Strijden tegen discriminatie bij aanwerving om alle talenten te benutten

Actualiteit
Jonge arbeider in opleiding. Discriminatie bestrijden om alle talenten te benutten.

De Brusselse Regering lanceert een nieuwe projectoproep ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving. Dit jaar is het thema "origine”, een initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Om discriminatie bij aanwerving te bestrijden en diversiteit op de arbeidsmarkt te bevorderen, lanceert het Brussels Gewest een nieuwe oproep tot het indienen van projecten ter waarde van 1.150.000 euro. Voor deze editie van 2022 is gekozen voor een bijzonder thema: origine. Om geselecteerd te kunnen worden, moeten de projecten dus rekening houden met het criterium van etnische of nationale afkomst.

Krijgen we allemaal dezelfde kansen bij het vinden van werk?

Hoewel dit vooral afhangt van vaardigheden en kennis, zijn origine, geslacht, leeftijd en handicap maar al te vaak bepalende factoren.

Deze vraag is des te belangrijker in het Brussels Gewest, een multiculturele stad met meer dan 180 nationaliteiten. Uit de laatste Socio-economische Monitoring van UNIA blijkt dat de werkgelegenheidsgraad van Brusselaars van Belgische origine in 2016 71% bedroeg. Dit percentage daalt tot 42% voor de Brusselaars van Noord-Afrikaanse origine en tot 40% voor de inwoners van andere Afrikaanse landen. Discriminatie, al dan niet bewust, werkt in het nadeel van sollicitanten van vreemde origine, zowel bij hun aanwerving als gedurende hun loopbaan.

Brussel heeft al zijn talenten nodig

"Discriminatie bij aanwerving is echter niet onvermijdelijk", verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk. "Mijn rol bestaat erin meer Brusselaars toegang tot werk te geven, eigenlijk álle Brusselaars. De bestrijding van discriminatie bij aanwerving is daarom van essentieel belang en is een van de prioriteiten van mijn werkgelegenheidsbeleid. We kunnen het ons niet veroorloven duizenden Brusselse talenten verloren te laten gaan. Dat zou een maatschappelijke verspilling zijn!”

Zorgen voor de continuïteit van wat werkt

Daarnaast zal 400.000 euro worden toegekend voor de voortzetting van de winnende projecten van de editie 2021 waarvan de resultaten een overtuigend effect op de diversiteit op de arbeidsmarkt hebben gehad. 

"Diversiteit in bedrijven is nog niet de norm. De economische wereld bezwijkt maar al te vaak, bewust of onbewust, voor de verleiding om verschillen af te wijzen. Deze oproep tot het indienen van projecten is een deel van de oplossing voor al diegenen die ik dagelijks ontmoet en die mij vertellen hoe moeilijk het voor hen is om een job te vinden vanwege hun huidskleur", besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

1.150.000 euro in strijd tegen discriminatie bij aanwerving

Persbericht

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft de Brusselse Regering ingestemd met een nieuwe projectoproep ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving. Dit jaar is het thema origine. Projecten moeten dus rekening houden met dit criterium om in aanmerking te komen. 

Hebben we allemaal dezelfde kansen bij het vinden van werk? Hoewel dit vooral afhangt van vaardigheden en kennis, zijn origine, geslacht, leeftijd en handicap maar al te vaak bepalende factoren.

Deze vraag is des te belangrijker in het Brussels Gewest, een multiculturele stad met meer dan 180 nationaliteiten. Uit de laatste Socio-economische Monitoring van UNIA blijkt dat de werkgelegenheidsgraad van Brusselaars van Belgische origine in 2016 71% bedroeg. Dit percentage daalt tot 42% voor de Brusselaars van Noord-Afrikaanse origine en tot 40% voor de inwoners van andere Afrikaanse landen. Discriminatie, al dan niet bewust, werkt in het nadeel van sollicitanten van vreemde origine, zowel bij hun aanwerving als gedurende hun loopbaan.

"Discriminatie bij aanwerving is echter niet onvermijdelijk", zegt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk. "Mijn rol bestaat erin meer Brusselaars toegang tot werk te geven, eigenlijk álle Brusselaars. De bestrijding van discriminatie bij aanwerving is daarom van essentieel belang en is een van de prioriteiten van mijn werkgelegenheidsbeleid. We kunnen het ons niet veroorloven duizenden Brusselse talenten verloren te laten gaan. Dat zou een maatschappelijke verspilling zijn!”

Om discriminatie bij aanwerving te bestrijden en diversiteit op de arbeidsmarkt te bevorderen, lanceert het Brussels Gewest een nieuwe oproep tot het indienen van projecten ter waarde van 1.150.000 euro. Voor deze editie van 2022 is gekozen voor een bijzonder thema: origine. Om geselecteerd te kunnen worden, moeten de projecten dus rekening houden met het criterium van etnische of nationale afkomst.

Daarnaast zal 400.000 euro worden toegekend voor de voortzetting van de winnende projecten van de editie 2021 waarvan de resultaten een overtuigend effect op de diversiteit op de arbeidsmarkt hebben gehad. 

"Diversiteit in bedrijven is nog niet de norm. De economische wereld bezwijkt maar al te vaak, bewust of onbewust, voor de verleiding om verschillen af te wijzen. Deze oproep tot het indienen van projecten is een deel van de oplossing voor al diegenen die ik dagelijks ontmoet en die mij vertellen hoe moeilijk het voor hen is om een job te vinden vanwege hun huidskleur", besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Alle informatie is beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

ART2WORK : “… de beste versie van mezelf worden”

Actualiteit
Minister Bernard Clerfayt bezoekt Art2Work, hier in gesprek met de directeur van het centrum, Wim Embrechts.

Voor talrijke Brusselse jongeren die in wijken wonen waar het dagelijkse leven een harde uiting is van sociale spanningen en het ontbreken van banden met de economische wereld, vergt het plannen van een professioneel project enorm veel energie.

Het Brussels Gewest heeft daarom actoren op het terrein willen mobiliseren, vaak burgerinitiatieven, uit de verenigingssector of uit het maatschappelijk middenveld. Waarom zijn ze essentieel?  Juist om het echte potentieel van jongeren in deze buurten te mobiliseren. Omdat de diensten die geïntegreerd zijn in ons Gewestelijk Werkgelegenheidsagentschap Actiris, hen niet altijd kunnen bereiken.

Op donderdag 23 juni bracht minister van Werk Bernard Clerfayt een bezoek aan ART2WORK. Het team werkt met laaggeschoolde jongeren en helpt hen hun persoonlijke en professionele projecten te ontwikkelen. Het verwerven van zelfvertrouwen, het omzetten van hun projecten in concrete acties en het zoeken naar middelen zoals opleidingen zijn allemaal doelstellingen die voor elke jongere moeten worden bereikt. Een individueel coachingstraject maakt deel uit van het proces en wordt hen systematisch aangeboden.

ART2WORK biedt professionele ondersteuning aan ongeveer 50 jongvolwassenen per jaar (tussen 18 en 30 jaar oud). De overgrote meerderheid van hen voltooit het traject (80%), en 85% onderneemt actie op professioneel vlak (werk, opleiding, stage of vrijwilligerswerk).

Wim Embrechts, directeur van het centrum, legt de nadruk op de fundamenten waarop de deelnemers kunnen terugvallen om werk te vinden of een opleiding te starten: je ontwikkelen als persoon, je leven in eigen handen nemen, meer zelfvertrouwen verwerven. Zoals een deelneemster, Alina, het zo mooi verwoordt: "Ik wil de beste versie van mezelf worden.”

Brusselse werkzoekenden welkom in Vlaanderen

Actualiteit
Na een jaar samenwerken publiceren de VDAB en Actiris een gezamenlijke analyse van de arbeidsmarkt.

Na een jaar samenwerken publiceren de VDAB en Actiris een gezamenlijke analyse van de arbeidsmarkt. Op dinsdag 21 juni stelden Kris Cloots, CEO van Voka Metropolitan en Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, bij Capgemini in Diegem de hoofdlijnen van deze analyse voor.

Feit: het momentum dat wordt ondersteund door het samenwerkingsakkoord heeft zijn vruchten afgeworpen. Het aantal Brusselaars dat in Vlaanderen gaat werken, steeg in de periode 2014-2019 met bijna een kwart (+23,4%) tot 50.761 personen in 2019 tegenover 41.146 in 2014. Deze stijging is bovendien sterker in Vlaams-Brabant (+25,9 %) en in de regio Halle-Vilvoorde (+26,3%).

Vlaanderen zoekt arbeidskrachten

“Vlaanderen biedt veel laaggeschoolde jobs aan. De industriegebieden hebben Brussel verlaten om zich te vestigen in minder dichtbevolkte gebieden rond de hoofdstad, maar zijn nog steeds op zoek naar vaak laaggeschoolde arbeidskrachten”, merkt de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding op.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het aantal vacatures voor laaggeschoolden in de periode 2015-2019 met bijna 50% gedaald, terwijl het aantal jobaanbiedingen voor middelhoog- en hoogopgeleide werknemers sterk toenam. In Vlaanderen daarentegen zijn er veel vacatures voor laaggeschoolde werkzoekenden. In Vlaams-Brabant bijvoorbeeld stegen deze jobaanbiedingen tussen 2015 en 2019 met bijna 30%.

Overtuigen om te demystificeren en belemmeringen weg te nemen

Er zijn echter inspanningen nodig om Brusselse werkzoekenden naar de arbeidsmarkt van de Vlaamse Rand toe te leiden. Ze worden geconfronteerd met bepaalde barrières, waaronder taal, mobiliteit en de vereiste vaardigheden om een baan te krijgen.

Actiris zet zich elke dag in om Brusselse werkzoekenden bewust te maken van de diverse mogelijkheden die er bestaan in Vlaanderen, meer bepaald in de Brusselse Rand. Deze economische zone staat garant voor enorm veel werkaanbiedingen die uitstekend overeenstemmen met de competenties van de Brusselse werkzoekenden. We blijven nauw samenwerken met VDAB om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en de bestaande oplossingen te versterken”, verzekert Cristina Amboldi, directeur-generaal van Actiris.

“Er zijn ook mentale barrières die Brusselaars ervan weerhouden om in Vlaanderen aan de slag te gaan. Sommigen denken dat de Rand allicht een hele eind is, of dat een taaldiploma vereist is. Dat is duidelijk een vooroordeel”, besluit de Brusselse minister.

Vlaamse bedrijven op zoek naar Brusselse arbeidskrachten

Persbericht

Het Brussels Gewest en Vlaanderen ondertekenden in juni 2021 een nieuw samenwerkingsakkoord om het aantal Brusselaars dat in Vlaanderen werkt te vergroten. Eerste realisatie van dit akkoord: een gezamenlijke analyse van de arbeidsmarkt in Brussel en de Brusselse Rand.

Vlaanderen zoekt arbeidskrachten! De Vlaamse arbeidsmarkt kampt namelijk met grote spanningen, vooral door de vergrijzing van de bevolking. Brussel van zijn kant heeft een grote reserve aan arbeidskrachten en een zeer jonge bevolking.

Meer Brusselaars aanmoedigen om in de Brusselse Rand te gaan werken is dus een win-winsituatie. Steeds meer van hen steken trouwens elke ochtend de Brusselse grens over om in Vlaanderen te gaan werken. “Zeker omdat Vlaanderen veel laaggeschoolde jobs biedt. De industriegebieden hebben Brussel verlaten om zich te vestigen in minder dichtbevolkte gebieden rond de hoofdstad, maar zijn nog steeds op zoek naar vaak laaggeschoolde arbeidskrachten”, merkt de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding op.

Het aantal Brusselaars dat in Vlaanderen gaat werken, steeg in de periode 2014-2019 met bijna een kwart (+23,4%) tot 50.761 personen in 2019 tegenover 41.146 in 2014. Deze stijging is bovendien sterker in Vlaams-Brabant (+25,9 %) en in de regio Halle-Vilvoorde (+26,3%).

En deze cijfers kunnen in de toekomst alleen maar stijgen omdat er nog groeipotentieel is, vooral voor laaggeschoolde Brusselaars. In het Brussels Gewest, een diensteneconomie, zijn er meer dan 60% van de banen voor hooggekwalificeerde werknemers. Het aantal vacatures voor laaggeschoolden is er in de periode 2015-2019 met bijna 50% gedaald, terwijl het aantal jobaanbiedingen voor middelhoog- en hoogopgeleide werknemers sterk toenam. In Vlaanderen daarentegen zijn er veel vacatures voor laaggeschoolde werkzoekenden. In Vlaams-Brabant bijvoorbeeld stegen deze jobaanbiedingen tussen 2015 en 2019 met bijna 30%.

Er komen echter te weinig jonge Vlamingen van 20-29 jaar (780.531) op de markt om alle Vlamingen van 55-64 jaar (907.790) te vervangen. De relatief jonge Brusselse reserve aan arbeidskrachten kan dit aan. Daarnaast is de binnenlandse werkgelegenheid tussen 2014 en 2019 in Vlaanderen sterker gestegen (8,1%) dan in Brussel (3,9%). Er zijn spanningen op de arbeidsmarkt in Vlaanderen en dat biedt reële werkgelegenheidskansen voor de Brusselaars.

Er zijn echter inspanningen nodig om Brusselse werkzoekenden naar de arbeidsmarkt van de Vlaamse Rand toe te leiden. Ze worden geconfronteerd met bepaalde barrières, waaronder taal, mobiliteit en de vereiste vaardigheden om een ​​baan te krijgen.

”Actiris zet zich elke dag in om Brusselse werkzoekenden bewust te maken van de diverse mogelijkheden die er bestaan in Vlaanderen, meer bepaald in de Brusselse Rand. Deze economische zone staat garant voor enorm veel werkaanbiedingen die uitstekend overeenstemmen met de competenties van de Brusselse werkzoekenden. We blijven nauw samenwerken met VDAB om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en de bestaande oplossingen te versterken” verzekert Cristina Amboldi, directeur-generaal van Actiris.

“Er zijn ook mentale barrières die Brusselaars ervan weerhouden om in Vlaanderen aan de slag te gaan. Sommigen denken dat de Rand allicht een hele eind is, of dat een taaldiploma vereist is. Dat is duidelijk een vooroordeel”, besluit de Brusselse minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Toegang tot arbeidsmarkt voor mensen van buitenlandse origine: belemmeringen wegnemen

Actualiteit
Jonge migrant maakte zich zorgen over zijn toekomst. Toegang tot de arbeidsmarkt is een hindernissenparcours voor mensen van buitenlandse afkomst.

Op 15 juni kwamen de sociale partners, de gewestministers en de federale minister van Werk samen om te werken rond het thema arbeidsmarktintegratie van personen van vreemde origine.

Zoals we weten, scoort België zeer slechte resultaten als het gaat om de arbeidsparticipatie van mensen van buitenlandse afkomst. Het Brussels Gewest maakt zich des te meer zorgen door de concentratie van nieuwkomers uit verschillende landen op zijn grondgebied.

Voortbouwen op positieve bevindingen

Tijdens zijn toespraak herinnerde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, aan de antwoorden die werden gegeven in het kader van het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bevordering van de integratie van personen van buitenlandse afkomst en vulde hij deze aan met extra aandachtspunten.

Werkgelegenheidsconferentie 2022, debat met gewestministers

Om een ​​effectief beleid te voeren, is het noodzakelijk om te vertrouwen op positieve bevindingen, zoals de stijgende arbeidsparticipatie van de tweede generatie in vergelijking met de eerste generatie immigranten. We merken ook op dat de toegang tot nationaliteit een factor van integratie is, met 10% meer werknemers die actief zijn op de arbeidsmarkt. Het sociale netwerk van de persoon is ook een belangrijk element en daarom is het belangrijk om op uitsluitingsfactoren in te spelen.

Belemmeringen voor toegang tot arbeidsmarkt wegnemen

Het wegnemen van het obstakel van discriminatie bij aanwerving is zeker de eerste hefboom. De politieke wil is al jaren ongewijzigd en de middelen werden tijdens deze legislatuur geconsolideerd.

  • Actiris voorziet een antidiscriminatieloket dat werkzoekenden die het slachtoffer zijn van discriminatie informeert en begeleidt.
  • Op basis van feiten van discriminatie kan de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI) een vermoedelijk discriminerend aanwervingsproces testen en de klacht voorleggen aan de inspectie van de FOD  Werkgelegenheid, of vragen dat een gerechtelijk onderzoek wordt gestart.
  • De strijd tegen discriminatie maakt integraal deel uit van alle sectorale akkoorden die met het Gewest zijn afgesloten.
  • De procedures voor het testen van discriminatie bij aanwerving worden versoepeld en de voorwaarden voor het activeren van de testprocedure worden uitgebreid.
  • In het Brussels Gewest wordt de steun aan bedrijven verhoogd als ze zich ertoe verbinden het diversiteitsbeleid van het Gewest te respecteren. Voor elk bedrijf met meer dan 100 werknemers dat deze steun geniet, is de goedkeuring van het diversiteitscharter verplicht.
  • Het Gewest moedigt diversiteitsplannen in bedrijven aan en steeds meer laureaten behalen het diversiteitslabel.

Voorwaarden voor toegang tot arbeidsmarkt uitbreiden

De toegevoegde waarde van de bijdrage van buitenlandse werknemers die over  specifieke vaardigheden beschikken die in onze bedrijven ontbreken, is de juiste invalshoek om de toegangsvoorwaarden uit te breiden voor alle mensen van buitenlandse afkomst die toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt. Hieronder enkele acties en richtsnoeren die door de minister van Werk worden genoemd:

  • mensen begeleiden en informeren over de gelijkwaardigheid van diploma’s;
  • in het buitenland verworven vaardigheden erkennen door middel van certificeringen en de ontwikkeling van validering van competenties;
  • de voorwaarden voor toegang tot openbare diensten uitbreiden;
  • de verworven vaardigheden introduceren als matchingscriterium voor het voorleggen van jobaanbiedingen aan werkzoekenden;

De minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bernard Clerfayt tijdens het debat met de gewestministers. Het thema van de werkgelegenheidsconferentie dit jaar was de arbeidsmarktintegratie van personen met een herkomst buiten de EU.

Betere arbeidsomstandigheden voor huishoudhulpen

Actualiteit
Huishoudhulp aan het werk; de zwaarte van het beroep is evident

Terwijl tijdens een colloquium in het Brussels Parlement de zwaarte van het beroep van huishoudhulp wordt aangekaart, herinnert Bernard Clerfayt eraan dat het hoofddoel van de toekomstige hervorming van de dienstencheques is om de arbeidsomstandigheden van de 20.000 werknemers in de sector te verbeteren. Het ontwerp van hervorming ligt bij de sociale partners op tafel voordat het wordt besproken in de ministerraad.

Banden tussen werkgever en huishoudhulpen versterken

"Poetsvrouw, dat is pas slecht betaald!”, ”Mijn klant zegt dat ik niet snel genoeg werk”, “Deze job doe je slechts tijdelijk! ”…  Beschouwingen die gemeengoed zijn geworden, die de lang gedeelde vaststelling van de zwaarte van het beroep weerspiegelen. Dit is een van de redenen waarom Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, het initiatief genomen om het systeem van de dienstencheques te hervormen met het oog op een verbetering van de arbeidsomstandigheden van de huishoudhulpen.

De met de sociale partners besproken voorstellen zijn gebaseerd op het versterken van de begeleiding van de werknemers door het erkende bedrijf door regelmatig uitwisselingen te organiseren tussen de werkgever en de huishoudhulpen. Huishoudhulpen – indien ze verbonden zijn aan een dienstenchequebedrijf – hebben in feite heel weinig contact met hun werkgever en besteden het grootste deel van hun tijd aan het opruimen, schoonmaken en strijken bij de klanten thuis. Het is een uiterst eenzame job waarbij er zelden contact is met de hiërarchie of met collega’s.

Opleiding en eindeloopbaan huishoudhulpen

Een ander voorstel bestaat erin de opleiding van de werknemers te verbeteren, met name door bij de indiensttreding een verplicht opleidingstraject te voorzien.

Tot slot moet ook gewerkt worden aan de eindeloopbaan. De job van huishoudhulp is een lastig, zwaar en uitputtend beroep dat aanzienlijke fysieke vermoeidheid met zich meebrengt.

DéFI is trouwens de enige politieke partij die de federale regering heeft gevraagd om de arbeidsduur van huishoudhulpen te verminderen.

Fiscale en sociale ontvangsten moeten naar Gewesten gaan

“Een zevende staatshervorming moet de perverse financiering van dienstencheques rechtzetten. De dotatie die door de federale overheid wordt betaald om de financiering van het systeem te compenseren, is oorspronkelijk vastgesteld en wordt enkel geïndexeerd op inflatie en groei. Terwijl het gebruik van dienstencheques toeneemt, het fiscale en sociale ontvangsten genereert die ten goede komen aan de federale staat, zijn het de Gewesten die als enigen de terugbetaling van dienstencheques financieren! Een zevende staatshervorming moet dit corrigeren en een terugverdieneffect van de sociale en fiscale ontvangsten naar de Gewesten voorzien”, besluit Bernard Clerfayt.