Gewest verzoekt gemeentebesturen om TikTok te verbieden

Gewest verzoekt gemeentebesturen om TikTok te verbieden

Het gebruik en de installatie van de TikTok-applicatie wordt voortaan verboden op alle diensttoestellen van de ambtenaren van de Plaatselijke Besturen. De minister van Plaatselijk Besturen, Bernard Clerfayt, heeft besloten om gemeenten te verzoeken TikTok te verbieden om te voldoen aan de eisen voor gegevensbescherming bij overheidsdiensten.

"Het is niet meer dan logisch dat de plaatselijke overheden de aanbevelingen op het gebied van cyberveiligheid opvolgen. We moeten onze Brusselse instellingen beschermen tegen elke poging tot spionage of datalekken. Daarom nodig ik de gemeenten uit deze richtlijnen snel toe te passen", aldus Bernard Clerfayt.

Oorspronkelijke beslissing van de Europese Commissie

Deze bezorgdheid over een risico voor de bescherming van persoonsgegevens maakte dat de Europese Commissie op 23 februari 2023 aangekondigde dat zij het gebruik en de installatie van de applicatie op alle diensttoestellen van haar personeel zou verbieden. Een week later volgden het Europees Parlement en de Europese Raad. De Brusselse regering deed hetzelfde.

Toepassing van richtlijnen

De Regering besloot de aanbevelingen van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) te volgen en een omzendbrief te publiceren over het tijdelijke verbod op de installatie en het gebruik van TikTok voor het personeel van de Brusselse overheidsdiensten.

Bernard Clerfayt besliste een brief te sturen naar de 19 gemeenten met het verzoek om:

  • hun personeel te verbieden het sociaal netwerk te installeren en te gebruiken op toestellen die toebehoren aan overheidsinstanties of waarvoor zij abonnementsgeld betalen;
  • alle bestaande TikTok-applicaties op diensttoestellen te verwijderen;
  • aan te bevelen de applicatie niet op persoonlijke toestellen te installeren.

Week van de artificiële intelligentie

Week van de artificiële intelligentie

Op 27 maart heeft de minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, de Week van de artificiële intelligentie feestelijk geopend. “AI4belgium” kadert in de Europese dynamiek voor technologische convergentie. Van 27 tot 31 maart opent de federale overheidsdienst BOSA de deuren voor de professionele actoren uit de sector en voor de burgers. Hieronder vind je het programma en toegangskaarten; inschrijven is verplicht.

Waarom een Week van de artificiële intelligentie?

In de eerste plaats om de invloed en de mogelijkheden van de digitale technologie in onze samenleving alsook in uw privé- en beroepsleven te ontdekken. Voor vandaag en voor morgen. (Gratis) conferenties, workshops en Belgische of Europese initiatieven zullen ervoor zorgen dat we begrijpen hoe artificiële intelligentie het mogelijk maakt onze arbeids- en levensomstandigheden te verbeteren. Hulp bij het voorbereiden van content (ChatGPT), ondersteuning bij lastige taken (exoskeletten), etc. Leer de talrijke toepassingen kennen die meer kennis, comfort en veiligheid zullen opleveren.

De Europese Week van de AI, op weg naar technologische convergentie, wordt voor België georganiseerd door de FOD BOSA en zijn partners. België; de gewesten en tal van Europese partners afkomstig uit verschillende ecosystemen verenigen alle belangrijke actoren, instellingen en burgers in een bottom-up en cocreatieve dynamiek.

“Mijn school gaat digitaal!” democratiseert digitale technologie

“Mijn school gaat digitaal!” democratiseert digitale technologie

Op 23 maart heeft een delegatie bestaande uit de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, Thomas Dermine, de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, en de directeur-generaal van de Taskforce Herstel en Veerkracht van de Europese Commissie, Céline Gauer, een bezoek gebracht aan de school Sainte-Marie La Sagesse in Schaarbeek. De bedoeling? Kennismaken met het project “Mijn school gaat digitaal!” en de vele voordelen ervan voor de Brusselse leerlingen en hun leerkrachten.

240 scholen uitrusten

Het Brussels Gewest komt tegemoet aan de Europese wens om van digitale technologie een prioriteit te maken, met het project “Mijn school gaat digitaal!”, dat het label “NextGenerationEU” kreeg. Op welke manier? Met name door de digitale geletterdheid bij jongeren te bevorderen. “Mijn school gaat digitaal!” werd gelanceerd door Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, en heeft een dubbele doelstelling: de 240 middelbare scholen in Brussel uitrusten met wifi en performant IT-materiaal ter beschikking stellen.

In de context van het Europese relanceplan wordt de digitale uitrusting van de leerlingen en de scholen ondersteund met een uitzonderlijk budget van 5,2 miljoen euro. Er wordt voorrang gegeven aan de wijken met een lagere socio-economische index.

Zo veel mogelijk scholen bij het proces betrekken

De resultaten zijn bemoedigend. Meer dan 200 secundaire scholen in Brussel werden gevraagd in het kader van het project “Mijn school gaat digitaal!”. 63 scholen beschikken vandaag over wifi en 40 scholen zullen binnenkort gecontacteerd worden om deel te nemen aan het project. “Op slechts enkele jaren tijd is de digitale technologie doorgedrongen tot alle domeinen van onze samenleving. Scholen vormen daarop geen uitzondering. Het is dan ook dringend noodzakelijk om te zorgen voor een veilige internettoegang. Des te meer omdat digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Opleiding betekent verder en breder kijken

Opleiding betekent verder en breder kijken

Een kwalificerende opleiding volgen verhoogt de kansen om een job te vinden met 17%. Twee jaar na de start van hun opleiding is 71% van de werkzoekenden niet meer werkloos en aan de slag, tegenover 54%, die geen beroepsopleiding volgen.

Studie die bevestigt dat voorrang moet worden gegeven aan beroepsopleiding

Een voorbeeld: op twee jaar tijd doet de kwalificerende opleiding de uitstroom van werkloosheid naar tewerkstelling van vrouwen stijgen van 45% naar 68% (of een verschil van 23 punten). Bij de mannen betreft het een toename van 60% naar 72% (of een verschil van 12 punten).

Opleiding is een investering die loont

“Dankzij een studie objectiveren we voor het eerst wat we al vermoedden: opleiding volgen verhoogt de kansen op werk aanzienlijk! Een opleiding volgen is een investering die loont. De impact ervan is des te positiever voor bepaalde groepen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Opleiding is dus een hefboom, zo niet de meest doeltreffende hefboom die geactiveerd moet worden om meer Brusselaars de kans te geven een job te vinden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Dit kan u ook interesseren:

Je stembureau kiezen in je eigen gemeente

Het elektronisch stemmen nog vereenvoudigen.

De burgers van een gemeente zullen kunnen stemmen in een stembureau naar keuze, zolang het zich op de grondgebied van de gemeente bevindt. Dat wordt voorgesteld in het ontwerp van ordonnantie ter modernisering van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

Overtuigende test

Tijdens de verkiezingen van 2012 werd een nieuw IT-systeem om te stemmen getest in Sint-Gillis en Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat systeem, dat eenvoudiger te gebruiken was dan de vorige versie, werd vervolgens uitgebreid naar alle Brusselse gemeenten voor de verkiezingen van 2018.

Niettemin is het nog steeds mogelijk om de kiesprocedure te moderniseren dankzij de digitalisering van een hele reeks procedures. En dat is de doelstelling van het nieuwe Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

Gedaan met de manuele lijsten in de stembureaus

Belangrijkste vooruitgang: het gecentraliseerd elektronisch aanstippen van de kiezers. Dit systeem zal het mogelijk maken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de kiezers, wanneer ze zich melden bij het stembureau, via een centrale databank aan te stippen. Deze elektronische registratie maakt dus een einde aan de verplichting om papieren aanstiplijsten manueel bij te houden. Deze digitalisering biedt de plaatselijke besturen tal van voordelen: de garantie op een vlottere circulatie in het stembureau, een papierbesparing, een vereenvoudiging van de werkzaamheden en een daling van de kosten.

Slechts één stembureau om ook te stemmen met volmacht

“Technologie om de technologie heeft slechts weinig waarde, maar wanneer zij daarentegen ten dienste staat van de burgers, is zij zinvol. In dit geval zorgt de digitalisering van de volledige stemprocedure ervoor dat de kiezers kunnen kiezen in welk stembureau ze hun stem uitbrengen. Ik denk met name aan de mensen die volmachten hebben ontvangen; zij zullen niet meer naar verschillende stembureaus moeten trekken en zullen hun plicht op dezelfde plaats kunnen vervullen”, besluit Bernard Clerfayt.

Favoriete namen voor honden en katten

De favoriete namen voor honden en katten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verwijzingen naar stripfiguren blijven een trend. Hierbij enkele favoriete namen voor honden en katten: bij de reuen vinden we Max, Snoopy, Toby, Simba en Rocky; bij de vrouwtjes gaat het om Luna, Lola, Bella, Nala en Maya. Wat de katten betreft, is het meest voorkomende ras het Europese type, ook wel de straatkat genoemd. De namen voor katten die in 2022 de voorkeur kregen van de Brusselaars, zijn Simba, Tigrou, Cookie, Caramel en Snow voor katers. Terwijl poezen vooral Luna, Nala, Bella, Mia en Maya worden genoemd.

Meer honden in sommige gemeenten

De populairste hondenrassen veranderden in 2022. Voor het eerst staat de canis vulgaris, de “bastaardhond”, bovenaan de lijst. De chihuahua, die sinds 2016 in poleposition stond, verdwijnt dus van die plaats. Hij staat nu op nummer twee, gevolgd door de labrador-retriever en de bordercollie, die beide de ranglijst zijn binnengekomen. De teckel ten slotte neemt de vijfde plaats in.

Ukkel, Anderlecht en Schaarbeek hebben de meeste honden, met respectievelijk 10.198, 9.851 en 6.496 geregistreerde honden.

De gemeenten met het grootste aantal katten zijn Anderlecht (1.456), Schaarbeek (1.071) en Elsene (716).

47.145 katten en 89.167 honden

Het is een feit: de Brusselaars houden van het gezelschap van huisdieren. In 2022 werden in het Brussels Gewest 47.145 katten en 89.167 honden geregistreerd in de databanken CatID en DogID. Honden en katten blijven zonder twijfel de favoriete huisdieren van de Brusselaars.

Je dier identificeren zorgt ervoor dat je het kan terugvinden

“Of hij nu Max of Simba heet, je huisdier is een bron van eindeloos geluk. En dat gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid: je huisdier voeden, verzorgen, vermaken en identificeren! Dat is de meest zekere manier om hem terug te vinden als de gevaren van het leven hem van je wegnemen. En ik kan nooit genoeg herhalen dat een verantwoordelijk baasje zijn kat laat steriliseren”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

BF organiseert Salon de la Formation 2023

De opleidingsbeurs Salon de la formation wordt georganiseerd door Bruxelles Formation op de site van Tour & Taxis

Op 21 en 22 maart organiseert Bruxelles Formation de opleidingsbeurs Salon de la formation. Het is niet altijd even gemakkelijk om de juiste opleiding te vinden bij de verschillende organisaties en partners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Achter de schijnbare complexiteit krijgt de cursist de kans te ontdekken hoe rijk het aanbod aan opleidingen is. De Brusselse instelling voor beroepsopleiding wil elke werkzoekende helpen om zijn weg te vinden naar een opleiding.

Gratis toegang, inschrijving verplicht

De opleidingsbeurs Salon de la formation is beide dagen geopend van 9 uur tot 17 uur in Tour & Taxis (Shed1). De toegang is gratis en inschrijven is verplicht (hieronder). Een twintigtal beroepssectoren zijn aanwezig en 80 stands zijn toegankelijk.

Een keuze die deskundigheid verdient

De juiste opleiding vinden is niet zo eenvoudig. De eerste stap is natuurlijk de oriëntatiefase. Die is bepalend om jezelf een maximale kans te geven om de juiste job te vinden. Er zijn vele parameters waarmee je rekening moet houden: de arbeidsmarkt, je verworven vaardigheden, enz. En bovenal is de ideale job de job die je graag doet. De keuze van een opleiding verdient dus deskundigheid.

Praktische info

Locatie: Tour & Taxis (Shed 1)
Te voet: Havenlaan 86C of Picardstraat 3, 1000 Brussel.
Met de auto: Havenlaan 88, 1000 Brussel
Openingsuren: van 9u00 tot 17u00

Nuttige links:

Opleiding volgen én werken bij Defensie

Opleiding volgen én werken bij Defensie

Werkzoekenden van 18 tot 30 jaar die gemotiveerd zijn voor een loopbaan ten dienste van het land, kunnen belangstelling hebben voor dit voorstel voor een alternerende opleiding. Ze hebben tot en met 24 maart de tijd om hun kandidatuur in te dienen. De selectieproeven zullen plaatsvinden tussen maart en mei voor een programma dat eind juni van dit jaar van start gaat.

Twee geplande opleidingen

De instelling voor het alternerend leren van het Brussels Gewest, Efp-Sfpme, biedt twee basisopleidingen aan voor 2023-2024:

  • Logistiek: hoofdmagazijnier en voorraadbeheerder;
  • Voeding: geschoold keukenmedewerker.

De praktische modaliteiten

De kandidaten zullen de kans krijgen om een beroep te leren bij professionals uit de sector, maar ook om het Belgisch leger te ontdekken, terwijl ze maximaal 2.448,8 euro bruto per maand voor 20 prestatiedagen verdienen. Bovendien kunnen zij op het einde van de opleiding en de stage solliciteren voor een job als beroepsmilitair en voltijds bij Defensie aan de slag gaan.

Agenda

  • Ontvangst van de kandidaturen tot en met 24 maart 2023
  • Selectieproeven van Defensie tussen maart en mei 2023
  • Inlijving op 29 juni 2023
  • Militaire initiatiefase (MIF) van 3 tot 14 juli 2023
  • Start van de lessen op het Efp of Ifapme in september 2023

Nuttige links:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn Gids voor digitale inclusie

De Gids voor digitale inclusie zal burgers helpen een dienst te vinden die beter op hun behoeften is afgestemd.

Het is een van de acties van het Plan voor Digitale Toegankelijkheid van minister Bernard Clerfayt. De Gids voor digitale inclusie is nu beschikbaar.

Een instrument om bestaande diensten met elkaar te verbinden

De gids, die speciaal bestemd is voor ambtenaren, maatschappelijk werkers, animatoren, opvoeders en opleiders, zal uitwisselingen vergemakkelijken. Het doel is een efficiëntere dienstverlening voor de burgers, die worden toegeleid naar de oplossingen die het best aan hun behoeften zijn aangepast.

Verschillende sleutels om de juiste informatie te vinden

De Gids voor digitale inclusie bundelt alle informatie over de toegang tot apparatuur, internet en opleiding. Hij bevat ook interviews met belangrijke spelers op het gebied van digitale inclusie en lijsten van actoren met hun activiteiten en contactgegevens. De diensten zijn er gerangschikt volgens de doelgroepen die zij ondersteunen, hun behoeften, maar ook volgens de gemeente waar zij gevestigd zijn. De gids bevat basisinformatie over elke vereniging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de contactgegevens van de verantwoordelijken.

Essentieel coördinatiewerk

De Gids voor digitale inclusie is het resultaat van het werk van de Coördinatie Digitale Inclusie binnen paradigm.brussels, de informaticadienst van het Gewest. Deze coördinatie legt de link met de vrijwillige sector en creëert een groot ecosysteem van actoren van digitale inclusie.

Wat u ook zou kunnen interesseren:

Voor meer inclusieve aanwervingen

De belangrijkste vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt houdt verband met handicaps.

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft voorgesteld om de tests in verband met discriminatie bij aanwerving te versterken om ze eenvoudiger en proactiever te maken. Het zal voortaan mogelijk zijn om tests ter plaatse uit te voeren. Ook wordt voorzien in een betere bescherming van de inspecteurs. Het ontwerp van ordonnantie werd door de Regering in derde lezing goedgekeurd.

Verlichting van de procedure

De tests zullen gebruikt kunnen worden op basis van meldingen of klachten, maar ook – en dat is nieuw – op basis van voldoende vermoedens van discriminatie, zonder dat daarvoor de voorafgaandelijke toestemming van een magistraat nodig is.

Als uit een wetenschappelijke studie een vermoeden van discriminatieverschijnselen in een activiteitensector blijkt, zullen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs tests kunnen uitvoeren, met de voorafgaandelijke toestemming van het arbeidsauditoraat, wat trouwens aansluit bij het verzoek van Unia. Het instituut pleit voor meer praktijktests op basis van objectieve aanwijzingen dankzij “algoritmen die systematisch databanken doorzoeken op mogelijke discriminerende praktijken of, eenvoudiger, door de samenstelling van het personeel van een onderneming te vergelijken met de gemiddelde samenstelling van werknemers in de sector, waardoor een inspectiedienst vervolgens gerichte controles zou kunnen uitvoeren”.

Bescherming van inspecteurs en uitwisseling van informatie

Tot slot zullen de inspecteurs controles ter plaatse kunnen uitvoeren onder een schuilnaam zonder daarvoor strafrechtelijk vervolgd te worden.

Actiris zal ook een essentiële rol spelen in dit project, aangezien de overheidsinstelling voortaan informatie zal kunnen uitwisselen met de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI), door met name de verschillende meldingen van werkzoekenden door te geven.

“Discriminatie bij aanwerving blijft een alomtegenwoordig probleem”

Dat is de conclusie van een recente studie van de Universiteit Gent. Deze vaststelling geldt ook voor het Brussels Gewest, waar nog te veel gevallen van discriminatie bij aanwerving op grond van leeftijd, etnische afkomst, geslacht of handicap voorkomen. Uit de studie blijkt eveneens dat de belangrijkste vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt verband houdt met handicaps. In dit geval is de kans op een positief antwoord 41% lager dan voor een zogenaamd valide persoon. Op de tweede plaats komt fysieke onaantrekkelijkheid, met 37% minder positieve antwoorden, gevolgd door gevorderde leeftijd (34% minder), lgbtqia+-geaardheid (30% minder) en ten slotte op basis van etnische afkomst (29% minder).

Discriminatie bij aanwerving: sociale verspilling

“Sinds de goedkeuring in november 2017 van de ordonnantie die de invoering van discriminatietests mogelijk maakt, is het Brussels Gewest een pionier in België en in Europa in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. Er is immers geen plaats voor discriminatie bij aanwerving in het Brussels Gewest. En gelet op het tekort aan arbeidskrachten in talrijke activiteitensectoren kan niemand zich deze sociale verspilling veroorloven”, verklaart Bernard Clerfayt.