Lijst met reptielen die als huisdier mogen worden gehouden

Actualiteit
Liste des reptiles autorisés en Région bruxelloise

“Er zijn meer dan 11.000 verschillende soorten reptielen. Dat is veel! En veel exemplaren zijn niet geschikt voor het leven in gevangenschap. We moeten zorgen voor de bescherming van deze dieren. Daarom heb ik besloten het aantal soorten te beperken tot 422: 249 hagedissen, 107 slangen en 66 schildpadden ”, legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, uit.

Lijst met reptielen van toepassing vanaf 01/06/2021

Op voorstel van Bernard Clerfayt heeft de Brusselse Regering in laatste lezing een lijst goedgekeurd met 422 reptielen die in het Brussels Gewest mogen worden gehouden: 249 hagedissen, 107 slangen en 66 schildpadden. De maatregel treedt in werking op 1 juni 2021.

 “Het opstellen van een lijst met diersoorten die als huisdier mogen worden gehouden, is essentieel om impulsaankopen af te remmen. En om de bescherming van dieren te versterken, is het nodig om normen vast te stellen voor het houden van dieren. Voor het eerst hebben we aan de lijst met reptielen de minimale voorwaarden voor het houden van dieren toegevoegd om het welzijn van deze dieren die specifieke voorzieningen vereisen, te garanderen. We konden niet langer wachten om het welzijn van deze nieuwe gezelschapsdieren, die steeds meer in trek zijn bij het grote publiek, te waarborgen”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Vanaf 1 juni zullen Brusselaars die een soort wensen te houden die niet tussen de 422 exemplaren voorkomt, een erkenningsaanvraag moeten indienen bij Leefmilieu Brussel. Brusselaars die reptielen houden die niet op de lijst staan, kunnen ze houden op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze het dier reeds bezaten voor de positieve lijst met reptielen van kracht werd.

Criteria voor de opmaak van de lijst met toegelaten reptielen

Om te bepalen welke reptielen door particulieren mogen worden gehouden, hebben deskundigen uit de Brusselse Dierentuincommissie verschillende criteria vastgelegd:

  • het gemak waarmee het dier kan worden gehouden,
  • de toegang tot voedsel,
  • de handelbaarheid van het dier, rekening houdend met de grootte ervan;
  • de kwetsbaarheid van de soort,
  • het mogelijke gevaar voor de mens en
  • de beschikbaarheid van gedetailleerde informatie over het houden van de soort, met name over de behoeften en voorwaarden om de soort in gevangenschap te houden.

Reptielen, uitheemse dieren met specifieke behoeften

Deze nieuwe gezelschapsdieren worden steeds populairder. Steeds meer slangen, hagedissen en zelfs schildpadden worden door Brusselaars als huisdier gehouden. Een uitheems dier in gevangenschap houden is echter niet eenvoudig en vraagt kennis van zaken, tijd, ruimte en geld. Het was dus tijd om regels uit te vaardigen over de reptielsoorten die in het Brussels Gewest toegelaten zijn, om het houden van deze nieuwe gezelschapsdieren zo goed mogelijk te reglementeren.

Verlichting is erg belangrijk voor het welzijn van sommige reptielen. Het terrarium moet daarom verlicht worden volgens het ritme van het dier. Reptielen zijn koelbloedig, maar houden van warmte. Het terrarium moet zijn uitgerust met een warmtebron die geschikt is voor de soort en zijn behoeften. Ook ventilatie, voeding en water zijn aandachtspunten die behoren tot de normen die werden vastgelegd voor het houden van dieren. Tot slot moet de huisvesting beantwoorden aan de behoeften van de betrokken soort.