Brusselse werkloosheid daalt met 4%

Actualiteit
Illustration graphique - chômage en baisse

(Actiris - 4/11/2021)

In oktober 2021 telde Brussel 87.756 werkzoekenden, een daling van 4,0% vergeleken met oktober 2020. Ook de jongerenwerkloosheid daalt sterk, met 9,7%. De voorbije maand ontving Actiris 7.744 werkaanbiedingen, meer dan twee keer zo veel (+136,7%) als in oktober 2020. Een duidelijk bewijs van de opgeveerde arbeidsmarkt, maar dat ook verklaard kan worden door een nauwere samenwerking met de VDAB en een betere registratie van werkaanbiedingen, vooral interimvacatures.

Daling van de werkloosheid, met name bij de Brusselse jongeren

Eind oktober telt het Brussels Gewest 87.756 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,3%. Dit komt neer op een daling op jaarbasis (-3.647 personen, -4,0%). Op maandbasis noteren we een daling van 504 personen (-0,6%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 24,1%. Brussel telt 9.292 jonge werkzoekenden in oktober 2021, 994 personen minder dan een jaar geleden (-9,7%).

Dit vindt u misschien ook interessant:

19 Brusselse projecten in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving

Actualiteit
Strijd tegen discriminatie bij aanwerving: nieuwe banen moeten alle Brusselaars ten goede komen.

Als aanvulling op de acties van de Brusselse openbare diensten lanceerde de Regering dit jaar in februari een projectoproep ter ondersteuning van initiatieven ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving.

19 projecten werden door een jury van experts geselecteerd met het oog op de doelstellingen van het gewestelijke beleid op het gebied van bestrijding van discriminatie bij aanwerving en bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt.

713.000 euro om te strijden tegen discriminatie bij aanwerving

Er werden 52 aanvragen ingediend en 19 projecten werden geselecteerd door een jury van experts. Het doel is strijden tegen discriminatie bij aanwerving en de diversiteit op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevorderen.

Op basis van geslacht, fysieke kenmerken, huidskleur, religie of zelfs gezondheid worden sommige mensen de facto de toegang tot de arbeidsmarkt ontzegd. Deze discriminatie kan zich voordoen in verschillende stadia van het wervingsproces, met name tijdens een sollicitatiegesprek of bij de analyse van een cv.

 “Discriminatie bij aanwerving is een realiteit in het Brussels Gewest. In het licht van het economische herstel kunnen we onszelf een deel van de Brusselse talenten niet ontzeggen. Nieuwe banen moeten alle Brusselaars ten goede komen, ongeacht hun persoonlijke kenmerken”, merkt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, op.

De laureaten

De 19 projecten werden geselecteerd met het oog op de doelstellingen van het gewestelijke beleid op het gebied van bestrijding van discriminatie bij aanwerving en bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt.

 1. ATIS – Mamans solo Mamans Boulot. Het sociaal isolement van alleenstaande moeders doorbreken.
 2. RANDSTAD – BXL plays for diversity. Speeddates tussen ondernemingen en werkzoekenden met diverse achtergronden: oudere werknemers, geslacht en seksuele geaardheid.
 3. LEAD – Be My Coach! Coachingprogramma door jonge professionelen voor 50+’ers.
 4. WOMENPRENEUR – Génération W 2021. Programma met focus op gemarginaliseerde jonge vrouwen die geïntimideerd worden door overheidsinstellingen en ondernemingen en die op zoek zijn naar steun en een zeer precieze en individuele follow-up.
 5. RAS EL HANOUT – Pourquoi je n’ai pas porté plainte ? Webserie van korte videoclips op basis van getuigenissen van discriminatie.
 6. LES AMIS DU COLLECTIF – Brussels Diversity Employment Tour. Het project is gericht op mensen van buitenlandse afkomst en biedt hulp bij de persoonlijke ontwikkeling, de zoektocht naar stages en gerichte jobs.
 7. TYN – TYNcluding. Project dat tot doel heeft jongeren tussen 18 en 30 jaar uit de armste gebieden aan het werk te krijgen.
 8. UNIZO – Name & Frame. Oprichting van een website met goede informatie over de diversiteit op de Brusselse arbeidsmarkt.
 9. AKSENT – Versterken van softskills via e-learning. Het project betreft het aanbieden van 5 e-learning formules om de softskills van 50+’ers te versterken.
 10. INTERFACE 3 – 45+@work. Het project heeft tot doel 30 vrouwen boven de 45 ("senioren") met weinig of geen kwalificaties, van buitenlandse afkomst en sinds ten minste één jaar werkzoekend op de arbeidsmarkt, aan het werk te krijgen.
 11. KEEP DREAMING – YouBELong. Het project beoogt het bijeenbrengen van ten minste vijf bedrijven en 60 veelbelovende talenten van buitenlandse afkomst.
 12. VIA BRUSSELS – PEPA. Een loopbaantraject creëren voor het publiek dat voor het eerst een immigrant is.
 13. WYDE – Wyde 2021. Het initiatief bestaat in de organisatie van een oproep tot kandidaten/wedstrijd met als doel een zo groot mogelijk aantal deelnemers te verenigen om referentiële, inspirerende en federatieve profielen naar voren te brengen. 
 14. AUTONOMIA – Regarde mes compétences, pas ma différence. Het doel is om mensen met een handicap en bedrijven te informeren en bewust te maken van de competenties van mensen met een handicap.
 15. MATCH – Rainbow Pages. Het project beoogt de creatie van een online platform voor de profielen van freelancers, artiesten, vrije beroepen, zelfstandigen, bedrijven, enz. die LGBT+, vrouwen en non-binaire personen zijn en/of daarbij deel uitmaken van andere onder gepresenteerde groepen (o.b.v. huidskleur, beperking, religie,…).
 16. IEDA RELIEF – Promotion de l’emploi pour des ressortissants non-européens. Bijdragen tot de begeleiding van asielzoekers, erkende vluchtelingen of personen die subsidiaire bescherming genieten, personen die via gezinshereniging aankomen en economische migranten die werk zoeken in sectoren waar veel vraag is naar arbeidskrachten.
 17. MAISON DE JEUNES LA J – Dessinons un monde plus juste. Het project betreft de creatie van een stripverhaal over bewustmaking van discriminatie op het werk.
 18. CAMERA QUARTIER – Les petits reporters. Het project bestaat uit de creatie van een reeks video's die jongeren een stem geven om hun mening te geven over discriminatie op de arbeidsmarkt voor jongeren.
 19. TECHITY – FAIR. Rechtstreeks samenwerken met ondernemingen door hen een instrument te verschaffen om hun wervingsmethoden en -praktijken objectiever en eerlijker te maken. Het betreft hier een tool waarbij tal van discriminatiecriteria niet mee in rekening genomen worden bij aanwerving.

19 Brusselse projecten in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving

Persbericht

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, gaan 19 Brusselse projecten ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving en bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt van start, voor een totaalbedrag van 713.000 euro.

Om redenen van geslacht, fysieke kenmerken, huidskleur, religie of zelfs gezondheid worden sommige mensen de facto uitgesloten van de arbeidsmarkt. Deze discriminatie kan zich voordoen in verschillende stadia van het wervingsproces, met name tijdens een sollicitatiegesprek of bij de analyse van een cv.

“Discriminatie bij aanwerving is een realiteit in het Brussels Gewest. In het licht van het economische herstel kunnen we onszelf een deel van de Brusselse talenten niet ontzeggen. Nieuwe banen moeten alle Brusselaars ten goede komen, ongeacht hun persoonlijke kenmerken”, merkt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, op.

Als aanvulling op de acties van de Brusselse openbare diensten lanceerde de Regering dit jaar in februari een projectoproep ter ondersteuning van initiatieven ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving. Resultaat: er werden 52 aanvragen ingediend en 19 projecten werden geselecteerd door een jury van experts (Brussel Economie & Werkgelegenheid, Equal.brussels, Actiris, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en UNIA) voor een bedrag van 713.193, 14 euro.

De laureaten

De 19 projecten werden geselecteerd met het oog op de doelstellingen van het gewestelijke beleid op het gebied van bestrijding van discriminatie bij aanwerving en bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt.

 1. ATIS – Mamans solo Mamans Boulot. Het sociaal isolement van alleenstaande moeders doorbreken.
 2. RANDSTAD – BXL plays for diversity. Speeddates tussen ondernemingen en werkzoekenden met diverse achtergronden: oudere werknemers, geslacht en seksuele geaardheid.
 3. LEAD – Be My Coach! Coachingprogramma door jonge professionelen voor 50+’ers.
 4. WOMENPRENEUR – Génération W 2021. Programma met focus op gemarginaliseerde jonge vrouwen die geïntimideerd worden door overheidsinstellingen en ondernemingen en die op zoek zijn naar steun en een zeer precieze en individuele follow-up.
 5. RAS EL HANOUT – Pourquoi je n’ai pas porté plainte ? Webserie van korte videoclips op basis van getuigenissen van discriminatie.
 6. LES AMIS DU COLLECTIF – Brussels Diversity Employment Tour. Het project is gericht op mensen van buitenlandse afkomst en biedt hulp bij de persoonlijke ontwikkeling, de zoektocht naar stages en gerichte jobs.
 7. TYN – TYNcluding. Project dat tot doel heeft jongeren tussen 18 en 30 jaar uit de armste gebieden aan het werk te krijgen.
 8. UNIZO – Name & Frame. Oprichting van een website met goede informatie over de diversiteit op de Brusselse arbeidsmarkt.
 9. AKSENT – Versterken van softskills via e-learning. Het project betreft het aanbieden van 5 e-learning formules om de softskills van 50+’ers te versterken.
 10. INTERFACE 3 – 45+@work. Het project heeft tot doel 30 vrouwen boven de 45 ("senioren") met weinig of geen kwalificaties, van buitenlandse afkomst en sinds ten minste één jaar werkzoekend op de arbeidsmarkt, aan het werk te krijgen.
 11. KEEP DREAMING – YouBELong. Het project beoogt het bijeenbrengen van ten minste vijf bedrijven en 60 veelbelovende talenten van buitenlandse afkomst.
 12. VIA BRUSSELS – PEPA. Een loopbaantraject creëren voor het publiek dat voor het eerst een immigrant is.
 13. WYDE – Wyde 2021. Het initiatief bestaat in de organisatie van een oproep tot kandidaten/wedstrijd met als doel een zo groot mogelijk aantal deelnemers te verenigen om referentiële, inspirerende en federatieve profielen naar voren te brengen. 
 14. AUTONOMIA – Regarde mes compétences, pas ma différence. Het doel is om mensen met een handicap en bedrijven te informeren en bewust te maken van de competenties van mensen met een handicap.
 15. MATCH – Rainbow Pages. Het project beoogt de creatie van een online platform voor de profielen van freelancers, artiesten, vrije beroepen, zelfstandigen, bedrijven, enz. die LGBT+, vrouwen en non-binaire personen zijn en/of daarbij deel uitmaken van andere onder gepresenteerde groepen (o.b.v. huidskleur, beperking, religie,…).
 16. IEDA RELIEF – Promotion de l’emploi pour des ressortissants non-européens. Bijdragen tot de begeleiding van asielzoekers, erkende vluchtelingen of personen die subsidiaire bescherming genieten, personen die via gezinshereniging aankomen en economische migranten die werk zoeken in sectoren waar veel vraag is naar arbeidskrachten.
 17. MAISON DE JEUNES LA J – Dessinons un monde plus juste. Het project betreft de creatie van een stripverhaal over bewustmaking van discriminatie op het werk.
 18. CAMERA QUARTIER – Les petits reporters. Het project bestaat uit de creatie van een reeks video's die jongeren een stem geven om hun mening te geven over discriminatie op de arbeidsmarkt voor jongeren.
 19. TECHITY – FAIR. Rechtstreeks samenwerken met ondernemingen door hen een instrument te verschaffen om hun wervingsmethoden en -praktijken objectiever en eerlijker te maken. Het betreft hier een tool waarbij tal van discriminatiecriteria niet mee in rekening genomen worden bij aanwerving.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45

Regering benoemt Cristina Amboldi tot directrice-generaal van Actiris

Persbericht

De Brusselse Regering heeft de benoeming van Cristina Amboldi tot directrice-generaal van Actiris donderdag goedgekeurd. Deze benoeming vindt plaats na een open en transparante procedure.

Het Brussels Gewest heeft als eerste een open en transparante procedure opgezet voor de benoeming van de directeurs-generaal van de besturen. De procedure wordt bovendien volledig toevertrouwd aan een selectiecommissie die bestaat uit een onafhankelijke jury.

Voor de functie van directeur-generaal van Actiris plaatste de selectiecommissie, opgericht door talent.brussels, Cristina Amboldi op de eerste plaats om de teugels van Actiris over te nemen en een team van 1.600 medewerkers te leiden.

De selectiecommissie bestond uit vijf leden:

 • Yves Bourdeau, voormalig algemeen directeur van Hydrobru en de huidige CFO van Vivaqua
 • Isabella Lenarduzzi, sociaal onderneemster rond werkgelegenheid en algemeen directrice van JUMP for Equality
 • Florence Coutellier, HR-adviseur in de publieke sector
 • Georges Wanet, professor aan de Solvay Brussels School
 • Xavier Van Outryve d’Ydewalle, HR-directeur bij de gemeente Sint-Pieters-Woluwe

De jury ontving twintig kandidaatstellingen voor de functie van directeur-generaal van Actiris en schrapte er vijftien. Aldus werden vijf kandidaten tijdens een assessment en interview door de selectiecommissie gehoord.

De jury verklaarde twee kandidaten "ongeschikt" en de andere drie "geschikt", waarbij ze stelde dat ze allemaal een profiel hadden dat overeenkwam met de functieomschrijving. De regering heeft beslist het advies van de selectiecommissie volledig op te volgen en benoemt aldus Cristina Amboldi, als eerste gerangschikt door de jury, tot directrice-generaal van Actiris.

Na een job in het onderwijs en de privésector werkte Cristina Amboldi, afgestudeerd in bedrijfswetenschappen aan de ICHEC, meer dan 20 jaar bij Actiris. In 1999 begon ze bij de dienst IT en vervolgens ging ze naar de Directie Partnerschap waar ze met name verantwoordelijk was voor het netwerk van de 170 Actiris-partners. Ten slotte stond ze ook aan het hoofd van de Dienst Transversale Kwaliteit, waardoor ze een volledig beeld had van de verschillende directies van Actiris en een 360 graden zicht op de diensten en maatregelen die zowel aan werkzoekenden als aan werkgevers of partners worden aangeboden.

Met haar diepgaande expertise in de werkgelegenheids- en opleidingssector ging ze vervolgens aan de slag in de kabinetten van Didier Gosuin en Bernard Clerfayt.

"Ik ben verheugd dat de regering de persoon aanstelt die als de meest competente wordt beschouwd om Actiris te leiden en het werk van Actiris uit te breiden om de uitdagingen van morgen aan te gaan: meer Brusselaars aan het werk zetten", verklaart Bernard Clerfayt.

Cristina Amboldi zal de komende weken haar nieuwe taak op zich nemen.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45

Van alfabetisering naar werk

Volgens de cijfers van januari 2020 kent een op de vijf bij Actiris ingeschreven werkzoekenden de bij de inschrijving opgegeven taal niet of mogelijk slechts oppervlakkig. Deze personen staan ver van de arbeidsmarkt en hebben moeilijk toegang tot een opleiding. Tegelijk worden veel middelen besteed aan alfabetisering. De vraag is dus: hoe kunnen alfabetisering en tewerkstelling beter op elkaar worden afgestemd?

Acties om alfabetisering en tewerkstelling dichter bij mekaar te brengen

Om de efficiëntie van de ingezette middelen te verhogen, heeft de minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, met de andere politiek verantwoordelijken van de Federatie Wallonië-Brussel, de FGC en het Waalse Gewest het actieplan 2021-2024 goedgekeurd voor de ontwikkeling van het gezamenlijke beleid op het vlak van de alfabetisering van volwassenen. Dat zijn de belangrijkste krachtlijnen om alfabetisering en tewerkstelling dichter bij mekaar te brengen. Ze werden bevestigd in het kader van de Interministeriële Conferentie voor alfabetisering van 3 juni 2021.

Voor Bernard Clerfayt is de doelstelling zeer duidelijk: “Vanaf het begin van het alfabetiseringstraject alsook nadien moet de toegang tot de kwalificerende opleidingen die het meest rechtstreeks tot werk leiden, worden vergemakkelijkt. Geletterdheid is niet voldoende om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. De cursisten moeten bij de beroepsopleidingen worden betrokken, zelfs als dat betekent dat de toelatingstesten moeten worden aangepast om de taalbarrière te overwinnen. Dat kan overwogen worden voor beroepen waar een geringe kennis van de taal of talen geen absolute belemmering vormt.”

De verbetering van de alfabetiseringsprojecten op hetzelfde moment als de overgangen naar de kwalificerende opleidingen zijn een prioriteit. Het is de bedoeling om toegang te geven tot de toelatingsexamens voor een kwalificerende opleiding en ervoor te zorgen dat deze opleiding tegelijk met het alfabetiseringstraject kan worden gevolgd.

Er werd ook beslist om de noden van de verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij alfabetisering, beter te vatten en te kwantificeren. En dat geldt zowel voor de moedertaalsprekers van het Frans als voor de doelgroepen waarvan het Frans niet de moedertaal is. Beide groepen hebben een verschillende opleidingsaanpak nodig. Het is de bedoeling de vastgestelde behoeften en het bestaande aanbod beter op elkaar af te stemmen, alsook een aanvullend opleidingsaanbod te ontwikkelen, indien dat nodig zou blijken.

Vanaf 2021 een groter aanbod voor alfabetisering

In overeenstemming met de engagementen uit de algemene beleidsverklaring (ABV) van het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) werd het aantal plaatsen voor alfabetisering verhoogd. Het aantal plaatsen voor stagiairs alfabetisering is gestegen van 941 plaatsen in 2020 naar 1.131 plaatsen in 2021, wat een relatieve stijging van 20% is. Aan de opleidingen “Frans vreemde taal” zullen in de loop van 2021 tot 1.621 personen kunnen deelnemen.

Het initiatief van Actiris

Analfabete personen worden ook begeleid in het kader van bredere projecten die ondersteund worden door Actiris en zich richten tot werkzoekenden met specifieke problemen waardoor hun toegang tot werk belemmerd wordt.

Het gaat om twee vzw’s: “Maks” voor de Nederlandstaligen en “Lire et écrire” voor de Franstaligen. In dit kader volgt Actiris jaarlijks 225 personen op.

Enkele links

Vanaf 2021 een groter aanbod voor alfabetisering

Een job vinden in Vlaanderen wordt binnenkort gemakkelijker

Actualiteit
Versterkte samenwerking tussen Actiris en de VDAB, zodat een job vinden in Vlaanderen gemakkelijker wordt voor de Brusselaars

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft een voorstel van ordonnantie ingediend bij de Commissie voor de Economische Zaken van het Brussels Parlement, opdat meer Brusselse werkzoekenden de kans zouden krijgen om in Vlaanderen een job te vinden. De minister wil deze aanpak voor alle Brusselaars op zoek naar werk vergemakkelijken.

“Tewerkstelling moet dé absolute prioriteit zijn bij de heropstart van het parlementaire jaar. Het herstel is voelbaar en het aantal vacatures stijgt. De Brusselaars moeten kunnen profiteren van deze opportuniteiten. Dit nieuwe samenwerkingsakkoord tussen onze twee gewesten is dus een win-winsituatie”, stelt Bernard Clerfayt.

Alle jobaanbiedingen van VDAB toegankelijk en begeleiding op maat

Concreet zullen de VDAB en Actiris automatisch alle jobaanbiedingen uitwisselen. In het verleden werden per jaar slechts 1.500 jobaanbiedingen van de VDAB doorgegeven aan Actiris, en enkel voor laaggeschoolden.

De VDAB zal een opleidingstraject op maat invoeren voor diegenen die een job in Vlaanderen willen vinden. Zij zullen begeleid worden, zodat ze kunnen inspelen op de noden van de arbeidsmarkt in Vlaanderen. En om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in deze verwachtingen en geschikte opleidingen te waarborgen, zal een gezamenlijke analyse van de arbeidsmarkt worden uitgevoerd.

Om tegemoet te komen aan de noden van de werkgevers, zal een gezamenlijke rekruteringsdienst Actiris/VDAB worden opgericht. De doelstelling daarvan is dubbel: strijden tegen het tekort aan arbeidskrachten in Vlaanderen en meer kansen bieden aan de Brusselse werkzoekenden.

Een job vinden in Vlaanderen: een ingezette trend en een enorm potentieel

In 2019 staken elke ochtend 57.000 Brusselaars de Brusselse grenzen over om te gaan werken in Vlaanderen. Dat cijfer was nog nooit zo hoog geweest, aangezien ze in 2010 met 43.000 waren, of 30% meer op 10 jaar tijd. Dit aantal kan echter nog stijgen.

De Brusselse en Vlaamse arbeidsmarkt worden geconfronteerd met aanvullende noden. Vlaanderen heeft een groot tekort aan arbeidskrachten; 66% van de vacante betrekkingen bevindt zich in Vlaanderen. En Brussel beschikt over een grote hoeveelheid werknemers; het Brussels Gewest telt bijna 90.000 werkzoekenden.

Door een nieuw samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel goed te keuren, zullen meer Brusselaars werk kunnen vinden in Vlaanderen, waar tal van jobkansen voorhanden zijn, met name in de Brusselse rand. “De industrie is weggetrokken uit Brussel en heeft zich in minder dichtbevolkte gebieden rond de hoofdstad gevestigd, maar is nog steeds op zoek naar arbeidskrachten, soms laaggeschoold”, analyseert de Brusselse minister.

Win-winakkoord voor meer Brusselse werknemers in Vlaanderen

Persbericht

De Brusselaars meer kansen bieden om werk te vinden in Vlaanderen, is de doelstelling van het voorstel van ordonnantie dat deze ochtend werd ingediend door Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, en werd goedgekeurd door de Commissie voor de Economische Zaken van het Brussels Parlement.

In 2019 staken elke ochtend 57.000 Brusselaars de Brusselse grenzen over om te gaan werken in Vlaanderen. Dat cijfer was nog nooit zo hoog geweest, aangezien ze in 2010 met 43.000 waren, of 30% meer op 10 jaar tijd. Dit aantal kan echter nog stijgen.

De Brusselse en Vlaamse arbeidsmarkt worden geconfronteerd met aanvullende noden. Vlaanderen heeft een groot tekort aan arbeidskrachten; 66% van de vacante betrekkingen bevindt zich in Vlaanderen. En Brussel beschikt over een grote hoeveelheid werknemers; het Brussels Gewest telt bijna 90.000 werkzoekenden.

Door een nieuw samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel goed te keuren, zullen meer Brusselaars toegang krijgen tot de Vlaamse arbeidsmarkt die tal van jobkansen biedt, met name in de Brusselse rand. “De industrie is weggetrokken uit Brussel en heeft zich in minder dichtbevolkte gebieden rond de hoofdstad gevestigd, maar is nog steeds op zoek naar arbeidskrachten, soms laaggeschoold”, analyseert de Brusselse minister.

Concreet zal dit nieuwe samenwerkingsakkoord de automatische uitwisseling van alle jobaanbiedingen tussen Actiris en de VDAB verbeteren. In het verleden werden per jaar slechts 1.500 jobaanbiedingen van de VDAB aan Actiris doorgegeven, en enkel voor laaggeschoolden.

Er zal een opleidingstraject op maat worden ingevoerd door de VDAB voor de Brusselse werkzoekenden om tegemoet te komen aan de noden van de Vlaamse arbeidsmarkt. En om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in deze verwachtingen en geschikte opleidingen te waarborgen, zal een gezamenlijke analyse van de arbeidsmarkt worden uitgevoerd.

Ten slotte zal, om tegemoet te komen aan de noden van de werkgevers, een gezamenlijke rekruteringsdienst Actiris/VDAB worden opgericht, in de strijd tegen het tekort aan arbeidskrachten in Vlaanderen en om meer kansen te bieden aan de Brusselse werkzoekenden.

“Tewerkstelling moet dé absolute prioriteit zijn bij de heropstart van het parlementaire jaar. Het herstel is voelbaar en het aantal vacatures stijgt. De Brusselaars moeten kunnen profiteren van deze opportuniteiten. Dit nieuwe samenwerkingsakkoord tussen onze twee gewesten is dus een win-winsituatie”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45