Strijd tegen dierproeven: Gewest steunt project van UCL

Persbericht

Op voorstel van de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, heeft de Regering een subsidie van 55.000 euro goedgekeurd voor het project “Alternatieven voor dierproeven” van de Université Catholique de Louvain. Het doel is om het gebruik van dieren bij experimenten in het kader van kankerbehandelingen te vermijden.

In het Brussels Gewest is het aantal dieren dat voor experimenten wordt gebruikt, met 38,5% gedaald ten opzichte van 2015. Het aantal is evenwel nog steeds te hoog. Op dit moment is het niet mogelijk om dierproeven volledig te vervangen. Er bestaan evenwel alternatieven, en het worden er steeds meer.

De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waaraan geen laboratoriumdieren te pas komen, gebaseerd op menselijke cellen en die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is daarom van cruciaal belang om niet alleen de ontwikkeling van deze methoden mogelijk te maken, maar ook de identificatie en bewustmaking ervan, teneinde mijn doelstelling om het aantal dierproeven drastisch te verminderen, te handhaven”, legt Bernard Clerfayt uit.

De Université Catholique de Louvain (UCL) is bezig met een project “Alternatieven voor dierproeven”, gebaseerd op de Europese ethische pijler voor dierproeven: de 3 V's (vervanging, vermindering en verfijning).

Het doel van het project is de ontwikkeling van de in-vitrokweek van organoïden als onderdeel van kankerbehandelingen. Deze methode maakt het mogelijk om een breed scala aan menselijke weefsels te modelleren, waardoor het gebruik van proefdieren wordt vermeden.

Het Brussels Gewest stelt 55.000 euro ter beschikking voor dit onderzoek.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen betrokken worden bij het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven. Het UCL-project gaat resoluut in de richting van dit doel, en daar ben ik blij om,” besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Strijd tegen dierproeven

Actualiteit
Strijd tegen dierproeven

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft opnieuw zijn vastberadenheid bevestigd om de strijd tegen dierproeven voort te zetten. De Université Catholique de Louvain krijgt financiële steun om alternatieve methodes voor kankerbehandeling toe te passen.

In-vitrokweek van organoïden

De Université Catholique de Louvain (UCL) is bezig met een project “Alternatieven voor dierproeven”, gebaseerd op de Europese ethische pijler voor dierproeven: de 3 V's (vervanging, vermindering en verfijning).

Het doel van het project is de ontwikkeling van de in-vitrokweek van organoïden als onderdeel van kankerbehandelingen. Deze methode maakt het mogelijk om een breed scala aan menselijke weefsels te modelleren, waardoor het gebruik van proefdieren wordt vermeden.

Het Brussels Gewest stelt 55.000 euro ter beschikking voor dit onderzoek. “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen betrokken worden bij het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven. Het UCL-project gaat resoluut in de richting van dit doel, en daar ben ik blij om,” besluit Bernard Clerfayt.

Steeds meer alternatieven

In het Brussels Gewest is het aantal dieren dat voor experimenten wordt gebruikt, met 38,5% gedaald ten opzichte van 2015. Het aantal is evenwel nog steeds te hoog. Daarom is de strijd tegen dierproeven altijd een prioriteit.

Op dit moment is het niet mogelijk om dierproeven volledig te vervangen. Er bestaan evenwel alternatieven, en het worden er steeds meer.

De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waaraan geen laboratoriumdieren te pas komen, gebaseerd op menselijke cellen en die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is daarom van cruciaal belang om niet alleen de ontwikkeling van deze methoden mogelijk te maken, maar ook de identificatie en bewustmaking ervan, teneinde mijn doelstelling om het aantal dierproeven drastisch te verminderen, te handhaven”, legt Bernard Clerfayt uit.

Geen paardenraces in Brusselse straten

Actualiteit
Geen paardenraces in Brusselse straten

Afgelopen augustus kondigde de gemeente Sint-Joost-ten-Node aan een paardenrace te willen organiseren in hartje Brussel. Deze woensdag kwam de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, in de commissie terug op het evenement dat veel stof deed opwaaien. Hij herhaalde zijn voornemen om een verbod op straatpaardenkoersen op te nemen in het nieuw Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn.

Een plan dat gelukkig niet doorgaat

Deze zomer kwam het als een algemene verrassing toen de burgemeester van Sint-Joost, Emir Kir, op sociale netwerken aankondigde dat er een paardenrace zou worden gehouden midden in Brussel. Veel burgers en verenigingen reageerden meteen om hun afkeuring te uiten.

“Noch ik, noch mijn administratie waren op de hoogte van de organisatie van een dergelijk evenement. Zodra ik deze informatie op sociale netwerken zag, heb ik Leefmilieu Brussel onmiddellijk gevraagd om de omstandigheden te onderzoeken waaronder deze race werd georganiseerd. Gelukkig werd de koers een paar dagen later afgelast vanwege de woede van het publiek”, legt de DéFI-minister uit.

De valkuilen van de huidige wetgeving

Op dit moment staat de wet van 1986 straatpaardenkoersen toe, zolang ze niet op een harde ondergrond worden gehouden (asfalt, beton, enz.). Met andere woorden, als de organisator ervoor zorgt dat er voldoende zand op de grond ligt, kunnen dit soort races nog steeds plaatsvinden, zelfs in hartje Brussel. Dit is ook het geval in Vlaanderen.

Verbieden om te anticiperen op mogelijke initiatieven

Deze zomer diende Bernard Clerfayt een nieuw Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn in bij de Brusselse Regering. Deze ambitieuze hervorming zorgt ervoor dat de wet uit 1986 wordt afgestoft en bevat een honderdtal artikelen die de fundamenten van de dierenbescherming in het Brussels Gewest herdefiniëren. En de minister is van plan een maatregel toe te voegen om paardenrennen op de openbare weg te verbieden.

“De mobilisatie van de burgers rond de organisatie van deze paardenrace toont eens te meer aan dat de plaats van dieren een belangrijk maatschappelijk thema is geworden. Van mijn kant heb ik besloten om een puur en eenvoudig verbod op paardenkoersen op de openbare weg toe te voegen aan ons Wetboek”, besluit de minister.

Geen paardenraces in Brusselse straten

Persbericht

Afgelopen augustus kondigde de gemeente Sint-Joost-ten-Node aan een paardenrace te willen organiseren in hartje Brussel. Deze woensdag kwam de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, in de commissie terug op het evenement dat veel stof deed opwaaien. Hij herhaalde zijn voornemen om een verbod op straatpaardenkoersen op te nemen in het nieuw Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn.

Deze zomer kwam het als een algemene verrassing toen de burgemeester van Sint-Joost, Emir Kir, op sociale netwerken aankondigde dat er een paardenrace zou worden gehouden midden in Brussel. Veel burgers en verenigingen reageerden meteen om hun afkeuring te uiten.

Noch ik, noch mijn administratie waren op de hoogte van de organisatie van een dergelijk evenement. Zodra ik deze informatie op sociale netwerken zag, heb ik Leefmilieu Brussel onmiddellijk gevraagd om de omstandigheden te onderzoeken waaronder deze race werd georganiseerd. Gelukkig werd de koers een paar dagen later afgelast vanwege de woede van het publiek, legt de DéFI-minister uit.

Op dit moment staat de wet van 1986 straatpaardenkoersen toe, zolang ze niet op een harde ondergrond worden gehouden (asfalt, beton, enz.). Met andere woorden, als de organisator ervoor zorgt dat er voldoende zand op de grond ligt, kunnen dit soort races nog steeds plaatsvinden, zelfs in hartje Brussel. Dit is ook het geval in Vlaanderen.

Deze zomer diende Bernard Clerfayt een nieuw Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn in bij de Brusselse Regering. Deze ambitieuze hervorming zorgt ervoor dat de wet uit 1986 wordt afgestoft en bevat een honderdtal artikelen die de fundamenten van de dierenbescherming in het Brussels Gewest herdefiniëren. En de minister is van plan een maatregel toe te voegen om paardenrennen op de openbare weg te verbieden.

De mobilisatie van de burgers rond de organisatie van deze paardenrace toont eens te meer aan dat de plaats van dieren een belangrijk maatschappelijk thema is geworden. Van mijn kant heb ik besloten om een puur en eenvoudig verbod op paardenkoersen op de openbare weg toe te voegen aan ons Wetboek, besluit de minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

De 10 belangrijkste maatregelen uit het Dierenwelzijnwetboek

Actualiteit
De 10 belangrijkste maatregelen uit het Dierenwelzijnwetboek

Het toekomstige Dierenwelzijnwetboek, dat een honderdtal artikelen bevat, schenkt aandacht aan het volledige leven van een dier: van zijn geboorte tot zijn dood, via zijn adoptie.

Dit initiatief van de Brusselse minister Bernard Clerfayt werd deze zomer in eerste lezing goedgekeurd door de Regering.

De 10 belangrijkste maatregelen uit het toekomstige Dierenwelzijnwetboek

1. Het verbod op het houden van amfibieën en wilde dieren

Het is de bedoeling om verwijderingen uit de natuur, maar ook dierenhandel te vermijden. Amfibieën die gehouden werden vóór de inwerkingtreding van het Wetboek, zullen nog gehouden mogen worden tot hun dood.

2. Het verbod op het verhandelen van levende dieren op markten

Er zal geen sprake meer van zijn dat konijnen, kippen, eenden of schapen worden tentoongesteld op markten. Deze maatregel zorgt ervoor dat impulsaankopen worden vermeden en maakt het ook mogelijk de stress tijdens het wachten voor de dieren te beperken.

3. De invoering van een vergunning voor het houden van dieren

Het gaat niet om een maatregel die te vergelijken is met degene die van kracht is in Wallonië. Er is geen sprake van dat elke persoon automatisch een vergunning voor het houden van dieren krijgt, zonder zich ervan te vergewissen dat hij/zij over voldoende kennis beschikt om een dier te kopen. In het Brussels Gewest zullen wij een vergunning toekennen voor soorten met specifieke behoeften na een erkende opleiding of het slagen in een examen.

4. Alle dieren zouden het onderwerp kunnen vormen van een verplichte identificatie

Heden geldt deze verplichting enkel voor katten en honden. Een uitbreiding van de identificatie zal kunnen leiden tot een betere bescherming van alle dieren.

5. Werk in het belang van het dier

Iedereen weet wat taakstraffen zijn, maar slechts weinigen weten wat werk in het belang van het dier inhoudt. De beoogde doelstelling bestaat in het opvoeden van de burgers door hen een werkstraf te geven die verband houdt met de vastgestelde overtreding.

6. Het niet-verlenen van hulp aan een dier in gevaar

Een dier dat in nood is, moet worden geholpen. Het niet-verlenen van hulp aan een dier in gevaar zal dus een misdrijf zijn dat door een rechter kan worden bestraft.

7. De mogelijkheid om een beroep te doen op de techniek van de mysterieuze klant

Het is niet altijd vanzelfsprekend om de daders van een overtreding van het dierenwelzijn te identificeren. Dat is vooral het geval voor berichtjes op de sociale netwerken. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat elk gemandateerd persoon zich kan voordoen als een mogelijke klant en de nodige informatie kan verzamelen om de dader van de overtreding te identificeren.

8. Focus op het belang van het dier in echtscheidingsprocedures

Tijdens een scheiding stelt zich steeds de vraag wie zal zorgen voor het dier van het koppel. Hoewel het antwoord in sommige gevallen eenvoudig is en er snel een overeenkomst wordt gevonden tussen de partijen, is dat niet altijd het geval. Daarom zal deze maatregel het mogelijk maken dat de rechter zich baseert op het belang van het dier om de hoede over het dier toe te wijzen. De toepassing van het eigendomsrecht is bijzonder moeilijk te aanvaarden, wanneer er een affectieve band is ontstaan tussen het dier en de echtgenoot/-ote die niet de eigenaar van het dier is. In dat geval zou verblijfsco-ouderschap kunnen worden uitgesproken.

9. De mogelijkheid voor de dieren invoeren om naast hun baasje te rusten

Voor veel Brusselaars is hun dier een volwaardig lid van het gezin. Diegenen die de wens formuleerden, zullen dus kunnen rusten met de resten van hun gezelschapsdier naast zich.

10. Het principe van non-regressie

Dit principe houdt in dat het beschermingsniveau dat door de wetgever bereikt wordt, niet verminderd kan worden. Het doel dat het Brussels Gewest zich stelt, is dan ook enkel vooruitgang te boeken door zijn beleid inzake de bescherming en het welzijn van dieren systematisch te verbeteren.

De grootste hervorming op het vlak van dierenbescherming

“De meeste van deze maatregelen werden in ons land nog nooit ingevoerd. Dit Wetboek zal dus van Brussel een pioniersgewest op het vlak van dierenwelzijn maken. Het is het resultaat van een werk van lange adem gebaseerd op de samenwerking en de gezamenlijke wil om de fundamenten van de dierenbescherming in Brussel te herdefiniëren”, preciseert Bernard Clerfayt.

Voorbereiding in overleg en lopende verzoeken om advies

Om de prioriteiten en actiepijlers uit het Wetboek zo goed mogelijk te bepalen, kon de Brusselse minister van Dierenwelzijn rekenen op de hulp van de vertegenwoordigers van de sector en van de burgers. In 2021 heeft de enquête “Geef ons uw stem!” ervoor gezorgd dat 2.135 Brusselaars konden deelnemen aan de uitwerking van deze nieuwe wetgeving.

Het toekomstige Brussels Dierenwelzijnwetboek wordt momenteel ter advies voorgelegd aan Brulocalis, Brupartners en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

De 10 belangrijkste maatregelen uit het Brussels Dierenwelzijnwetboek

Persbericht

Op voordracht van de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, heeft de Regering deze zomer in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van ordonnantie houdende het Brussels Dierenwelzijnwetboek. Nieuwe regelgevingen op het vlak van het houden van dieren, handel, invoer en het beheer van loslopende dieren: de volledige wetgeving over dierenbescherming wordt herzien. Ontdek hieronder de 10 belangrijkste maatregelen van het toekomstige Brussels Dierenwelzijnwetboek.

Het Brussels Gewest telt meer dan 130.000 huisdieren en tal van wilde dieren. Zij worden beschermd door een wet uit 1986. Bijna 40 jaar later is de wetenschappelijke kennis geëvolueerd, net als de bezorgdheden van de burgers over dierenleed.

“Onze verhouding tot dieren is geëvolueerd. De plaats van het dier is een zeer belangrijke maatschappelijke uitdaging geworden. Het was hoog tijd om deze wet uit 1986 af te stoffen en aan te passen aan de Brusselse realiteit. Het Wetboek vormt de grootste hervorming die werd uitgevoerd op het vlak van dierenwelzijn. Het heeft de ambitie om de bescherming en het welzijn van de dieren te waarborgen, alsook rekening te houden met hun fysiologische en ethologische behoeften”, preciseert Bernard Clerfayt.

Om de prioriteiten en actiepijlers uit het Wetboek zo goed mogelijk te bepalen, kon de Brusselse minister van Dierenwelzijn rekenen op de hulp van de vertegenwoordigers van de sector en van de burgers. In 2021 heeft de enquête “Geef ons uw stem!” ervoor gezorgd dat 2.135 Brusselaars konden deelnemen aan de uitwerking van deze nieuwe wetgeving.

Het houden van dieren, handel, transport, de invoer van dieren, ... In het toekomstige Wetboek, dat een honderdtal artikelen telt, zit het hele leven van een dier vervat: van zijn geboorte tot zijn dood, via zijn adoptie.

Focus op de 10 belangrijkste maatregelen uit het Wetboek

1. Het verbod op het houden van amfibieën en wilde dieren

Het is de bedoeling om verwijderingen uit de natuur, maar ook dierenhandel te vermijden. Amfibieën die gehouden werden vóór de inwerkingtreding van het Wetboek, zullen nog gehouden mogen worden tot hun dood.

2. Het verbod op het verhandelen van levende dieren op markten

Er zal geen sprake meer van zijn dat konijnen, kippen, eenden of schapen worden tentoongesteld op markten. Deze maatregel zorgt ervoor dat impulsaankopen worden vermeden en maakt het ook mogelijk de stress tijdens het wachten voor de dieren te beperken.

3. De invoering van een vergunning voor het houden van dieren

Het gaat niet om een maatregel die te vergelijken is met degene die van kracht is in Wallonië. Er is geen sprake van dat elke persoon automatisch een vergunning voor het houden van dieren krijgt, zonder zich ervan te vergewissen dat hij/zij over voldoende kennis beschikt om een dier te kopen. In het Brussels Gewest zullen wij een vergunning toekennen voor soorten met specifieke behoeften na een erkende opleiding of het slagen in een examen.

4. Alle dieren zouden het onderwerp kunnen vormen van een verplichte identificatie

Heden geldt deze verplichting enkel voor katten en honden. Een uitbreiding van de identificatie zal kunnen leiden tot een betere bescherming van alle dieren.

5. Werk in het belang van het dier

Iedereen weet wat taakstraffen zijn, maar slechts weinigen weten wat werk in het belang van het dier inhoudt. De beoogde doelstelling bestaat in het opvoeden van de burgers door hen een werkstraf te geven die verband houdt met de vastgestelde overtreding.

6. Het niet-verlenen van hulp aan een dier in gevaar

Een dier dat in nood is, moet worden geholpen. Het niet-verlenen van hulp aan een dier in gevaar zal dus een misdrijf zijn dat door een rechter kan worden bestraft.

7. De mogelijkheid om een beroep te doen op de techniek van de mysterieuze klant

Het is niet altijd vanzelfsprekend om de daders van een overtreding van het dierenwelzijn te identificeren. Dat is vooral het geval voor berichtjes op de sociale netwerken. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat elk gemandateerd persoon zich kan voordoen als een mogelijke klant en de nodige informatie kan verzamelen om de dader van de overtreding te identificeren.

8. Focus op het belang van het dier in echtscheidingsprocedures

Tijdens een scheiding stelt zich steeds de vraag wie zal zorgen voor het dier van het koppel. Hoewel het antwoord in sommige gevallen eenvoudig is en er snel een overeenkomst wordt gevonden tussen de partijen, is dat niet altijd het geval. Daarom zal deze maatregel het mogelijk maken dat de rechter zich baseert op het belang van het dier om de hoede over het dier toe te wijzen. De toepassing van het eigendomsrecht is bijzonder moeilijk te aanvaarden, wanneer er een affectieve band is ontstaan tussen het dier en de echtgenoot/-ote die niet de eigenaar van het dier is. In dat geval zou verblijfsco-ouderschap kunnen worden uitgesproken.

9. De mogelijkheid voor de dieren invoeren om naast hun baasje te rusten

Voor veel Brusselaars is hun dier een volwaardig lid van het gezin. Diegenen die de wens formuleerden, zullen dus kunnen rusten met de resten van hun gezelschapsdier naast zich.

10. Het principe van non-regressie

Dit principe houdt in dat het beschermingsniveau dat door de wetgever bereikt wordt, niet verminderd kan worden. Het doel dat het Brussels Gewest zich stelt, is dan ook enkel vooruitgang te boeken door zijn beleid inzake de bescherming en het welzijn van dieren systematisch te verbeteren.

 

“De meeste van deze maatregelen werden in ons land nog nooit ingevoerd. Dit Wetboek zal dus van Brussel een pioniersgewest op het vlak van dierenwelzijn maken. Het is het resultaat van een werk van lange adem gebaseerd op de samenwerking en de gezamenlijke wil om de fundamenten van de dierenbescherming in Brussel te herdefiniëren”, besluit de DéFI-minister.

Het toekomstige Brussels Dierenwelzijnwetboek wordt momenteel ter advies voorgelegd aan Brulocalis, Brupartners en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

De 10 belangrijkste maatregelen uit het Brussels Dierenwelzijnwetboek

Persbericht

De 10 belangrijkste maatregelen uit het Brussels Dierenwelzijnwetboek

Brussel, 7 september 2023 – Op voordracht van de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, heeft de Regering deze zomer in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van ordonnantie houdende het Brussels Dierenwelzijnwetboek. Nieuwe regelgevingen op het vlak van het houden van dieren, handel, invoer en het beheer van loslopende dieren: de volledige wetgeving over dierenbescherming wordt herzien. Ontdek hieronder de 10 belangrijkste maatregelen van het toekomstige Brussels Dierenwelzijnwetboek.

Het Brussels Gewest telt meer dan 130.000 huisdieren en tal van wilde dieren. Zij worden beschermd door een wet uit 1986. Bijna 40 jaar later is de wetenschappelijke kennis geëvolueerd, net als de bezorgdheden van de burgers over dierenleed.

“Onze verhouding tot dieren is geëvolueerd. De plaats van het dier is een zeer belangrijke maatschappelijke uitdaging geworden. Het was hoog tijd om deze wet uit 1986 af te stoffen en aan te passen aan de Brusselse realiteit. Het Wetboek vormt de grootste hervorming die werd uitgevoerd op het vlak van dierenwelzijn. Het heeft de ambitie om de bescherming en het welzijn van de dieren te waarborgen, alsook rekening te houden met hun fysiologische en ethologische behoeften”, preciseert Bernard Clerfayt.

Om de prioriteiten en actiepijlers uit het Wetboek zo goed mogelijk te bepalen, kon de Brusselse minister van Dierenwelzijn rekenen op de hulp van de vertegenwoordigers van de sector en van de burgers. In 2021 heeft de enquête “Geef ons uw stem!” ervoor gezorgd dat 2.135 Brusselaars konden deelnemen aan de uitwerking van deze nieuwe wetgeving.

Het houden van dieren, handel, transport, de invoer van dieren, ... In het toekomstige Wetboek, dat een honderdtal artikelen telt, zit het hele leven van een dier vervat: van zijn geboorte tot zijn dood, via zijn adoptie.

 

Focus op de 10 belangrijkste maatregelen uit het Wetboek

  1. Het verbod op het houden van amfibieën en wilde dieren

Het is de bedoeling om verwijderingen uit de natuur, maar ook dierenhandel te vermijden. Amfibieën die gehouden werden vóór de inwerkingtreding van het Wetboek, zullen nog gehouden mogen worden tot hun dood.

  1. Het verbod op het verhandelen van levende dieren op markten

Er zal geen sprake meer van zijn dat konijnen, kippen, eenden of schapen worden tentoongesteld op markten. Deze maatregel zorgt ervoor dat impulsaankopen worden vermeden en maakt het ook mogelijk de stress tijdens het wachten voor de dieren te beperken.

  1. De invoering van een vergunning voor het houden van dieren

Het gaat niet om een maatregel die te vergelijken is met degene die van kracht is in Wallonië. Er is geen sprake van dat elke persoon automatisch een vergunning voor het houden van dieren krijgt, zonder zich ervan te vergewissen dat hij/zij over voldoende kennis beschikt om een dier te kopen. In het Brussels Gewest zullen wij een vergunning toekennen voor soorten met specifieke behoeften na een erkende opleiding of het slagen in een examen.

  1. Alle dieren zouden het onderwerp kunnen vormen van een verplichte identificatie

Heden geldt deze verplichting enkel voor katten en honden. Een uitbreiding van de identificatie zal kunnen leiden tot een betere bescherming van alle dieren.

  1. Werk in het belang van het dier

Iedereen weet wat taakstraffen zijn, maar slechts weinigen weten wat werk in het belang van het dier inhoudt. De beoogde doelstelling bestaat in het opvoeden van de burgers door hen een werkstraf te geven die verband houdt met de vastgestelde overtreding.

  1. Het niet-verlenen van hulp aan een dier in gevaar

Een dier dat in nood is, moet worden geholpen. Het niet-verlenen van hulp aan een dier in gevaar zal dus een misdrijf zijn dat door een rechter kan worden bestraft.

  1. De mogelijkheid om een beroep te doen op de techniek van de mysterieuze klant

Het is niet altijd vanzelfsprekend om de daders van een overtreding van het dierenwelzijn te identificeren. Dat is vooral het geval voor berichtjes op de sociale netwerken. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat elk gemandateerd persoon zich kan voordoen als een mogelijke klant en de nodige informatie kan verzamelen om de dader van de overtreding te identificeren.

  1. Focus op het belang van het dier in echtscheidingsprocedures

Tijdens een scheiding stelt zich steeds de vraag wie zal zorgen voor het dier van het koppel. Hoewel het antwoord in sommige gevallen eenvoudig is en er snel een overeenkomst wordt gevonden tussen de partijen, is dat niet altijd het geval. Daarom zal deze maatregel het mogelijk maken dat de rechter zich baseert op het belang van het dier om de hoede over het dier toe te wijzen. De toepassing van het eigendomsrecht is bijzonder moeilijk te aanvaarden, wanneer er een affectieve band is ontstaan tussen het dier en de echtgenoot/-ote die niet de eigenaar van het dier is. In dat geval zou verblijfsco-ouderschap kunnen worden uitgesproken.

  1. De mogelijkheid voor de dieren invoeren om naast hun baasje te rusten

Voor veel Brusselaars is hun dier een volwaardig lid van het gezin. Diegenen die de wens formuleerden, zullen dus kunnen rusten met de resten van hun gezelschapsdier naast zich.

  1. Het principe van non-regressie

Dit principe houdt in dat het beschermingsniveau dat door de wetgever bereikt wordt, niet verminderd kan worden. Het doel dat het Brussels Gewest zich stelt, is dan ook enkel vooruitgang te boeken door zijn beleid inzake de bescherming en het welzijn van dieren systematisch te verbeteren.

 

“De meeste van deze maatregelen werden in ons land nog nooit ingevoerd. Dit Wetboek zal dus van Brussel een pioniersgewest op het vlak van dierenwelzijn maken. Het is het resultaat van een werk van lange adem gebaseerd op de samenwerking en de gezamenlijke wil om de fundamenten van de dierenbescherming in Brussel te herdefiniëren”, besluit de DéFI-minister.

Het toekomstige Brussels Dierenwelzijnwetboek wordt momenteel ter advies voorgelegd aan Brulocalis, Brupartners en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

Meer info?

Pauline Lorbat – 0485 89 47 45