Actiris wil 3.000 jongeren in NEET-situatie begeleiden

Actualiteit
De meest kwetsbare jonge werkzoekenden begeleiden en langdurige werkloosheid doen dalen

Actiris stelt vandaag de nieuwe partners voor die werden geselecteerd om tegen 2027 jongeren in een NEET-situatie (Not in Education, Employment or Training) te helpen hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Met deze nieuwe partners wil Actiris op 4 jaar tijd 3.000 jongeren ondersteunen.

De meest kwetsbare jonge werkzoekenden begeleiden en langdurige werkloosheid doen dalen

De projectoproep kadert in de prioriteiten van het nieuwe ESF+-programma 2021-2027, namelijk werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan, integreren in kwaliteitsbanen. De oproep is ook in lijn met de strategische doelstellingen van het huidige beheerscontract 2023-2027 van Actiris:

 • een doelgericht en aangepast aanbod van diensten aanbieden om mensen aan het werk te helpen en de tewerkstelling van de meest kwetsbare werkzoekenden doen stijgen door de afstemming tussen het agentschap en de gespecialiseerde dienst te versterken;
 • de langdurige werkloosheid helpen verminderen om de werkgelegenheidsgraad te verhogen.

7 partners gekozen

“Na een projectoproep zijn er uiteindelijk 7 partners geselecteerd om ons de komende 4 jaar te ondersteunen in de begeleiding van jongeren in een NEET-situatie. We zijn tevreden dat we een beroep kunnen doen op hun expertise om met deze specifieke doelgroep te werken en hen zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt te brengen”, verklaart Cristina Amboli, de directrice-generaal van Actiris.

ART2WORK

ART2WORK is een laboratorium voor onderzoek en sociale innovatie met als missie: Brusselse jongeren ondersteunen in hun plek vinden op de arbeidsmarkt. Dat doen ze aan de hand van verschillende trajecten telkens gefocust op hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar een professionele toekomst. Hun deuren staan open voor jongeren over het hele Brusselse Gewest, maar de werking is met name gericht op jongeren in de buurt van het Kanaal en de Ninoofsepoort.

Backstage.Network

“NicetoNEETyou” is een programma van de vzw Backstage.Network gericht op het re-mobiliseren en ondersteunen van jongeren in een NEET-situatie. De vereniging promoot een alternatieve en optimistische visie op jongeren, gericht op hun middelen en mogelijkheden.

Hun methodologie is gebaseerd op 3 engagementen: een oplossing voor elk type profiel; jongeren inspireren om zichzelf positief te projecteren in de toekomst en hen duurzaam integreren in de maatschappij, en dus op de arbeidsmarkt.

Groep INTRO

Groep INTRO Anderlecht begeleidt jongeren naar een passend professioneel project: werk, studiehervatting of een stage. Ze krijgen een coach toegewezen die samen met hen een route uitstippelt en de drempels onderweg wegwerkt. Hun aanpak is verbindend om jongeren met een hobbelig parcours een plek aan te bieden waar ze hun verhaal kwijt kunnen, terwijl ze zich klaarstomen voor hun professioneel project. Met het versterken van de jongeren als doelstelling wordt er vertrokken vanuit hun talenten en interesses om hen een duw in de rug te geven, zodat hun carrière succesvol van start kan gaan.

InBrussel

De innovatieve aanpak van InBrussel begint met simulaties van “Job Days”, waarbij de vereniging jongeren rechtstreeks in hun omgeving ontmoet met echte jobaanbiedingen opgesplitst per sector. Hun jobcoaches werken nauw samen met de jongeren om hun behoeften, obstakels en barrières te identificeren, evenals de sectoren en beroepen die hen interesseren. Ze stellen een duidelijk actieplan op dat als uitgangspunt dient om te beginnen met solliciteren.

Infor Jeunes Bruxelles

De gloednieuwe Trec-One Jobcoachingservice van Infor Jeunes Bruxelles biedt individuele ondersteuning aan jongeren in een NEET-situatie bij hun zoektocht naar werk. Vanaf de eerste ontmoeting werkt de jobcoach aan het stabiliseren van de situatie van de jongere, zodat hij of zij in alle sereniteit het integratieproject kan uitwerken, aan het zelfvertrouwen kan werken en over de nodige instrumenten kan beschikken. Eens het project gedefinieerd is, begeleidt de jobcoach de jongere bij alle stappen die nodig zijn om het te realiseren.

JES

JES VZW is een jeugdorganisatie die jongeren in Brussel ondersteunt op o.a. het vlak van werk. Specifiek voor jongeren in een NEET-situatie maken ze gebruik van hun lokaale netwerk van straathoekwerkers en jeugddiensten om actief op te zoek gaan naar deze jongeren. Samen met een jobcoach wordt er gewerkt aan hun basiscompetenties en kunnen ze individuele en groepssessies volgen. Het einddoel van het traject is een duurzame match te voorzien tussen jongeren en een geëngageerde werkgever die begeleiding op de werkvloer voorziet.

OrientaEuro

OrientaEuro biedt een begeleidingsprogramma aan in het Frans, Engels of Spaans op verschillende locaties in Brussel (Etterbeek, Kunst-Wet en Molenbeek). Hun programma omvat individuele coaching, de mogelijkheid om kleine betaalde projecten uit te voeren via het “RingTwice”-platform (een projectpartner), interactie binnen partnerbedrijven en een follow-upfase, zodra de jongere een gedefinieerd project heeft.

Over jongeren in een NEET-situatie

Jongeren in een NEET-situatie zijn een zeer specifieke doelgroep die ver verwijderd is van de arbeidsmarkt en wantrouwend staat tegenover de instanties. Om die reden is het belangrijk dat elk begeleidingsprogramma wordt afgestemd op het individuele profiel van de jongere in kwestie. Om in aanmerking te komen voor deelname aan een project bij één van de geselecteerde partners, moeten jongeren: in Brussel wonen, tussen 18 en 30 jaar oud zijn, geen werk hebben, geen onderwijs of opleiding volgen en niet onder andere steunmaatregelen van Actiris (onder andere) vallen. Tussen 2019 en eind 2022 hebben Actiris en haar partners 2.880 begeleidingen voor deze doelgroep waargemaakt.

Het aantal jongeren tussen 18 en 29 jaar in een NEET-situatie is de afgelopen 5 jaar gedaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19,1% naar 14,2%, met name dankzij de ondersteuning van Actiris en haar partners.

--

Bron: persbericht van Actiris van 23 mei 2024

Competentiebalans voor alle Brusselse werklozen

Actualiteit
Foto van een opleidingslokaal uitgerust met computers.

Sinds 1 september 2023 kunnen alle jongeren die zich bij Actiris inschrijven, gebruikmaken van een taalkundige en digitale competentiebalans. Vanaf 1 maart zal deze balans uitgebreid en voorgesteld worden aan alle werkzoekenden die werkloosheidsuitkeringen genieten.

Om de begeleiding van de Brusselse werkzoekenden te versterken en te verbeteren, beschikt Actiris vanaf 1 september over een nieuw instrument: de competentiebalans. In de praktijk hebben, sinds de start van het nieuwe cursusjaar, alle jongeren van minder dan 30 jaar die zich voor het eerst inschrijven bij Actiris, recht op een taalkundige en digitale competentiebalans. De bedoeling: hun niveau wat talenkennis en basis-IT betreft, objectiveren om hun een aangepast opleidingstraject aan te bieden.

“Opleiding volgen = evolueren”

“Vandaag zijn talen en digitale kennis transversale vaardigheden die in tal van sectoren worden gezocht. Als we het doel willen bereiken om meer Brusselaars aan het werk te krijgen, moet hun competentieniveau worden verbeterd. We kunnen niet meer aanvaarden dat een werkzoekende die geen werk vindt, zich niet inschrijft voor een opleidingstraject. Opleiding volgen staat gelijk aan evolueren”, stelt minister Bernard Clerfayt.

1.400 taaltesten en 1.600 digitale testen uitgevoerd

En vanaf 1 maart zal de competentiebalans uitgebreid en voorgesteld worden aan alle werkzoekenden die werkloosheidsuitkeringen krijgen. Voor meer dan 50.000 Brusselse werkzoekenden zou dus een taalkundige en digitale competentiebalans kunnen worden opgesteld. Heden werden bijna 1.400 taaltesten en 1.600 digitale testen afgelegd.

“Met de competentiebalans bestaat de uitdaging erin om over te gaan van verklaarde vaardigheden naar bevestigde vaardigheden. Opdat Actiris in de ogen van de werkgevers meer geloofwaardigheid zou verwerven, moet de instelling haar doelgroep meer en beter kennen teneinde in staat te zijn hun gepaste kandidaten voor te stellen”, aldus Bernard Clerfayt.

Een opleiding vinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Actualiteit
Om het voor werkzoekenden gemakkelijker te maken om een opleiding te vinden, heeft Bruxelles Formation zijn opleidingscatalogus voor 2024 gepubliceerd. Foto van een klaslokaal met mensen in opleiding.

De opleidingscatalogus van Bruxelles-Formation 2024, waarnaar hieronder verwezen wordt, biedt 24.500 opleidingsplaatsen aan voor Brusselse werkzoekenden. Bijna 80% van deze plaatsen zijn voor beroepsopleidingen, 12% meer dan in 2023. Werkzoekenden kunnen er op zoek naar een opleiding waarmee ze een beroep van A tot Z aanleren. Ze kunnen ook een opleiding vinden die hun voorkennis en ervaring aanvult.

De uitdaging van de vaardigheden aangaan

Systematisch een competentiebalans voor werkzoekenden uitvoeren, voorrang geven aan opleidingen, het opleidingsinkomen verdubbelen, opnieuw focussen op de begeleiding van werkzoekenden, de polen opleiding-werk ontwikkelen: het zijn allemaal politieke prioriteiten en maatregelen die in dezelfde richting wijzen: de uitdagingen van de vaardigheden aangaan om de uitdaging van de tewerkstelling aan te gaan. In die optiek is het een prioriteit om ervoor te zorgen dat elke werkzoekende een opleiding kan volgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een opleiding vinden op vakgebied 

De prioriteiten die zijn vastgesteld voor de opleidingsprogramma's zijn duidelijk zichtbaar in het opleidingsaanbod voor 2024, in termen van plaatsen en uren. Management, digitale technologie en talen staan bovenaan de lijst van opleidingsgebieden, net als horeca, bouw, gezondheidszorg, transport en logistiek. De beschikbare opleidingen zijn ingedeeld per opleidingsgebied, dus de link "opleidingen - beroepen - sectoren" maakt het voor werkzoekenden gemakkelijker om een opleiding te vinden. Als je bedenkt dat 70% van de uren die aan beroepsopleidingen worden besteed, gekoppeld zijn aan banen waarvoor mensen worden aangeworven, kun je zien in hoeverre de wens om van opleidingen een toegangspoort tot werk te maken al realiteit is.

Naast de opleidingscatalogus geeft de tool "Dorifor" je toegang tot de bijgewerkte kalender en kan je je er online inschrijven.

Nuttige links

Rollend materieel en specifieke interfaces: fietskoeriers opleiden

Actualiteit
Rollend materieel en specifieke interfaces: fietskoeriers opleiden

De opleiding tot fietskoerier, gelanceerd in 2023, kan op heel wat belangstelling rekenen van zowel werkzoekenden als werkgevers. Fietsbezorger: een nieuw beroep dat veel succes heeft.

Een beroepssector die zijn eisen verstrengt

Werken als fietskoerier vereist een breed scala aan technische en sociale vaardigheden. Toch wordt de sector momenteel gekenmerkt door een gebrek aan beroepsopleiding. Dit draagt bij tot een gebrek aan erkenning van het statuut van fietskoerier en, in sommige gevallen, tot een hoge mate van werkonzekerheid onder de werknemers, vooral in de platformeconomie.

“Technologische vooruitgang, zorg voor het milieu: onze maatschappij is voortdurend in beweging en dit heeft een impact op de beroepswereld. De banen van gisteren zijn niet de banen van morgen. En om onze bedrijven in staat te stellen gekwalificeerd personeel aan te werven, moeten we ook investeren in opleidingen voor opkomende beroepen zoals die van fietskoerier. Weten hoe je moet fietsen is immers niet genoeg. Je moet ook leren hoe je goederen moet vervoeren, hoe je je route moet aanpassen en hoe je klantenrelaties kan ontwikkelen. Deze initiatieven ondersteunen is goed voor de werkgelegenheid, voor de mobiliteit en voor de planeet”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Volkomen nieuw in de sector: opleidingsprogramma opgericht via partnerschap

“Sinds april 2023 ben ik op zoek naar een carrièreswitch. Nadat ik in projectmanagement had gewerkt, was ik op zoek naar een job die meer bij de realiteit aansluit. Dus ging ik ervoor toen ik over deze opleiding hoorde. Tijdens de opleiding kreeg ik het vertrouwen om werk te vinden in deze sector. En ook al was mijn opleiding nog niet afgelopen, ik had al een baan aangeboden gekregen”, aldus Christophe Bihin, voormalig stagiair.

Urbike, Logisticity (en zijn partners Bruxelles Formation en Actiris), Exaris en de vzw CyCLO hebben het eerste opleidingsprogramma voor fietskoeriers gecreëerd, dankzij de steun van de FGC.

“Bij urbike is het heel belangrijk dat onze fietskoeriers goed opgeleid zijn. We verwachten de komende vijf jaar sterk te groeien en streven naar meer dan 100 fietskoeriers, wat betekent dat we zeker nieuwe, gemotiveerde en bekwame koeriers nodig zullen hebben. De missie van urbike is om de fietslogistieke sector te professionaliseren en uit te breiden. Het stelt mensen ook in staat om het werk te waarderen dat duidelijk veel technische en sociale vaardigheden vereist”, stelt Philippe Lovens, medeoprichter en CEO van urbike.

Overtuigende ervaring voor de deelnemers

45 Brusselse werkzoekenden hebben gesolliciteerd om deel te nemen aan de opleiding, op een totaal van 12 beschikbare plaatsen. Vijf stagiairs hebben een baan gevonden in de sector, twee anderen zetten hun opleiding voort en één cursist heeft de opleiding niet voltooid.

De opleiding was bedoeld om een aantal vaardigheden aan te leren: technische vaardigheden – het gebruik en het besturen van cargofietsen en trailers, maar ook het voorbereiden, behandelen en controleren van goederen en de verkeersregels zoals toegepast op fietskoeriers – sociale vaardigheden – geweldloze communicatie, werken in teamverband, contact met de klant – en kennis van de sector en het beroep, waaronder de rechten en plichten van koeriers.

Groeipotentieel en arbeidskansen

Een Europese studie schat dat één op de vier stedelijke leveringen met de fiets zou kunnen gebeuren. Als de dienstenlogistiek wordt meegerekend, stijgt dit cijfer tot 50% van de stedelijke verplaatsingen voor leveringen. De sector van de stadslogistiek is zich steeds meer bewust van het belang van duurzame vervoersalternatieven en past zich aan door geleidelijk aan fietslogistieke oplossingen te integreren in zijn activiteiten. Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe banen in de fietsindustrie, met name voor fietskoeriers.

Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) in de sector van de cyclo-logistiek is de laatste 2 jaar verdubbeld.

Eerste beroepsopleiding tot fietskoerier

Persbericht

De opleiding tot fietskoerier, gelanceerd in 2023, kon op heel wat belangstelling rekenen van zowel werkzoekenden als werkgevers. 12 Brusselaars volgden aldus een opleiding tot fietskoerier en 5 onder hen hebben al een job gevonden.

Een Europese studie schat dat één op de vier stedelijke leveringen met de fiets zou kunnen gebeuren. Als de dienstenlogistiek wordt meegerekend, stijgt dit cijfer tot 50% van de stedelijke verplaatsingen voor leveringen. De sector van de stadslogistiek is zich steeds meer bewust van het belang van duurzame vervoersalternatieven en past zich aan door geleidelijk aan fietslogistieke oplossingen te integreren in zijn activiteiten. Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe banen in de fietsindustrie, met name voor fietskoeriers.

“Technologische vooruitgang, zorg voor het milieu: onze maatschappij is voortdurend in beweging en dit heeft een impact op de beroepswereld. De banen van gisteren zijn niet de banen van morgen. En om onze bedrijven in staat te stellen gekwalificeerd personeel aan te werven, moeten we ook investeren in opleidingen voor opkomende beroepen zoals die van fietskoerier. Weten hoe je moet fietsen is immers niet genoeg. Je moet ook leren hoe je goederen moet vervoeren, hoe je je route moet aanpassen en hoe je klantenrelaties kan ontwikkelen. Deze initiatieven ondersteunen is goed voor de werkgelegenheid, voor de mobiliteit en voor de planeet”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Werken als fietskoerier vereist een breed scala aan technische en sociale vaardigheden. Toch wordt de sector momenteel gekenmerkt door een gebrek aan beroepsopleiding. Dit draagt bij tot een gebrek aan erkenning van het statuut van fietskoerier en, in sommige gevallen, tot een hoge mate van werkonzekerheid onder de werknemers, vooral in de platformeconomie.

“Sinds april 2023 ben ik op zoek naar een carrièreswitch. Nadat ik in projectmanagement had gewerkt, was ik op zoek naar een job die meer bij de realiteit aansluit. Dus ging ik ervoor toen ik over deze opleiding hoorde. Tijdens de opleiding kreeg ik het vertrouwen om werk te vinden in deze sector. En ook al was mijn opleiding nog niet afgelopen, ik had al een baan aangeboden gekregen”, aldus Christophe Bihin, voormalig cursist.

Urbike, Logisticity (en zijn partners Bruxelles Formation en Actiris), Exaris en de vzw CyCLO hebben het eerste opleidingsprogramma voor fietskoeriers gecreëerd, dankzij de steun van de FGC.

“Bij urbike is het heel belangrijk dat onze fietskoeriers goed opgeleid zijn. We verwachten de komende vijf jaar sterk te groeien en streven naar meer dan 100 fietskoeriers, wat betekent dat we zeker nieuwe, gemotiveerde en bekwame koeriers nodig zullen hebben. De missie van urbike is om de fietslogistieke sector te professionaliseren en uit te breiden. Het stelt mensen ook in staat om het werk te waarderen dat duidelijk veel technische en sociale vaardigheden vereist”, verklaart Philippe Lovens, medeoprichter en CEO van urbike.

Er was veel interesse van werkzoekenden en bedrijven uit de sector. 45 Brusselse werkzoekenden schreven zich in om deel te nemen aan de opleiding, op een totaal van 12 beschikbare plaatsen. En 12 jobaanbiedingen of stages werden toegezegd door spelers uit de cyclo-logistieke sector in Brussel.

De opleiding was bedoeld om een aantal vaardigheden aan te leren: technische vaardigheden – het gebruik en het besturen van cargofietsen en trailers, maar ook het voorbereiden, behandelen en controleren van goederen en de verkeersregels zoals toegepast op fietskoeriers – sociale vaardigheden – geweldloze communicatie, werken in teamverband, contact met de klant – en kennis van de sector en het beroep, waaronder de rechten en plichten van koeriers.

Wat is de balans na twee maanden opleiding? Vijf cursisten hebben een baan gevonden in de sector, twee anderen zetten hun opleiding voort en één cursist heeft de opleiding niet voltooid.

Enkele belangrijke cijfers:

 • Urbike ontving 45 inschrijvingen voor 12 opleidingsplaatsen
 • 11 van de 12 kandidaten rondden de opleiding af en gaven een zeer positieve evaluatie (score van 8,4/10)
 • Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) in de sector van de cyclo-logistiek is de laatste 2 jaar verdubbeld

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Technicity: 82% van stagiairs vindt job

Actualiteit
Technicity: 82% van stagiairs vindt job - Foto van het evenement in aanwezigheid van de betrokken ministers

Technicity, dat de deuren opende in augustus 2019, is de eerste Pool Opleiding-Werk die in het Brussels Gewest tot stand gekomen is. Technicity, dat ontstaan is uit een publiek-private samenwerking en 5 jaar bestaat, heeft meer dan 7.500 personen opgeleid voor de industriële en technologische beroepen.

Er werden goede resultaten behaald, ondanks de dalende cijfers tijdens de coronacrisis:

 • 7.687 mensen werden opgeleid, van wie 1.879 werkzoekenden, 2.784 werknemers en 3.024 studenten of leerlingen;
 • er werd een tewerkstellingsgraad van 82% bereikt en
 • 365 bedrijven hebben gebruikgemaakt van de diensten van Technicity voor opleiding.

“Vijf jaar geleden hebben we onze eerste Pool Opleiding-Werk uit de grond gestampt. De bijna 8.000 personen die er een beroep op doen om zich te vormen en de inschakelingsgraad van 82% in tewerkstelling, bevestigen ons dat Technicity sindsdien een referentie voor de technologische sector is geworden, en dat zowel voor de werkzoekenden, de werknemers als de bedrijven. Een reputatie die bekrachtigt dat dit soort structuur, deze verbinding tussen de overheden en de beroepssector, onontbeerlijk is om meer werkzoekenden de kans te geven een job te vinden”, stelt Bernard Clerfayt.

De middelen bundelen

Technicity is de Pool Opleiding-Werk gewijd aan de industriële en technologische beroepen: liftmonteur, HVAC-technicus, lasser of elektromecanicien. Technicity is het resultaat van een partnerschap dat enerzijds de Brusselse publieke actoren voor opleiding en tewerkstelling (Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel), en anderzijds de sociale partners uit de sector van de technologische industrie (Agoria, ABVV-MWB, ACV-CSC) verenigt.

Het doel bestaat in het bundelen van de publieke en de private middelen om een opleidingsaanbod te kunnen verbeteren en voorstellen dat overeenkomt met de noden van de bedrijven, en om meer Brusselaars een job te laten vinden. Anders gezegd: om te anticiperen op de verwachtingen van de sector om meer en beter op te leiden.

Een antwoord op het tekort aan arbeidskrachten

Door de sector van de technologische industrieën en de overheidsdiensten voor tewerkstelling en opleiding bijeen te brengen, is Technicity het beste antwoord op het tekort aan arbeidskrachten dat de ondernemingen treft.

Van de 108 knelpuntberoepen die Actiris opgelijst heeft, zijn er meer dan 20 verbonden met de technologische sectoren, ofwel bijna 1 op de 5 beroepen.

In dit kader heeft Technicity, naast zijn structurele financiering, een uitzonderlijke subsidie van 600.000 euro gekregen van het Brussels Gewest om met name trajecten voor opleiding en werk te ontwikkelen. Dat betekent een samenwerking met een bedrijf, waar, vertrekkende vanuit zijn specifieke noden, Technicity een opleidingsprogramma op maat opstelt met aanwervingen in het vooruitzicht.

Een voorbeeld: in 2023 heeft Technicity, samen met Sibelga, een opleiding van 4 maanden tot elektricien opgestart. Met TK Elevator is dat een opleiding van een jaar tot het beroep van liftmonteur.

En er worden andere trajecten voor opleiding en werk voorbereid met Equans, Eiffage, Véolia, Vinci Facilities en SPIE Belgium.

Tot slot biedt Technicity eveneens korte opleidingen aan om meer Brusselaars de kans te geven een formule te vinden die bij hen past. Aldus heeft de Pool Opleiding-Werk een korte opleiding in het leven geroepen voor liftmonteur, die de naam “speedliften” kreeg.

Een tweede gebouw voor nog grotere projecten

Momenteel beschikt Technicity over een gebouw van 7.228m², waarvan 6.000m² gebruikt wordt voor opleiding en dat dagelijks tot 500 stagiairs in 2 opleidingsshiften kan verwelkomen.

Deze oppervlakte is intussen te klein geworden om het stijgende aantal aanvragen voor opleidingen binnen de sector te kunnen beantwoorden.

Daarom zal binnenkort, dankzij de steun van Beliris, een tweede centrum, recht tegenover het eerste gebouw, worden opgetrokken.

Technicity: 82% van stagiairs vindt job

Persbericht

Technicity, dat de deuren opende in augustus 2019, is de eerste Pool Opleiding-Werk die in het Brussels Gewest tot stand gekomen is. Technicity, dat ontstaan is uit een publiek-private samenwerking en 5 jaar bestaat, heeft meer dan 7.500 personen opgeleid voor de industriële en technologische beroepen. We leggen uit.

Technicity is de Pool Opleiding-Werk gewijd aan de industriële en technologische beroepen: liftmonteur, HVAC-technicus, lasser of elektromecanicien. Technicity is het resultaat van een partnerschap dat enerzijds de Brusselse publieke actoren voor opleiding en tewerkstelling (Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel), en anderzijds de sociale partners uit de sector van de technologische industrie (Agoria, ABVV-MWB, ACV-CSC) verenigt.

Het doel bestaat in het bundelen van de publieke en de private middelen om een opleidingsaanbod te kunnen verbeteren en voorstellen dat overeenkomt met de noden van de bedrijven, en om meer Brusselaars een job te laten vinden. Anders gezegd: om te anticiperen op de verwachtingen van de sector om meer en beter op te leiden.

Op 5 jaar tijd werden goede resultaten behaald, ondanks de dalende cijfers tijdens de coronacrisis:

 • 7.687 mensen werden opgeleid, van wie 1.879 werkzoekenden, 2.784 werknemers en 3.024 studenten of leerlingen;
 • er werd een tewerkstellingsgraad van 82% bereikt en
 • 365 bedrijven hebben gebruikgemaakt van de diensten van Technicity voor opleiding.

Een antwoord op het tekort aan arbeidskrachten

Door de sector van de technologische industrieën en de overheidsdiensten voor tewerkstelling en opleiding bijeen te brengen, is Technicity het beste antwoord op het tekort aan arbeidskrachten dat de ondernemingen treft.

Van de 108 knelpuntberoepen die Actiris opgelijst heeft, zijn er meer dan 20 verbonden met de technologische sectoren, ofwel bijna 1 op de 5 beroepen.

In dit kader heeft Technicity, naast zijn structurele financiering, een uitzonderlijke subsidie van 600.000 euro gekregen van het Brussels Gewest om met name trajecten voor opleiding en werk te ontwikkelen. Dat betekent een samenwerking met een bedrijf, waar, vertrekkende vanuit zijn specifieke noden, Technicity een opleidingsprogramma op maat opstelt met aanwervingen in het vooruitzicht.

Een voorbeeld: in 2023 heeft Technicity, samen met Sibelga, een opleiding van 4 maanden tot elektricien opgestart. Met TK Elevator is dat een opleiding van een jaar tot het beroep van liftmonteur.

En er worden andere trajecten voor opleiding en werk voorbereid met Equans, Eiffage, Véolia, Vinci Facilities en SPIE Belgium.

Tot slot biedt Technicity eveneens korte opleidingen aan om meer Brusselaars de kans te geven een formule te vinden die bij hen past. Aldus heeft de Pool Opleiding-Werk een korte opleiding in het leven geroepen voor liftmonteur, die de naam “speedliften” kreeg.

Een tweede gebouw voor nog grotere projecten

Momenteel beschikt Technicity over een gebouw van 7.228m², waarvan 6.000m² gebruikt wordt voor opleiding en dat dagelijks tot 500 stagiairs in 2 opleidingsshiften kan verwelkomen.

Deze oppervlakte is intussen te klein geworden om het stijgende aantal aanvragen voor opleidingen binnen de sector te kunnen beantwoorden.

Daarom zal binnenkort, dankzij de steun van Beliris, een tweede centrum, recht tegenover het eerste gebouw, worden opgetrokken.

Aan het woord:

Lahouari Najar, de voorzitter van Technicity: “De dingen aanpakken en de dingen niet laten gaan, is wat ons, de sector en het Brussels Gewest, drijft om de Pool Technicity nog meer te ontwikkelen teneinde er een incubator voor loopbanen in de technologische sectoren van te maken. De voorgestelde beroepen zijn en zullen bepalend zijn voor de toekomst en hebben zoveel te bieden aan jongeren en minder jonge mensen die op zoek zijn naar zichzelf of zich willen omscholen, en, over het algemeen, leiden deze beroepen tot duurzame tewerkstelling!”

René Konings, manager van de technologische federatie Agoria Brussel: “Er is nog veel werk voor mensen die technologische vaardigheden bezitten en onze bedrijven blijven Brusselaars aanwerven. Bijscholing en opleiding voor werkzoekenden en professionals die reeds werken, zijn de sleutel tot deze jobs. Technicity speelt daarin een onmisbare rol. Agoria en de vakbonden willen blijven investeren in deze personen. De ondersteuning en de financiering door het Brussels Gewest, Beliris en onze partners Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel zijn heel belangrijk geweest voor het slagen van de opstart van Technicity en van zijn toekomstige projecten.”

Karine Lalieux, de minister belast met Beliris: “We hebben het vaak over de knelpuntberoepen, in het bijzonder binnen de technische domeinen. Opleiding is een van de meest essentiële antwoorden op deze uitdaging voor de arbeidsmarkt. Beliris voert, via de projecten die het financiert en leidt met zijn teams, tal van werven uit in de 4 hoeken van Brussel, maar er zijn wel professionals nodig om ze te verwezenlijken! Deze pool draagt daartoe bij door toekomstige technici op te leiden. Naast dit mooie project van Technicity, dat volledig gefinancierd werd door Beliris, zal weldra een tweede centrum worden opgericht, ditmaal voor opleidingen in verband met elektriciteit, automobieltechnologie, lassen en modelbouw. Beliris zal ook dit project financieren waarvan de studies binnenkort gelanceerd zullen worden.”

Rudi Vervoort, de Brusselse minister-president: “Technicity, een echte toegangspoort naar werk, geeft een concreet antwoord op de uitdagingen van opleiding en tewerkstelling in Brussel door zich zowel te richten tot de werkzoekenden, de studenten aan de technische scholen en de werknemers in opleiding, als tot de werkgevers die mensen aanwerven voor technische beroepen. Ik juich de resultaten toe die sinds de oprichting van deze Pool Opleiding-Werk werden bereikt. Technicity werkt met verschillende sectorale en publieke partners om te anticiperen op de ontwikkelingen binnen de industrie, de verwachtingen op het vlak van competenties, maar ook in termen van hoogwaardig materiaal en dito infrastructuren. Daartoe zijn de expertise en de investering van de sector zonder twijfel de voornaamste troeven van dit prachtige instrument! Ik zal binnenkort dus aan de Brusselse Regering voorstellen om de raamovereenkomst met de sector te verlengen voor de komende 4 jaar, met de ambitie om een hoogwaardig technologisch uithangbord te blijven bieden aan de partners, alsook aan de Brusselaars die bereid zijn zich duurzaam in te schakelen in een technisch beroep.”

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding: “Vijf jaar geleden hebben we onze eerste Pool Opleiding-Werk uit de grond gestampt. De bijna 8.000 personen die er een beroep op doen om zich te vormen en de inschakelingsgraad van 82% in tewerkstelling, bevestigen ons dat Technicity sindsdien een referentie voor de technologische sector is geworden, en dat zowel voor de werkzoekenden, de werknemers als de bedrijven. Een reputatie die bekrachtigt dat dit soort structuur, deze verbinding tussen de overheden en de beroepssector, onontbeerlijk is om meer werkzoekenden de kans te geven een job te vinden.”

Cristina Amboldi, de directeur-generaal van Actiris: “Technicity is het perfecte voorbeeld van de samenvoeging van de publieke en private krachten om de tewerkstelling in talrijke beroepen onder spanning te bevorderen. Het werk dat er al 5 jaar lang wordt verzet, is een voorbeeld en wij moeten het voortzetten teneinde nog meer werkgevers aan te trekken om een beroep te doen op de diensten van Technicity, en tegelijk de Brusselse werkzoekenden te sensibiliseren over de mogelijkheden die deze centra bieden.”

Olivia P’Tito, de directeur-generaal van Bruxelles Formation: “Technicity is de publiek-private toegangsdeur tot de beroepen uit de technische sector. Wij moedigen de ondernemingen aan zich tot hen te richten om er hun noden te formuleren in verband met de opleiding van hun (toekomstige) personeelsleden. Wij moedigen eveneens de Brusselaars aan om daar opleiding te volgen. De bedoeling is om samen een virtueuze cirkel te creëren die het mogelijk zal maken de mecaniciens, de liftmonteurs en de lassers van morgen op te leiden voor werk, en op die manier tegemoet te komen aan de rechtstreekse noden van de tewerkstelling in de technische sector in Brussel.”

Geert Pauwels, de directeur van VDAB Brussel: “VDAB Brussel wenst Technicity veel succes in hun verdere werking. Het samenbrengen van de sector en de publieke opleidings- en tewerkstellingsdiensten en het opzetten van hoogtechnologische infrastructuur, gericht naar zowel werkzoekenden, werknemers als leerlingen, is volgens ons de weg van de toekomst. Op deze manier kunnen we samen knelpuntvacatures invullen en bieden we Brusselaars de kans om hun jobkansen ook buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vergroten. Een win-winsituatie voor iedereen.”

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45