“Het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering”

Persbericht

Zoals elke donderdag komt de Brusselse Regering bijeen voor haar wekelijkse zitting. Voor DéFI slaat het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn een diepe wonde in de verbintenissen binnen de Brusselse meerderheid.

Door het Wetboek voor Dierenwelzijn te blokkeren, stelt de PS het regeerakkoord 2019-2024 opnieuw ter discussie. De partij ontslaat bovenal haar partners van de naleving van de projecten die werden vastgelegd in deze routekaart waarover door alle partijen van de Brusselse meerderheid werd onderhandeld.

“Deze blokkering door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering, zelfs niet van een regering in lopende zaken. Er zijn nog belangrijke dossiers waarvoor oplossingen moeten worden gevonden, zoals het Leonardkruispunt, de omgevingsvergunning voor Brussels Airport, de renovatie van de tunnels, de werkzaamheden aan het Zuidpaleis en de huisvestingscrisis”, stelt Bernard Clerfayt.

Tijdens de bijeenkomsten van de Regering zal de DéFI-minister blijven aandringen op het beheersen van de begrotingsuitgaven.

“Deze Regering mag geen onhoudbare beloften doen in volle verkiezingscampagne. Als we een hele reeks dossiers die noodzakelijk zijn voor de toekomst van de Brusselaars, tot een goed einde willen brengen, moeten we dringend ernst en begrotingsdiscipline hervinden, want anders lopen we het risico de toekomst van de toekomstige generaties op het spel te zetten”, aldus Bernard Clerfayt.

Bernard Clerfayt, die onder de indruk is van de blokkering om de verkeerde redenen van het Wetboek voor Dierenwelzijn, zal de volgende ministerraden dus met een constructieve houding bijwonen om bepaalde dossiers die essentieel zijn voor Brussel, voort te zetten.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

“Het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering”

Actualiteit
Officiële foto van de Brusselse Regering uit 2023

Zoals elke donderdag komt de Brusselse Regering bijeen voor haar wekelijkse zitting. Voor DéFI slaat het blokkeren van het Wetboek voor Dierenwelzijn een diepe wonde in de verbintenissen binnen de Brusselse meerderheid.

Door het Wetboek voor Dierenwelzijn te blokkeren, stelt de PS het regeerakkoord 2019-2024 opnieuw ter discussie. De partij ontslaat bovenal haar partners van de naleving van de projecten die werden vastgelegd in deze routekaart waarover door alle partijen van de Brusselse meerderheid werd onderhandeld.

“Deze blokkering door de PS mag niet leiden tot de val van de Regering, zelfs niet van een regering in lopende zaken. Er zijn nog belangrijke dossiers waarvoor oplossingen moeten worden gevonden, zoals het Leonardkruispunt, de omgevingsvergunning voor Brussels Airport, de renovatie van de tunnels, de werkzaamheden aan het Zuidpaleis en de huisvestingscrisis”, stelt Bernard Clerfayt.

Tijdens de bijeenkomsten van de Regering zal de DéFI-minister blijven aandringen op het beheersen van de begrotingsuitgaven.

“Deze Regering mag geen onhoudbare beloften doen in volle verkiezingscampagne. Als we een hele reeks dossiers die noodzakelijk zijn voor de toekomst van de Brusselaars, tot een goed einde willen brengen, moeten we dringend ernst en begrotingsdiscipline hervinden, want anders lopen we het risico de toekomst van de toekomstige generaties op het spel te zetten”, aldus Bernard Clerfayt.

Bernard Clerfayt, die onder de indruk is van de blokkering om de verkeerde redenen van het Wetboek voor Dierenwelzijn, zal de volgende ministerraden dus met een constructieve houding bijwonen om bepaalde dossiers die essentieel zijn voor Brussel, voort te zetten.

Vijfde editie “diervriendelijke gemeente” wordt gelanceerd!

Persbericht

De Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, schrijft de vijfde editie van het label “diervriendelijke gemeente” uit. Deze projectoproep, bestemd voor de 19 Brusselse gemeenten, is gericht op het verbeteren van het welzijn van de dieren in de stad. En zoals elk jaar wordt een extra selectiecriterium toegevoegd om de gemeenten uit te nodigen hun maatregelen ter bevordering van het dierenwelzijn op te voeren.

Dieren maken integraal deel uit van het dagelijks leven van de Brusselaars. De uitdaging bestaat erin om iedereen de kans te geven in harmonie samen te leven. Om die reden, en gezien het succes ervan, lanceert het Brussels Gewest een vijfde editie van de projectoproep “diervriendelijke gemeente”. Het doel van de oproep is de Brusselse gemeenten te ondersteunen bij de verwezenlijking van projecten ter verbetering van het dierenwelzijn. Als een gemeente het label verkrijgt, heeft ze recht op een subsidie van 11.000 euro tot 15.000 euro.

De deelnemende gemeenten moeten, om in aanmerking te komen, projecten voorstellen waarbij minstens 10 van de 15 criteria in acht worden genomen. De gemeenten krijgen bijvoorbeeld 1 punt wanneer ze binnen hun politiezone een contactpersoon voor dierenwelzijn hebben; 3 punten wanneer bepaalde plaatsen toegankelijk zijn voor huisdieren…

“De betrokkenheid van de gemeenten bij het dierenwelzijn is van die aard dat bij de laatste editie vier gemeenten het gouden label hebben gekregen! Elk jaar verhogen we het aantal criteria om ons zo goed mogelijk aan te passen aan de Brusselse realiteit en aan de meest recente uitdagingen in verband met de bescherming van dieren, maar vooral om hen aan te moedigen om steeds meer te doen ter bevordering van het dierenwelzijn”, stelt Bernard Clerfayt.

Voor deze vijfde editie heeft het nieuwe bijkomende criterium betrekking op de steun die wordt georganiseerd voor personen die tijdelijk niet in de noden van hun dieren kunnen voorzien. Dat kan het bijhouden van een register met vrijwilligers door de gemeente of de terbeschikkingstelling van een modelovereenkomst voor tijdelijke opvang van een huisdier zijn.

“Het Wetboek, dat deze legislatuur gestemd moet worden, voorziet net in de invoering van een procedure voor het ten laste nemen van een dier dat aan zijn lot overgeleverd zou worden in geval van een onverwacht overlijden of een spoedopname in het ziekenhuis”, besluit de minister van Dierenwelzijn.

De gemeenten hebben tot en met 24 mei 2024 de tijd om te reageren op de projectoproep.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Gouden label 2023 “Diervriendelijke gemeente”

Actualiteit
In 2023 hebben 4 gemeenten zich onderscheiden op het vlak van dierenwelzijn: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek. Op dinsdag 2 april 2024 overhandigde de minister de gouden labels aan de vertegenwoordigers van de 4 gemeenten tijdens een ceremonie in Molenbeek.

Op dinsdag 2 april vond in Molenbeek de laatste ceremonie "Diervriendelijke gemeente" van de legislatuur plaats. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, maakte van de gelegenheid gebruik om het gouden label toe te kennen aan vier gemeenten die zich onderscheiden hebben door hun acties ten voordele van het dierenwelzijn: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek.

4 gemeenten met gouden label

Voor deze laatste editie was de race om het gouden label erg spannend. Het resultaat is dat niet één, maar vier gemeenten op het podium staan: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek. 

Deze gemeenten vielen op door hun initiatieven om in dialoog te blijven met vrijwilligers en verenigingen (een avond voor kattenvoerders in Anderlecht), om mensen te informeren over de vele behoeften van dieren (een conferentie over voeding in Schaarbeek en een EHBO-opleiding in Oudergem) en om hun unieke plaats in ons leven te eren ("memory wall" in Evere).

"Vier winnaars en vier keer zo trots! Ik heb dit label gelanceerd om onze samenwerking met de gemeenten op het gebied van dierenwelzijn te vergroten, en ik kan wel zeggen dat de gok loont!  Ik ben erg blij met het succes van dit initiatief. Het bevestigt dat dierenwelzijn een belangrijke sociale kwestie is geworden voor onze medeburgers," besluit Bernard Clerfayt.

Plaatselijke initiatieven voor dierenwelzijn

In het Brussels Gewest wonen meer dan 140.000 huisdieren. Zorgen voor een harmonieus samenleven van de Brusselaars en de dieren kan soms een uitdaging zijn: gebrek aan hondenlosloopzones, bevolkingsdichtheid, lawaai, enz. 

Als lokale speler kunnen de gemeenten een rechtstreekse impact hebben op het leven van duizenden dieren. Daarom lanceerde de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, aan het begin van zijn ambtstermijn de projectoproep "diervriendelijke gemeente". Het doel is de ontwikkeling van initiatieven ten gunste van het dierenwelzijn aan te moedigen, met financiële steun die varieert van 7.000 tot 9.000 euro, afhankelijk van de omvang van de gemeente.

Alle gemeenten nemen deel aan gouden label 2023

Hoe werkt het? De gemeenten stellen een reeks projecten voor en voldoen aan ten minste 8 van de 13 vastgestelde criteria. Deze omvatten onder meer de inrichting van een hondenlosloopzone, de toekenning van een sterilisatiepremie, een verbod op vuurwerk, hondenopleidingen en de opvang 24/7 van verloren gelopen dieren.

De laatste projectoproep heeft een mooi resultaat opgeleverd aangezien alle gemeenten hebben deelgenomen. Innovatieve projecten waren onder andere massageworkshops voor honden in Sint-Agatha-Berchem, een wedstrijd voor dierenkunst in Elsene en de creatie van een noodkaart in Ganshoren om aan te geven dat iemand in het ziekenhuis een huisdier thuis heeft.

Vier gemeenten bekroond met gouden label 2023 "Diervriendelijke gemeente"

Persbericht

Op dinsdag 2 april vond de laatste ceremonie "Diervriendelijke gemeente" van de legislatuur plaats. Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, maakte van de gelegenheid gebruik om het gouden label toe te kennen aan vier gemeenten die zich onderscheiden hebben door hun acties ten voordele van het dierenwelzijn: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek.

In het Brussels Gewest wonen meer dan 140.000 huisdieren. Zorgen voor een harmonieus samenleven van de Brusselaars en de dieren kan soms een uitdaging zijn: gebrek aan hondenlosloopzones, bevolkingsdichtheid, lawaai, enz.

Als lokale speler kunnen de gemeenten een rechtstreekse impact hebben op het leven van duizenden dieren. Daarom lanceerde de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, aan het begin van zijn ambtstermijn de projectoproep "diervriendelijke gemeente". Het doel is de ontwikkeling van initiatieven ten gunste van het dierenwelzijn aan te moedigen, met financiële steun die varieert van 7.000 tot 9.000 euro, afhankelijk van de omvang van de gemeente.

Hoe werkt het? De gemeenten stellen een reeks projecten voor en voldoen aan ten minste 8 van de 14 vastgestelde criteria. Deze omvatten onder meer de inrichting van een hondenlosloopzone, de toekenning van een sterilisatiepremie, een verbod op vuurwerk, hondenopleidingen en de opvang 24/7 van verloren gelopen dieren.

De laatste projectoproep heeft een mooi resultaat opgeleverd aangezien alle gemeenten hebben deelgenomen. Innovatieve projecten waren onder andere massageworkshops voor honden in Sint-Agatha-Berchem, een wedstrijd voor dierenkunst in Elsene en de creatie van een noodkaart in Ganshoren om aan te geven dat iemand in het ziekenhuis een huisdier thuis heeft.

Voor deze laatste editie was de race om het gouden label erg spannend. Het resultaat is dat niet één, maar vier gemeenten op het podium staan: Anderlecht, Oudergem, Evere en Schaarbeek.

Deze gemeenten vielen op door hun initiatieven om in dialoog te blijven met vrijwilligers en verenigingen (een avond voor kattenvoerders in Anderlecht), om mensen te informeren over de vele behoeften van dieren (een conferentie over voeding in Schaarbeek en een EHBO-opleiding in Oudergem) en om hun unieke plaats in ons leven te eren ("memory wall" in Evere).

"Vier winnaars en vier keer zo trots! Ik heb dit label gelanceerd om onze samenwerking met de gemeenten op het gebied van dierenwelzijn te vergroten, en ik kan wel zeggen dat de gok loont!  Ik ben erg blij met het succes van dit initiatief. Het bevestigt dat dierenwelzijn een belangrijke sociale kwestie is geworden voor onze medeburgers,"besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Brussels Gewest versterkt systeem voor identificatie honden en katten

Persbericht

Op voorstel van de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, heeft de Regering in eerste lezing de ontwerpbesluiten goedgekeurd met betrekking tot de identificatie en registratie van katten en honden. Het doel? Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de procedure op het gebied van de toegankelijkheid van gegevens vereenvoudigen.

Naam, leeftijd, ras, geslacht, sterilisatie,… De gegevens die op de elektronische chips van honden en katten verschijnen, zijn zeer waardevol. Ze zijn een echte identiteitskaart en zorgen er niet alleen voor dat het dier aan zijn baasje kan worden gekoppeld, wat essentieel is bij verlies of diefstal, maar ook dat de bewegingen van dieren gecontroleerd kunnen worden om zo trafieken op te sporen.

Om deze gegevens te verzamelen, gebruiken de drie gewesten hetzelfde systeem: de nationale databases Dog ID en Cat ID.

En wie gegevensuitwisseling zegt, zegt AVG. Om te voldoen aan de Europese regelgeving nam de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, het initiatief om het identificatie- en registratiesysteem voor Brusselse honden en katten te versterken.

“Over het algemeen blijft de procedure hetzelfde. Met deze maatregel streven we naar administratieve vereenvoudiging en verbetering van de toegankelijkheid van gegevens, wat erg handig is bij verlies van het dier”, aldus Bernard Clerfayt.

Ter herinnering: de identificatie van honden en katten is verplicht in het Brussels Gewest. Eigenaars die hiervan afwijken, kunnen een boete krijgen van minimaal 100 euro. Er wordt echter vastgesteld dat slechts 10% van de katten die in opvangcentra aankomen, al geïdentificeerd zijn.

“Ik benadruk de noodzaak om je dier te identificeren. In 2023 waren er 57.241 katten in Brussel in de Cat ID-databank. Dit cijfer weerspiegelt evenwel de realiteit op het terrein bij lange na niet. Met nauwkeurigere statistieken kunnen we het beleid inzake dierenwelzijn beter sturen en aanpassen”, besluit de DéFI-minister.

Om de effectiviteit van het systeem te garanderen, moet de persoon die verantwoordelijk is voor het dier, er ten slotte voor zorgen dat zijn gegevens worden bijgewerkt in geval van adreswijziging, verandering van verantwoordelijke persoon of overlijden van het dier. Ook is het mogelijk dat de verantwoordelijke zijn gegevens openbaar maakt, waardoor hij sneller gecontacteerd kan worden bij verlies van het dier.

Informatie is beschikbaar op dogid.be en catid.be.

Contact? Marine Deschouwer - 0498 14 84 48

 

 

133 mishandelde dieren in beslag genomen in 2023

Actualiteit
133 mishandelde dieren werden in 2023 in beslag genomen – Foto van een mishandelde en in beslag genomen hond.

Leefmilieu Brussel heeft in 2023 92 klachten voor dierenmishandeling geregistreerd. Vorig jaar werden in het Brussels Gewest bovendien 42 inbeslagnames uitgevoerd voor in totaal 133 dieren. Het betrof 54 honden, 61 katten, 8 vogels, 2 knaagdieren, 1 konijn, 1 paardachtige en 6 spinnen.

Melden is belangrijk

Het melden van dierenmishandeling zorgt ervoor dat in problematische gevallen kan worden ingegrepen en, indien nodig, kan worden overgegaan tot inbeslagnames. Deze kunnen om verschillende redenen plaatsvinden: een gebrek aan hygiëne, verwaarlozing, ondervoeding, onbehandelde ziekten, etc.

Meestal zijn deze inbeslagnames het gevolg van klachten die werden ingediend door burgers bij de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel. Vorig jaar werden 92 klachten ingediend, wat een daling met 27,5% betekent in vergelijking met 2022.

Wat gebeurt er met mishandelde dieren?

Na de inbeslagname worden deze dieren over het algemeen tijdelijk toevertrouwd aan een asiel, in afwachting van de beslissing waar het dier zal terechtkomen. Deze beslissing wordt genomen door Leefmilieu Brussel en moet binnen de twee maanden na de inbeslagname plaatsvinden.

Binnenkort worden de boetes verhoogd

Het Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn voorziet een verhoging van het bedrag van de boetes voor dierenmishandeling. Deze zouden kunnen oplopen tot 500.000 euro voor de meest ernstige inbreuken tegenover 100.000 euro vandaag.

Tegelijk bevat het Wetboek volkomen nieuwe instrumenten om de daders van inbreuken te bestraffen, zoals het werk in het belang van het dier.

“Dierenmishandeling mag niet lichtzinnig worden opgenomen. Daarom steken de inspecteurs van Leefmilieu Brussel een tandje bij door gebruik te maken van waarschuwingen, van processen-verbaal en, in sommige gevallen, van inbeslagnames. Mijn nieuw Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn, waarover de Raad van State zich momenteel buigt, bevat nieuwe instrumenten teneinde inbreuken op het dierenwelzijn efficiënter te voorkomen en te bestraffen”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.