Schaarbeek wint gouden label “Diervriendelijke Gemeente”

Actualiteit
De deelnemers bij de uitreiking van de labels Diervriendelijke Gemeente, verzameld in het Jubelpark in Brussel

Vandaag, op woensdag 30 maart, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, het gouden label "Diervriendelijke Gemeente" overhandigd aan de gemeente Schaarbeek. Dit label beloont de Brusselse gemeente die zich het meest heeft ingezet voor het dierenwelzijn, met de financiële steun van het Gewest.

18 deelnemende Brusselse gemeenten

In 2021 lanceerde het Brussels Gewest een projectoproep waarmee een subsidie ​​van maximaal 9.000 euro kon worden verkregen. Het doel? Gemeenten die projecten uitvoeren ter verbetering van het dierenwelzijn ondersteunen. Het label 'Diervriendelijke Gemeente' beloont acties die het hele jaar door worden uitgevoerd. In totaal hebben 18 gemeenten deelgenomen aan deze oproep.

De meest vernieuwende projecten zijn huisdierentherapie voor kinderen in moeilijkheden in Jette of een poppenkast om burgers bewust te maken van de risico's die gepaard gaan met het voeren van wilde dieren in Anderlecht.

“De gemeenten die een concreet beleid inzake dierenwelzijn voeren, komen tegemoet aan een groeiende wens van hun inwoners. Als actor die het dichtst bij de burgers staat, kunnen zij rechtstreeks impact hebben op het leven van duizenden dieren. Daarom heb ik beslist om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van specifieke projecten. Ik lanceer overigens een nieuwe editie van deze projectoproep. De gemeenten die zin hebben om projecten te ontwikkelen of hun inspanningen voort te zetten, kunnen hun aanvraag vóór 15 mei indienen bij Leefmilieu Brussel”, aldus Bernard Clerfayt.

Minister Bernard Clerfayt bij de uitreiking van de labels Diervriendelijke Gemeente, een evenement georganiseerd in het Jubelpark in Brussel

Het Gouden Label, voor de meest actieve diervriendelijke gemeente

De gemeenten hadden eveneens de gelegenheid om mee te dingen naar het gouden label. Om het label te verkrijgen, moesten minstens 7 criteria van een lijst van 12 worden vervuld, zoals het waarborgen van opvang 24/7 van dieren die rondzwerven, gevonden of achtergelaten werden; ten minste over één vrije loopzone voor honden op het grondgebied beschikken; een diervriendelijk beleid voor zwerfkatten voeren; een sterilisatiepremie voor huiskatten toekennen of de burgers voorlichten en sensibiliseren.

Dit jaar is Schaarbeek de grote winnaar

Bernard Clerfayt, minister van Dierenwelzijn en alle deelnemers tijdens de uitreiking van de labels Diervriendelijke Gemeente, met aan zijn rechterkant Deborah Lorenzino, schepen van Dierenwelzijn in de gemeente Schaarbeek die het Gouden Label 2022 heeft ontvangen.

“Vandaag is dierenwelzijn een maatschappelijke uitdaging geworden die van primair belang is voor onze medeburgers. In 2021 hebben we tal van projecten gerealiseerd: we hebben bijna 250 premies toegekend om Schaarbekenaren te helpen hun katten te steriliseren; we hebben dierenartsen gesteund voor de sterilisatie van zwerfkatten; een speelparcours voor honden aangelegd in het Jeugdpark; drijvende hutten geïnstalleerd in de vijvers van het Josafatpark, enz. In 2022 ging onze gemeente op dit elan verder om Schaarbeek nog ‘diervriendelijker’ te maken. Nadat onze inspanningen enkele weken geleden door de dierenbeschermingsvereniging GAIA werden erkend, ben ik erg trots dat Schaarbeek nu het gouden label ‘Diervriendelijke Gemeente’ voor 2022 behaalt. Het is een echte erkenning van ons werk”, verklaart schepen Deborah Lorenzino, verantwoordelijk voor Dierenwelzijn in Schaarbeek.

Wat u ook zou kunnen interesseren:

Schaarbeek wint gouden label “Diervriendelijke Gemeente”

Persbericht

Vandaag, op woensdag 30 maart, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, het gouden label "Diervriendelijke Gemeente" overhandigd aan de gemeente Schaarbeek. Dit label beloont de Brusselse gemeente die zich het meest heeft ingezet voor het dierenwelzijn, met de financiële steun van het Gewest.

Bijna één op de twee Belgische gezinnen heeft een gezelschapsdier. In het Brussels Gewest tellen we meer dan 90.000 honden en bijna 100.000 katten. Steeds meer Brusselaars bezitten dus een dier en hebben belangstelling voor hun welzijn.

Om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van projecten ter verbetering van het dierenwelzijn, heeft het Brussels Gewest in 2021 een projectoproep gelanceerd waarmee ze een subsidie van maximaal 9.000 euro en het label “Diervriendelijke gemeente” kunnen bekomen. Hiermee worden acties die het hele jaar door worden uitgevoerd, beloond. In totaal hebben 18 gemeenten deelgenomen aan deze oproep. De meest vernieuwende projecten zijn huisdierentherapie voor kinderen in moeilijkheden in Jette of een poppenkast om burgers bewust te maken van de risico's die gepaard gaan met het voeren van wilde dieren in Anderlecht.

De gemeenten hadden eveneens de gelegenheid om mee te dingen naar het gouden label. Om het label te verkrijgen, moesten minstens 7 criteria van een lijst van 12 worden vervuld, zoals het waarborgen van opvang 24/7 van dieren die rondzwerven, gevonden of achtergelaten werden; ten minste over één vrije loopzone voor honden op het grondgebied beschikken; een diervriendelijk beleid voor zwerfkatten voeren; een sterilisatiepremie voor huiskatten toekennen of de burgers voorlichten en sensibiliseren.

Dit jaar is de gemeente Schaarbeek de grote winnaar.

“Vandaag is dierenwelzijn een maatschappelijke uitdaging geworden die van primair belang is voor onze medeburgers. In 2021 hebben we tal van projecten gerealiseerd: we hebben bijna 250 premies toegekend om Schaarbekenaren te helpen hun katten te steriliseren; we hebben dierenartsen gesteund voor de sterilisatie van zwerfkatten; een speelparcours voor honden aangelegd in het Jeugdpark; drijvende hutten geïnstalleerd in de vijvers van het Josafatpark, enz. In 2022 ging onze gemeente op dit elan verder om Schaarbeek nog ‘diervriendelijker’ te maken. Nadat onze inspanningen enkele weken geleden door de dierenbeschermingsvereniging GAIA werden erkend, ben ik erg trots dat Schaarbeek nu het gouden label ‘Diervriendelijke Gemeente’ voor 2022 behaalt. Het is een echte erkenning van ons werk”, verklaart schepen Deborah Lorenzino, verantwoordelijk voor Dierenwelzijn in Schaarbeek.

“De gemeenten die een concreet beleid inzake dierenwelzijn voeren, komen tegemoet aan een groeiende wens van hun inwoners. Als actor die het dichtst bij de burgers staat, kunnen zij rechtstreeks impact hebben op het leven van duizenden dieren. Daarom heb ik beslist om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van specifieke projecten. Ik lanceer overigens een nieuwe editie van deze projectoproep. De gemeenten die zin hebben om projecten te ontwikkelen of hun inspanningen voort te zetten, kunnen hun aanvraag vóór 15 mei indienen bij Leefmilieu Brussel”, aldus Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45

En de gemeente die de meeste inspanningen geleverd heeft om het dierenwelzijn te verbeteren, is …

Persbericht

Veel Brusselaars delen hun dagelijks leven met een gezelschapsdier. Honden en katten staan uiteraard bovenaan de lijst, maar de NGD's (reptielen, knaagdieren, vogels) worden steeds talrijker.

Om de Brusselse gemeenten te ondersteunen bij de invoering van maatregelen die leiden tot een verbeterd dierenwelzijn en bijdragen aan een harmonieus leven, heeft het Brussels Gewest de projectoproep “Diervriendelijke gemeente” uitgeschreven. In dat kader krijgen de gemeenten de kans om mee te dingen naar het Gouden label dat de gemeente beloont die de meeste inspanningen voor het dierenwelzijn geleverd heeft.

Om te weten te komen welke gemeente het label wint, en om de initiatieven voor te stellen die werden genomen, nodigt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, u uit voor een persconferentie.

Woensdag 30 maart om 14.30 uur
“Vrije loopzone voor honden” – Jubelpark

Godog vzw, een hondenschool, zal een demonstratie uitvoeren.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45

Stand van zaken halfweg mandaat voor de bevoegdheid dierenwelzijn

De bevoegdheid dierenwelzijn werd geregionaliseerd in het kader van de Zesde Staatshervorming. Het betreft dus een relatief recente bevoegdheid die tal van beleidswerven telt. De meest emblematische is ongetwijfeld de opstart van de werkzaamheden voor het toekomstige Brusselse wetboek voor dierenwelzijn.

Raadpleging “Geef ons uw stem” met het oog op de uitwerking van het Brusselse wetboek voor dierenwelzijn

“Geef ons uw stem”, de eerste campagne om de burgers in het Brussels Gewest te raadplegen, had tot doel de burgers te ondervragen over hun verwachtingen en ideeën om het dierenwelzijn te verbeteren. 2.135 Brusselaars namen deel aan de peiling en 84% van hen is van mening dat de bescherming van dieren in Brussel nog verbeterd kan worden. Tot de meest populaire ideeën behoren het creëren van vrije ruimtes voor honden, het bedwelmen voor het slachten en doden (ook voor ongewervelde dieren) en de invoering van een vergunning voor het houden van dieren na een opleiding of een examen.

Steun voor alternatieven voor dierproeven

Sinds 2019 werd meer dan 580.000 euro geïnvesteerd om het onderzoek naar alternatieve methodes voor dierproeven te ondersteunen, alsook de inventarisering ervan en hun promotie binnen de wetenschappelijke wereld. In 2020 werden 55.688 proefdieren gebruikt, of 36% minder dan 5 jaar geleden.

Steun voor de actoren voor dierenwelzijn

Het Brussels Gewest, dat zich bewust is van het feit dat talrijke actoren zich bezighouden met dierenbescherming, heeft verschillende projectoproepen uitgeschreven om niet alleen deze instellingen financieel te steunen, maar ook om het welzijn van de dieren in de stad te verbeteren. De eerste oproep voor de gemeenten geeft hen de kans om financiële steun (tot 7.000 euro) van het Gewest te genieten om initiatieven voor voorlichting en bewustmaking te nemen: dierenartscheques, folders, het creëren van vrije loopzones voor honden, etc. De tweede oproep is bestemd voor de Brusselse asielen. Zij werken immers hoofdzakelijk dankzij giften, terwijl ze een opdracht van openbaar nut vervullen door met name verdwaalde of zwervende dieren op te vangen. In 2021 heeft elk asiel een bedrag van 7.000 euro ontvangen.

Einde van uitbuiting kermispony’s

Sinds 1 januari 2019 mogen pony’s niet meer gebruikt worden tijdens kermissen op het grondgebied van het Brussels Gewest. Hoewel deze beslissing het voordeel had dat het lot van deze dieren verbeterd werd, vertoonde ze verschillende zwakke punten: zij was enkel van toepassing op pony's en had enkel betrekking op kermissen. En dat leidde vaak tot het omzeilen van de wet. Sinds 25 september 2021 is het verboden paardachtigen te gebruiken tijdens publieke evenementen (braderie, rommelmarkt, markt, etc.).

Positieve lijst voor reptielen

De positieve lijsten, waar tal van Brusselaars om vroegen tijdens de campagne “Geef ons uw stem”, zorgen ervoor dat het type en het aantal diersoorten die gehouden mogen worden in het Gewest, beperkt worden. Zonder te wachten op het Brusselse wetboek voor dierenwelzijn heeft de Regering een positieve lijst voor reptielen goedgekeurd die het aantal reptielsoorten in het Brussels Gewest beperkt tot 422 (op meer dan 11.000).

Verbod op dolfinaria

Sinds april 2021 is het strikt verboden om walvisachtigen en zeeroofdieren te houden in het Brussels Gewest. Hoewel niemand wil geloven in de opening van een dolfinarium op het Brusselse grondgebied, is de maatregel in de eerste plaats symbolisch. De bedoeling: de maatregel navolging laten krijgen en de andere gewesten en aangrenzende landen ertoe aanzetten soortgelijke maatregelen te nemen.

Steun voor asielen en maneges (beheermaatregel COVID-crisis)

De COVID-crisis en de opeenvolgende lockdowns hebben geleid tot een inkomstenderving voor de asielen en maneges in het Brussels Gewest. Verschillende van deze infrastructuren hebben de alarmbel geluid, omdat ze het hoofd moesten bieden aan kosten die ze niet konden drukken om hun dieren te verzorgen. Om die reden heeft de Regering een uitzonderlijke subsidie van 1.500 tot 3.000 euro vrijgemaakt voor de asielen en een bedrag van 100 euro per paard.

Diervriendelijke gemeenten 2022

Actualiteit
Honden die vrij rondhuppelen in een losloopzone

Het Brussels Gewest lanceert de derde editie van “Diervriendelijke gemeente”, volgens nieuwe modaliteiten. Met het label kunnen de gemeenten een subsidie ontvangen van 7.000 euro, of van 9000 euro voor gemeenten met meer dan 75.000 inwoners om acties uit te voeren die het welzijn van dieren in Brussel moeten verbeteren.

“[..] Het informeren van burgers, het voorzien van losloopzones voor honden, het zorgen voor een effectief beheer van rondzwervende dieren zijn allemaal essentiële acties als we willen zorgen voor een harmonieus samenleven met onze viervoeters. Elk jaar zie ik een groeiend enthousiasme en interesse bij de gemeenten voor het welzijn van dieren. De voortzetting van deze projectoproep en de evolutie van de criteria creëren een gunstige wedijver tussen de gemeenten en moedigen hen aan om een permanente inspanning te leveren”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Een diervriendelijke gemeente moet aan minstens 8 van de 13 criteria voldoen:

 1. Het toekennen van opdrachten aan een gemeenteambtenaar die toeziet op de naleving van de wetgeving inzake dierenwelzijn
 2. Contactpersoon voor dierenwelzijn binnen de politiezone
 3. Het creëren of aanleggen van een losloopzone voor honden
 4. Diervriendelijk beleid voor zwerfkatten
 5. Toekenning van een premie om huiskatten te steriliseren
 6. Opvang 24/7 van dieren die rondzwerven, gevonden worden of achtergelaten werden
 7. Voorlichting en sensibilisering van de burgers
 8. Informatie op de website van de gemeente
 9. Toegang van huisdieren tot bepaalde plaatsen
 10. Verbod op vuurwerk
 11. Organisatie van evenementen rond dierenwelzijn
 12. Het uitdelen van dierensartscheques
 13. Hondentraining

Gouden Label 2022

De gemeenten zullen ook kunnen dingen naar het Gouden Label 2022. Dat is een beloning die in 2023 uitgereikt zal worden aan de Brusselse gemeente die blijk gegeven heeft van bijzondere welwillendheid tegenover dieren en zo veel mogelijk criteria nageleefd heeft. Het Gouden Label 2021 zal op 30 maart worden uitgereikt.

Brussels Gewest lanceert nieuwe projectoproep om het welzijn van dieren in de stad te verbeteren

Persbericht

Om het welzijn van dieren in een stedelijke omgeving te verbeteren, schrijft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, een nieuwe projectoproep voor de 19 Brusselse gemeenten uit. Het is de derde editie van deze projectoproep, waarvan het succes steeds groter wordt en waarvan de voorwaarden werden herzien.

Om de 19 Brusselse gemeenten te ondersteunen in de verwezenlijking van hun projecten, lanceert het Brussels Gewest een derde editie van de projectoproep “Label diervriendelijke gemeente”. Hierdoor kunnen ze een subsidie ontvangen van 7.000 euro, of van 9000 euro voor gemeenten met meer dan 75.000 inwoners om acties uit te voeren die het welzijn van dieren in Brussel moeten verbeteren.

Om dit label te bekomen, zullen de gemeenten aan minstens 8 van de 13 criteria moeten voldoen:

 1. Het toekennen van opdrachten aan een gemeenteambtenaar die toeziet op de naleving van de wetgeving inzake dierenwelzijn
 2. Contactpersoon voor dierenwelzijn binnen de politiezone
 3. Het creëren of aanleggen van een losloopzone voor honden
 4. Diervriendelijk beleid voor zwerfkatten
 5. Toekenning van een premie om huiskatten te steriliseren
 6. Opvang 24/7 van dieren die rondzwerven, gevonden worden of achtergelaten werden
 7. Voorlichting en sensibilisering van de burgers
 8. Informatie op de website van de gemeente
 9. Toegang van huisdieren tot bepaalde plaatsen
 10. Verbod op vuurwerk
 11. Organisatie van evenementen rond dierenwelzijn
 12. Het uitdelen van dierensartscheques
 13. Hondentraining

De gemeenten zullen ook kunnen dingen naar het Gouden Label 2022. Dat is een beloning die in 2023 uitgereikt zal worden aan de Brusselse gemeente die blijk gegeven heeft van bijzondere welwillendheid tegenover dieren en zo veel mogelijk criteria nageleefd heeft. Het Gouden Label 2021 zal op 30 maart worden uitgereikt.

“In een dichtbevolkte stedelijke omgeving zoals het Brussels Gewest is het belangrijk om het samenleven tussen Brusselaars en dieren beter te organiseren. Het informeren van burgers, het voorzien van losloopzones voor honden, het zorgen voor een effectief beheer van rondzwervende dieren zijn allemaal essentiële acties als we willen zorgen voor een harmonieus samenleven met onze viervoeters. Elk jaar zie ik een groeiend enthousiasme en interesse bij de gemeenten voor het welzijn van dieren. De voortzetting van deze projectoproep en de evolutie van de criteria creëren een gunstige wedijver tussen de gemeenten en moedigen hen aan om een permanente inspanning te leveren”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45

Kinderboerderijen reguleren

Actualiteit
Foto genomen tijdens het bezoek aan de boerderij Maximiliaan door minister Bernard Clerfayt

Tijdens zijn bezoek aan de kinderboerderij Maximiliaan heeft minister Bernard Clerfayt de levensomstandigheden van de dieren kunnen bekijken. Met de verantwoordelijken werd gepraat over de projecten van de boerderij. De aandachtspunten voor het welzijn van de dieren in het kader van een erkenning werden besproken.

Het Brussels Gewest telt 6 kinderboerderijen: La Ferme Nos Pilifs, de Hoeve van Ukkel, de Boerderij van het Maximiliaanpark, de Kinderboerderij van Jette, Happy Farm en ten slotte Paard en Bos.

De levensomstandigheden van de dieren in de kinderboerderijen optimaliseren en waarborgen

Het nut van kinderboerderijen, ongeacht of het school- of vrijetijdsactiviteiten betreft, betekent helemaal niet dat de dieren die er worden gehouden, er de instrumenten voor mogen zijn. Daar moeten, zoals elders, hun behoeften als levende wezens prioritair worden gerespecteerd.

Het toekomstige Brusselse wetboek voor dierenwelzijn zou de erkenning van kinderboerderijen verplicht stellen. Deze erkenning, op basis van de aanbevelingen van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn, zou onder meer de minimumvoorwaarden voor het houden van dieren en een educatief programma in verband met dierenwelzijn beogen.

De voorwaarden voor het houden van dieren zouden betrekking hebben op de structuren, maar ook op het aantal dieren en de soorten die in dit type infrastructuur gehouden mogen worden. Er zal eveneens een referentieveearts moeten worden aangesteld die de boerderij ten minste tweemaal per jaar bezoekt.

Binnenplaats van de kinderboerderij Maximiliaan

Een erkenning op voorwaarde dat de regelgeving wordt nageleefd

“Momenteel zijn deze boerderijen aan geen enkele specifieke regelgeving inzake dierenwelzijn onderworpen. Het uitwerken van het Brusselse wetboek voor dierenwelzijn is de gelegenheid om het beginsel van een erkenning voor deze educatieve dierenparken op te nemen. Daarin zouden de voorwaarden voor de erkenning, maar ook de nadere regels voor de opschorting en de intrekking van deze erkenning worden vastgesteld in geval van de niet-naleving van de regelgeving”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Het belang om tijdens bezoeken aandacht te besteden aan het welzijn van dieren

Er zal ook bijzondere aandacht moeten worden besteed aan het contact tussen de dieren en het publiek. Zo zouden de verblijven een van de bezoekers afgeschermde zone moeten hebben waar de dieren zich te allen tijde kunnen terugtrekken. De boerderij zou eveneens maatregelen moeten nemen in verband met het voederen door het publiek om ongeschikt voedsel of onaangepaste hoeveelheden te vermijden: informatieborden, permanent toezicht of de plaatsing van automaten.

Tot slot zullen de educatieve programma’s van de boerderijen moeten evolueren om specifiek de dimensie van het dierenwelzijn te omvatten. “Kinderboerderijen spelen een sleutelrol bij het in contact brengen van burgers met dieren en de natuur. En dat is des te meer het geval in Brussel. Vandaag zijn de educatieve programma's van deze boerderijen voornamelijk gericht op het milieu. Dat is belangrijk, maar het dierenwelzijn moet erin worden geïntegreerd. Van jongs af aan mensen bewust maken van het respect voor dieren, hun gevoeligheid en hun eigenheid draagt bij tot de ontwikkeling van het respect voor zichzelf, de anderen en het milieu”, besluit de Brusselse minister.

Paardenbox in de kinderboerderij Maximiliaan