“Het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering”

Officiële foto van de Brusselse Regering uit 2023

Zoals elke donderdag komt de Brusselse Regering bijeen voor haar wekelijkse zitting. Voor DéFI slaat het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn een diepe wonde in de verbintenissen binnen de Brusselse meerderheid.

Door het Wetboek voor Dierenwelzijn te blokkeren, stelt de PS het regeerakkoord 2019-2024 opnieuw ter discussie. De partij ontslaat bovenal haar partners van de naleving van de projecten die werden vastgelegd in deze routekaart waarover door alle partijen van de Brusselse meerderheid werd onderhandeld.

“Deze blokkering door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering, zelfs niet van een regering in lopende zaken. Er zijn nog belangrijke dossiers waarvoor oplossingen moeten worden gevonden, zoals het Leonardkruispunt, de omgevingsvergunning voor Brussels Airport, de renovatie van de tunnels, de werkzaamheden aan het Zuidpaleis en de huisvestingscrisis”, stelt Bernard Clerfayt.

Tijdens de bijeenkomsten van de Regering zal de DéFI-minister blijven aandringen op het beheersen van de begrotingsuitgaven.

“Deze Regering mag geen onhoudbare beloften doen in volle verkiezingscampagne. Als we een hele reeks dossiers die noodzakelijk zijn voor de toekomst van de Brusselaars, tot een goed einde willen brengen, moeten we dringend ernst en begrotingsdiscipline hervinden, want anders lopen we het risico de toekomst van de toekomstige generaties op het spel te zetten”, aldus Bernard Clerfayt.

Bernard Clerfayt, die onder de indruk is van de blokkering om de verkeerde redenen van het Wetboek voor Dierenwelzijn, zal de volgende ministerraden dus met een constructieve houding bijwonen om bepaalde dossiers die essentieel zijn voor Brussel, voort te zetten.

Nieuwe website “Beroepenpanorama”

Actiris lanceert een nieuwe website die gewijd is aan de beroepen: "Beroepenpanorama".

Actiris lanceert een nieuwe website die gewijd is aan de beroepen: "Beroepenpanorama". Dit allesomvattende platform bevat een schat aan informatie over de beroepen en de sectoren, vacatures, opleidingen, beroepen die rekruteren, en nog veel meer. Alle informatie die je nodig hebt om de juiste keuze te maken!

Meer dan 600 geregistreerde beroepen

Er zijn meer dan 600 beroepen. Van verpleegster tot carrosseriebouwer en bedrijfsanalist: alle sectoren komen aan bod. Voor elk beroep is er een beschrijving van de job, de vereiste vaardigheden, kerncijfers en alle beschikbare vacatures en opleidingen.

“Beroepenpanorama” voor alle vakmensen op de arbeidsmarkt 

Deze nieuwe website zal nuttig zijn voor zowel werkzoekenden als vakmensen op de arbeidsmarkt. Door alle informatie over een bepaald beroep op één plek samen te brengen, kunnen gebruikers (of hun publiek) zich beter oriënteren op een bepaalde sector of een bepaald beroep.

“Het beroepenpanorama kan nu al beschouwd worden als een essentieel onderdeel in de zoektocht naar een job. Begeleiding is de eerste stap, maar een job kiezen is niet altijd gemakkelijk. Er ontbreekt veel informatie. Hier kunnen gebruikers in een paar klikken alles te weten komen over de beroepen: arbeidsvoorwaarden, salarisvoorwaarden, essentiële vaardigheden, enz. Ze zullen er vooral kunnen ontdekken welke vacatures en opleidingsmogelijkheden er zijn”, benadrukt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Bernard Clerfayt lanceert Bibliotheek van Overheidskennis

Bernard Clerfayt lanceert de Bibliotheek van de Overheidskennis, momenteel beschikbaar op Openbudgets.brussels

In haar algemene beleidsverklaring heeft de Brusselse Regering aangekondigd de Bibliotheek van de Overheidskennis te willen oprichten om de studies die besteld worden door alle instellingen van het Gewest, openbaar te maken. En dat is gebeurd!

Na de lancering van Openbudget, dat alle Brusselse uitgaven op één website publiceert, en na de lancering van de gewestelijke webstrategie, waarbij van 250 gewestelijke websites naar 13 portaalsites werd overgegaan, lanceert Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering, de Bibliotheek van de Overheidskennis.

Vereenvoudigen en toegankelijker maken

Op termijn zal de Bibliotheek van de Overheidskennis alle studies die werden uitgevoerd voor rekening van een Brussels bestuur, verzamelen op de portaalsite be.brussels. “Zoals altijd treed ik op daar waar ik kan om de Brusselse institutionele lasagne te vereenvoudigen”, benadrukt Bernard Clerfayt.

Door de inventaris van de verschillende uitgevoerde studies en de studies zelf op één plaats en gratis te inventariseren, streeft de Bibliotheek van de Overheidskennis een drievoudige doelstelling na:

  • Het delen van kennis met de academische wereld, studenten, ondernemingen en de burgers in het algemeen bevorderen;
  • Een betrouwbare bron van informatie samenstellen en
  • De kwaliteit van de overheidsdiensten verbeteren.

Waar gaat het over? Welke studies?

Onder studie verstaat men alle onderzoekswerkzaamheden, de gedetailleerde uitwerking, door experts, van een kwestie, een ontwerp over een precies thema. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek naar de inkomsten die kunnen worden gegenereerd door een stadstol, een analyse van de luchtkwaliteit of een studie over het stelsel van de dienstencheques.

Naast een toegang tot de studies (die geanonimiseerd zullen zijn en de AVG zullen naleven) zullen het opdrachtgevende bestuur, de publicatiedatum en de kosten duidelijk worden meegedeeld.

Transparantie en algemeen belang

Openbaarheid, bescherming van het volk! Anders gezegd: het recht om te weten is een van de waarborgen van onze democratie. Zodra overheidsgeld wordt gebruikt om een studie uit te voeren, is volledige transparantie nodig. Onze besturen beschikken over tonnen boeiende literatuur; deze ter beschikking stellen van het grote publiek dient het algemeen belang”, besluit de DéFI-minister.

Nuttige link:

Dit vindt u misschien ook interessant:

Gouden label 2023 “Diervriendelijke gemeente”

In 2023 hebben 4 gemeenten zich onderscheiden op het vlak van dierenwelzijn: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek. Op dinsdag 2 april 2024 overhandigde de minister de gouden labels aan de vertegenwoordigers van de 4 gemeenten tijdens een ceremonie in Molenbeek.

Op dinsdag 2 april vond in Molenbeek de laatste ceremonie "Diervriendelijke gemeente" van de legislatuur plaats. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, maakte van de gelegenheid gebruik om het gouden label toe te kennen aan vier gemeenten die zich onderscheiden hebben door hun acties ten voordele van het dierenwelzijn: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek.

4 gemeenten met gouden label

Voor deze laatste editie was de race om het gouden label erg spannend. Het resultaat is dat niet één, maar vier gemeenten op het podium staan: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek. 

Deze gemeenten vielen op door hun initiatieven om in dialoog te blijven met vrijwilligers en verenigingen (een avond voor kattenvoerders in Anderlecht), om mensen te informeren over de vele behoeften van dieren (een conferentie over voeding in Schaarbeek en een EHBO-opleiding in Oudergem) en om hun unieke plaats in ons leven te eren ("memory wall" in Evere).

"Vier winnaars en vier keer zo trots! Ik heb dit label gelanceerd om onze samenwerking met de gemeenten op het gebied van dierenwelzijn te vergroten, en ik kan wel zeggen dat de gok loont!  Ik ben erg blij met het succes van dit initiatief. Het bevestigt dat dierenwelzijn een belangrijke sociale kwestie is geworden voor onze medeburgers," besluit Bernard Clerfayt.

Plaatselijke initiatieven voor dierenwelzijn

In het Brussels Gewest wonen meer dan 140.000 huisdieren. Zorgen voor een harmonieus samenleven van de Brusselaars en de dieren kan soms een uitdaging zijn: gebrek aan hondenlosloopzones, bevolkingsdichtheid, lawaai, enz. 

Als lokale speler kunnen de gemeenten een rechtstreekse impact hebben op het leven van duizenden dieren. Daarom lanceerde de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, aan het begin van zijn ambtstermijn de projectoproep "diervriendelijke gemeente". Het doel is de ontwikkeling van initiatieven ten gunste van het dierenwelzijn aan te moedigen, met financiële steun die varieert van 7.000 tot 9.000 euro, afhankelijk van de omvang van de gemeente.

Alle gemeenten nemen deel aan gouden label 2023

Hoe werkt het? De gemeenten stellen een reeks projecten voor en voldoen aan ten minste 8 van de 13 vastgestelde criteria. Deze omvatten onder meer de inrichting van een hondenlosloopzone, de toekenning van een sterilisatiepremie, een verbod op vuurwerk, hondenopleidingen en de opvang 24/7 van verloren gelopen dieren.

De laatste projectoproep heeft een mooi resultaat opgeleverd aangezien alle gemeenten hebben deelgenomen. Innovatieve projecten waren onder andere massageworkshops voor honden in Sint-Agatha-Berchem, een wedstrijd voor dierenkunst in Elsene en de creatie van een noodkaart in Ganshoren om aan te geven dat iemand in het ziekenhuis een huisdier thuis heeft.

Meer diversiteit in gemeentebesturen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt zijn wetgeving om de diversiteit in de gemeentebesturen te bevorderen. Het artikel wordt geïllustreerd door een foto van drie mensen in gesprek in een bureau.

Vandaag, 21 maart, is het internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie. Dit is een gelegenheid om erop te wijzen dat het Brussels Gewest een van de meest proactieve is in de strijd tegen alle vormen van discriminatie. Op initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft het Gewest onlangs zijn wetgeving gewijzigd om de diversiteit binnen de gemeentebesturen te versterken.

Hoe zit het met de huidige regelgeving?

Een kandidaat weigeren vanwege zijn of haar huidskleur, een collega uitlachen vanwege zijn of haar vermeende seksuele geaardheid, geen borstvoeding mogen geven in een rustige ruimte op kantoor,... In 2019 keurde het Brussels Parlement een ordonnantie goed met het oog op een beleid voor de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij. Het principe? Een subsidie toekennen aan besturen met diversiteitsplannen die minstens 10% kandidaten uit meer achtergestelde wijken aanwerven.

Het gaat niet enkel om aanwerving

Analyses van de diversiteitsrapporten van Actiris en de enquête die Brussel Plaatselijke Besturen heeft gehouden onder de personeelsafdelingen van de gemeenten, zijn duidelijk: de huidige voorwaarden voor het toekennen van de subsidie maken het niet mogelijk om diversiteit effectief te bevorderen in de lokale besturen. Slechts acht gemeenten hebben een diversiteitsplan, hoewel dit een wettelijke vereiste is om toegang te krijgen tot de subsidie

"De subsidie in haar huidige vorm beperkt het diversiteitsbeleid tot het aanwervingsaspect. Het zou zich echter moeten uitstrekken tot personeelsbeheer, opleiding, bewustmaking en interne communicatie. Bovendien moet gezegd worden dat het adres van een werkzoekende niet altijd zijn of haar sociale situatie weerspiegelt. Hoe zit het met geslacht, handicap, leeftijd of kwalificaties?", zegt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister voor Plaatselijke Besturen.

Diversiteitsplan en evaluatie

Gezien deze bevindingen heeft de DéFI-minister ten slotte een rechtstreekse link gelegd tussen de subsidie en de invoering van een diversiteitsbeleid. Voortaan wordt de subsidie toegekend op voorwaarde dat het lokaal bestuur zich ertoe verbindt een diversiteitsplan op te stellen. Met deze steun wordt het werk gefinancierd van een medewerker van de gemeente, een "diversiteitsmanager", die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de uitvoering van het plan.

Er zal een evaluatiecommissie worden opgericht om de doeltreffendheid van het diversiteitsplan te garanderen. Als de evaluatie negatief is, komt de gemeente een jaar lang niet in aanmerking voor de subsidie.

Daarnaast wordt de looptijd van het plan verlengd van twee naar drie jaar, zodat de besturen meer tijd hebben om de acties van het plan in de praktijk te brengen.

Deze nieuwe bepalingen zijn opgenomen in het Brussels Wetboek inzake de gelijkheid, de non-discriminatie en de bevordering van diversiteit.

 

 

 

Beschrijving :

 

“Het probleem is de federale onderfinanciering van de stedelijke gebieden”

  Foto van een bord met logo van de politie aan een politiecommissariaat.

De politiezones samenvoegen! Dat is de oplossing die Ecolo-Groen voorstelt om de uitdagingen op het vlak van veiligheid in Brussel aan te gaan. Een vals goed idee, volgens de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Met cijfers als bewijs stelt hij een aanzienlijke onderinvestering door de federale overheid in de stedelijke politiezones aan de kaak.

De lokale politie bestaat uit 181 politiezones verspreid over het hele land (6 in Brussel, 106 in Vlaanderen en 71 in Wallonië). Ze voert een reeks lokale taken uit, waaronder handhaving van de openbare orde, interventie, verkeersbeheer en wijkwerking. De politiezones werken met de steun van de gemeenten en met federale financiering.

Gemiddelde financiering per politieagent het laagst in Brussel 

Criminaliteit, drugshandel, afrekeningen, enz. De laatste maanden is het aantal veiligheidsproblemen in het Brussels Gewest toegenomen. De oplossing voor Ecolo-Groen is het samenvoegen van de politiezones.

“Deze aanpak zal geen resultaten opleveren in termen van schaalvoordelen of effectiviteit van de politie. Het grote probleem van de politie in het Brussels Gewest is vooral de onderfinanciering door de federale overheid in de grote steden”, legt Bernard Clerfayt uit.

Als we kijken naar de federale dotaties voor 2023, zien we dat de dotatie per politieagent lager ligt in de Brusselse zones dan elders op het grondgebied. De gemiddelde financiering per politieagent bedraagt €34.199 in Brussel, tegenover €46.630 in Vlaanderen en €53.890 in Wallonië. Het Belgische gemiddelde bedraagt 48.999 euro.

Brussel dubbel benadeeld

Deze vaststelling is des te verontrustender, omdat de criminaliteit in de grote steden hoger is. Als de Brusselse politie een federale financiering zou krijgen die gelijk is aan het Belgische gemiddelde, zou dit onze politiezones 73 miljoen euro extra opleveren”, voegde de minister eraan toe.

Bovendien houdt het voorstel van Ecolo-Groen geen rekening met het multidimensionale aspect van veiligheid.

Politieagenten zijn niet de enigen die betrokken zijn bij de veiligheidsketen. Het beleid tegen criminaliteit wordt aangestuurd door het Openbaar Ministerie. Een samengevoegd politiekorps zal in dat opzicht dus niets veranderen. En laten we niet vergeten dat de kracht van de lokale politie ligt in haar nabijheid tot de bewoners, haar terreinkennis en haar samenwerking met de actoren inzake preventie. Dat is wat we moeten versterken”, besluit Bernard Clerfayt.

Competentiebalans voor alle Brusselse werklozen

Foto van een opleidingslokaal uitgerust met computers.

Sinds 1 september 2023 kunnen alle jongeren die zich bij Actiris inschrijven, gebruikmaken van een taalkundige en digitale competentiebalans. Vanaf 1 maart zal deze balans uitgebreid en voorgesteld worden aan alle werkzoekenden die werkloosheidsuitkeringen genieten.

Om de begeleiding van de Brusselse werkzoekenden te versterken en te verbeteren, beschikt Actiris vanaf 1 september over een nieuw instrument: de competentiebalans. In de praktijk hebben, sinds de start van het nieuwe cursusjaar, alle jongeren van minder dan 30 jaar die zich voor het eerst inschrijven bij Actiris, recht op een taalkundige en digitale competentiebalans. De bedoeling: hun niveau wat talenkennis en basis-IT betreft, objectiveren om hun een aangepast opleidingstraject aan te bieden.

“Opleiding volgen = evolueren”

“Vandaag zijn talen en digitale kennis transversale vaardigheden die in tal van sectoren worden gezocht. Als we het doel willen bereiken om meer Brusselaars aan het werk te krijgen, moet hun competentieniveau worden verbeterd. We kunnen niet meer aanvaarden dat een werkzoekende die geen werk vindt, zich niet inschrijft voor een opleidingstraject. Opleiding volgen staat gelijk aan evolueren”, stelt minister Bernard Clerfayt.

1.400 taaltesten en 1.600 digitale testen uitgevoerd

En vanaf 1 maart zal de competentiebalans uitgebreid en voorgesteld worden aan alle werkzoekenden die werkloosheidsuitkeringen krijgen. Voor meer dan 50.000 Brusselse werkzoekenden zou dus een taalkundige en digitale competentiebalans kunnen worden opgesteld. Heden werden bijna 1.400 taaltesten en 1.600 digitale testen afgelegd.

“Met de competentiebalans bestaat de uitdaging erin om over te gaan van verklaarde vaardigheden naar bevestigde vaardigheden. Opdat Actiris in de ogen van de werkgevers meer geloofwaardigheid zou verwerven, moet de instelling haar doelgroep meer en beter kennen teneinde in staat te zijn hun gepaste kandidaten voor te stellen”, aldus Bernard Clerfayt.

Een opleiding vinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om het voor werkzoekenden gemakkelijker te maken om een opleiding te vinden, heeft Bruxelles Formation zijn opleidingscatalogus voor 2024 gepubliceerd. Foto van een klaslokaal met mensen in opleiding.

De opleidingscatalogus van Bruxelles-Formation 2024, waarnaar hieronder verwezen wordt, biedt 24.500 opleidingsplaatsen aan voor Brusselse werkzoekenden. Bijna 80% van deze plaatsen zijn voor beroepsopleidingen, 12% meer dan in 2023. Werkzoekenden kunnen er op zoek naar een opleiding waarmee ze een beroep van A tot Z aanleren. Ze kunnen ook een opleiding vinden die hun voorkennis en ervaring aanvult.

De uitdaging van de vaardigheden aangaan

Systematisch een competentiebalans voor werkzoekenden uitvoeren, voorrang geven aan opleidingen, het opleidingsinkomen verdubbelen, opnieuw focussen op de begeleiding van werkzoekenden, de polen opleiding-werk ontwikkelen: het zijn allemaal politieke prioriteiten en maatregelen die in dezelfde richting wijzen: de uitdagingen van de vaardigheden aangaan om de uitdaging van de tewerkstelling aan te gaan. In die optiek is het een prioriteit om ervoor te zorgen dat elke werkzoekende een opleiding kan volgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een opleiding vinden op vakgebied 

De prioriteiten die zijn vastgesteld voor de opleidingsprogramma's zijn duidelijk zichtbaar in het opleidingsaanbod voor 2024, in termen van plaatsen en uren. Management, digitale technologie en talen staan bovenaan de lijst van opleidingsgebieden, net als horeca, bouw, gezondheidszorg, transport en logistiek. De beschikbare opleidingen zijn ingedeeld per opleidingsgebied, dus de link "opleidingen - beroepen - sectoren" maakt het voor werkzoekenden gemakkelijker om een opleiding te vinden. Als je bedenkt dat 70% van de uren die aan beroepsopleidingen worden besteed, gekoppeld zijn aan banen waarvoor mensen worden aangeworven, kun je zien in hoeverre de wens om van opleidingen een toegangspoort tot werk te maken al realiteit is.

Naast de opleidingscatalogus geeft de tool "Dorifor" je toegang tot de bijgewerkte kalender en kan je je er online inschrijven.

Nuttige links

133 mishandelde dieren in beslag genomen in 2023

133 mishandelde dieren werden in 2023 in beslag genomen – Foto van een mishandelde en in beslag genomen hond.

Leefmilieu Brussel heeft in 2023 92 klachten voor dierenmishandeling geregistreerd. Vorig jaar werden in het Brussels Gewest bovendien 42 inbeslagnames uitgevoerd voor in totaal 133 dieren. Het betrof 54 honden, 61 katten, 8 vogels, 2 knaagdieren, 1 konijn, 1 paardachtige en 6 spinnen.

Melden is belangrijk

Het melden van dierenmishandeling zorgt ervoor dat in problematische gevallen kan worden ingegrepen en, indien nodig, kan worden overgegaan tot inbeslagnames. Deze kunnen om verschillende redenen plaatsvinden: een gebrek aan hygiëne, verwaarlozing, ondervoeding, onbehandelde ziekten, etc.

Meestal zijn deze inbeslagnames het gevolg van klachten die werden ingediend door burgers bij de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel. Vorig jaar werden 92 klachten ingediend, wat een daling met 27,5% betekent in vergelijking met 2022.

Wat gebeurt er met mishandelde dieren?

Na de inbeslagname worden deze dieren over het algemeen tijdelijk toevertrouwd aan een asiel, in afwachting van de beslissing waar het dier zal terechtkomen. Deze beslissing wordt genomen door Leefmilieu Brussel en moet binnen de twee maanden na de inbeslagname plaatsvinden.

Binnenkort worden de boetes verhoogd

Het Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn voorziet een verhoging van het bedrag van de boetes voor dierenmishandeling. Deze zouden kunnen oplopen tot 500.000 euro voor de meest ernstige inbreuken tegenover 100.000 euro vandaag.

Tegelijk bevat het Wetboek volkomen nieuwe instrumenten om de daders van inbreuken te bestraffen, zoals het werk in het belang van het dier.

“Dierenmishandeling mag niet lichtzinnig worden opgenomen. Daarom steken de inspecteurs van Leefmilieu Brussel een tandje bij door gebruik te maken van waarschuwingen, van processen-verbaal en, in sommige gevallen, van inbeslagnames. Mijn nieuw Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn, waarover de Raad van State zich momenteel buigt, bevat nieuwe instrumenten teneinde inbreuken op het dierenwelzijn efficiënter te voorkomen en te bestraffen”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Het recht op bemiddeling, dichter bij de beslissing

het recht op bemiddeling – Foto van een participatieve vergadering

Groen licht in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement voor een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet. Het ontwerp, een initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, bevat nieuwe bepalingen met betrekking tot burgerparticipatie, namelijk het recht op bemiddeling.

“Burgerparticipatie is een vorm van tweerichtingscommunicatie, via de sensibilisering en de raadpleging van de burgers, die meer betrokken wensen te worden bij politieke beslissingen, in het bijzonder op lokaal niveau. En dat is normaal, aangezien dat het bestuursniveau is dat het dichtst bij de burgers staat en waarmee ze de meeste contacten hebben”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Het recht op bemiddeling: de zoektocht naar een oplossing

Het spreekrecht omvat het petitierecht en het interpellatierecht, maar bevat ook een nieuwe vorm van spreekrecht voor de burger, namelijk het recht op bemiddeling.

De gemeentelijke overheden kunnen immers, wanneer ze geïnterpelleerd worden, beslissen om bemiddeling te organiseren. Zij kan eveneens het initiatief zijn van de burgers, wanneer ze het nodig achten en overleg over een bepaald onderwerp willen plegen met de gemeente.

“Het recht op bemiddeling gaat verder dan enkel vragen stellen aan de gemeentelijke overheden. Het beoogt de zoektocht naar een oplossing, een compromis. En dus hebben de burgers een reële impact op de ontwikkeling van projecten in hun gemeente”, aldus Bernard Clerfayt.

Publicatieplicht

Andere nieuwigheid: de gemeente zal op haar website de ontwerpen van beraadslaging, alsook een samenvatting van de gemeentelijke beslissingen, vóór iedere gemeenteraad moeten publiceren.