Hervorming educatief verlof

Actualiteit
Hervorming van het educatief verlof om het toegankelijker te maken voor meer werknemers

Het betaald educatief verlof is een mechanisme waarmee werknemers een opleiding kunnen volgen met behoud van loon. De kosten van de opleiding worden door de overheid aan de onderneming terugbetaald.

Weg te werken valkuilen

De huidige regeling, die in het kader van de zesde staatshervorming aan de gewesten werd overgedragen, werkt goed, maar kent een aantal valkuilen.

We stellen vast dat met name vrouwen zijn ondervertegenwoordigd (38%), dat mensen met een handicap niet altijd een geschikte opleidingsomgeving hebben en dat deeltijdse werknemers uitgesloten worden van de regeling.

Bovendien beschikken de ondernemingen in het kader van betaald educatief verlof momenteel niet over een begrotingsplafond. Twee – weliswaar belangrijke – bedrijven verbruiken bijvoorbeeld alleen al meer dan 30% van de 14,5 miljoen euro die aan betaald educatief verlof wordt besteed.

Te lage participatiegraad bijscholing

In België volgt niet meer dan 44% van de werknemers bijscholing. Voor laagopgeleiden ligt dat percentage nog lager, namelijk een schamele 24%. Ter vergelijking: in Duitsland bedraagt dat percentage 64%.

Dit percentage van 44% verhogen is echter essentieel met het oog op de veranderingen op de arbeidsmarkt en maakt deel uit van levenslang leren.

“Bijscholing van werknemers is goed voor iedereen! Bedrijven hebben werknemers met de nieuwste vaardigheden nodig; de arbeidsmarkt moet competente werknemers kunnen aanbieden en burgers moeten goed worden opgeleid om in het leven te slagen. We moeten alle hefbomen inzetten die werknemers in staat stellen zich te scholen en te heroriënteren naargelang hun loopbaan!”, aldus Bernard Clerfayt.

Recht op opleiding garanderen

Daarom heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, besloten het systeem te wijzigen. Op zijn voorstel geeft de Regering in eerste lezing ingestemd met de hervorming van de regeling voor het betaald educatief verlof. Het doel is het recht op opleiding voor alle werknemers te garanderen.

Hoe kan de toegang tot educatief verlof worden verbeterd?

Het wordt voortaan mogelijk om opleidingen op afstand en op de werkplek te volgen. Dankzij deze nieuwe maatregelen krijgen vrouwen (alleenstaande moeders) en mensen met een handicap gemakkelijker toegang tot de opleiding die zij willen volgen. Betaald educatief verlof wordt uitgebreid tot deeltijdse werknemers. Ook hier zullen vrouwen, aangezien zij hoofdzakelijk deeltijds werken, gemakkelijker toegang krijgen tot permanente vorming.

Ten slotte wordt een plafond van 700.000 euro per onderneming ingevoerd om bepaalde onverwachte effecten te vermijden.

“Levenslang leren is van vitaal belang. In de eerste plaats voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook om vooruitgang te boeken in het beroep, om zich bij te scholen en om zich aan te passen aan zowel digitale als milieugebonden veranderingen. Het is ook van vitaal belang voor de arbeidsmarkt. Als werknemers over de juiste vaardigheden beschikken, blijven ze gegarandeerd aantrekkelijk en krijgen ze nieuwe carrièremogelijkheden. Dat is wat ik als minister van Werk en Beroepsopleiding bepleit: inzetten op opleiding!”, besluit Bernard Clerfayt.

Hervorming betaald educatief verlof: werknemers krijgen gemakkelijker toegang tot opleiding

Persbericht

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, heeft de Regering in eerste lezing ingestemd met de hervorming van de regeling voor het betaald educatief verlof. Het doel is het recht op opleiding voor alle werknemers te garanderen.

In België volgt niet meer dan 44% van de werknemers bijscholing. Voor laagopgeleiden ligt dat percentage nog lager, namelijk een schamele 24%. Ter vergelijking: in Duitsland bedraagt dat percentage 64%.

Dit percentage van 44% verhogen is echter essentieel met het oog op de veranderingen op de arbeidsmarkt en maakt deel uit van levenslang leren.

“Bijscholing van werknemers is goed voor iedereen! Bedrijven hebben werknemers met de nieuwste vaardigheden nodig; de arbeidsmarkt moet competente werknemers kunnen aanbieden en burgers moeten goed worden opgeleid om in het leven te slagen. We moeten alle hefbomen inzetten die werknemers in staat stellen zich te scholen en te heroriënteren naargelang hun loopbaan!”, aldus Bernard Clerfayt.

Het betaald educatief verlof is een mechanisme waarmee werknemers een opleiding kunnen volgen met behoud van loon. De kosten van de opleiding worden door de overheid aan de onderneming terugbetaald. De huidige regeling, die in het kader van de zesde staatshervorming aan de gewesten werd overgedragen, werkt goed, maar kent een aantal valkuilen.

Met name vrouwen zijn ondervertegenwoordigd (38%); mensen met een handicap hebben niet altijd een geschikte opleidingsomgeving en deeltijdse werknemers worden uitgesloten van de regeling.

Bovendien beschikken de ondernemingen in het kader van betaald educatief verlof momenteel niet over een begrotingsplafond. Twee bedrijven, Securitas en Audi, verbruiken bijvoorbeeld alleen al meer dan 30% van de 14,5 miljoen euro die aan betaald educatief verlof wordt besteed.

Daarom heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, besloten het systeem te wijzigen om het percentage voortgezette opleidingen te verhogen. Wat houdt deze wijziging in?

Het wordt voortaan mogelijk om opleidingen op afstand en op de werkplek te volgen. Dankzij deze nieuwe maatregelen krijgen vrouwen (alleenstaande moeders) en mensen met een handicap gemakkelijker toegang tot de opleiding die zij willen volgen. Betaald educatief verlof wordt uitgebreid tot deeltijdse werknemers. Ook hier zullen vrouwen, aangezien zij hoofdzakelijk deeltijds werken, gemakkelijker toegang krijgen tot permanente vorming.

Ten slotte wordt een plafond van 700.000 euro per onderneming ingevoerd om bepaalde onverwachte effecten te vermijden.

“Levenslang leren is van vitaal belang. In de eerste plaats voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook om vooruitgang te boeken in het beroep, om zich bij te scholen en om zich aan te passen aan zowel digitale als milieugebonden veranderingen. Het is ook van vitaal belang voor de arbeidsmarkt. Als werknemers over de juiste vaardigheden beschikken, blijven ze gegarandeerd aantrekkelijk en krijgen ze nieuwe carrièremogelijkheden. Dat is wat ik als minister van Werk en Beroepsopleiding bepleit: inzetten op opleiding!”, besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

118 Brusselse jongeren kunnen samenlevingsdienst uitproberen in 2023

Persbericht

Op voordracht van de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, heeft het Gewest de toekenning van een subsidie ter waarde van 400.000 euro goedgekeurd aan het Platform voor de Samenlevingsdienst. Dankzij dit initiatief zullen 118 Brusselse jongeren zich kunnen engageren voor projecten die nuttig zijn voor de gemeenschap.

De samenlevingsdienst, bedoeld voor Brusselaars jonger dan 25 jaar, biedt jongeren de mogelijkheid om zich in te zetten voor projecten die nuttig zijn voor de gemeenschap in België en in het buitenland. Gedurende enkele maanden kunnen zij hun eerste stappen zetten op de werkvloer.

Naast praktische opdrachten biedt de samenlevingsdienst ook een opleidingsprogramma aan: sensibilisering voor eco-burgerschap, democratie, communicatie, … Deze onderdompeling in het beroepsleven geeft hen de kans tal van vaardigheden te verwerven die nuttig zijn voor de uitwerking van hun beroepsproject en voor hun integratie op de arbeidsmarkt.

“De samenlevingsdienst is een geweldig instrument om jongeren die hun zingeving zijn kwijtgeraakt, te ondersteunen en te begeleiden. 75% van de jongeren die hun samenlevingsdienst hebben afgerond, beginnen opnieuw te studeren of vinden een job. Het feit met de werkelijkheid te worden geconfronteerd en het bedrijfsleven te ontdekken, helpt hen bij het vinden van hun weg”,stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Dit jaar zullen tien Oekraïense jongeren eveneens kunnen deelnemen aan het traject van de samenlevingsdienst. Ze zullen worden begeleid door peters en dezelfde taken vervullen als de rest van de groep.

 

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

118 Brusselse jongeren kunnen samenlevingsdienst uitproberen in 2023

Actualiteit
Samenlevingsdienst voor 118 Brusselse jongeren in 2023

Op voordracht van de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, heeft het Gewest de toekenning van een subsidie ter waarde van 400.000 euro goedgekeurd aan het Platform voor de Samenlevingsdienst. Dankzij dit initiatief zullen 118 Brusselse jongeren zich kunnen engageren voor projecten die nuttig zijn voor de gemeenschap.

De samenlevingsdienst, bedoeld voor Brusselaars jonger dan 25 jaar, biedt jongeren de mogelijkheid om zich in te zetten voor projecten die nuttig zijn voor de gemeenschap in België en in het buitenland. Gedurende enkele maanden kunnen zij hun eerste stappen zetten op de werkvloer.

Opleiding volgen, vaardigheden verwerven

Naast praktische opdrachten biedt de samenlevingsdienst ook een opleidingsprogramma aan: sensibilisering voor eco-burgerschap, democratie, communicatie, … Deze onderdompeling in het beroepsleven geeft hen de kans tal van vaardigheden te verwerven die nuttig zijn voor de uitwerking van hun beroepsproject en voor hun integratie op de arbeidsmarkt.

“De samenlevingsdienst is een geweldig instrument om jongeren die hun zingeving zijn kwijtgeraakt, te ondersteunen en te begeleiden. 75% van de jongeren die hun samenlevingsdienst hebben afgerond, beginnen opnieuw te studeren of vinden een job. Het feit met de werkelijkheid te worden geconfronteerd en het bedrijfsleven te ontdekken, helpt hen bij het vinden van hun weg”,stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Dit jaar zullen tien Oekraïense jongeren eveneens kunnen deelnemen aan het traject van de samenlevingsdienst. Ze zullen worden begeleid door peters en dezelfde taken vervullen als de rest van de groep.

Nieuw beheerscontracten voor Actiris en Bruxelles Formation

Actualiteit
Nieuw beheerscontracten voor Actiris en Bruxelles Formation

Actiris en Bruxelles Formation hebben nieuwe beheerscontracten voor de komende 5 jaar, van 2023 tot 2027. Daarin worden de opdrachten en prioriteiten voor elk van hen vastgelegd met het oog op de ontwikkeling van de vaardigheden van de Brusselse werkzoekenden en de verhoging van de tewerkstellingsgraad in het Brussels Gewest.

Vaardigheden van werkzoekenden verbeteren

De twee beheerscontracten van Actiris en Bruxelles Formation die in december vorig jaar werden goedgekeurd, binden de twee organisaties en het Gewest voor een periode van vijf jaar. Het hoofddoel is de arbeidsparticipatie van de Brusselaars te verhogen. Hoe kan dit worden bereikt? Door de vaardigheden van alle Brusselse werkzoekenden te verbeteren teneinde hun integratie op de arbeidsmarkt te verzekeren.

Opnieuw focussen op kernactiviteiten

Het opstellen van deze twee nieuwe beheerscontracten is het resultaat van een samenwerkingsproces dat werd uitgevoerd op basis van de evaluatie van de vorige beheerscontracten, maar waarbij ook de werknemers, de leden van het Beheerscomité en de minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, werden betrokken.

“Ik wilde beheerscontracten die teruggaan naar de basis met één enkel gemeenschappelijk doel: toegang krijgen tot werk. Daartoe moeten we ons richten op opleiding en de ontwikkeling van de vaardigheden van werkzoekenden, zodat ze de arbeidsmarkt kunnen betreden. Ervoor zorgen dat Actiris en Bruxelles Formation zich opnieuw kunnen focussen op hun kernactiviteiten is essentieel als we willen bijdragen tot de verhoging van de tewerkstellingsgraad in het Brussels Gewest", benadrukt de DéFI-minister.

Vraag en aanbod op arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen

In het Brussels Gewest zijn voor bijna twee derde van de vacatures specifieke vaardigheden vereist. 80% van de vacatures vereist kennis van het Frans en het Nederlands en werkgevers verwachten van hun werknemers steeds meer digitale vaardigheden, met name op het gebied van burotica. Bijna 70% van de Brusselse werkzoekenden heeft echter hoogstens een diploma van het middelbaar onderwijs. Slechts 6,5% van de werkzoekenden heeft een goede kennis van de andere landstaal en amper 17% heeft een e-mailadres.

In deze context is opleiding een onmisbare stap voor veel werkzoekenden. Dit is de rode draad die de verschillende krachtlijnen van de beheerscontracten heeft bepaald.

Aldus zal Actiris de begeleiding van al deze werkzoekenden aanscherpen, vooral van degenen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn en al meer dan een jaar bij Actiris zijn ingeschreven. Zij krijgen een beoordeling van hun professionele, taalkundige en digitale vaardigheden. Op basis van deze competentiebalans wordt een opleidingstraject uitgestippeld om hen in staat te stellen de arbeidsmarkt te betreden.

“De rode draad die door ons nieuwe beheerscontract loopt, is de stijging van de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars. Om die te bereiken, willen we de begeleiding van langdurig werkzoekenden versterken en de ondersteuning van nieuwe werkzoekenden aanpassen zodat zij snel (opnieuw) een job vinden. Onze begeleiding zal vertrekken vanuit een balans van de talenkennis, digitale en professionele vaardigheden van een werkzoekende om hem of haar een traject op maat aan te bieden. En tot slot willen we het parcours van onze gebruikers optimaliseren en onze diensten blijven verbeteren, met een echte focus op kwaliteit. Kwaliteit is een zaak van allen, voor allen”, verklaart Cristina Amboldi, de directrice-generaal van Actiris.

“Ik ben heel erg tevreden met dit duidelijke draaiboek voor Actiris voor de komende vijf jaar. Het is een ambitieus en realistisch beheerscontract dat Actiris helpt om op zijn kerntaken te focussen: werkzoekenden dichter bij een job helpen en werkgevers dichter bij werkzoekenden helpen. Ik kijk er naar uit om met alle leden van het Beheerscomité hard te werken aan het behalen van de belangrijkste doelstelling: meer Brusselaars aan het werk krijgen”, voegt de voorzitter van het Beheerscomité van Actiris, Landry Mawungu, eraan toe.

Om opleiding en tewerkstelling beter op elkaar af te stemmen

Wat Bruxelles Formation betreft, zal het agentschap opleidingen ontwikkelen die beter afgestemd zijn op de behoeften van de werkgevers: korte opleidingen, opleidingen die inspelen op de verwachtingen van de economische actoren, nieuwe onderwijsmethoden, enz.

“Dit nieuwe beheerscontract 2023-2027 plaatst de kernactiviteit, de opleiding voor werkzoekenden, bovenaan de agenda, met een focus op het beveiligen van opleidingstrajecten, het bestrijden van de onzekerheid van de gebruikers en het versterken van de rol van regulator van het opleidingsaanbod in Brussel, met de mogelijkheid om deze uit te breiden naar opleidingen voor kmo's. Het nastreven van gemeenschappelijke strategische krachtlijnen met Actiris in het kader van synergieën op het gebied van werkgelegenheid en opleiding is een garantie voor de continuïteit van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers”, aldus Olivia P'tito, de directrice-generaal van Bruxelles Formation.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe beheerscontract de rol van Bruxelles Formation aan de zijde van de Brusselaars verder zal versterken om hen een betere toegang te geven tot opleidingen voor de arbeidsmarkt. Als Bruxelles Formation er samen met zijn partners in geslaagd is om, ondanks de COVID-19-crisis, een echte dienstverlening aan te bieden en te luisteren naar het publiek, dan zullen zij de komende uitdagingen ongetwijfeld aankunnen", aldus Myriem Amrani, de voorzitster van het Beheerscomité van Bruxelles Formation.

"De specifieke institutionele kenmerken van Brussel vereisen een onderlinge afstemming van het tewerkstellings- en het opleidingsbeleid. Deze gedeelde draaiboeken geven Actiris en Bruxelles Formation een gemeenschappelijke visie om van Brussel een succes te maken door in te zetten op alle talenten van de Brusselaars", besluit Bernard Clerfayt.

Actiris en Bruxelles Formation hebben elk nieuw beheerscontract

Persbericht

Actiris en Bruxelles Formation hebben nieuwe beheerscontracten voor de komende 5 jaar, van 2023 tot 2027. Daarin worden de opdrachten en prioriteiten voor elk van hen vastgelegd met het oog op de ontwikkeling van de vaardigheden van de Brusselse werkzoekenden en de verhoging van de tewerkstellingsgraad in het Brussels Gewest.

De twee beheerscontracten van Actiris en Bruxelles Formation die in december vorig jaar werden goedgekeurd, binden de twee organisaties en het Gewest voor een periode van vijf jaar. Het hoofddoel is de arbeidsparticipatie van de Brusselaars te verhogen. Hoe kan dit worden bereikt? Door de vaardigheden van alle Brusselse werkzoekenden te verbeteren teneinde hun integratie op de arbeidsmarkt te verzekeren.

Het opstellen van deze twee nieuwe beheerscontracten is het resultaat van een samenwerkingsproces dat werd uitgevoerd op basis van de evaluatie van de vorige beheerscontracten, maar waarbij ook de werknemers, de leden van het Beheerscomité en de minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, werden betrokken.

“Ik wilde beheerscontracten die teruggaan naar de basis met één enkel gemeenschappelijk doel: toegang krijgen tot werk. Daartoe moeten we ons richten op opleiding en de ontwikkeling van de vaardigheden van werkzoekenden, zodat ze de arbeidsmarkt kunnen betreden. Ervoor zorgen dat Actiris en Bruxelles Formation zich opnieuw kunnen focussen op hun kernactiviteiten is essentieel als we willen bijdragen tot de verhoging van de tewerkstellingsgraad in het Brussels Gewest", benadrukt de DéFI-minister.

Afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

In het Brussels Gewest zijn voor bijna twee derde van de vacatures specifieke vaardigheden vereist. 80% van de vacatures vereist kennis van het Frans en het Nederlands en werkgevers verwachten van hun werknemers steeds meer digitale vaardigheden, met name op het gebied van burotica. Bijna 70% van de Brusselse werkzoekenden heeft echter hoogstens een diploma van het middelbaar onderwijs. Slechts 6,5% van de werkzoekenden heeft een goede kennis van de andere landstaal en amper 17% heeft een e-mailadres.

In deze context is opleiding een onmisbare stap voor veel werkzoekenden. Dit is de rode draad die de verschillende krachtlijnen van de beheerscontracten heeft bepaald.

Aldus zal Actiris de begeleiding van al deze werkzoekenden aanscherpen, vooral van degenen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn en al meer dan een jaar bij Actiris zijn ingeschreven. Zij krijgen een beoordeling van hun professionele, taalkundige en digitale vaardigheden. Op basis van deze competentiebalans wordt een opleidingstraject uitgestippeld om hen in staat te stellen de arbeidsmarkt te betreden.

“De rode draad die door ons nieuwe beheerscontract loopt, is de stijging van de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars. Om die te bereiken, willen we de begeleiding van langdurig werkzoekenden versterken en de ondersteuning van nieuwe werkzoekenden aanpassen zodat zij snel (opnieuw) een job vinden. Onze begeleiding zal vertrekken vanuit een balans van de talenkennis, digitale en professionele vaardigheden van een werkzoekende om hem of haar een traject op maat aan te bieden. En tot slot willen we het parcours van onze gebruikers optimaliseren en onze diensten blijven verbeteren, met een echte focus op kwaliteit. Kwaliteit is een zaak van allen, voor allen”, verklaart Cristina Amboldi, de directrice-generaal van Actiris.

“Ik ben heel erg tevreden met dit duidelijke draaiboek voor Actiris voor de komende vijf jaar. Het is een ambitieus en realistisch beheerscontract dat Actiris helpt om op zijn kerntaken te focussen: werkzoekenden dichter bij een job helpen en werkgevers dichter bij werkzoekenden helpen. Ik kijk er naar uit om met alle leden van het Beheerscomité hard te werken aan het behalen van de belangrijkste doelstelling: meer Brusselaars aan het werk krijgen”, voegt de voorzitter van het Beheerscomité van Actiris, Landry Mawungu, eraan toe.

Wat Bruxelles Formation betreft, zal het agentschap opleidingen ontwikkelen die beter afgestemd zijn op de behoeften van de werkgevers: korte opleidingen, opleidingen die inspelen op de verwachtingen van de economische actoren, nieuwe onderwijsmethoden, enz.

“Dit nieuwe beheerscontract 2023-2027 plaatst de kernactiviteit, de opleiding voor werkzoekenden, bovenaan de agenda, met een focus op het beveiligen van opleidingstrajecten, het bestrijden van de onzekerheid van de gebruikers en het versterken van de rol van regulator van het opleidingsaanbod in Brussel, met de mogelijkheid om deze uit te breiden naar opleidingen voor kmo's. Het nastreven van gemeenschappelijke strategische krachtlijnen met Actiris in het kader van synergieën op het gebied van werkgelegenheid en opleiding is een garantie voor de continuïteit van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers”, aldus Olivia P'tito, de directrice-generaal van Bruxelles Formation.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe beheerscontract de rol van Bruxelles Formation aan de zijde van de Brusselaars verder zal versterken om hen een betere toegang te geven tot opleidingen voor de arbeidsmarkt. Als Bruxelles Formation er samen met zijn partners in geslaagd is om, ondanks de COVID-19-crisis, een echte dienstverlening aan te bieden en te luisteren naar het publiek, dan zullen zij de komende uitdagingen ongetwijfeld aankunnen", aldus Myriem Amrani, de voorzitster van het Beheerscomité van Bruxelles Formation.

"De specifieke institutionele kenmerken van Brussel vereisen een onderlinge afstemming van het tewerkstellings- en het opleidingsbeleid. Deze gedeelde draaiboeken geven Actiris en Bruxelles Formation een gemeenschappelijke visie om van Brussel een succes te maken door in te zetten op alle talenten van de Brusselaars", besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Ook dienstenchequesector gaat digitaal

Actualiteit
Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, Opleiding en Digitale Transitie, woonde op woensdag 14 september een van de opleidingssessies bij die door de Espace Public Numérique Mobile werden georganiseerd en gericht zijn op werknemers in de dienstenchequesector.

Het Espace Public Numérique Mobile (de mobiele digitale openbare ruimte) en de vzw L'Espace Cultures & Développement bieden digitale opleidingen aan met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder de deelnemers zijn werknemers van dienstenchequebedrijven die blij zijn zelfstandiger te kunnen worden door vertrouwd te raken met onlinetoepassingen. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, Opleiding en Digitalisering, woonde op woensdag 14 september een van deze opleidingen bij.

Dienstenchequebedrijven moedigen huishoudhulpen en alle werknemers aan om een opleiding te volgen want digitalisering zorgt voor vereenvoudiging en tijdsbesparing. De werknemers van dienstenchequebedrijven zijn rechtstreeks betrokken. In deze sector, zoals in vele andere, zijn digitale interfaces voor het invoeren van prestaties en de interactie met de dienstverlenende bedrijven zeer nuttig.

Het doel van deze opleidingen, die met name bestemd zijn voor de sector van de dienstencheques, is te leren hoe een contract kan worden ondertekend zonder zich te moeten verplaatsen, en hoe de toepassing It's Me gebruikt kan worden. De deelnemers zijn zich bewust van de noodzaak om in deze opleidingen te investeren, aangezien er een groot risico is om overweldigd te worden, zelfs om een eenvoudige afspraak te maken.

Nuttige links: