Competentiebalans en opleidingstraject voor werkzoekenden

Actualiteit
Competentiebalans en opleidingstraject voor werkzoekenden

Om de begeleiding van werkzoekenden door Actiris te versterken, heeft de Brusselse Regering besloten een beoordeling van de professionele, taalkundige en digitale vaardigheden in te voeren voor alle werkzoekenden. Doel: nagaan of de vaardigheden van de Brusselaars aangepast zijn aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

De competentiebalans zal gepaard gaan met een traject naar werk via bedrijfsstages en/of opleidingen. Werkzoekenden die langer dan een jaar ingeschreven zijn, jongeren en vrouwen krijgen voorrang.

Een nakende inwerkingtreding

Beide maatregelen, de competentiebalans en het traject naar werk, treden in werking op 1 september 2023. Het ontwerp van ordonnantie van de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, zal op 14 juni worden voorgelegd aan de Commissie Economische Zaken van het Parlement en op 30 juni aan de plenaire vergadering.

Een in overleg met de werkzoekende opgesteld traject

“Opleiding is essentieel om dichter bij de arbeidsmarkt te komen. Er is evenwel geen sprake van het opleggen van de opleidingsrichting. Het is aan de werkzoekende om zijn of haar weg naar de arbeidsmarkt te kiezen, want het is niet de bedoeling dat iemand gedwongen wordt een loopbaan te overwegen in een sector die hem of haar niet interesseert. Dit zou noch de gedwongen werkzoekende, noch de werkgevers ten goede komen. Het zou niets anders zijn dan een verspilling van overheidsgeld”, voegt de DéFI-minister eraan toe.

Het kwalificatieniveau verhogen

"De Brusselse arbeidsmarkt is een veeleisende markt waar een hoog kwalificatieniveau wordt gevraagd", herinnert Bernard Clerfayt ons eraan. In deze context moet het kwalificatieniveau van werkzoekenden dringend worden verhoogd. En daarvoor zijn opleidingen of bedrijfsstages onontbeerlijk.

Brusselse werkzoekenden zullen opleiding moeten volgen om baan te vinden

Persbericht

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, heeft de Regering ingestemd met de invoering van een systematische competentiebalans voor alle Brusselse werkzoekenden, vergezeld van een actieplan met een focus op opleiding of werkervaring om hen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen.

De Brusselse arbeidsmarkt is een veeleisende markt met een hoog kwalificatieniveau. Toch is 61% van de Brusselse werkzoekenden langdurig werkzoekend en heeft 71,4% hoogstens een diploma secundair onderwijs”, analyseert Bernard Clerfayt.

In deze context moet het kwalificatieniveau van werkzoekenden dringend worden verhoogd. En daarvoor zijn opleidingen of bedrijfsstages onontbeerlijk.

Om de begeleiding van werkzoekenden door Actiris te versterken, heeft de Brusselse Regering daarom besloten om een beoordeling van de professionele, taalkundige en digitale vaardigheden in te voeren voor alle werkzoekenden. Deze beoordeling zal het mogelijk maken na te gaan of de vaardigheden van de Brusselaars aangepast zijn aan de behoeften van de arbeidsmarkt. Zij zal vooral gepaard gaan met een traject naar werk via bedrijfsstages en/of opleidingen. Werkzoekenden die langer dan een jaar ingeschreven zijn, jongeren en vrouwen krijgen voorrang.

Opleiding is essentieel om dichter bij de arbeidsmarkt te komen. Er is evenwel geen sprake van het opleggen van de opleidingsrichting. Het is aan de werkzoekende om zijn of haar weg naar de arbeidsmarkt te kiezen, want het is niet de bedoeling dat iemand gedwongen wordt een loopbaan te overwegen in een sector die hem of haar niet interesseert. Dit zou noch de gedwongen werkzoekende, noch de werkgevers ten goede komen. Het zou niets anders zijn dan een verspilling van overheidsgeld”, voegt de minister eraan toe.

Beide maatregelen, de competentiebalans en het traject naar werk, treden in werking op 1 september 2023.

Het simplistische idee dat werkzoekenden alleen maar vacatures hoeven in te vullen is maar al te gangbaar! Het stigmatiseert werklozen als lui of profiteurs. Vandaag investeert het Brussels Gewest in de verbetering van de vaardigheden van werkzoekenden en laat hen een opleiding op maat volgen die hen naar werk leidt! Ik zou willen zeggen: opleiding als constructiewapen!”, besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Polen Opleiding-Werk hebben al bijna 15.000 mensen opgeleid

Actualiteit
Polen Opleiding-Werk hebben al bijna 15.000 mensen opgeleid

In 2021 en 2022 hebben de vier Polen Opleiding-Werk van het Brussels Gewest bijna 15.000 personen voor 52 verschillende beroepen opgeleid. De sectoren die kunnen gebruikmaken van een Pool Opleiding-Werk, zijn sectoren die op zoek zijn naar talrijke profielen op de arbeidsmarkt: de bouw, het transport, de digitale technologie en de technologische industrie.

Vooral werkzoekenden in de vier Polen Opleiding-Werk

Logisticity, Construcity, Technicity en Digitalcity zijn de vier Polen Opleiding-Werk. Een Pool Opleiding-Werk is een unieke structuur in het Brussels Gewest. Hij verenigt de publieke actoren van de beroepsopleiding (Bruxelles Formation, VDAB Brussel en EFP-SFPME), de publieke actor van tewerkstelling (Actiris) en de professionele sector. Hun opdracht? Opleiding en tewerkstelling in een bepaalde sector organiseren, uitwerken en bevorderen.

Alle aangeboden opleidingen richten zich tot zowel werknemers als werkzoekenden. In 2021 werden 6.707 mensen opgeleid in een van de vier Polen, van wie 4.048 werkzoekend was. In 2022 waren dat er 7.832, van wie 4.646 werkzoekenden, of respectieve stijgingen met 17% en 15%.

71% van de opgeleide werkzoekenden vindt een job

Nog beter: de impact van de Polen Opleiding-Werk kan afgemeten worden aan het aantal mensen dat een job vindt. Uit een recente studie van View.brussels blijkt dat 54% van de werkzoekenden een contract krijgt na twee jaar werkloosheid, tegenover 71% als het om werkzoekenden gaat die een opleiding hebben gevolgd. In Technicity bijvoorbeeld stijgt dat percentage van tewerkstelling zelfs tot 89,5%.

Tot slot zijn de uitvalpercentages relatief laag en tussen 2021 en 2022 zijn ze gedaald. Voor Construcity zakte het van 23,6% tot 19%, voor Digitalcity van 17% tot 9,6%, voor Logisticity van 16,4% tot 5,4% en voor Technicity van 26,1% tot 11,3%.

Opleiding effent de weg naar werk

Actualiteit
10.000 chercheurs d’emploi bruxellois ont bénéficié de l’indemnité formation en 2022. Le montant total des indemnités perçues est de  6.939.651€.

In 2022 kregen 9.957 Brusselse werkzoekenden een opleidingsvergoeding. Het totale bedrag van de ontvangen vergoeding is 6.939.651 euro.

Van opleiding naar werk, een vaak gezette stap

Enkele weken geleden bleek uit een onderzoek dat opleidingen een positieve invloed hebben op tewerkstelling. Twee jaar na aanvang van een opleiding heeft 71% van de werkzoekenden de werkloosheid verlaten voor werk, tegenover 54% zonder beroepsopleiding. Opleiding is dus een efficiënte hefboom om meer Brusselaars aan een baan te helpen.

Ik ben verheugd dat steeds meer werkzoekenden gebruikmaken van de opleidingsvergoeding. […] Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: opleiding is een lonende investering”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Opleiding opwaarderen

In het Brussels Gewest werd opleiding opgewaardeerd. Sinds 1 januari 2021 krijgt elke werkzoekende die een opleiding volgt, een vergoeding van 2 euro/uur, tegenover 1 euro/uur vroeger.

In 2022 waren 54,5% van de begunstigden vrouwen en 45,5% mannen. Samen volgden zij 3.470.672 uur opleiding.

Naast transversale opleidingen en algemene cursussen zijn dit de belangrijkste opleidingsgebieden die door cursisten met een opleidingsvergoeding werden gevolgd:

  • management en administratie,
  • informatica, ICT en digitale economie en
  • maatschappelijk welzijn, gezondheid en lichaamsverzorging.

87% van de cursisten heeft de opleiding volledig afgerond. 11% van de opleidingen werd niet afgemaakt en 2,1% werd onderbroken voor onmiddellijke tewerkstelling.

Polen Opleiding-Werk hebben al bijna 15.000 mensen opgeleid

Persbericht

 

Brussel, 4 april 2023 – Liftmonteur, vrachtwagenchauffeur, stukadoor, data-analist,… In 2021 en 2022 hebben de vier Polen Opleiding-Werk van het Brussels Gewest bijna 15.000 personen voor 52 verschillende beroepen opgeleid. Een bemoedigend cijfer voor Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, vooral wat tewerkstelling betreft.

De sectoren die kunnen gebruikmaken van een Pool Opleiding-Werk, zijn sectoren die op zoek zijn naar talrijke profielen op de arbeidsmarkt: de bouw, het transport, de digitale technologie en de technologische industrie.

Logisticity, Construcity, Technicity en Digitalcity zijn de vier Polen Opleiding-Werk. Een Pool Opleiding-Werk is een unieke structuur in het Brussels Gewest. Hij verenigt de publieke actoren van de beroepsopleiding (Bruxelles Formation, VDAB Brussel en EFP-SFPME), de publieke actor van tewerkstelling (Actiris) en de professionele sector. Hun opdracht? Opleiding en tewerkstelling in een bepaalde sector organiseren, uitwerken en bevorderen.

Alle aangeboden opleidingen richten zich tot zowel werknemers als werkzoekenden. In 2021 werden 6.707 mensen opgeleid in een van de vier Polen, van wie 4.048 werkzoekend was. In 2022 waren dat er 7.832, van wie 4.646 werkzoekenden, of respectieve stijgingen met 17% en 15%.

Nog beter: de impact van de Polen Opleiding-Werk kan afgemeten worden aan het aantal mensen dat een job vindt. Uit een recente studie van View.brussels blijkt dat 54% van de werkzoekenden een contract krijgt na twee jaar werkloosheid, tegenover 71% als het om werkzoekenden gaat die een opleiding hebben gevolgd. In Technicity bijvoorbeeld stijgt dat percentage van tewerkstelling zelfs tot 89,5%.

Tot slot zijn de uitvalpercentages relatief laag en tussen 2021 en 2022 zijn ze gedaald. Voor Construcity zakte het van 23,6% tot 19%, voor Digitalcity van 17% tot 9,6%, voor Logisticity van 16,4% tot 5,4% en voor Technicity van 26,1% tot 11,3%.

“Deze cijfers tonen een echte evolutie. Niet alleen volgen meer Brusselaars opleiding in de sectoren van het transport en de logistiek, de bouw, de technische industrie en de digitale technologie; er zijn er bovendien ook steeds minder die hun opleiding vroegtijdig stopzetten. Niets dan positief nieuws! Ik kan niet genoeg herhalen dat opleiding de te activeren hefboom is om meer Brusselaars de kans te geven een job te vinden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Beroepsopleiding.

 

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

10.000 Brusselse werkzoekenden kregen opleidingsvergoeding in 2022

Persbericht

Brussel, 3 april 2023 – In het Brussels Gewest hebben werkzoekenden de mogelijkheid om een opleiding te volgen en tegelijk een opleidingsvergoeding te ontvangen. In 2022 kregen 9.957 werkzoekenden deze toelage voor een totaalbedrag van 6.939.651 euro.

Enkele weken geleden bleek uit een onderzoek dat opleidingen een positieve invloed hebben op tewerkstelling. Twee jaar na aanvang van een opleiding heeft 71% van de werkzoekenden de werkloosheid verlaten voor werk, tegenover 54% zonder beroepsopleiding.

Deze studie bevestigt dat opleiding een efficiënte hefboom is om meer Brusselaars aan een baan te helpen. Opleiding werd daarom opgewaardeerd in het Brussels Gewest. Sinds 1 januari 2021 krijgt elke werkzoekende die een opleiding volgt, een vergoeding van 2 euro/uur, tegenover 1 euro/uur vroeger.

In 2022 kregen 9.957 werkzoekenden deze vergoeding: 54,5% vrouwen en 45,5% mannen. Samen volgden zij 3.470.672 uur opleiding, wat overeenkomt met een totale vergoeding van 6.939.651 euro.

Naast transversale opleidingen en algemene cursussen zijn dit de belangrijkste opleidingsgebieden die door cursisten met een opleidingsvergoeding werden gevolgd:

- management en administratie,

- informatica, ICT en digitale economie en

- maatschappelijk welzijn, gezondheid en lichaamsverzorging.

87% van de cursisten heeft de opleiding volledig afgerond. 11% van de opleidingen werd niet afgemaakt en 2,1% werd onderbroken voor onmiddellijke tewerkstelling.

Mijn wens is het aantal Brusselaars op de arbeidsmarkt te verhogen door in te zetten op opleiding. Ik ben verheugd dat steeds meer werkzoekenden gebruikmaken van de opleidingsvergoeding. Het is een echte stimulans die hen in staat stelt snel terug te keren naar de arbeidsmarkt. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: opleiding is een lonende investering”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

 

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Opleiding betekent verder en breder kijken

Actualiteit
Opleiding betekent verder en breder kijken

Een kwalificerende opleiding volgen verhoogt de kansen om een job te vinden met 17%. Twee jaar na de start van hun opleiding is 71% van de werkzoekenden niet meer werkloos en aan de slag, tegenover 54%, die geen beroepsopleiding volgen.

Studie die bevestigt dat voorrang moet worden gegeven aan beroepsopleiding

Een voorbeeld: op twee jaar tijd doet de kwalificerende opleiding de uitstroom van werkloosheid naar tewerkstelling van vrouwen stijgen van 45% naar 68% (of een verschil van 23 punten). Bij de mannen betreft het een toename van 60% naar 72% (of een verschil van 12 punten).

Opleiding is een investering die loont

“Dankzij een studie objectiveren we voor het eerst wat we al vermoedden: opleiding volgen verhoogt de kansen op werk aanzienlijk! Een opleiding volgen is een investering die loont. De impact ervan is des te positiever voor bepaalde groepen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Opleiding is dus een hefboom, zo niet de meest doeltreffende hefboom die geactiveerd moet worden om meer Brusselaars de kans te geven een job te vinden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Dit kan u ook interesseren: