Minister bevoegd voor Gezinsbijslagen

De grote verandering in verband met de gezinsbijslagen, die historisch ingevoerd werden als sociale bescherming van het statuut van de arbeider, pijler van de nationale solidariteit, zal tijdens deze legislatuur voltooid worden.

Net zoals in de andere gewesten van het land worden, zoals de Zesde Staatshervorming het voorziet, vanaf februari 2020 de gezinsbijslagen voor de Brusselse kinderen gewaarborgd door de gewestelijke overheid onder het gezag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Het is in deze context dat minister Bernard Clerfayt, lid van het College van de GGC, deze bevoegdheid uitoefent met zijn collega Sven Gatz.

De gezinsbijslagen voor de Brusselse kinderen worden voortaan gewaarborgd door het gewestelijke bestuur.

Welke veranderingen ondergaan de gezinsbijslagen vanaf februari 2020?

De Regering heeft voor het Brussels Gewest gekozen voor een overgang die zeker is voor alle gezinnen die onder meer kraamgeld en kindergeld ontvangen, maar ook voor een nieuw systeem dat winst oplevert voor 70% van de gezinnen en waarbij de anderen niks verliezen.

Ongeacht zijn of haar situatie ontvangt elk kind een nieuw hoog basisbedrag (op termijn 150 euro). Naast dit algemene bedrag zullen de gezinnen waarvan de inkomsten lager liggen dan 45.000 euro (te indexeren bedrag), een aanvullende bijslag krijgen. 25% van het globale budget zal aldus worden toegewezen om de middenklasse en de minst vermogende gezinnen te ondersteunen.

De bijslagen zullen aan de gezinnen betaald blijven worden door verschillende fondsen. Het betreft 4 private fondsen en het overheidsfonds “Famiris”, dat “Famifed” voor Brussel vervangt. De gezinnen die tot nu toe lid waren van een van de private fondsen, kunnen daarvan blijven afhangen.

Ten slotte zal het systeem op termijn de weerspiegeling zijn van een diepgaande verandering die erin bestaat de gezinsbijslagen steeds meer te beschouwen als een kinderrecht.

Toegang tot de website van Famiris, het nieuwe publieke kinderbijslagfonds in het Brussels Gewest.

De gezinsbijslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgedrukt in cijfers

In het Brussels Gewest vertegenwoordigen de 870 miljoen euro aan gezinsbijslagen bijna 20% van de totale begroting van het Brussels Gewest.

Het overheidsfonds Famiris behandelt maar liefst een derde van de dossiers inzake gezinsbijslagen in het Brussels Gewest, namelijk voor 107.000 kinderen, op een totaal van 316.000 kinderen die recht hebben op gezinsbijslagen.

Kinderbijslag, een instrument in de strijd tegen kinderarmoede

Begin oktober 2021 organiseerde minister Bernard Clerfayt een webinar over de impact van het beleid inzake gezinsbijslagen op kinderarmoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In mei 2021 publiceerde het Planbureau een studie waarin de effecten van de gewestelijke hervormingen van de kinderbijslag worden geanalyseerd, met bijzondere aandacht voor het gesimuleerde armoederisico van gezinnen met kinderen. Deze studie toont de positieve impact van de hervorming. Lees het verslag van de webinar.

Recente verbetering

In juli jongstleden heeft de minister bevoegd voor Gezinsbijslagen een verbetering aangebracht in het stelsel van de gezinsbijslagen: kinderen met een handicap die in een instelling verblijven, zullen voortaan verhoogde gezinsbijslagen kunnen ontvangen.

Actualiteit van de minister inzake gezinsbijslagen