Bescherming huishoudhulpen: “Brussel heeft zijn verantwoordelijkheid genomen”

Persbericht

De vakbonden in de dienstenchequesector voeren hun acties op. Hun eisen? Een loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor de huishoudhulpen. Van zijn kant heeft de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, alle beschikbare hefbomen geactiveerd, volgens de verdeling van de bevoegdheden, met een hervorming van de sector en een nooit geziene reglementering ter bescherming van de werkneemsters.

Het systeem van dienstencheques werd meer dan 20 jaar geleden ingevoerd. Naast het bieden van de mogelijkheid aan de burgers om een huishoudhulp in te schakelen tegen een redelijke prijs, was het primaire doel van het systeem om huishoudhulpen uit het zwartwerk te halen door hen toegang te geven tot sociale zekerheid. De gok loonde, want sindsdien is het systeem tot bloei gekomen en kunnen duizenden vrouwen in het wit werken.

In het Brussels Gewest werken 28.137 huishoudhulpen in de sector van de dienstencheques. Elke dag voeren ze huishoudelijke taken uit voor 116 162 gebruikers. Dit zijn soms zware en moeilijke taken die kunnen leiden tot spier- en skeletaandoeningen van gewrichten, spieren en pezen, en waarvoor ze niet noodzakelijk zijn opgeleid.

“Dit zijn vrouwen die schoonmaken, strijken en de was doen. Ze geven zichzelf voor het welzijn van onze gezinnen. We moesten deze werkneemsters beter beschermen, hen in staat stellen hun vaardigheden te ontwikkelen en hen vooral een kwaliteitsvolle werkomgeving bieden om de risico's voor hun gezondheid te beperken en hun werklast vanaf hun vijftigste te verlichten”, verklaart Bernard Clerfayt.

Vandaag heeft de Brusselse Regering in 3de lezing het door minister Bernard Clerfayt voorgestelde ontwerp van hervorming van de dienstencheques goedgekeurd. Hiermee verbindt het Gewest zich tot een belangrijke kwalitatieve verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen.

Voortaan gelden de volgende bepalingen: een verplichte opleiding voor nieuwe huishoudhulpen, 16 uur opleiding per jaar (tegenover 9 uur in Wallonië), een verplicht voorafgaand bezoek vooraleer een nieuwe dienst wordt verleend (optioneel in Wallonië) en een uitsluiting van 3 jaar voor misbruik door gebruikers die kan worden verlengd tot 5 jaar in geval van recidive (in Wallonië duurt de uitsluiting 1 jaar).

“Brussel gaat verder en doet er alles aan om de huishoudhulpen te beschermen. Eén ding is zeker: wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen! De bal ligt nu in handen van de federale regering, die als enige bevoegd is inzake welzijn op het werk en loonsverhogingen”, besluit de DéFI-minister.

De nieuwe Brusselse regelgeving over de bescherming van huishoudhulpen zal in januari 2025 van kracht worden.

 

Contact ? Marine Deschouwer – 0498 14 84 48

 

Rollend materieel en specifieke interfaces: fietskoeriers opleiden

Actualiteit
Rollend materieel en specifieke interfaces: fietskoeriers opleiden

De opleiding tot fietskoerier, gelanceerd in 2023, kan op heel wat belangstelling rekenen van zowel werkzoekenden als werkgevers. Fietsbezorger: een nieuw beroep dat veel succes heeft.

Een beroepssector die zijn eisen verstrengt

Werken als fietskoerier vereist een breed scala aan technische en sociale vaardigheden. Toch wordt de sector momenteel gekenmerkt door een gebrek aan beroepsopleiding. Dit draagt bij tot een gebrek aan erkenning van het statuut van fietskoerier en, in sommige gevallen, tot een hoge mate van werkonzekerheid onder de werknemers, vooral in de platformeconomie.

“Technologische vooruitgang, zorg voor het milieu: onze maatschappij is voortdurend in beweging en dit heeft een impact op de beroepswereld. De banen van gisteren zijn niet de banen van morgen. En om onze bedrijven in staat te stellen gekwalificeerd personeel aan te werven, moeten we ook investeren in opleidingen voor opkomende beroepen zoals die van fietskoerier. Weten hoe je moet fietsen is immers niet genoeg. Je moet ook leren hoe je goederen moet vervoeren, hoe je je route moet aanpassen en hoe je klantenrelaties kan ontwikkelen. Deze initiatieven ondersteunen is goed voor de werkgelegenheid, voor de mobiliteit en voor de planeet”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Volkomen nieuw in de sector: opleidingsprogramma opgericht via partnerschap

“Sinds april 2023 ben ik op zoek naar een carrièreswitch. Nadat ik in projectmanagement had gewerkt, was ik op zoek naar een job die meer bij de realiteit aansluit. Dus ging ik ervoor toen ik over deze opleiding hoorde. Tijdens de opleiding kreeg ik het vertrouwen om werk te vinden in deze sector. En ook al was mijn opleiding nog niet afgelopen, ik had al een baan aangeboden gekregen”, aldus Christophe Bihin, voormalig stagiair.

Urbike, Logisticity (en zijn partners Bruxelles Formation en Actiris), Exaris en de vzw CyCLO hebben het eerste opleidingsprogramma voor fietskoeriers gecreëerd, dankzij de steun van de FGC.

“Bij urbike is het heel belangrijk dat onze fietskoeriers goed opgeleid zijn. We verwachten de komende vijf jaar sterk te groeien en streven naar meer dan 100 fietskoeriers, wat betekent dat we zeker nieuwe, gemotiveerde en bekwame koeriers nodig zullen hebben. De missie van urbike is om de fietslogistieke sector te professionaliseren en uit te breiden. Het stelt mensen ook in staat om het werk te waarderen dat duidelijk veel technische en sociale vaardigheden vereist”, stelt Philippe Lovens, medeoprichter en CEO van urbike.

Overtuigende ervaring voor de deelnemers

45 Brusselse werkzoekenden hebben gesolliciteerd om deel te nemen aan de opleiding, op een totaal van 12 beschikbare plaatsen. Vijf stagiairs hebben een baan gevonden in de sector, twee anderen zetten hun opleiding voort en één cursist heeft de opleiding niet voltooid.

De opleiding was bedoeld om een aantal vaardigheden aan te leren: technische vaardigheden – het gebruik en het besturen van cargofietsen en trailers, maar ook het voorbereiden, behandelen en controleren van goederen en de verkeersregels zoals toegepast op fietskoeriers – sociale vaardigheden – geweldloze communicatie, werken in teamverband, contact met de klant – en kennis van de sector en het beroep, waaronder de rechten en plichten van koeriers.

Groeipotentieel en arbeidskansen

Een Europese studie schat dat één op de vier stedelijke leveringen met de fiets zou kunnen gebeuren. Als de dienstenlogistiek wordt meegerekend, stijgt dit cijfer tot 50% van de stedelijke verplaatsingen voor leveringen. De sector van de stadslogistiek is zich steeds meer bewust van het belang van duurzame vervoersalternatieven en past zich aan door geleidelijk aan fietslogistieke oplossingen te integreren in zijn activiteiten. Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe banen in de fietsindustrie, met name voor fietskoeriers.

Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) in de sector van de cyclo-logistiek is de laatste 2 jaar verdubbeld.

Job Day Onderwijs

Actualiteit
Job Day Onderwijs

Op maandag 29 januari hebben Actiris, Wallonie-Bruxelles Enseignement, de inrichtende machten van de gemeenten van Brussel-Stad, Elsene en Sint-Gillis, alsook SEGEC (katholiek onderwijs), een Job Day Onderwijs georganiseerd.

“Het beroep van leerkracht is al te lang een knelpuntberoep. Op www.jobecole.be tellen we 251 betrekkingen die beschikbaar zijn in de onderwijssector, en dat enkel voor het Brussels Gewest. Door samen te werken, werkgevers en overheidsdiensten, zijn we in staat om snelle en efficiënte oplossingen te bieden om niet alleen tegemoet te komen aan de noden van de werkgevers, maar eveneens om meer Brusselaars de kans te geven een job te vinden”, stelt de minister van Werk, Bernard Clerfayt.

Doel: aanwerving

Tijdens deze Job Day hebben de werkzoekenden zich voorgesteld aan de verschillende werkgevers. Degenen die geslaagd waren voor het sollicitatiegesprek, werden meteen uitgenodigd om online te solliciteren via de pc’s die ter beschikking werden gesteld in het Beroepenpunt teneinde de procedure te versnellen.

De werkzoekenden konden eveneens informatie verkrijgen over het beroep van leerkracht en de arbeidsvoorwaarden, alsook een loonsimulatie laten uitvoeren met de hulp van de aanwezige partners.

De gezochte basisvoorwaarden

(De kandidaten moeten minstens aan één voorwaarde voldoen.)

  • Master: Frans, wiskunde, wetenschappen, talen of elk ander diploma
  • Diploma van onderwijzer, opvoeder, kinderverzorger*
  • Elk diploma behaald in het Nederlandstalig onderwijs (minstens HSO)
  • Ervaring of opleiding binnen het domein van de mechanica, elektriciteit, loodgieterij, verwarming, dieetleer, schoonheidsverzorging, computeranimatie, houtbewerking en kookkunst.

Leerkrachten wiskunde, wetenschappen, talen,… Actiris heeft meer dan 5.000 werkzoekenden gecontacteerd die kunnen beantwoorden aan tal van profielen.

Eerste beroepsopleiding tot fietskoerier

Persbericht

De opleiding tot fietskoerier, gelanceerd in 2023, kon op heel wat belangstelling rekenen van zowel werkzoekenden als werkgevers. 12 Brusselaars volgden aldus een opleiding tot fietskoerier en 5 onder hen hebben al een job gevonden.

Een Europese studie schat dat één op de vier stedelijke leveringen met de fiets zou kunnen gebeuren. Als de dienstenlogistiek wordt meegerekend, stijgt dit cijfer tot 50% van de stedelijke verplaatsingen voor leveringen. De sector van de stadslogistiek is zich steeds meer bewust van het belang van duurzame vervoersalternatieven en past zich aan door geleidelijk aan fietslogistieke oplossingen te integreren in zijn activiteiten. Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe banen in de fietsindustrie, met name voor fietskoeriers.

“Technologische vooruitgang, zorg voor het milieu: onze maatschappij is voortdurend in beweging en dit heeft een impact op de beroepswereld. De banen van gisteren zijn niet de banen van morgen. En om onze bedrijven in staat te stellen gekwalificeerd personeel aan te werven, moeten we ook investeren in opleidingen voor opkomende beroepen zoals die van fietskoerier. Weten hoe je moet fietsen is immers niet genoeg. Je moet ook leren hoe je goederen moet vervoeren, hoe je je route moet aanpassen en hoe je klantenrelaties kan ontwikkelen. Deze initiatieven ondersteunen is goed voor de werkgelegenheid, voor de mobiliteit en voor de planeet”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Werken als fietskoerier vereist een breed scala aan technische en sociale vaardigheden. Toch wordt de sector momenteel gekenmerkt door een gebrek aan beroepsopleiding. Dit draagt bij tot een gebrek aan erkenning van het statuut van fietskoerier en, in sommige gevallen, tot een hoge mate van werkonzekerheid onder de werknemers, vooral in de platformeconomie.

“Sinds april 2023 ben ik op zoek naar een carrièreswitch. Nadat ik in projectmanagement had gewerkt, was ik op zoek naar een job die meer bij de realiteit aansluit. Dus ging ik ervoor toen ik over deze opleiding hoorde. Tijdens de opleiding kreeg ik het vertrouwen om werk te vinden in deze sector. En ook al was mijn opleiding nog niet afgelopen, ik had al een baan aangeboden gekregen”, aldus Christophe Bihin, voormalig cursist.

Urbike, Logisticity (en zijn partners Bruxelles Formation en Actiris), Exaris en de vzw CyCLO hebben het eerste opleidingsprogramma voor fietskoeriers gecreëerd, dankzij de steun van de FGC.

“Bij urbike is het heel belangrijk dat onze fietskoeriers goed opgeleid zijn. We verwachten de komende vijf jaar sterk te groeien en streven naar meer dan 100 fietskoeriers, wat betekent dat we zeker nieuwe, gemotiveerde en bekwame koeriers nodig zullen hebben. De missie van urbike is om de fietslogistieke sector te professionaliseren en uit te breiden. Het stelt mensen ook in staat om het werk te waarderen dat duidelijk veel technische en sociale vaardigheden vereist”, verklaart Philippe Lovens, medeoprichter en CEO van urbike.

Er was veel interesse van werkzoekenden en bedrijven uit de sector. 45 Brusselse werkzoekenden schreven zich in om deel te nemen aan de opleiding, op een totaal van 12 beschikbare plaatsen. En 12 jobaanbiedingen of stages werden toegezegd door spelers uit de cyclo-logistieke sector in Brussel.

De opleiding was bedoeld om een aantal vaardigheden aan te leren: technische vaardigheden – het gebruik en het besturen van cargofietsen en trailers, maar ook het voorbereiden, behandelen en controleren van goederen en de verkeersregels zoals toegepast op fietskoeriers – sociale vaardigheden – geweldloze communicatie, werken in teamverband, contact met de klant – en kennis van de sector en het beroep, waaronder de rechten en plichten van koeriers.

Wat is de balans na twee maanden opleiding? Vijf cursisten hebben een baan gevonden in de sector, twee anderen zetten hun opleiding voort en één cursist heeft de opleiding niet voltooid.

Enkele belangrijke cijfers:

  • Urbike ontving 45 inschrijvingen voor 12 opleidingsplaatsen
  • 11 van de 12 kandidaten rondden de opleiding af en gaven een zeer positieve evaluatie (score van 8,4/10)
  • Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) in de sector van de cyclo-logistiek is de laatste 2 jaar verdubbeld

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Economische migratie: rekrutering van buitenlandse werknemers vergemakkelijken in strijd tegen tekort aan arbeidskrachten

Persbericht

Deze namiddag stemmen de Brusselse volksvertegenwoordigers over de ordonnantie inzake economische migratie, op initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk. Het betreft een onderwerp dat aanleiding heeft gegeven tot talrijke debatten in het Brussels Parlement.

Wat is economische migratie? Economische migratie is een mechanisme dat werkgevers in staat stelt buitenlandse werknemers met zeldzame vaardigheden aan te werven. Het is dus een instrument dat het mogelijk maakt om de kwestie van de knelpuntberoepen aan te pakken.

“Sommigen willen er een middel in zien om werknemers zonder papieren te regulariseren. Dat geloven, of slechter: dat laten geloven, is niet alleen de wanhoop van deze mensen uitbuiten, maar ook geen rekening houden met de bevoegdheidsverdeling. Het verblijfsrecht valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de federale regering. Deze dringende kwestie moet worden opgelost. Dat moet echter gebeuren in het juiste halfrond en met de juiste gesprekspartners”, stelt Bernard Clerfayt.

Minister Clerfayt is evenwel, net als het Waalse Gewest, voorstander van een regularisatie van werknemers zonder papieren in de knelpuntberoepen. “Het tekort aan arbeidskrachten zou in tal van sectoren een ernstige handicap kunnen worden. Daarom heb ik op de Interministeriële Conferentie gepleit voor een regularisatie van mensen zonder papieren die over competenties beschikken die nuttig zijn in de strijd tegen het tekort aan arbeidskrachten”, legt de minister uit.

Anderen zien in economische migratie dan weer een mechanisme dat de jobs van de Brusselaars zou doen verdwijnen.

“We moeten komaf maken met de idee dat deze buitenlandse werknemers onze banen zouden innemen. In het Brussels Gewest zijn er bijna 800.000 werknemers, van wie slechts 8.000 buitenlandse werknemers van buiten de Europese Unie. Dat betekent dat economische migratie amper 1% van de werknemers vertegenwoordigt. Naast fantasieën of idealen is economische migratie een instrument dat toelaat tegemoet te komen aan het tekort aan arbeidskrachten en de economische ontwikkeling van ons Gewest te verzekeren”, aldus Bernard Clerfayt.

De stemming wordt verwacht vanaf 16 uur tijdens de plenaire zitting van het Brussels Parlement.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

RCoop, de coöperatie van de schoonheidsberoepen

Actualiteit
Foto van een schoonheidsbehandeling bij een nagelstyliste, een van de schoonheidsberoepen. Illustratie van ons artikel over RCoop, de coöperatie van de schoonheidsberoepen.

Voor diegenen die in alle veiligheid hun eigen zaak willen opstarten, heeft JobYourself RCoop, de coöperatie van de schoonheidsberoepen (kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, ...), opgericht. RCoop is gevestigd in het hart van de wijk Matonge in Elsene en haar opdracht bestaat erin professionals uit de sector te begeleiden door hen uitgebreide ondersteuning te bieden: opleiding, boekhoudkundige opvolging, btw-nummer, ruimtes voor coworking, etc.

Toegang tot een duurzame job

Sinds haar oprichting in 2018 heeft RCoop ervoor gezorgd dat een vijftigtal werknemers geregulariseerd kon worden.

“De werkzaamheden van RCoop zijn van essentieel belang. Door hen toegang tot het beroep en begeleiding te bieden, helpt de coöperatie deze werknemers om uit de illegaliteit en de precariteit te treden. Dit initiatief sluit volledig aan bij mijn doelstelling, namelijk alle Brusselaars de kans geven duurzaam aan het werk te gaan”, besluit de minister van Werk, Bernard Clerfayt, die dit initiatief steunt.

De valkuil van zwartwerk vermijden

Zelfstandige worden houdt ook het runnen van een zaak in. En dat is niet altijd gemakkelijk, want wanneer je een opleiding tot kapper of schoonheidsspecialist begint, is dat in de eerste plaats uit passie voor deze beroepen. Je bent dus niet altijd voorbereid om de stap te zetten om in alle legaliteit je eigen baas te zijn! En bij de confrontatie met lasten die te dwingend kunnen lijken, is de valkuil van het zwartwerk nooit veraf.

“Tussen een plaag voor de economie en een middel om te overleven voor anderen, heeft zwartwerk schadelijke gevolgen voor de werknemers, die alle sociale bescherming verliezen. Uitbuiting, ongevallen die niet door de verzekering worden gedekt, of gezondheidsrisico's”, stelt de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt.

RCoop, de coöperatie van de schoonheidsberoepen

Persbericht

RCoop is de eerste ondernemerscoöperatie voor de schoonheidsberoepen: kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, etc. Het is een initiatief van JobYourself, met steun van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, dat de professionals uit de sector de kans geeft in alle veiligheid te starten.

Zelfstandige worden houdt ook het runnen van een zaak in. En dat is niet altijd gemakkelijk, want wanneer je een opleiding tot kapper of schoonheidsspecialist begint, is dat in de eerste plaats uit passie voor deze beroepen. Je bent dus niet altijd voorbereid om de stap te zetten om in alle legaliteit je eigen baas te zijn! En tussen facturen, lasten, huurkosten en administratie in is het niet ongewoon om een activiteit via zwartwerk uit te voeren.

“Tussen een plaag voor de economie en een middel om te overleven voor anderen, heeft zwartwerk schadelijke gevolgen voor de werknemers, die alle sociale bescherming verliezen. Uitbuiting, ongevallen die niet door de verzekering worden gedekt, of gezondheidsrisico's”, stelt de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt.

Voor diegenen die in alle veiligheid hun eigen zaak willen opstarten, heeft JobYourself RCoop, de coöperatie van de schoonheidsberoepen, opgericht. RCoop is gevestigd in het hart van de wijk Matonge in Elsene en haar opdracht bestaat erin professionals uit de sector te begeleiden door hen uitgebreide ondersteuning te bieden: opleiding, boekhoudkundige opvolging, btw-nummer, ruimtes voor coworking, etc.

Sinds haar oprichting in 2018 heeft RCoop, dat een twintigtal personen tewerkstelt, ervoor gezorgd.

“De werkzaamheden van RCoop zijn van essentieel belang. Door hen toegang tot het beroep en begeleiding te bieden, helpt de coöperatie deze werknemers om uit de illegaliteit en de precariteit te treden. Dit initiatief sluit volledig aan bij mijn doelstelling, namelijk alle Brusselaars de kans geven duurzaam aan het werk te gaan”, besluit de DéFI-minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45