250.000 euro voor alternatieve methoden voor dierproeven

Actualiteit
Laboratoire de recherche medicale - recherche pour les alternatives à l'expérimentation médicale

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, werd een subsidie van 250.000 euro toegekend aan de VUB om een Brussels platform te lanceren voor alternatieve methoden voor dierproeven.

“De wetenschap is geëvolueerd en heeft alternatieven gecreëerd waar geen proefdieren bij betrokken zijn, die gebaseerd zijn op menselijke cellen en die resultaten opleveren die relevanter zijn voor de mens. Het is daarom van cruciaal belang om niet alleen de ontwikkeling van dit type methode, maar ook de inventarisatie en de bekendheid ervan via een website mogelijk te maken als we onze doelstelling willen behouden om het aantal proefdieren drastisch te verminderen”, besluit de Brusselse minister.

Aantal proefdieren verminderen

Om het aantal proefdieren drastisch te verminderen zijn er alternatieven op basis van het 3R-principe: Replacement (het gebruik van proefdieren vervangen door alternatieve methoden), Reduce (het aantal dieren verminderen) en Refine (de omstandigheden waarin dieren worden gefokt, gehuisvest of verzorgd, verfijnen of verbeteren evenals de methoden die worden gebruikt om dierenleed tot een minimum te beperken).

Bewustmaking van alternatieven voor dierproeven

Om de zichtbaarheid en het gebruik van alternatieve methoden te ondersteunen, de ontwikkeling van deze methoden te stimuleren en de verspreiding ervan in de wetenschappelijke wereld te verzekeren, steunt het Brussels Gewest het platformproject van de VUB onder leiding van professor Vera Rogiers, met een subsidie van 250.000 euro. Het platform zal worden gehost door het “IC-3Rs” Centrum van de universiteit.

Dierproeven in cijfers

Dierproeven worden onderworpen aan strike regels. Proefdieren genieten wettelijke bescherming en alle inrichtingen moeten erkend zijn en zijn onderworpen aan controles. In 2019 werden in het Brussels Gewest 62.641 dieren gebruikt voor experimentele doeleinden, waarvan 98% knaagdieren (muizen, ratten, cavia's, konijnen) door 68 laboratoria.

Ook interessant voor u: