Alternatief voor dierproeven

Actualiteit
Le Ministre du Bien-être animal Bernard Clerfayt soutient les alternatives à l'expérimentation animale

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft de Brusselse Regering de toekenning van een bedrag van 60.000 euro aan de VUB goedgekeurd om een alternatieve methode voor dierproeven te ontwikkelen en te testen.

In-vitro-oplossing om dierproeven te vervangen

De VUB is reeds verschillende jaren bezig met het onderzoek naar alternatieve methodes voor dierproeven. In dit project wil zij een nieuw in-vitromodel ontwikkelen, waarbij geen proefdieren worden gebruikt, dat werkzaam is voor de mens en kan helpen bij de behandeling van leverfibrose. Deze zieke treft ongeveer een kwart van de wereldbevolking. Het gaat om de meest voorkomende leverziekte, waarvoor heden geen enkele behandeling bestaat.

Normalerwijze worden bij dit soort onderzoek uitsluitend proefdieren gebruikt, vooral muizen. Naast het dierenleed is de relevantie van deze praktijk echter betwistbaar vanwege de grote verschillen die bestaan tussen de muis en de mens. Resultaat: ondanks jarenlang onderzoek is er nog steeds geen werkzame behandeling voorhanden.

“De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waar geen laboratoriumdieren aan te pas komen, gebaseerd op menselijke cellen en die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is dus van fundamenteel belang dat dit soort methode ontwikkeld kan worden en dat de doelstelling voor ogen wordt gehouden, namelijk het schrappen van alle dierproeven”, stelt Bernard Clerfayt enthousiast.

Rechtstreeks op menselijke cellen werken, in de hoop dat dierproeven verdwijnen

De onderzoekers hebben aldus een experimenteel model op basis van celculturen ontwikkeld. Dat heeft als voordeel dat er geen laboratoriumdieren meer gebruikt moeten worden en dichter bij het menselijke model staat, aangezien het rechtstreeks van menselijke cellen afkomstig is. Iedereen is het erover eens dat van dierproeven moet worden afgestapt.