Recht op gezinsbijslagen voor Oekraïense vluchtelingen garanderen

Foto van een Oekraïense vluchtelingenmoeder met kinderen

De Brusselse Regering heeft 27,5 miljoen vrijgemaakt om het recht op kinderbijslag voor Oekraïense vluchtelingen te garanderen. Dit is een voorstel van Bernard Clerfayt en Sven Gatz, de Brusselse ministers bevoegd voor Gezinsbijslagen.

Voorwaarden voor toegang tot recht op gezinsbijslagen voor Oekraïense vluchtelingen

In het Brussels Gewest zal iedere Oekraïense ouder gezinsbijslagen kunnen ontvangen. Om dit recht te openen, zal het kind ingeschreven moeten zijn in het Rijksregister en in het Brussels Gewest gedomicilieerd zijn.

Om de Oekraïense vluchtelingen te informeren, zal een brief worden verstuurd naar alle Brusselse OCMW’s en gemeenten met nuttige informatie, en met name de stappen die moeten worden ondernomen, namelijk het aanvragen van een attest van domiciliëring en een inschrijvingsbewijs van het kind in het Rijksregister.

Talrijke Oekraïense kinderen en jongeren betrokken

Naar schatting zullen 20.000 Oekraïense vluchtelingen zich in het Brussels Gewest vestigen. Van hen is 41% minderjarig; het betreft ongeveer 8.200 kinderen die toegang zullen moeten krijgen tot gezinsbijslagen. Bovendien zullen bijna 1.500 meerderjarige studenten eveneens recht kunnen hebben op gezinsbijslagen. Bijgevolg zal een budget van 27,5 miljoen euro worden vrijgemaakt om het uitkeren van deze gezinsbijslagen mogelijk te maken.

Leven op een menswaardigere manier weer opnemen

“De meeste Oekraïense gezinnen die voorlopige bescherming genieten, bestaan uit vrouwen en kinderen. In dit kader zijn de gezinsbijslagen, die een onvoorwaardelijk recht zijn, het beste instrument in de strijd tegen kinderarmoede. De toekenning van deze bijslagen waarborgen aan de vluchtelingenkinderen, is hen de kans geven hun leven weer op te nemen op een beetje een menswaardigere manier in het Brussels Gewest”, stelt Bernard Clerfayt.

“Het spreekt voor zich dat wij ook gezinsbijslagen toekennen aan de Oekraïense gezinnen als zij aan de voorwaarden voldoen”, voegt minister Sven Gatz eraan toe. “Wij beschouwen het als onze morele plicht om deze oorlogsvluchtelingen zo goed als we kunnen op te vangen in ons land, en de kinderen, jongeren en jongvolwassenen eveneens de mogelijkheden en de kansen te geven die onze jongeren krijgen.”

e-Tour van Beroepen, opendeurdagen bij het opleidingscentrum EFP

Visuel illustrant plusieurs métiers dans le secteur de la logistique, du transport, du web developpement, de la cuisine, des soins, de la menuiserie, etc.

Op zoek naar een opleiding? Denk je aan een carrièreswitch? Schrijf je dan in voor de e-Tour van de Beroepen van EFP en kies uit een programma van meer dan 90 opleidingen.

Save the date

EFP organiseert een e-Tour van Beroepen tijdens zijn hybride opendeurdagen van 9 tot 15 mei 2022. De e-Tour van Beroepen vindt plaats in twee etappes: van maandag 9 mei tot vrijdag 13 mei digitaal en op zondag 15 mei met fysieke aanwezigheid.

Online e-Tour van Beroepen

Workshops worden online georganiseerd via een teleconferentieplatform. Opleiders, cursisten en opleidings- en stageverantwoordelijken staan ​​klaar om je vragen te beantwoorden en de opleiding van jouw keuze voor te stellen. Je kan ook deelnemen aan thematische workshops: ondernemerschap, zoektocht naar een stage, oriëntatie, enz.

Face-to-face

De face-to-face e-Tour van Beroepen is de gelegenheid om ter plaatse te komen om de infrastructuur van EFP en de workshops te bezoeken, maar ook om, in een gemoedelijke sfeer, kennis te maken met je toekomstige opleiders en het personeel van EFP. Er is plaats voor entertainment, demonstraties, proeverijen en leuke activiteiten die verband houden met de beroepen.

Meer informatie

Werkloosheid daalt, vooral bij jongeren

Jonge aan het werk in de technologische sector

De jeugdwerkloosheid is 7,8% gedaald. Deze afname werd vastgesteld in maart van dit jaar, in vergelijking met de cijfers van maart 2021.

Uit de cijfers die Actiris begin april gepubliceerd heeft, onthouden we ook een daling met 5,6% van het aantal werkzoekenden in het Brussels Gewest. Deze tendens brengt het aantal werkzoekenden onder het niveau van 2019, voor de gezondheidscrisis.

Op jaarbasis nemen we eveneens een daling van 12,3% waar van het aantal nieuw ingeschreven jongeren voor de beroepsinschakelingstijd.

Enkele cijfers

Cijfers in verband met de werkzoekenden in het Brussels Gewest

 

De werkgelegenheidsgraad stijgt

Andere positieve tendens: de voorbije twee decennia is de werkgelegenheidsgraad in België gestegen. In 2021 bereikte hij 70,6%. En in het Brussels Gewest overschrijdt hij de 62%, wat het hoogste niveau is sinds 2000.

--
Bronnen: cijfers van Actiris van maart 2021 & de enquête van Statbel van 2021

Schaarbeek wint gouden label “Diervriendelijke Gemeente”

De deelnemers bij de uitreiking van de labels Diervriendelijke Gemeente, verzameld in het Jubelpark in Brussel

Vandaag, op woensdag 30 maart, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, het gouden label "Diervriendelijke Gemeente" overhandigd aan de gemeente Schaarbeek. Dit label beloont de Brusselse gemeente die zich het meest heeft ingezet voor het dierenwelzijn, met de financiële steun van het Gewest.

18 deelnemende Brusselse gemeenten

In 2021 lanceerde het Brussels Gewest een projectoproep waarmee een subsidie ​​van maximaal 9.000 euro kon worden verkregen. Het doel? Gemeenten die projecten uitvoeren ter verbetering van het dierenwelzijn ondersteunen. Het label 'Diervriendelijke Gemeente' beloont acties die het hele jaar door worden uitgevoerd. In totaal hebben 18 gemeenten deelgenomen aan deze oproep.

De meest vernieuwende projecten zijn huisdierentherapie voor kinderen in moeilijkheden in Jette of een poppenkast om burgers bewust te maken van de risico's die gepaard gaan met het voeren van wilde dieren in Anderlecht.

“De gemeenten die een concreet beleid inzake dierenwelzijn voeren, komen tegemoet aan een groeiende wens van hun inwoners. Als actor die het dichtst bij de burgers staat, kunnen zij rechtstreeks impact hebben op het leven van duizenden dieren. Daarom heb ik beslist om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van specifieke projecten. Ik lanceer overigens een nieuwe editie van deze projectoproep. De gemeenten die zin hebben om projecten te ontwikkelen of hun inspanningen voort te zetten, kunnen hun aanvraag vóór 15 mei indienen bij Leefmilieu Brussel”, aldus Bernard Clerfayt.

Minister Bernard Clerfayt bij de uitreiking van de labels Diervriendelijke Gemeente, een evenement georganiseerd in het Jubelpark in Brussel

Het Gouden Label, voor de meest actieve diervriendelijke gemeente

De gemeenten hadden eveneens de gelegenheid om mee te dingen naar het gouden label. Om het label te verkrijgen, moesten minstens 7 criteria van een lijst van 12 worden vervuld, zoals het waarborgen van opvang 24/7 van dieren die rondzwerven, gevonden of achtergelaten werden; ten minste over één vrije loopzone voor honden op het grondgebied beschikken; een diervriendelijk beleid voor zwerfkatten voeren; een sterilisatiepremie voor huiskatten toekennen of de burgers voorlichten en sensibiliseren.

Dit jaar is Schaarbeek de grote winnaar

Bernard Clerfayt, minister van Dierenwelzijn en alle deelnemers tijdens de uitreiking van de labels Diervriendelijke Gemeente, met aan zijn rechterkant Deborah Lorenzino, schepen van Dierenwelzijn in de gemeente Schaarbeek die het Gouden Label 2022 heeft ontvangen.

“Vandaag is dierenwelzijn een maatschappelijke uitdaging geworden die van primair belang is voor onze medeburgers. In 2021 hebben we tal van projecten gerealiseerd: we hebben bijna 250 premies toegekend om Schaarbekenaren te helpen hun katten te steriliseren; we hebben dierenartsen gesteund voor de sterilisatie van zwerfkatten; een speelparcours voor honden aangelegd in het Jeugdpark; drijvende hutten geïnstalleerd in de vijvers van het Josafatpark, enz. In 2022 ging onze gemeente op dit elan verder om Schaarbeek nog ‘diervriendelijker’ te maken. Nadat onze inspanningen enkele weken geleden door de dierenbeschermingsvereniging GAIA werden erkend, ben ik erg trots dat Schaarbeek nu het gouden label ‘Diervriendelijke Gemeente’ voor 2022 behaalt. Het is een echte erkenning van ons werk”, verklaart schepen Deborah Lorenzino, verantwoordelijk voor Dierenwelzijn in Schaarbeek.

Wat u ook zou kunnen interesseren:

Helpukraine.brussels: diensten en informatie voor Oekraïense vluchtelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Screenshot van het infoplatform helpukraine.brussels, in het Oekraïens.

Voor de Oekraïense vluchtelingen, voor de Brusselaars die informatie zoeken, en voor alle diensten die betrokken zijn bij de opvang van Oekraïense families, opent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het infoplatform helpukraine.brussels.

Alle diensten die nuttig kunnen zijn voor de opvang en de integratie van vluchtelingen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, zijn toegankelijk in 5 talen, waaronder het Oekraïens en het Russisch, via helpukraine.brussels. Hoe kan je tijdelijk onderdak of een crèche voor de kinderen vinden? Waar kan je taallessen volgen? Hoe moet je werk zoeken? Etc.

Alle info op één website

De Oekraïense vluchtelingen die oplossingen zoeken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vinden aldus op één website alle informatie afkomstig van de besturen en gewestelijke en plaatselijke overheidsdiensten. Het is Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) dat door de gewestelijke Task Force Ukraine werd belast met de coördinatie van de uitrol van dit platform, met de bijdrages van alle bevoegde diensten.

Helpukraine.brussels, een tool om samen te handelen

De humanitaire crisis die voortkomt uit de oorlog in Oekraïne, leidt tot een ongeziene stroom aan vluchtelingen. Deze situatie vereist dat alle krachten van het Brussels Gewest samenwerken en zo goed mogelijk reageren op de tragedie van de Oekraïense families die de oorlog ontvluchten.

De meeste Oekraïense vluchtelingen kunnen in de Europese Unie onmiddellijk bescherming genieten. Dit statuut geeft toegang tot alle rechten van een vreemdeling die hier legaal verblijft: toelating tot de arbeidsmarkt, toegang tot de sociale diensten, etc.

--
Bron: persbericht bpv.brussels

Biotech, biowetenschappen, etc. Een niet te missen virtuele jobbeurs

Foto ter illustratie van de jobbeurs van de sector van de biotech, van de biowetenschappen, etc.

Aan de vooravond van de derde editie van de virtuele jobbeurs Chemie, Kunststoffen, Farma & Biotech hebben zowat 700 kandidaten al een profiel aangemaakt op het platform. Ze zullen er meer dan 300 jobaanbiedingen vinden die ingevuld moeten worden bij een dertigtal bedrijven uit de sector in Brussel en Wallonië, en zij kunnen ervoor online solliciteren. De dagen van virtuele ontmoetingen vinden plaats op 29, 30 en 31 maart 2022.

“Sommige sectoren draaien op volle toeren en zijn op zoek naar veel talent. De sector van de chemie en de biowetenschappen maakt daar deel van uit. Deze jobbeurs organiseren is een teken van hoop en van interessante vooruitzichten die werkzoekenden geboden worden. Zij is evenwel ook een uitstalraam voor de bedrijven uit de sector die zal helpen om nieuwe roepingen te doen ontstaan bij de Brusselaars”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

300 kansen tijdens deze jobbeurs

De derde editie van de Jobdays Chemie, Kunststoffen, Farma & Biotech geeft elke persoon die geïnteresseerd is om in deze innovatieve sector te werken, de kans om online een volledige ervaring van de jobdagen te beleven. Op het platform www.jobforthefuture.be kunnen de kandidaten de 300 jobkansen in meer dan 30 bedrijven uit de sector van de chemie en de biowetenschappen raadplegen en ervoor solliciteren. Op 29, 30 en 31 maart 2022 zullen ze de gelegenheid krijgen om individueel te praten met rekruteerders en deel te nemen aan webinars om inlichtingen te bekomen over de sector en zijn actoren. Ze zullen eveneens HR-advies kunnen krijgen.

Uiteenlopende profielen en 25% van de jobs toegankelijk voor kandidaten met weinig ervaring

De profielen die tijdens deze Jobdays gezocht worden, zijn uiteenlopend: operatoren en technici actief in de fabricage van producten en kwaliteitscontrole, projectbeheerders, procesingenieurs, biostatistici, onderhoudstechnici, IT-experts, ..., maar ook commerciële profielen en managers. Er is voor elk wat wils en voor elk studieniveau: van STEM-diploma’s (Science, Technology, Engineering, Mathematics) uit het hoger middelbaar onderwijs, via houders van een technisch of wetenschappelijk bachelordiploma tot houders van een masterdiploma of een postdoctoraat. Bovendien is 25% van de jobs toegankelijk voor personen die vooraf geen of weinig professionele ervaring hebben. De bedrijven uit de sector zoeken in de eerste plaats getalenteerde, gemotiveerde en nieuwsgierige mensen die graag willen leren.

--
Bron: Persbericht gepubliceerd door essenscia op 28/03/2022

Week van het ondernemen 2022

Deelnemers aan de pitchavond en minister Bernard Clerfayt tijdens de prijsuitreiking ter afsluiting van de Week van het Ondernemen van het efp

Het efp, het Brusselse centrum voor alternerend leren voor zelfstandigen en medewerkers van kmo’s, sluit de Week van het Ondernemen 2022 af. Het initiatief is het zesde in zijn soort. Dit jaar stond sociaal ondernemerschap in de schijnwerpers. De aantrekkingskracht van de sector groeit. De zoektocht naar betekenis in professionele inzet en de verenigbaarheid met de ethische waarden van duurzame ontwikkeling worden zowel criteria voor loopbaanontwikkeling als voor het lanceren van nieuwe activiteiten.

3 minuten om te overtuigen

Vier dagen lang werden workshops, conferenties en netwerkmomenten georganiseerd, met als apotheose een pitchavond op donderdag. Acht genomineerde projecten werden aan de jury voorgesteld. De winnaars zijn: een HR-platformproject dat profielen van ex-gedetineerden en bedrijven op zoek naar vaardigheden met elkaar verbindt, een project van sociaal ondernemerschap voor de verkoop van gepersonaliseerde seksspeeltjes (vooral voor LHBTI’s, mensen die seksueel getraumatiseerd zijn of leven met een handicap). Een derde project voor het vervaardigen van T-shirts gemaakt van gerecycled PET, Lucid, kreeg de juryprijs.

Het kunnen promoten van zijn project tijdens een boeiende presentatie is een belangrijke troef bij de uitvoering van een ondernemend project. Overtuigen in drie minuten is een ware uitdaging voor elke kandidaat tijdens deze slotavond.

Falen is niet het einde van het verhaal

Minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt vestigde de aandacht op de relatie tussen risico en mislukking in de persoonlijke dynamiek die de jonge ondernemer aanstuurt. “Hoewel risico niet kan worden genegeerd, is het cruciaal om mislukking als een springplank te zien. We leren uit onze fouten. We hebben allemaal talent, daar ben ik zeker van, en dat gaan we vanavond ook horen”, merkte hij op tijdens zijn inleidende toespraak.

Plaatselijke besturen: duur van uitbetaling bij ziekte regelen voor burgemeesters en schepenen

Fotomontage van architecturale elementen van de 19 gemeentehuizen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft de Regering in eerste lezing een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd tot regeling van de wedde van burgemeesters en schepenen bij ziekte.

“Momenteel ontvangt de zieke burgemeester zijn wedde voor onbepaalde tijd, terwijl zijn vervanger, die de functie daadwerkelijk vervult, zijn wedde niet ontvangt. Het is tijd om een ​​oude regeling te veranderen en een evenwichtig kader te creëren dat voorziet in de vervanging van de langdurig zieke burgemeester na drie maanden”, merkt Bernard Clerfayt op.

Wedde gedurende drie maanden

Met andere woorden: de burgemeester van wie de afwezigheid wordt gedekt door een medisch attest, ontvangt zijn wedde voor maximaal drie maanden. Vervolgens valt de mandataris onder het voor hem geldende socialezekerheidsstelsel. De waarnemend burgemeester ontvangt de aan de functie gekoppelde wedde pas na het verstrijken van de onafgebroken periode van drie maanden.

Ongekende situatie aan basis van verandering

De bijzondere situatie van de burgemeester van de gemeente Vorst bracht een leemte in de gemeentewet aan het licht: de loonperiode wordt er niet beperkt. Stéphane Roberti, de toenmalige burgemeester van Vorst, trok zich in november 2020 namelijk terug uit het actieve politieke leven wegens ziekte. Zoals voorzien in de gemeentewet blijft hij zijn wedde als burgemeester ontvangen. Dit zorgde voor discussie omdat de waarnemend burgemeester in deze situatie de aan zijn nieuwe functie gekoppelde wedde in geen geval kan ontvangen.

Deze situatie, ongekend in het Brussels Gewest, heeft de Brusselse uitvoerende macht ertoe aangezet om de geldende wetgeving betreffende de verhindering of afwezigheid van lokale uitvoerende mandatarissen te herzien.

Hoe zit het met de regelgeving in de andere gewesten?

In Wallonië worden twee weddes uitbetaald (aan de zieke burgemeester en aan zijn vervanger), terwijl in Vlaanderen de mandataris vanaf de eerste dag van zijn ziekte niets meer ontvangt.

Minister Clerfayt licht Brussels plan voor digitale toegankelijkheid toe op Numéricamp

•	Minister Bernard Clerfayt stelt het plan voor digitale toegankelijkheid voor tijdens Numéricamp d’Arras.

Op 21 en 22 maart heeft de Communauté urbaine d’Arras haar “Numéricamp” georganiseerd. Driehonderd deelnemers uit de bedrijfswereld, mandatarissen, verantwoordelijken van verenigingen en directeurs van hogescholen waren op de afspraak voor deze regionale ontmoeting. De organisatoren hadden Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering, uitgenodigd op dit evenement. Zijn plan voor digitale toegankelijkheid (PDT) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was een opvallend initiatief dat van ons gewest een pionier maakt op het vlak van digitalisering van de overheidsdiensten.

De tussenkomst van de minister tijdens de rondetafel draaide om de vraag: “Moet de digitalisering van de overheidsdiensten voortgezet, versneld of vertraagd worden, gelet op het feit dat bepaalde burgers digitaal afhaken?”

Bernard Clerfayt bracht in herinnering dat de COVID-crisis en de opeenvolgende lockdowns trendversnellend hebben gewerkt. “De sterkste trend was de digitalisering van alle aspecten van onze samenleving. En de overheidsdiensten vormden daar geen uitzondering op.”

Deze tendens wordt versterkt door de verwachtingen van de burgers. “Ze verwachten dat de digitale technologie hun dagelijks leven kan verbeteren en hun leven kan vergemakkelijken: tijd winnen, hun administratieve handelingen uitvoeren wanneer ze dat willen, etc.”

In het Brussels Gewest behoren de verschillende aspecten van een bevoegdheid vaak tot meerdere instellingen. Het Gewest is bevoegd voor een deel, de federale staat voor een ander deel en de gemeenten ten slotte spelen ook, als buurtactoren, een specifieke rol. De uitdaging bestond er dus in de procedures te harmoniseren en een nieuw IT-beheer vast te stellen. “Hoe kunnen we de Brusselse besturen, die elk hun specifieke karakter hebben, samen laten functioneren, zonder de IT-kosten de pan uit te laten swingen?”

Vervolgens haalt de minister zijn ontwerp voor een regelgeving aan dat de naam “Digitaal Brussel” kreeg en dat beoogt dat elke administratieve handeling online kan worden uitgevoerd, terwijl er een alternatief blijft bestaan voor mensen die digitaal niet mee zijn. Kortom, een administratie die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 geopend is.

Plan voor digitale toegankelijkheid (PDT)

De minister benadrukte van bij het begin hoe belangrijk het is aandacht te schenken aan het verwerven van vaardigheden door de burgers. We kunnen niet digitaliseren zonder de burgers oplossingen te bieden om hun vaardigheden te verbeteren. “Deze digitalisering kan niet ten koste van hen gebeuren en ook zij moeten meedoen.”

Vervolgens werden enkele cijfers in herinnering gebracht. In België heeft bijna 10% van de mensen tussen 16 en 74 jaar nog nooit gebruikgemaakt van het internet. En 39% van de bevolking bezit geen of weinig digitale basisvaardigheden. Het goede nieuws is evenwel dat 60% van de Belgen digitale tools wil leren gebruiken en geïnformeerd wil blijven. Iedereen moet dus kunnen gebruikmaken van de onlinetools.

“Daarom heb ik bijna dag op dag een jaar geleden een plan voor digitale toegankelijkheid gelanceerd. Elk jaar wordt 900.000 euro besteed aan de uitvoering van de in het PDT opgenomen maatregelen. Wij waren de eersten die een PDT ontwikkelden, vóór Vlaanderen en Wallonië en elders. Wallonië heeft ons voorbeeld gevolgd en is bezig met de ontwikkeling van een soortgelijke tool.”

Bernard Clerfayt stelde vervolgens de structuur van het PDT, bestaande uit 4 krachtlijnen, 17 werkvelden en 66 concrete acties, voor.

KRACHTLIJN 1: Bewust maken

 • Opleiding van de medewerkers van de besturen door Easy.brussels, in samenwerking met de GSOB en Talent.brussels.
 • Opleiding van het grote publiek in de digitale dienstverlening (Irisbox, Itsme, etc.).

KRACHTLIJN 2: Bundelen

 • Uitwerking van de ordonnantie “Digitaal Brussel”. Deze wetgevende tekst wordt momenteel voorbereid. Dit zijn de basisprincipes:
 • Het principe “Digital by Default” voor alle procedures verankeren.
 • “Inclusive by Design”: “ja” aan de digitalisering, maar niet op eender welke manier!
 • Voor iedere gedigitaliseerde procedure zal aldus begeleiding moeten worden voorzien voor mensen die digitaal niet kundig zijn. Het is dit mechanisme dat er op termijn voor zal zorgen dat de digitale inclusie in Brussel ambitieuzer gefinancierd kan worden.
 • Inclusieve aanbevelingen verwezenlijken op het vlak van de ontwikkeling van een digitale overheidsdienst en een package voor IT-ontwikkelaars ontwikkelen om rekening te kunnen houden met de doelgroep die weinig voeling heeft met het digitale.
 • Het invoeren van een jaarlijkse barometer over de vooruitgang van de digitale toe-eigening door de Brusselaars.
 • Een studie over het profiel van de bezoekers van de Openbare Computerruimtes uitvoeren.

KRACHTLIJN 3: Uitrusten

 • Een deontologische code opstellen voor een betere erkenning van de ethiek voor het beroep van multimedia-begeleider/digitaal schrijver en een homogene en veilige begeleiding verzekeren voor alle doelgroepen (met name de senioren).
 • IT-materiaal leveren aan de actoren van de sector.
 • Het delen van opleidingshandboeken tussen de actoren stimuleren.

KRACHTLIJN 4: Begeleiden

 • Een test voor IT-basiscompetenties aanbieden.
 • Het basisopleidingsaanbod inzake IT voor de digitale technologieën, met inbegrip van het buitenschoolse aanbod, in kaart brengen.
 • Een mechanisme invoeren voor het declasseren van IT-materiaal van de besturen ten voordele van kwetsbare personen.
 • Mobiele acties via de Openbare Computerruimtes (OCR) uitwerken binnen de rusthuizen of thuis.
 • Het gebruik van de hotspots wifi.brussels monitoren om de minst gebruikte hotspots te verplaatsen naar plaatsen waar veel doelgroepen komen (sociale woningen, wijkhuizen, …).

De eerste resultaten van het plan voor digitale toegankelijkheid?

Vandaag zijn de effecten van het plan reeds merkbaar in de acties op het terrein. De minister noemde er enkele. “We hebben een projectoproep uitgeschreven ter waarde van 400.000 euro ter ondersteuning van lokale initiatieven om de digitale vaardigheden van de burgers te verbeteren. We hebben een project gesteund voor de digitale inclusie van vrouwen met een migratieachtergrond; een ander project bestond in het opzetten van een mobiele OCR en ook werd een workshop georganiseerd om senioren te leren werken met tablets. In de Brusselse middelbare scholen – het equivalent van het lyceum en het college in Frankrijk – werden hotspots geplaatst. En ze hebben ook IT-materiaal gekregen.”

“Tot slot is er een laatste project dat me nauw aan het hart ligt: een test voor de IT-vaardigheden en een opleidingstraject voor werkzoekenden, omdat digitale vaardigheden essentieel zijn in alle activiteitensectoren, al was het maar om arbeidsprestaties te registreren, toegang te krijgen tot materiaal, etc.”

Strijd tegen discriminatie bij aanwerving wordt opgevoerd

•	Illustratie van mensen van verschillende afkomst, die soms onbewuste vooroordelen oproepen

Bernard Clerfayt diende zopas een voorstel in bij de sociale partners: "15 verbintenissen ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving en ter bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt”.

Gelijke kansen op het gebied van toegang tot werk zijn nog steeds geen realiteit in het Brussels Gewest: terwijl het werkloosheidspercentage 12% is voor de bevolking van Belgische origine, vertegenwoordigt het 24 tot 41% van de bevolking van buitenlandse origine buiten de EU. De maatregelen die worden genomen om discriminatie bij aanwerving tegen te gaan, in alle beroepssectoren in het Brussels Gewest, moeten worden geoptimaliseerd, zodat ons beleid efficiënter wordt.

Identificeren, betrekken en begeleiden

Discriminatie bij aanwerving identificeren, het wettelijk kader voor proactieve testcampagnes versterken, een diversiteitsplan opzetten voor alle openbare operatoren, de wettelijke minimumvereisten voor het in dienst nemen van mensen met een handicap verhogen, slachtoffers van discriminatie steunen, enz. Dit zijn enkele van de belangrijkste punten van de 15 verbintenissen die ter overleg zijn voorgelegd.

Herziening van strijd tegen discriminatie bij aanwerving

"Diversiteitsplannen", "diversiteitslabels", oproepen tot innovatieve projecten om diversiteit te bevorderen; het zijn allemaal belangrijke maatregelen die al illustreren dat de regering wil strijden tegen discriminatie bij aanwerving.

Eind 2021 werden19 projecten geselecteerd om discriminatie bij aanwerving tegen te gaan en diversiteit op de arbeidsmarkt te bevorderen. 52 dossiers werden ingediend.

In een interview met de pers sprak de minister zijn wens uit om "de beroepssectoren waar deze vorm van discriminatie het meest wordt waargenomen te mobiliseren". Om ondernemingen te betrekken stelt hij in het bijzonder voor om de mogelijkheid te bestuderen om in overheidsopdrachten een clausule op te nemen die ondernemingen die een diversiteitsplan invoeren zullen bevoorrechten.   

Andere pistes zullen binnenkort meer in detail worden besproken.