Minister van Dierenwelzijn

Dieren nemen een belangrijke plaats in binnen onze samenleving en binnen het gezin. Daarom is dierenwelzijn een terechte bekommernis.

Gezin met hond: een huisdier kan een belangrijke plaats innemen in het gezin. Het welzijn van het dier is van fundamenteel belang.

Baasjes zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun dier

Een relatief sterke band van genegenheid kan mensen en huisdieren verenigen. Het dier wordt dan een emotionele steun. Het kan het kind helpen opgroeien, maar ook mensen met psychosociale, fysieke of educatieve problemen ondersteunen.

Omgekeerd zijn baasjes verantwoordelijk voor het welzijn van hun huisdieren. Voor de dieren zorgen en hen voorzien van een geschikte opvangplaats is de verantwoordelijkheid van eenieder die een dier bezit. Deze verantwoordelijkheid voor het welzijn van het dier is een verbintenis voor het leven van het dier. Wie van plan is om een dier in huis te nemen, dient dat zorgvuldig te hebben overwogen.

Katten klimmen graag en zitten graag op een hoogte. Een kattenboom plaatsen is goed voor hun welzijn.

Het welzijn van wilde dieren of dieren die gehouden worden door structuren

Naast gezelschapsdieren telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een hele reeks dieren die er in het wild leven. Andere dieren worden gehouden door verschillende structuren, zoals boerderijen of dierenspeciaalzaken. Hun welzijn moet gecontroleerd en gerespecteerd worden.

Dierenwelzijn houdt eveneens het beschermen in van wilde dieren die in parken en bossen leven, zoals hier de rode eekhoorn.

Een regelgevend kader voor dierenwelzijn

De Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, wil de nodige wettelijke bepalingen bevorderen en invoeren om de bescherming en het welzijn van dieren te verbeteren en te behouden. Hij wil ook de burgers informeren en bewustmaken van het belang van dierenwelzijn. Dierenwelzijn dat volgens hem in aanmerking moet worden genomen bij alle aspecten van het sociale leven waarbij dieren betrokken zijn.

Waarom is een regelgevend kader voor dierenwelzijn vandaag belangrijk?

De eerste maatregel om dieren te beschermen werd aangenomen in 1867. Sindsdien is de wetgeving voor dierenbescherming geëvolueerd. Er is een groeiende publieke belangstelling voor dierenwelzijn.

Het is duidelijk dat de belangstelling voor dierenwelzijn een maatschappelijk fenomeen is. En deze tendens leidt tot talrijke initiatieven van burgers, vrijwilligers, handelaars en politici (in onze gemeenten bijvoorbeeld).

Bijgevolg is het nodig om aan deze gevoeligheid tegemoet te komen en een kader te voorzien voor de initiatieven die een impact hebben op het welzijn van de dieren, zowel op wilde dieren als op gezelschapsdieren.

De twee enquêtes die werden afgenomen bij de Brusselse bevolking, en het colloquium over het dierenrecht zijn hulpmiddelen om een aangepast wetgevend kader in het Brussels Gewest te creëren.

Steeds meer gemeenten nemen het initiatief om vrije zones voor honden in te richten waar ze samen kunnen spelen, zonder leiband.

Andere prioriteiten 2019-2024 voor Dierenwelzijn:

  • Het gebruik van labodieren drastisch verminderen;
  • De mogelijkheid onderzoeken of een gratis vergunning voor het houden van een dier kan worden ingevoerd zonder dat voorafgaandelijk onderzocht wordt of het baasje wel degelijk in staat is om het dier op te vangen (waarbij de vergunning wel kan worden ingetrokken in geval van mishandeling);
  • Een opleiding in dierenwelzijn geven aan gemeenschapswachten en politieagenten;
  • Het gebruik van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) aanmoedigen, zodat burgemeesters de handelingen die het dierenwelzijn schaden, kunnen bestraffen;
  • Twee algemene plannen uitwerken met betrekking tot de katten- en hondenpopulaties om de inschrijving van deze dieren in de nationale databanken te verbeteren (Cat ID en Dog ID);
  • De sterilisatie van huiskatten verderzetten;
  • Een algemeen beleid voor het beheer van de duivenpopulatie uitwerken.

Colloquium “Van domesticatie tot bescherming”

Van domesticatie tot bescherming

Welk juridisch statuut heeft een dier? Wat met het recht om zich een dier toe te eigenen? Welke rol en welke verantwoordelijkheden hebben het bestuur en de instellingen? En de bestraffing van dierenmishandeling? De diergeneeskundige inspectie? … Tijdens het colloquium “Van domesticatie tot bescherming”, dat plaatsvond op 28 september 2021, werden deze en andere kwesties behandeld. Het verslag van het colloquium over het dierenrecht kan hier gedownload worden

Het verslag van de enquête “Geef ons uw stem”

Het verslag van de enquête “Geef ons uw stem” is vanaf nu beschikbaar

Tussen 15 juni en 30 september 2021 werden de Brusselaars uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête “Geef ons uw stem” in verband met dierenwelzijn.

Het verslag van de enquête dat u hier kan raadplegen, bevat hun verwachtingen en wensen om de dierenbescherming in het Brussels Gewest te verbeteren.

De werkzaamheden voor de hervorming van de wet van 1986 zijn begonnen. Deze gegevens zullen een bron van inspiratie vormen voor het wetgevend werk. Op het einde van het document vindt u overigens alle cijfers van de enquête.

Dit vindt u misschien ook interessant: