het tekort aan kandidaten voor bepaalde functies verklaart. Dit is met name het geval voor de beroepen van secretaris/secretaresse, receptionist/e en zelfs de commerciële beroepen. Om het te duiden met één cijfer: de kans op een job stijgt van 34 naar 46% voor werkzoekenden die de tweede landstaal kennen”, besluit Bernard Clerfayt.

Brulingua breidt aanbod talenopleidingen fors uit

Persbericht

Brulingua is het onlineplatform voor het leren van talen. In een gewest waar talenkennis een belangrijk criterium is voor toegang tot werk, breidt Brulingua zijn aanbod uit en zal het 32 interfacetalen en 24 leertalen aanbieden.

Om een job te vinden in het Brussels Gewest of in de rand, vormt kennis van meerdere talen een belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt. Naast de vele multinationals hebben veel Belgische bedrijven hun hoofdzetel in Brussel. Kennis van de belangrijkste officiële talen, Frans en Nederlands, maar ook van andere talen, voornamelijk Engels, is vaak vereist. Bovendien wordt in één op de twee vacatures die door Actiris worden beheerd, expliciet gevraagd naar talenkennis. Daarvan zijn voor meer dan 55% vaardigheden in het Frans en het Nederlands vereist.

Het gebrek aan taalvaardigheid bij werkzoekenden is een grote uitdaging om meer Brusselaars aan het werk te krijgen, vooral ook omdat 14.000 werkzoekenden slechts  basiskennis Frans of Nederlands hebben. Hoe vind je een job als je niet eens een van de twee landstalen kent?", vraagt Bernard Clerfayt, de Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding, zich af.

Brulingua, de oplossing?

Om de talenkennis te verbeteren, lanceerde het Brussels Gewest in 2013 Brulingua, een onlineleerplatform, toegankelijk in het Frans en in het Nederlands, waar je naast deze twee talen ook Engels of Duits kan leren.

"Inwoners van Brussel die geen Frans of Nederlands beheersen, vragen om een van deze talen te leren op een platform dat alleen in het Frans en Nederlands toegankelijk is, heeft geen zin. Het aantal interfacetalen moet worden verhoogd", merkt de Brusselse minister op.

Vanaf 19 oktober biedt Brulingua dus in totaal 32 interfacetalen aan waaronder Pools, Spaans, Italiaans, Roemeens, maar ook Arabisch, Turks en Russisch.

Ook zal Brulingua niet langer 4 leertalen aanbieden maar 24, met inbegrip van de belangrijkste Europese talen, zoals Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Deens en Zweeds.

We blijven investeren in tools die werkzoekenden een extra wapen in hun arsenaal geven. Met deze serieuze boost aan talen maken we van Brulingua een app voor iedereen. We kunnen nog niet alles verklappen, maar we gaan de komende maanden een hele reeks updates uitrollen. Daar zijn manieren bij om jezelf te blijven uitdagen, meer interactieve lessen en ook activiteiten ‘in het echt’ zoals quizzen en taalcafés”, besluit Caroline Mancel, directeur-generaal a.i. van Actiris.

“Het gebrek aan talenkennis is ook een van de factoren die het tekort aan kandidaten voor bepaalde functies verklaart. Dit is met name het geval voor de beroepen van secretaris/secretaresse, receptionist/e en zelfs de commerciële beroepen. Om het te duiden met één cijfer: de kans op een job stijgt van 34 naar 46% voor werkzoekenden die de tweede landstaal kennen”, besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45

Opleidingen in de bouw: inzetten op een duurzame toekomst!

Actualiteit
Kies voor een opleiding in de bouw dankzij de pool Opleiding-Werk Construcity.

Wil u een zaak beginnen in ecologisch bouwen of een certificaat als verwarmingstechnicus behalen? Zou u graag willen afbreken en opbouwen of hebt u meer interesse in ruwbouw? Wil u een opleiding volgen om sanitair te leren plaatsen of trekt het installeren van verwarmingsinstallaties u eerder aan? Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt over de opleidingen in de bouwsector.

Het is september! Tijd om in gang te schieten!

Construcity.brussels, de pool Opleiding-Werk van de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verwijst u door naar de verschillende soorten opleidingen: het alternerend leren, een voltijdse beroepsopleiding, sociale promotie, etc. Het is het moment om hen te contacteren; zij organiseren infosessies over de opleidingen binnen de bouwsector.

Brussel zal steeds metsers nodig hebben

Milieu, innovaties, technologieën en circulair bouwen: de beroepen en opleidingen in de bouwsector evolueren voortdurend. In de bouwsector beginnen staat gelijk aan een boeiende sector ontdekken waarin geen gebrek aan werk is. Vorig jaar heeft de bouwsector meer dan 1.000 mensen in dienst genomen.

We ramen dat de renovatiestrategie van de bestaande gebouwen in Brussel de komende jaren bijna 8.000 jobs zal opleveren!

De uitdagingen zijn gigantisch, maar er is voor ieder wat wils.

Opgelet: opleiding vereist!

De bouwsector staat open voor iedereen die gemotiveerd is, aangetrokken wordt door goed uitgevoerd werk en bereid is opleiding te volgen.

Brussel zal altijd nood hebben aan schilders, tegelzetters, schrijnwerkers, dakwerkers, grondwerkers, ventilatiespecialisten, bestuurders van bouwmachines, metsers, wegaanleggers, bekisters, verwarmingstechnici, loodgieters, … Brussel zal steeds geschoolde arbeidskrachten nodig hebben in de bouwsector!

Nuttige links

Alternerend leren: meer bedrijven overtuigen om stagairs op te leiden

Actualiteit
Alternerend leren

2.280 personen die een alternerende opleiding volgen, zijn voor het academiejaar 2020-2021 nog steeds op zoek naar een stageplaats.

Om meer ondernemingen aan te zetten stagairs op te leiden, verhoogt de Brusselse Regering de mentorpremie voor 2021-2022. Het bedrag van de premie wordt opgetrokken van 1.750 euro naar 3.000 euro en de leeftijdsvoorwaarde voor de stagiair wordt geschrapt. Tot nog toe werd de premie toegekend aan min-25-jarigen.

Er werd een budget van 6.450.000 euro vrijgemaakt voor deze maatregel waarvan meer dan 2.000 opleidingsondernemingen kunnen gebruikmaken.

Opleidingen afgestemd op verwachtingen werkgevers

“Ik ben ervan overtuigd dat het alternerend onderwijs kan bijdragen aan de versnelling van de socio-economische relance van het Brussels Gewest, omdat het mensen in staat stelt zich de vaardigheden eigen te maken die de werkgevers verwachten. Er zijn immers nog te weinig werkgevers die stagiairs binnen hun onderneming opleiden. En het is duidelijk dat de sombere economische context hen niet aanzet om dat meer te gaan doen. Dankzij deze premie van 3.000 euro en de versoepeling van de toekenningsvoorwaarden hoop ik dat we een massale inzet van de economische wereld voor het alternerend onderwijs zullen vaststellen”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Alternerend leren wordt positief onthaald

In Brussel bieden Efp-Sfpme en Syntra dit soort opleiding aan. De alternerende opleiding is een pedagogie die het verwerven van competenties in zowel het opleidingscentrum als in de onderneming mogelijk maakt. In 2018 keurde de Brusselse Regering reeds een hervorming goed om de maatregel van het alternerend onderwijs te stimuleren en voerde met name een mentorpremie in voor ondernemingen die zich inzetten voor de opleiding van een jongere van minder dan 25 jaar die alternerend onderwijs volgt.

“Het alternerend leren, de aanpak bij uitstek om werk te vinden”, “Het alternerend leren is een win-winsituatie”, “De alternerende opleiding is populair” en “Het alternerend leren is een uitmuntende opleidingsmogelijkheid”. De voorbije jaren is iedereen een voorstander van alternerende opleidingen geworden: de economische actoren, de politieke wereld en zelfs het Koninklijk Paleis. Toch moeten we vaststellen dat in de praktijk, hoewel steeds meer jongeren en minder jonge mensen voor dit soort opleiding kiezen, velen van hen nog op zoek zijn naar een opleidingsonderneming om hun jaar te kunnen valideren.

Wat u ook zou kunnen interesseren:

Opleidingsondernemingen voor alternerend leren krijgen vanaf september premie van 3.000 euro

Persbericht

Op voordracht van Bernard Clerfayt heeft de Brusselse Regering ingestemd met de toekenning van een premie van 3.000 euro voor de opleidingsondernemingen. De bedoeling: het aantal werkgevers doen toenemen dat zich inzet om stagiairs die alternerend onderwijs volgen, op te leiden.

“Het alternerend leren, de aanpak bij uitstek om werk te vinden”, “Het alternerend leren is een win-winsituatie”, “De alternerende opleiding is populair” en “Het alternerend leren is een uitmuntende opleidingsmogelijkheid”. De voorbije jaren is iedereen een voorstander van alternerende opleidingen geworden: de economische actoren, de politieke wereld en zelfs het Koninklijk Paleis. Toch moeten we vaststellen dat in de praktijk, hoewel steeds meer jongeren en minder jonge mensen voor dit soort opleiding kiezen, velen van hen nog op zoek zijn naar een opleidingsonderneming om hun jaar te kunnen valideren.

In 2018 keurde de Brusselse Regering reeds een hervorming goed om de maatregel van het alternerend onderwijs te stimuleren en voerde met name een mentorpremie in voor ondernemingen die zich inzetten voor de opleiding van een jongere van minder dan 25 jaar die alternerend onderwijs volgt.

Toch waren er voor het academiejaar 2020-2021 2.280 personen ingeschreven in het alternerend onderwijs in Brussel die nog steeds op zoek zijn naar een stageplaats. De alternerende opleiding is namelijk een pedagogische methode die het verwerven van competenties voorziet in zowel het opleidingscentrum als in de onderneming. In Brussel bieden Efp-Sfpme en Syntra dit soort opleiding aan.

Om die reden wil de Brusselse Regering de mentorpremie voor het academiejaar 2021-2022 verhogen:

  • het bedrag van de premie stijgt van 1.750 euro naar 3.000 euro;
  • de leeftijdsvoorwaarde wordt geschrapt.

“Ik ben ervan overtuigd dat het alternerend onderwijs kan bijdragen aan de versnelling van de socio-economisch relance van het Brussels Gewest, omdat het mensen in staat stelt zich de vaardigheden eigen te maken die de werkgevers verwachten. Er zijn immers nog te weinig werkgevers die stagiairs binnen hun onderneming opleiden. Dankzij deze premie van 3.000 euro en de versoepeling van de toekenningsvoorwaarden hoop ik dat we, naast de mooie verklaringen, een massale inzet van de economische wereld voor het alternerend onderwijs zullen vaststellen”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Er werd een budget van 6.450.000 euro vrijgemaakt voor deze maatregel waarvan meer dan 2.000 opleidingsondernemingen kunnen gebruikmaken.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Nieuwe opleiding om youtuber te worden!

Actualiteit
opleiding om youtuber

Startup Vie en Bruxelles Formation verenigen zich om de volkomen nieuwe opleiding “Youtuber worden voor jezelf of je onderneming” op te starten met de crème de la crème van de Belgische youtubers en start-ups!

Deze eerste youtuber-opleiding, die uniek is in haar soort, start op 28 september 2021 en zal 12 weken lang 15 Brusselse werkzoekenden vormen. De opleiding omvat 4 pijlers: video, audio, streaming en digital marketing.

De opleiding richt zich tot personen die hun eigen Youtube-kanaal willen oprichten of youtuber in een onderneming willen worden om content voor bedrijven te produceren.

“De nieuwe internetmedia zoals Youtube zijn vandaag niet meer weg te denken. 70% van de gebruikers online gebruikt dit format om een product of een dienst te ontdekken. Deze vaststelling rechtvaardigt ruimschoots de oprichting en opstart van de opleiding om youtuber te worden. Video is veel meer dan een gadget en de toekomst van de bedrijfscommunicatie. Deze nieuwe en korte topopleiding komt dus tegemoet aan een steeds grotere behoefte en opent nieuwe carrièremogelijkheden voor werkzoekenden”, stelt Bernard Clerfayt, de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Werk en Beroepsopleiding.

Zij zullen er zijn!

Tijdens de opleiding zullen bekende Belgische youtubers als Math (1,58 miljoen abonnees), ExVSK (523.000 abonnees), Silent Jill (385.000 abonnees) en Valentin Verthé (474.000 abonnees) aanwezig zijn om hun ervaringen te delen, advies voor de opstart te geven en hun beste trucs te verklappen om partnerschappen te onderhandelen.

Het is een unieke kans om de basis te leren voor het maken van podcasts, montages van korte clips en streamingtechnieken. “Onze opleiding is BeCode voor de creators van audio en video”, aldus Thierry Huart-Eeckhoudt, de CEO van Startup Vie.

Youtuber voor een onderneming?

Er is een nieuw beroep aan het ontstaan, namelijk dat van bedrijfs-youtuber. Een nieuw profiel dat de onderneming helpt om haar avontuur te vertellen in plaats van zich te verkopen.

In volle relance is het belangrijk dat de bedrijven hun bedrijfsavontuur kunnen vertellen dankzij de nieuwe formats van video, podcast en streaming.

“Via deze nieuwe opleiding wil Bruxelles Formation komaf maken met de conventies door werkzoekenden zonder veel academische bagage de kans te geven een job met toekomst uit te oefenen in de digitale marketing. Verschillende ondernemingen en start-ups hebben hun belangstelling reeds getoond en willen hen op het einde van de opleiding een stage aanbieden. We kijken ernaar uit om de krachttoeren van onze toekomstige youtubers te mogen aanschouwen!”, verklaart Olivia P’tito, de directeur-generaal van Bruxelles Formation.

De opleiding tot youtuber wordt afgesloten met een stage van 8 weken in een onderneming.

De beste Belgische start-ups zullen de stagiairs onthalen. Het gaat onder meer om Listminut, Univercells, Efarmz, Poppy, Sortlist, Easyvest, Beinfluence en Foodiz.

De deelnemende werkzoekenden zullen hun sociale voordelen kunnen behouden en een opleidingspremie ontvangen.