Verhoogde steun voor uitzendkrachten uit culturele sector

uitzendkrachten uit culturele

“De vooruitzichten op heropening zijn uitgesteld en het herstel komt, schoorvoetend, op gang. Brussel wacht niet af en verhoogt zelfs het bedrag van de steun voor uitzendkrachten door 5 miljoen euro vrij te maken”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Dit zijn de nieuwe steunbedragen voor de uitzendkrachten uit de culturele sector:

 • 3.000 euro, indien de werknemer in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 4.500 euro netto bedragen;
 • 2.250 euro, indien de werknemer in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 6.000 euro netto bedragen;
 • 1.500 euro, indien de werknemer in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 inkomsten heeft genoten die maximaal 8.000 euro netto bedragen;

De premie moet online worden aangevraagd op de website van Actiris tussen 20 september en uiterlijk 17 oktober 2021. Het bedrag zal op 30 november 2021 worden gestort.

Deze derde ondersteuning concretiseert de wil van de Brusselse Regering

De derde toekenning van deze premies sluit aan op een beleid ter ondersteuning van de culturele sector. Dit vrijwillige beleid is erop gericht ons stadsgewest bij de aantrekkelijke Europese hoofdsteden te houden. Het is een strategische keuze voor het behoud van de werkgelegenheid in de culturele sector. Ook wordt gestreefd naar een domino-effect op de andere sectoren die voor tewerkstelling zorgen, zoals de horeca, de dienstensector, de luxehandel, etc.

Het Brussels Gewest neemt als eerste initiatief

In totaal wordt 7 miljoen euro vrijgemaakt om een noodlijdende sector en de uitzendkrachten uit de culturele sector te ondersteunen. Het Brussels Gewest was een van de eerste om zich in te zetten voor de ondersteuning van de cultuursector, zowel voor de werknemers als voor de structuren.

In juli jongstleden heeft het Brussels Gewest een premie van 1.500 tot 500 euro gelanceerd voor de uitzendkrachten uit de culturele sector. Als gevolg van de verlenging van de gezondheidscrisis heeft de Regering in oktober 2020 de toekenning van deze premie aan de uitzendkrachten uit de culturele sector opnieuw gelanceerd door deze bedragen te verhogen, aangezien deze varieerden van 2.000 tot 1.000 euro.

Brusselaars willen meer speelzones voor honden

Brusselaars willen meer speelzones voor honden

Twee weken voor het einde van de burgerraadpleging over dierenwelzijn werden al bijna 1.900 meningen verzameld. In deze fase is reeds een eerste tendens zichtbaar: veel Brusselaars willen meer speelzones voor honden.

Burgers betrekken

Voor de zomer lanceerde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, een campagne voor volksraadpleging in het Brussels Gewest om te peilen naar de verwachtingen van de burgers op het gebied van dierenwelzijn.

Deze fase moet het mogelijk maken om een evenwichtig Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn te doen ontstaan. Het Brussels wetboek zal de grootste hervorming op het vlak van dierenwelzijn zijn. “Dierenwelzijn is een gevoelig onderwerp dat vaak tot reacties leidt binnen de samenleving. Het was daarom essentieel om de burgers te betrekken bij de herziening van de federale dierenwelzijnswet”, merkt Bernard Clerfayt op.

Een wet uit 1986

Het beleid inzake dierenwelzijn, dat in het kader van 6de Staatshervorming werd overgeheveld, wordt geregeld door een federale wet uit ... 1986. Sindsdien zijn onze relatie met dieren en de wetenschappelijke kennis aanzienlijk geëvolueerd.

Alle resultaten worden bekendgemaakt in november

 “In de maand november maak ik de resultaten van de burgerraadpleging bekend, maar ik zie nu al dat er zich grote tendensen aftekenen. De overgrote meerderheid van de burgers antwoordde dat een dier een levend wezen is met een gevoeligheid en daarom speciale bescherming verdient. Ze staan aldus massaal achter de goedkeuring van positieve lijsten met alle diersoorten die in particuliere woningen mogen worden gehouden. Een andere tendens heeft betrekking op de hondenlosloopzones. Veel burgers vragen om meer speelzones voor hun dieren”, legt Bernard Clerfayt uit.

Wat u ook zou kunnen interesseren inzake dierenwelzijn:

Covid Safe Ticket: termijnen moeten worden vastgesteld

Covid Safe Ticket

Laten we enkele cijfers in herinnering brengen om de kwestie van de implementatie van het COVID Safe Ticket in het Brussels Gewest op te helderen. Terwijl het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in België stagneert, is het aantal ziekenhuisopnames met 12% gestegen. Dit is de relatieve evolutie voor deze week van 2 tot 8 september, vergeleken met de cijfers van de vorige week (bron Sciensano).

In het Brussels Gewest is de incidentiegraad meer dan twee keer zo hoog!

De curve die op nationaal niveau relatief onder controle is, moet helaas worden gezien in het licht van de specifieke situatie van Brussel, waar de incidentiegraad,  dit wil zeggen het aantal nieuwe gevallen dat per 100.000 inwoners wordt vastgesteld, 575 bedraagt, terwijl dit op nationaal niveau 241 is. (bron Sciensano - laatste 14 dagen, geconsolideerd op 5/9/2021).

Met 606.177 mensen die op 9/9/2021 zijn gevaccineerd, heeft Brussel amper 50% van de gevaccineerde inwoners bereikt, terwijl het nationale gemiddelde meer dan 70% bedraagt.

In het licht van deze gegevens is het normaal dat alle ogen gericht zijn op het Brussels Gewest. De cijfers spreken voor zich. De Brusselse Regering moet dus maatregelen nemen om de stijging van de besmettingsgraad een halt toe te roepen en haar bevolking te beschermen – 40% van de bedden op intensieve zorg is al bezet.

De Brusselse regering voldoet aan de nodige voorwaarden voor de invoering van het Covid Safe Ticket

De invoering van het Covid Safe Ticket moet worden gezien als een stimulans en een beschermingsmiddel in bepaalde contexten, zoals ontmoetingsplaatsen en afgesloten en drukbezochte ruimtes.

In dit perspectief heeft de Brusselse regering op 9 september 2021 haar goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van samenwerkingsovereenkomst betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitale COVID-certificaat van de EU en het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

De regering is inmiddels begonnen met de voorbereiding van de ordonnantie die het noodzakelijke rechtskader voor de implementering van het Covid Safe Ticket moet aanvullen. De toepassingsmodaliteiten, met name het vastleggen van het toepassingsgebied (sectoren, bijzondere voorwaarden, duurtijd), zullen bij de goedkeuring van het voorontwerp van ordonnantie in eerste lezing worden vastgelegd in het licht van de epidemiologische situatie en de vaccinatiegraad in het Brussels Gewest. 

Gelet op de verspreiding van het virus in het Brussels Gewest, zijn termijnen en een nauwkeurig kader belangrijk

Het werk is nu dus bezig. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk een juridisch kader klaar te hebben. De ordonnantie zal, net zoals het samenwerkingsakkoord, uiteraard moeten worden voorgelegd aan de Raad van State en aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, voordat de regering ze in tweede lezing kan goedkeuren en voorleggen aan het Parlement.

Minister Bernard Clerfayt is van mening dat "het belangrijk is om termijnen vast te stellen voor het beheer van het proces dat door de regering is gestart, zowel voor de afronding van het wetgevende werk als voor het verstrekken van instrumenten". "Gezondheidscriteria, zoals de incidentiegraad, die de voorwaarden bepalen voor het Covid Safe Ticket, moeten nu ook worden vastgesteld", zei Bernard Clerfayt.

NIEUW: uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox!

uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox - Votre casier judiciaire en téléchargement rapide

Het leven van de Brusselaars vergemakkelijken. Deze doelstelling wordt elke dag een beetje meer realiteit want het is nu mogelijk om op IRISbox uw uittreksel uit het strafregister op te vragen.

Deze functie is al beschikbaar voor de inwoners van de gemeenten Evere, Ganshoren, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Andere gemeenten volgen spoedig.  

Hoe krijgt u toegang tot het strafregister op IRISbox?

 1. Ga naar de website IRISbox - https://irisbox.irisnet.be/irisbox/

  Ga naar de website IRISBOX
   
 2. Klik onder de rubriek “Snelle downloads” op de link “Uittreksel uit het strafregister”.
 3. U wordt doorverwezen naar de inlogpagina van CSAM. U kunt dan inloggen met een ID-kaartlezer, of makkelijker, met uw smartphone na het downloaden van de "itsme"-applicatie in de store. U kan deze applicatie configureren met uw bankkaart en uw digipass. Andere, meer punctuele verbindingen zijn beschikbaar

  Inlogpagina CSAM
 4. Uw ID-kaartlezer gebruiken betekent ook dat u de pincode van deze kaart kent en dat u eID-Viewer hebt geïnstalleerd. Met "itsme" voert u uw gsm-nummer in, opent u vervolgens uw applicatie op uw smartphone en bevestigt u uw verbinding met de website.
 5. Even geduld… u komt op uw persoonlijke pagina: “Mijn uittreksels uit het strafregister”.

  Mijn uittreksels uit het strafregister
   
 6. Klik op de knop "Een andere uittreksel aanvragen” en kies het model.
 7. Uw document verschijnt in een intern venster. Klik rechtsboven in het document op de downloadlink om een ​​pdf-bestand te krijgen dat u op uw pc kunt opslaan en afdrukken.

Naast uw strafregister op IRISbox kunnen op IRISbox een groot aantal documenten snel worden gedownload: gezinssamenstelling, geboorteakte, attest van verblijfplaats, enz.

Online documenten, verborgen eenvoud

Wanneer we de verschillende stappen ontleden, zoals we dat hier doen, lijkt het allemaal niet zo eenvoudig, maar wie het een keer probeert, wil het nooit meer anders. Om deze barrière te overwinnen lanceerde de minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, het Plan voor digitale toe-eigening met 66 concrete acties.

Wat u ook zou kunnen interesseren:

24 nieuwe terreinen voor sportinfrastructuur in Brussel

Nieuwe terreinen voor sportinfrastructuur in Brussel

2.000.000 euro voor de ontwikkeling of renovatie van sportinfrastructuur in Brussel, dat is het voorstel van de minister van Plaatselijke Besturen verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportinfrastructuur Bernard Clerfayt.

De Brusselse regering ging zopas akkoord met de ontwikkeling van 24 nieuwe sportterreinen.

Doel: het aanbod van sportinfrastructuur in Brussel vervolledigen

In februari jongstleden lanceerde het Brussels Gewest een projectoproep voor de gemeenten om lokale gemeentelijke sportinfrastructuur te creëren of te moderniseren. In totaal hebben 15 gemeenten een subsidie aangevraagd voor 28 verschillende projecten. 24 van hen voldeden aan de selectiecriteria: de infrastructuur vult een leemte in het sportaanbod; het project wordt uitgewerkt met de participatie van burgers en de infrastructuur bevindt zich in een zone voor stedelijke herwaardering.

Ook wat sport betreft veranderen onze gewoonten en behoeften

 “De COVID-pandemie, en meer in het bijzonder de lockdown, hebben ons eraan herinnerd hoeveel de beoefening van een sport, ook al is het maar af en toe, bijdraagt aan onze fysieke en mentale ontwikkeling. Door het aantal lokale sportfaciliteiten te vergroten, kunnen meer Brusselaars vrij sporten, buiten de sportclubs en -organisaties die vaak overspoeld worden door aanvragen en snel volzet raken. Met deze 24 nieuwe sportterreinen kan de leefbaarheid in de stad aldus verbeterd worden. We willen allemaal een stad waar recreatieve, culturele en sportieve activiteiten gecombineerd worden”, verklaart Bernard Clerfayt.

24 extra sportterreinen, waarvan 7 zones voor street workout

Trainen in de openbare ruimte (street workout) is populair: 7 extra plaatsen om in de buitenlucht te fitnessen worden voorzien: twee in Evere, twee in Anderlecht, één in Molenbeek, één in Watermaal-Bosvoorde en één in Sint-Lambrechts-Woluwe. Schaarbeek zal een klimparcours in en tussen de bomen opzetten. Ook zullen nieuwe speeltuinen worden ingericht in Molenbeek, Evere, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe.

Ook over sportinfrastructuur in Brussel:

Opleidingen in de bouw: inzetten op een duurzame toekomst!

Kies voor een opleiding in de bouw dankzij de pool Opleiding-Werk Construcity.

Wil u een zaak beginnen in ecologisch bouwen of een certificaat als verwarmingstechnicus behalen? Zou u graag willen afbreken en opbouwen of hebt u meer interesse in ruwbouw? Wil u een opleiding volgen om sanitair te leren plaatsen of trekt het installeren van verwarmingsinstallaties u eerder aan? Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt over de opleidingen in de bouwsector.

Het is september! Tijd om in gang te schieten!

Construcity.brussels, de pool Opleiding-Werk van de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verwijst u door naar de verschillende soorten opleidingen: het alternerend leren, een voltijdse beroepsopleiding, sociale promotie, etc. Het is het moment om hen te contacteren; zij organiseren infosessies over de opleidingen binnen de bouwsector.

Brussel zal steeds metsers nodig hebben

Milieu, innovaties, technologieën en circulair bouwen: de beroepen en opleidingen in de bouwsector evolueren voortdurend. In de bouwsector beginnen staat gelijk aan een boeiende sector ontdekken waarin geen gebrek aan werk is. Vorig jaar heeft de bouwsector meer dan 1.000 mensen in dienst genomen.

We ramen dat de renovatiestrategie van de bestaande gebouwen in Brussel de komende jaren bijna 8.000 jobs zal opleveren!

De uitdagingen zijn gigantisch, maar er is voor ieder wat wils.

Opgelet: opleiding vereist!

De bouwsector staat open voor iedereen die gemotiveerd is, aangetrokken wordt door goed uitgevoerd werk en bereid is opleiding te volgen.

Brussel zal altijd nood hebben aan schilders, tegelzetters, schrijnwerkers, dakwerkers, grondwerkers, ventilatiespecialisten, bestuurders van bouwmachines, metsers, wegaanleggers, bekisters, verwarmingstechnici, loodgieters, … Brussel zal steeds geschoolde arbeidskrachten nodig hebben in de bouwsector!

Nuttige links

Slechts 13% van jobs op luchthaven Zaventem wordt uitgevoerd door Brusselaars!

Visite du Ministre de l'Emploi Bernard Clerfayt à Zaventem

De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, heeft op donderdag 26 augustus, in het kader van de Voka Zomerstages, een van de belangrijke actoren van de luchthaven van Zaventem, namelijk Aviapartner, ontmoet. Vervolgens vond een rondetafel met de ministers van Werk plaats.

Op enkele kilometers van Brussel…

Met het oog op het hernemen van de activiteiten zou de luchthaven jobmogelijkheden voor de Brusselaars kunnen bieden. Uit een van de meest recente studies, uitgevoerd door HIVA-KUL, blijkt overigens dat slechts 13% van de posten op de luchthaven ingenomen wordt door Brusselaars. We bevinden ons nochtans maar op enkele kilometers van de luchthaven.

57.000 Brusselaars werken in Vlaanderen

Het aantal Brusselaars dat in Vlaanderen werkt, is evenwel op vijf jaar tijd met 20% gestegen. In 2019 werkten 57.000 Brusselaars in Vlaanderen. Dat zijn er echter nog te weinig.

Veel Brusselaars denken dat Vlaanderen veraf is of dat het ingewikkeld is om er naartoe te reizen. De a prioir’s over de talenkennis vormen eveneens een hindernis. We weten nochtans dat voor veel openstaande betrekkingen geen kennis van het Nederlands, of slechts basiskennis, vereist is.

“Oplossing nr. 1 = opleiding”

Samen met Actiris voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelmatig campagnes om de werkzoekenden te sensibiliseren en aan te moedigen in Vlaanderen te gaan werken. De Brusselaars moeten dus toegang kunnen krijgen tot deze openstaande posten, zoals bij Aviapartner Belgium, door de vooroordelen uit te roeien: tweetaligheid is geen absolute voorwaarde en de afstand vormt geen obstakel.

Zoals de minister herhaalde, “is opleiding de eerste oplossing om een bekwame kandidaat te worden”. Er werd overigens een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten waardoor de samenwerking tussen Vlaanderen en het Brussels Gewest versterkt wordt. De doelstelling is eenvoudig: ervoor zorgen dat het aantal Brusselaars dat elke dag in Vlaanderen gaat werken, toeneemt.

Deze overeenkomst is een belangrijke hefboom om enerzijds het tekort aan arbeidskrachten in Vlaanderen en anderzijds het nog steeds te hoge werkloosheidscijfer in Brussel te doen dalen.

Nuttige links:

Alternerend leren: meer bedrijven overtuigen om stagairs op te leiden

Alternerend leren

2.280 personen die een alternerende opleiding volgen, zijn voor het academiejaar 2020-2021 nog steeds op zoek naar een stageplaats.

Om meer ondernemingen aan te zetten stagairs op te leiden, verhoogt de Brusselse Regering de mentorpremie voor 2021-2022. Het bedrag van de premie wordt opgetrokken van 1.750 euro naar 3.000 euro en de leeftijdsvoorwaarde voor de stagiair wordt geschrapt. Tot nog toe werd de premie toegekend aan min-25-jarigen.

Er werd een budget van 6.450.000 euro vrijgemaakt voor deze maatregel waarvan meer dan 2.000 opleidingsondernemingen kunnen gebruikmaken.

Opleidingen afgestemd op verwachtingen werkgevers

“Ik ben ervan overtuigd dat het alternerend onderwijs kan bijdragen aan de versnelling van de socio-economische relance van het Brussels Gewest, omdat het mensen in staat stelt zich de vaardigheden eigen te maken die de werkgevers verwachten. Er zijn immers nog te weinig werkgevers die stagiairs binnen hun onderneming opleiden. En het is duidelijk dat de sombere economische context hen niet aanzet om dat meer te gaan doen. Dankzij deze premie van 3.000 euro en de versoepeling van de toekenningsvoorwaarden hoop ik dat we een massale inzet van de economische wereld voor het alternerend onderwijs zullen vaststellen”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Alternerend leren wordt positief onthaald

In Brussel bieden Efp-Sfpme en Syntra dit soort opleiding aan. De alternerende opleiding is een pedagogie die het verwerven van competenties in zowel het opleidingscentrum als in de onderneming mogelijk maakt. In 2018 keurde de Brusselse Regering reeds een hervorming goed om de maatregel van het alternerend onderwijs te stimuleren en voerde met name een mentorpremie in voor ondernemingen die zich inzetten voor de opleiding van een jongere van minder dan 25 jaar die alternerend onderwijs volgt.

“Het alternerend leren, de aanpak bij uitstek om werk te vinden”, “Het alternerend leren is een win-winsituatie”, “De alternerende opleiding is populair” en “Het alternerend leren is een uitmuntende opleidingsmogelijkheid”. De voorbije jaren is iedereen een voorstander van alternerende opleidingen geworden: de economische actoren, de politieke wereld en zelfs het Koninklijk Paleis. Toch moeten we vaststellen dat in de praktijk, hoewel steeds meer jongeren en minder jonge mensen voor dit soort opleiding kiezen, velen van hen nog op zoek zijn naar een opleidingsonderneming om hun jaar te kunnen valideren.

Wat u ook zou kunnen interesseren:

Colloquium over het dierenrecht

Colloquium over het dierenrecht

Het Frans-Belgische colloquium “Van domesticatie tot bescherming – Welke evolutie kent het recht in de verhouding tussen mens en dier?” zal plaatsvinden op 28 september 2021 in Brussel.

Deze dag, die gewijd zal worden aan de band tussen mens en dier in een vergelijkend perspectief ten aanzien van het Franse recht, wordt georganiseerd door het Brussels Gewest, in samenwerking met de Société de législation comparée en de Fondation européenne pour le droit du vivant.

Blik op het programma

Welk juridisch statuut heeft een dier? Wat met het recht om zich een dier toe te eigenen? Welke rol en welke verantwoordelijkheden hebben het bestuur en de instellingen? Na deze algemene vragen zullen de sprekers op het colloquium onderwerpen vanop het terrein behandelen: de bestraffing van dierenmishandeling, de diergeneeskundige inspectie, de bemiddeling met dieren als economische activiteit, etc.

Het recht en de evolutie van de plaats van het dier

De plaats van het dier en onze verhouding tot levende wezens evolueren, met een groeiende bezorgdheid daarover. Sinds 2018 preciseert de wet bovendien: “Een dier is een levend wezen met gevoel, eigen belangen en waardigheid, dat bijzondere bescherming geniet.”

Er worden goede praktijken gehanteerd, terwijl onze verhouding tot de levende wezens blijft evolueren. De crisissen die wij doormaken, versnellen deze veranderingen. Het colloquium over het dierenrecht, “Van domesticatie tot bescherming”, zal trachten de balans op te maken van deze veelzeggende tendensen.

Gemeentepersoneel opleiden om toegang tot online tools te vergemakkelijken

Gemeentepersoneel opleiden om toegang tot online tools te vergemakkelijken

Het voordeel van digitale technologie is dat alle vakjes kunnen worden aangevinkt: eenvoudig, snel en duidelijk. Deze voordelen liggen evenwel nog niet binnen het bereik van alle Brusselaars en daar wringt de schoen. Het Brussels Gewest wil dat iedereen zijn leven kan vereenvoudigen dankzij digitale technologie. Digitale inclusie is een democratisch en maatschappelijk vraagstuk.

66 acties voor een verdubbeling van de inspanningen

Om zoveel mogelijk burgers te ondersteunen en toegang te geven tot deze voorzieningen, heeft de minister van Digitale Transitie Bernard Clerfayt een grootschalig plan voor digitale toe-eigening opgesteld, opgesplitst in 66 concrete acties.

Digitale achterstand begrijpen en opsporen

Een van deze acties voor digitale inclusie is het mobiliseren van gemeentepersoneel van de eerste lijn door hen op te leiden. Aldus worden ze de vehikels voor een vereenvoudigde toegang tot de onlinediensten. Easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging en de Coördinatie Digitale Inclusie van het Brussels Gewest (CIBG), bieden in samenwerking met Brulocalis gemeenteambtenaren sensibiliserende workshops rond digitale inclusie aan.

Al bijna honderd eerstelijnsactoren

In juni waren er voor de eerste vier data 44 ingeschrevenen en tot op heden zijn 30 ambtenaren ingeschreven voor de eerste data in september, terwijl de capaciteit 48 deelnemers is. Daarna worden er zeven workshops gepland voor de OCMW’s.

De deelnemers die het tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld zijn allen van mening dat aan hun verwachtingen wordt voldaan en dat de aangeboden opleidingen kwalitatief hoogstaand zijn. Allen zullen de workshops aanbevelen aan hun collega's. Opgeleide mensen worden aangemoedigd om hun knowhow door te geven aan hun collega’s.

Tijdens de opleidingen in juni merkten we dat de deelnemers zeer verschillende achtergronden hadden en functies bekleedden op alle niveaus binnen de plaatselijke besturen.

Waar gaat het over?

De opleidingen worden verzorgd door WeTechCare, een sociale startup die digitale inclusie wil bevorderen door degenen die in het veld werken te sensibiliseren en op te leiden. Een presentatie van de uitdagingen van digitale inclusie stelt deelnemers in staat zich bewust te worden van de omvang van het probleem, zonder doemdenken. Nuances en gradaties in digitale kwetsbaarheid maken het mogelijk om de steun te moduleren: van bijstand naar een duwtje in de rug.

Kennis hebben van en rekening houden met weerstand is ook de sleutel tot het opzetten van de fasen om mensen te begeleiden.

Tijdens de opleidingen kunnen ambtenaren beter begrijpen welke houding ze moeten aannemen, afhankelijk van het kennisniveau van de persoon. Wat zijn de juiste vragen om te stellen? Welke oplossingen zijn er voor de persoon? Hoe weerstand overwinnen? Hoe het veld van mogelijkheden op het gebied van digitale toepassingen ontsluiten door alle mogelijkheden in de verschillende aspecten van het dagelijks leven voor te stellen?

Ten slotte worden diagnostische tools en oriëntatietools zoals 123 digit voorgesteld, evenals begeleidingsstructuren zoals de Openbare Computerruimtes (OCR). Bovendien worden, naast deze opleidingen voor gemeenteambtenaren, ook opleidingen voor OCR’s georganiseerd door CABAN, het collectief van Brusselse actoren voor digitale geletterdheid.

Eerste stap en herbruikbare tools voor digitale toe-eigening

Deze eerste workshops maakten het ook mogelijk om op basis van de gerapporteerde ervaringen de behoeften te inventariseren op het gebied van tools die beschikbaar moeten worden gesteld voor toekomstige online beschikbare opleidingen. Op die manier zal het mogelijk zijn om de modules die ter beschikking worden gesteld door de GSOB, de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vervolledigen.

De module "Digitale achterstand begrijpen en opsporen" is een eerste "generieke" fase, zodat de basis wordt verworven.

Een opleiding gericht op IRISbox zal bijvoorbeeld worden voorzien: hoe aansluiten? Wat kunnen we krijgen? Een complete module die uitgewerkt zal kunnen worden voor de GSOB, voor burgers, voor de Openbare Computerruimtes (OCR) en in de vorm van technische fiches.

Het doel is herbruikbare en aanpasbare tools voor digitale toe-eigening te produceren om besturen digitale vaardigheden bij te brengen die verder gaan dan de beheersing van hun "in-house" knowhow.