Tijdelijke opvang voor gezelschapsdieren van Oekraïense vluchtelingen

Actualiteit
Jonge vrouw met haar hond – Oekraïense vluchtelingen die moeilijk onderdak vinden met hun gezelschapsdier, kunnen een oplossing vinden voor tijdelijke huisvesting en de overeenkomst voor tijdelijke opvang gebruiken.

Oekraïense vluchtelingen die in ons land aankomen met gezelschapsdieren, vinden moeilijk huisvesting. De aanwezigheid van dieren kan hinderlijker lijken voor particulieren, en de opvangcentra kunnen moeilijk tegemoetkomen aan de bijkomende behoeften die dieren hebben. Door een tijdelijke oplossing voor hun huisdieren te bieden, kunnen zij dus gemakkelijker onderdak vinden.

Opvang door asielen en particulieren

De Brusselse asielen die het kunnen, proberen in te gaan op de verzoeken van de vluchtelingen. De Brusselaars kunnen de Oekraïense vluchtelingen ook zelf helpen door tijdelijk een gezelschapsdier op te vangen. Opgelet: hoewel de opvang tijdelijk is, vraagt het zorgen voor een dier tijd en aandacht, alsook aangepaste huisvesting.

Een overeenkomst om baasje en opvanggezin gerust te stellen

Er was een gebrek aan een geruststellend kader. Om die reden stelde Bernard Clerfayt, de minister van Dierenwelzijn, voor om een overeenkomst voor de tijdelijke opvang van gezelschapsdieren ter beschikking te stellen. Deze zal de Oekraïense vluchtelingen die in ons land aankomen met een dier, helpen om een oplossing te vinden. De overeenkomst wordt naar alle Brusselse asielen en alle gemeenten gestuurd. Het betreft een basisdocument dat kan worden aangepast en tweetalig is (Frans/Oekraïens en Nederlands/Oekraïens).

"Tegen de overbevolking van katten is er maar één oplossing: sterilisatie"

Persartikel
Pers, Het Nieuwsbald : "Meer controle op verplichte sterilisatie katten"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Nieuwsblad

Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) scherpt zijn sterilisatiebeleid voor katten aan. Ondanks de sterilisatieplicht van 2018 is de overpopulatie van katten nog altijd een groot probleem.

[…] Daarom heeft minister Clerfayt beslist dat elke kat die in een asiel verblijft, gesteriliseerd moet worden vooraleer hij aan zijn eigenaar wordt terugbezorgd.
Daarnaast moeten alle katten die in het Brussels Gewest verblijven, geïdentificeerd worden. Momenteel geldt de identificatieplicht alleen voor katten die na 1 november 2017 werden geboren, of na die datum werden geschonken of verkocht.

[…] “Tegen de overbevolking van katten is er maar één oplossing: sterilisatie. Door de huidige maatregelen te versterken en aan te vullen, wil ik zorgen voor een beter beheer van de kattenpopulatie. Op dit moment zijn de katten zelf immers de eerste slachtoffers van deze overbevolking”, besluit Clerfayt.

Brussels Gewest neemt extra maatregelen om overbevolking katten tegen te gaan

Actualiteit
Sterilisatie van katten is de oplossing om het ergste te voorkomen: te veel zwerfkatten die extra gevaar lopen in de stad.

Ondanks de sterilisatieplicht van 2018 is de overbevolking van katten nog steeds een probleem in het Brussels Gewest. Daarom heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, besloten zijn sterilisatiebeleid aan te scherpen om een beter beheer van de kattenpopulatie te waarborgen.

Minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt versterkt sterilisatiebeleid voor katten:

  1. Elke kat die in een asiel verblijft, moet nu worden gesteriliseerd vooraleer hij aan zijn eigenaar wordt terugbezorgd.
  2. Alle katten die in het Brussels Gewest verblijven, moeten worden geïdentificeerd. Momenteel heeft de identificatieplicht alleen betrekking op katten die na 1 november 2017 werden geboren, of op katten die na die datum werden geschonken of verkocht. Deze maatregel zal derhalve de controle op de sterilisatieverplichting vergemakkelijken.
  3. Asielen kunnen voortaan weeskittens (kittens die in het asiel terechtgekomen zijn zonder hun moeder, waarvan de moeder overleden is of die van hun moeder gescheiden werden) vanaf acht weken ter adoptie aanbieden, terwijl dat vroeger 13 weken was. Hierdoor zal sneller een plaats in de asielen kunnen worden vrijgemaakt.

3600 katten opgevangen in asielen

Het aantal katten in de straten van Brussel lijkt de voorbije jaren niet te zijn afgenomen. Dit verschijnsel is van dien aard dat katten al lange tijd de meest voorkomende diersoort in de Brusselse asielen zijn. In 2021 werden 3.600 katten en 850 honden opgevangen in de dierenasielen. Door plaatsgebrek hebben de asielen soms geen andere keuze dan hun toevlucht te nemen tot euthanasie.

Om dit fenomeen in te dijken, werd in het Brussels Gewest in 2018 sterilisatie verplicht gesteld voor alle katten vanaf de leeftijd van 6 maanden. Toch blijft de situatie problematisch. Aldus wordt slechts 1 op de 5 katten die in de asielen terechtkomt, gesteriliseerd.

Sterilisatie van katten veralgemenen om het ergste te voorkomen

"Tegen de overbevolking van katten is er maar één oplossing: sterilisatie. Door de huidige maatregelen te versterken en aan te vullen, wil ik zorgen voor een beter beheer van de kattenpopulatie. Op dit moment zijn zij immers de eerste slachtoffers van deze overbevolking. Zij worden in het wild geboren of achtergelaten en worden heel vaak zwerfkatten die in het ergste geval moeten worden geëuthanaseerd of, in het beste geval, de ongemakken van een zwervend bestaan moeten ondergaan (ziektes, vechtpartijen, verhongering, enz.)", legt Bernard Clerfayt uit.

Brussel versterkt sterilisatiebeleid in strijd tegen overbevolking katte

Persbericht

Ondanks de sterilisatieplicht van 2018 is de overbevolking van katten nog steeds een probleem in het Brussels Gewest. Daarom heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, besloten zijn sterilisatiebeleid aan te scherpen om een beter beheer van de kattenpopulatie te waarborgen.

Het aantal katten in de straten van Brussel lijkt de voorbije jaren niet te zijn afgenomen. Dit verschijnsel is van dien aard dat katten al lange tijd de meest voorkomende diersoort in de Brusselse asielen zijn. In 2021 werden 3.600 katten en 850 honden opgevangen in de dierenasielen. Door plaatsgebrek hebben de asielen soms geen andere keuze dan hun toevlucht te nemen tot euthanasie.

Om dit fenomeen in te dijken, werd in het Brussels Gewest in 2018 sterilisatie verplicht gesteld voor alle katten vanaf de leeftijd van 6 maanden. Toch blijft de situatie problematisch. Aldus wordt slechts 1 op de 5 katten die in de asielen terechtkomt, gesteriliseerd.

Om de overbevolking van katten terug te dringen, versterkt de minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, het beleid om katten te steriliseren:

1. Elke kat die in een asiel verblijft, moet nu worden gesteriliseerd vooraleer hij aan zijn eigenaar wordt terugbezorgd.

2. Alle katten die in het Brussels Gewest verblijven, moeten worden geïdentificeerd. Momenteel heeft de identificatieplicht alleen betrekking op katten die na 1 november 2017 werden geboren, of op katten die na die datum werden geschonken of verkocht. Deze maatregel zal derhalve de controle op de sterilisatieverplichting vergemakkelijken.

3. Asielen kunnen voortaan weeskittens (kittens die in het asiel terechtgekomen zijn zonder hun moeder, waarvan de moeder overleden is of die van hun moeder gescheiden werden) vanaf acht weken ter adoptie aanbieden, terwijl dat vroeger 13 weken was. Hierdoor zal sneller een plaats in de asielen kunnen worden vrijgemaakt.

"Tegen de overbevolking van katten is er maar één oplossing: sterilisatie. Door de huidige maatregelen te versterken en aan te vullen, wil ik zorgen voor een beter beheer van de kattenpopulatie. Op dit moment zijn zij immers de eerste slachtoffers van deze overbevolking. Zij worden in het wild geboren of achtergelaten en worden heel vaak zwerfkatten die in het ergste geval moeten worden geëuthanaseerd of, in het beste geval, de ongemakken van een zwervend bestaan moeten ondergaan (ziektes, vechtpartijen, verhongering, enz.)", legt Bernard Clerfayt uit.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Union Sint-Gillis sluit zich aan bij het Gewest in de strijd tegen het achterlaten van dieren

Actualiteit
Union Sint-Gillis sluit zich aan bij het Gewest in de strijd tegen het achterlaten van dieren

Elk jaar zorgt het vertrek met vakantie - de belangrijkste reden om een huisdier achter te laten - voor een piek van het aantal achtergelaten dieren. Het is belangrijk er nogmaals op te wijzen dat dieren geen producten zijn die men kan wegdoen wanneer men maar wil. Dat is de boodschap van de nieuwe campagne voor de strijd tegen het achterlaten van dieren.

En dit jaar bundelt de voetbalclub Union Sint-Gillis zijn krachten met het Brussels Gewest om alle Brusselaars te sensibiliseren voor de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de adoptie (of de aankoop) van een huisdier.

Een dier is geen product

"Dieren zijn geen speelgoed. Het zijn levende wezens die regelmatig aandacht nodig hebben. Men moet zich daarvan bewust zijn op het moment van de adoptie”, aldus Bernard Clerfayt, Brussels minister van Dierenwelzijn.

Achtergelaten langs de openbare weg!

In 2021 werden in het Brussels Gewest 2.822 katten en 628 honden achtergelaten of gevonden langs de openbare weg, evenals 89 konijnen en 20 reptielen.  Tegelijkertijd werden 619 honden, 2.253 katten, 79 konijnen en 14 reptielen geadopteerd. De Amerikaanse Staffordshire en de Mechelse herder behoren tot de hondenrassen die het meest in de asielen worden aangetroffen. Deze grote honden moeten een serieuze opvoeding krijgen, aangepast aan hun behoeften. Ze wachten maandenlang - en soms jarenlang - in een asiel op een nieuw baasje dat voor hen kan zorgen...

Ze adopteren en verzorgen

"Dieren zijn fantastische teamgenoten. Ze geven ons zoveel liefde als we voor hen zorgen. Opteer dus voor de adoptie van een dier uit een asiel in plaats van een dier te kopen. Een dier adopteren, dat is het mooiste geschenk dat u het kunt geven. Ik moedig iedereen aan om een dier te adopteren”, aldus Christian Burgess, verdediger bij Union Sint-Gillis.

Strijd tegen het achterlaten van dieren

Union Sint-Gillis en Brussels Gewest bundelen krachten voor meer dierenwelzijn

Persbericht

Zodra de zomer eraan komt, rijst het aantal achtergelaten honden en katten de pan uit. Een vakantievertrek is overigens het vaakst aangehaalde motief om een huisdier achter te laten. In 2021 werden in het Brussels Gewest 2.822 katten en 628 honden achtergelaten of aangetroffen op de openbare weg. Dit jaar slaat voetbalclub Union Sint-Gillis de handen in elkaar met het Brussels Gewest om alle Brusselaars bewust te maken van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de adoptie (of aankoop) van een huisdier.

Verhuizing, scheiding, herhaaldelijk vervelend gedrag, een levensstijl die niet matcht met die van het baasje ... Er bestaan tal van - meestal niet goed te praten - redenen om een huisdier in de steek te laten. Elk jaar zorgt de vakantie-uittocht voor een piek in het aantal achtergelaten dieren. Het is dan ook belangrijk om nog eens te benadrukken dat dieren geen spullen zijn die je zomaar wegdoet.

Dit is overigens precies de boodschap van de communicatiecampagne die de hele zomer zal lopen. En dit jaar slaat voetbalclub Union Sint-Gillis de handen in elkaar met het Brussels Gewest om alle Brusselaars te sensibiliseren voor dierenwelzijn en voor de strijd tegen dierendumping.

'Dieren zijn fantastische metgezellen. Ze geven ons ontzettend veel liefde als we ze een goede thuis bieden. Kies er dus liever voor om een asieldier te adopteren, dan om een dier te kopen. Een dier adopteren is het mooiste geschenk dat je het kunt geven. Ik moedig iedereen aan om een dier te adopteren', vertelt Christian Burgess, verdediger bij Union Sint-Gillis.

In 2021 werden in het Brussels Gewest 2.822 katten en 628 honden achtergelaten of teruggevonden op de openbare weg, naast 89 konijnen en 20 reptielen. Tegelijk werden 619 honden, 2.253 katten, 79 konijnen en 14 reptielen geadopteerd. Onder de hondenrassen die het vaakst in een asiel terechtkomen, vinden we de American Staffordshire en de Mechelse Herder. Die grote honden hebben nood aan een doorgedreven, op hun behoeften afgestemde opvoeding. In het asiel wachten zij maanden- en soms jarenlang op een nieuwe eigenaar die in staat is om voor hen te zorgen.

'Dieren zijn geen speelgoed. Het zijn levende wezens die regelmatig aandacht nodig hebben, en daar moet iedereen die ze adopteert zich bewust van zijn', besluit Bernard Clerfayt, Brussels minister voor Dierenwelzijn.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Elektrische halsbanden binnenkort verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Actualiteit
Elektrische halsbanden voor honden worden verboden in het Brussels Gewest

Bernard Clerfayt volgt het advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn waarin de raad pleit voor een verbod op elektrische halsbanden voor honden. Het verbod zou ook gelden voor wurghalsbanden (slipkettingen) en prikhalsbanden (“prong collars”).

Stroomhalsbanden voor honden, bron van verwondingen en ongewenst gedrag

Een rode en gezwollen huid, gebroken botten, letsels, een verpletterde luchtpijp... Het gebruik van stroomhalsbanden,  wurg- of prikhalsbanden is niet zonder gevaar voor honden en is al langer controversieel. Verschillende onderzoeken trachten trouwens aan te tonen dat dit type halsband niet efficiënter is dan positieve hondentrainingstechnieken. Uit onderzoek blijkt immers dat trainingsmethoden voor honden waarbij elektrische halsbanden worden gebruikt, hogere risico's op agressie, angst en ander ongewenst gedrag met zich meebrengen, terwijl de kwaliteit van de relatie met het hondenbaasje afneemt.

Agressief gedrag

Antiblafkragen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt als een gemakkelijke oplossing zonder de oorzaken van het blafgedrag aan te pakken. Op afstand bedienbare trainingshalsbanden zijn ook niet echt doeltreffend. Zonder perfecte timing tussen het ongewenste gedrag en de elektrische schok, slaagt de hond er niet in om de associatie te leggen en kan hij agressief gedrag ontwikkelen.

Inzetten op kwaliteit van relatie

“Elektrische halsbanden veroorzaken onnodig en buitensporig leed bij dieren terwijl er andere trainingsmethoden bestaan. Ik ben dan ook van plan om het gebruik ervan in het Brussels Gewest te verbieden in het kader van het toekomstige Brusselse Wetboek voor Dierenwelzijn. De hond is de beste vriend van de mens. Laten we dat ook trachten waar te maken.”, besluit Bernard Clerfayt.

Nuttige links en ander nieuws: