Eerste ontmoetingen rond digitale technologie

Actualiteit
Mevrouw Anna Piperal en de heer Gilles Babinet, gastsprekers van de eerste editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie

Op 7 oktober stelde de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bernard Clerfayt in de Solvay bibliotheek de eerste editie voor van “Ontmoetingen rond digitale technologie – Welke digitale oplossingen zijn er voor een wereld die opnieuw moet worden uitgevonden?".

Om de gevolgen van de Covid-19-pandemie te bestrijden en vandaag de essentiële oplossingen te bieden als reactie op de crisis, zijn digitale technologieën essentieel. De minister van Digitalisering Bernard Clerfayt wil ter gelegenheid van de Ontmoetingen rond digitale technologie een dynamiek van dialogen en uitwisselingen aanwakkeren. De uitdagingen en oplossingen van digitale technologie identificeren en tegelijkertijd ruimte maken voor een transparanter, coherenter en meer geïntegreerde IT-governance in het Brussels Gewest, dat is de ambitie van de Ontmoetingen rond digitale technologie.

De Ontmoetingen rond digitale technologie zullen de basis produceren voor de  opbouw van de nieuwe governance van digitale technologieën en IT die in het Brussels Gewest wordt geïmplementeerd.

“Digitale revolutie moet onderwerp van dialoog zijn”

De minister verwelkomde de directeuren-generaal van de tien gewestelijke instellingen met het grootste IT-budget. Hij was ook dankbaar voor de betrokkenheid van andere overheidsdiensten en de aanwezigheid van "externe" genodigden uit de academische wereld en de privésector.

Openheid is kenmerkend voor het proces dat de minister in gang heeft gezet om organisatorische grenzen te doorbreken en ontmoetingen te bevorderen. "Het eerste punt van waakzaamheid is om elitarisme te vermijden". Deze technologieën zijn inderdaad van toepassing in al onze nieuwe praktijken zoals telewerken, coworking, samenwerkingsprojecten. Ze transformeren onze werkrelaties en ook onze menselijke relaties. In deze voortdurende ontwikkelingen is het belangrijk om de breuken te identificeren en te verhelpen. Dit is de reden waarom "digitale revolutie een onderwerp van dialoog moet zijn”, verduidelijkte Bernard Clerfayt. Het delen van informatie en het wissen van grenzen in de horizontale uitwisseling van knowhow biedt inderdaad nieuwe perspectieven voor de organisatie van de governance.

Sprekers uitgenodigd op de eerste editie Ontmoetingen rond digitale technologie

Bernard Clerfayt verwelkomde en introduceerde de twee gastsprekers van deze eerste avond. Mevrouw Anna Piperal presenteerde het digitale transformatiebeleid van haar land, Estland. Ze is directrice van het e-Estonia Briefing Centre (Uitvoerend en innovatief centrum in Tallinn). Estland is kampioen op het vlak van e-government. Voor Anna Piperal rijmt digitalisering met transparantie, efficiëntie en besparingen. Als fervente ambassadrice van "100% digitaal" heeft ze onder meer haar schouders gezet onder de Estse blockchain in de EU en leiding gegeven aan het bouwproject VR-Estonia, een virtual reality-platform waarmee iedereen zich kan onderdompelen in de Estse digitale realiteit.

De heer Gilles Babinet was de tweede gastspreker. Hij is de oprichter van vele bedrijven op uiteenlopende gebieden als consulting, constructie, mobiele muziek, co-creatie (eYeka), besluitvormingstools. Hij is ook lid van het Institut Montaigne en  docent aan de Faculteit Politieke Wetenschappen in Parijs. Momenteel is hij medevoorzitter van de “Conseil National du Numérique” (Nationale Raad voor Digitalisering), een adviescommissie die werd opgericht bij decreet van de president van de Franse Republiek. Hij is al 10 jaar Digital Champion bij de Europese Commissie, waar hij Frankrijk vertegenwoordigt om de voordelen van een digitale samenleving voor iedereen te promoten.

De tien gewestelijke instellingen met het grootste IT-budget aanwezig op de Ontmoetingen rond digitale technologie:

Actiris, Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, Bruxelles Formation, Net Brussel, het CIBG, parking.brussels, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) en de MIVB.

NIEUW: uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox!

Actualiteit
uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox - Votre casier judiciaire en téléchargement rapide

Het leven van de Brusselaars vergemakkelijken. Deze doelstelling wordt elke dag een beetje meer realiteit want het is nu mogelijk om op IRISbox uw uittreksel uit het strafregister op te vragen.

Deze functie is al beschikbaar voor de inwoners van de gemeenten Evere, Ganshoren, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Andere gemeenten volgen spoedig.  

Hoe krijgt u toegang tot het strafregister op IRISbox?

 1. Ga naar de website IRISbox - https://irisbox.irisnet.be/irisbox/

  Ga naar de website IRISBOX
   
 2. Klik onder de rubriek “Snelle downloads” op de link “Uittreksel uit het strafregister”.
 3. U wordt doorverwezen naar de inlogpagina van CSAM. U kunt dan inloggen met een ID-kaartlezer, of makkelijker, met uw smartphone na het downloaden van de "itsme"-applicatie in de store. U kan deze applicatie configureren met uw bankkaart en uw digipass. Andere, meer punctuele verbindingen zijn beschikbaar

  Inlogpagina CSAM
 4. Uw ID-kaartlezer gebruiken betekent ook dat u de pincode van deze kaart kent en dat u eID-Viewer hebt geïnstalleerd. Met "itsme" voert u uw gsm-nummer in, opent u vervolgens uw applicatie op uw smartphone en bevestigt u uw verbinding met de website.
 5. Even geduld… u komt op uw persoonlijke pagina: “Mijn uittreksels uit het strafregister”.

  Mijn uittreksels uit het strafregister
   
 6. Klik op de knop "Een andere uittreksel aanvragen” en kies het model.
 7. Uw document verschijnt in een intern venster. Klik rechtsboven in het document op de downloadlink om een ​​pdf-bestand te krijgen dat u op uw pc kunt opslaan en afdrukken.

Naast uw strafregister op IRISbox kunnen op IRISbox een groot aantal documenten snel worden gedownload: gezinssamenstelling, geboorteakte, attest van verblijfplaats, enz.

Online documenten, verborgen eenvoud

Wanneer we de verschillende stappen ontleden, zoals we dat hier doen, lijkt het allemaal niet zo eenvoudig, maar wie het een keer probeert, wil het nooit meer anders. Om deze barrière te overwinnen lanceerde de minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, het Plan voor digitale toe-eigening met 66 concrete acties.

Wat u ook zou kunnen interesseren:

Gemeentepersoneel opleiden om toegang tot online tools te vergemakkelijken

Actualiteit
Gemeentepersoneel opleiden om toegang tot online tools te vergemakkelijken

Het voordeel van digitale technologie is dat alle vakjes kunnen worden aangevinkt: eenvoudig, snel en duidelijk. Deze voordelen liggen evenwel nog niet binnen het bereik van alle Brusselaars en daar wringt de schoen. Het Brussels Gewest wil dat iedereen zijn leven kan vereenvoudigen dankzij digitale technologie. Digitale inclusie is een democratisch en maatschappelijk vraagstuk.

66 acties voor een verdubbeling van de inspanningen

Om zoveel mogelijk burgers te ondersteunen en toegang te geven tot deze voorzieningen, heeft de minister van Digitale Transitie Bernard Clerfayt een grootschalig plan voor digitale toe-eigening opgesteld, opgesplitst in 66 concrete acties.

Digitale achterstand begrijpen en opsporen

Een van deze acties voor digitale inclusie is het mobiliseren van gemeentepersoneel van de eerste lijn door hen op te leiden. Aldus worden ze de vehikels voor een vereenvoudigde toegang tot de onlinediensten. Easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging en de Coördinatie Digitale Inclusie van het Brussels Gewest (CIBG), bieden in samenwerking met Brulocalis gemeenteambtenaren sensibiliserende workshops rond digitale inclusie aan.

Al bijna honderd eerstelijnsactoren

In juni waren er voor de eerste vier data 44 ingeschrevenen en tot op heden zijn 30 ambtenaren ingeschreven voor de eerste data in september, terwijl de capaciteit 48 deelnemers is. Daarna worden er zeven workshops gepland voor de OCMW’s.

De deelnemers die het tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld zijn allen van mening dat aan hun verwachtingen wordt voldaan en dat de aangeboden opleidingen kwalitatief hoogstaand zijn. Allen zullen de workshops aanbevelen aan hun collega's. Opgeleide mensen worden aangemoedigd om hun knowhow door te geven aan hun collega’s.

Tijdens de opleidingen in juni merkten we dat de deelnemers zeer verschillende achtergronden hadden en functies bekleedden op alle niveaus binnen de plaatselijke besturen.

Waar gaat het over?

De opleidingen worden verzorgd door WeTechCare, een sociale startup die digitale inclusie wil bevorderen door degenen die in het veld werken te sensibiliseren en op te leiden. Een presentatie van de uitdagingen van digitale inclusie stelt deelnemers in staat zich bewust te worden van de omvang van het probleem, zonder doemdenken. Nuances en gradaties in digitale kwetsbaarheid maken het mogelijk om de steun te moduleren: van bijstand naar een duwtje in de rug.

Kennis hebben van en rekening houden met weerstand is ook de sleutel tot het opzetten van de fasen om mensen te begeleiden.

Tijdens de opleidingen kunnen ambtenaren beter begrijpen welke houding ze moeten aannemen, afhankelijk van het kennisniveau van de persoon. Wat zijn de juiste vragen om te stellen? Welke oplossingen zijn er voor de persoon? Hoe weerstand overwinnen? Hoe het veld van mogelijkheden op het gebied van digitale toepassingen ontsluiten door alle mogelijkheden in de verschillende aspecten van het dagelijks leven voor te stellen?

Ten slotte worden diagnostische tools en oriëntatietools zoals 123 digit voorgesteld, evenals begeleidingsstructuren zoals de Openbare Computerruimtes (OCR). Bovendien worden, naast deze opleidingen voor gemeenteambtenaren, ook opleidingen voor OCR’s georganiseerd door CABAN, het collectief van Brusselse actoren voor digitale geletterdheid.

Eerste stap en herbruikbare tools voor digitale toe-eigening

Deze eerste workshops maakten het ook mogelijk om op basis van de gerapporteerde ervaringen de behoeften te inventariseren op het gebied van tools die beschikbaar moeten worden gesteld voor toekomstige online beschikbare opleidingen. Op die manier zal het mogelijk zijn om de modules die ter beschikking worden gesteld door de GSOB, de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vervolledigen.

De module "Digitale achterstand begrijpen en opsporen" is een eerste "generieke" fase, zodat de basis wordt verworven.

Een opleiding gericht op IRISbox zal bijvoorbeeld worden voorzien: hoe aansluiten? Wat kunnen we krijgen? Een complete module die uitgewerkt zal kunnen worden voor de GSOB, voor burgers, voor de Openbare Computerruimtes (OCR) en in de vorm van technische fiches.

Het doel is herbruikbare en aanpasbare tools voor digitale toe-eigening te produceren om besturen digitale vaardigheden bij te brengen die verder gaan dan de beheersing van hun "in-house" knowhow.

Openbudgets.brussels: het platform is verrijkt met de financiële gegevens van Actiris en Bruxelles Formation

Persbericht

Openbudgets werd gelanceerd eind mei en onthult de verschillende subsidies en talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen. Twee nieuwe besturen sluiten zich nu aan bij openbudgets: Actiris en Bruxelles Formation hebben er zopas hun gegevens geïntegreerd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Datatransparantie is een fundamentele doelstelling die het Brussels Gewest zichzelf heeft opgelegd. Zonder de mogelijkheid van de exploitatie en het hergebruik van de data door de burger werd deze doelstelling evenwel slechts gedeeltelijk bereikt. Met de lancering van openbudgets.brussels biedt het Brussels Gewest eindelijk een tool aan om optimaal gebruik te maken van de gegevens over de financiële stromen en om een antwoord te krijgen op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, is dit principe van transparantie trouwens fundamenteel. "Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.

Twee nieuwe Brusselse besturen maken hun debuut op openbudget: Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling, en Bruxelles Formation, de Franstalige overheidsdienst voor beroepsopleiding. Hiermee komt het aantal instellingen dat hun gegevens over subsidies en overheidsopdrachten publiceert op 18.

Zo heeft Actiris voor het jaar 2020 meer dan 500 overheidsopdrachten gegund en meer dan 300 subsidies toegekend voor een bedrag van 338.244.328,53 euro.

Wat Bruxelles Formation betreft, heeft de instelling in 2020 bijna 600 overheidsopdrachten en ongeveer 100 subsidies afgesloten voor een bedrag van 19.137.741,29 euro.

In totaal gaven de 18 overheidsbesturen in 2020 bijna 720 miljoen euro uit aan overheidsopdrachten en om en bij de 500 miljoen euro aan subsidies. “En dit is nog maar het begin. Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger”, besluit de Brusselse minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

30 projecten om te leren werken met internet en onlinediensten in Brussels Gewest

Actualiteit
Om te leren werken met internet en onlinediensten

In de loop van 2021 zullen 30 projecten opgestart worden om de burgers te leren werken met internet en de onlinediensten, en dat een jaar lang. De projecten werden gekozen door een onafhankelijke vakjury na de projectoproep Digital Brussels.

De doelstelling van de activiteiten? Van digitale technologie een vector van integratie en deelname aan het maatschappelijke leven maken. Via sommige projecten wordt de verplaatsing van mobiele sociale teams georganiseerd; via andere wordt er op zoek gegaan naar mensen in moeilijkheden om hen begeleiding te bieden in de Openbare Computerruimtes (OCR) en via nog andere worden “buddies” of ervaringsdeskundigen ingezet.

Internet en onlinediensten leren gebruiken = nuttig voor privé- en beroepsleven

Stel je een gewest voor waar ALLE burgers over digitale basisvaardigheden beschikken en toegang hebben tot digitale technologie!

“De toekomst zal digitaal zijn. Het succes van deze projectoproep bevestigt het nut van een project om burgers te begeleiden bij een beter gebruik van digitale instrumenten en diensten voor het privé- en beroepsleven. Deze initiatieven zullen ons toelaten een grote stap voorwaarts te zetten om het potentieel van alle Brusselaars te vervullen”, verklaart de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt.

De voorgestelde activiteiten hebben met name betrekking op jongeren, werkzoekenden, mensen met een handicap, zieke kinderen die lessen volgen via afstandsonderwijs, senioren, bewoners van sociale woningen, vrouwen met een migratieachtergrond, etc.

132 ingediende projecten

De projectoproep Digital Brussels, gelanceerd door het Brussels Gewest, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Coördinatie Digitale Inclusie, resulteerde in een selectie van 30 laureaten (24 Franstalige dossiers en 6 Nederlandstalige dossiers) uit 132 voorgestelde projecten om internet te leren gebruiken, alsook de onlinediensten. Elk project krijgt financiële ondersteuning voor minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro, voor een totaalbedrag van bijna 390.000 euro.

Er werden 3 krachtlijnen bepaald voor projectdragers

De projecten die werden voorgesteld in het kader van de oproep Digital Brussels, moesten beantwoorden aan een van de volgende drie krachtlijnen: toegankelijkheid van de digitale tool, opleiding vanaf jonge leeftijd en begeleiding van de samenleving naar een toegankelijke, digitale transformatie voor alle doelgroepen, inclusief de meest kwetsbaren. Digitale kwetsbaarheid treft immers vooral bepaalde profielen, waaronder mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau.

Digitale toe-eigening: 30 laureaten voor projectoproep Digital Brussels

Persbericht

Stel je een gewest voor waar ALLE burgers over digitale basisvaardigheden beschikken en toegang hebben tot digitale technologie! Vanuit dit streven is de projectoproep Digital Brussels tot stand gekomen. De projectoproep, gelanceerd door het Brussels Gewest, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Coördinatie Digitale Inclusie, resulteerde in een selectie van 30 laureaten (24 Franstalige en 6 Nederlandstalige) uit 132 voorgestelde projecten. Elk project krijgt financiële ondersteuning voor minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro, voor een totaalbedrag van bijna 390.000 euro.

We moeten ervoor zorgen dat niemand achterblijft!

Technologische innovatie kan alleen als vooruitgang worden ervaren als alle lagen van de bevolking toegang hebben tot digitale technologieën en beschikken over de digitale vaardigheden die nodig zijn om een job te vinden; administratieve procedures online uit te voeren; de schoolcarrière van de kinderen te volgen; te communiceren met vrienden en familie; enz. Kortom, wat nodig is om toegang te hebben tot grondrechten en zich te integreren in onze steeds virtueler wordende samenleving.

De projecten die werden voorgesteld in het kader van de oproep Digital Brussels, moesten beantwoorden aan een van de volgende drie krachtlijnen: toegankelijkheid van de digitale tool, opleiding vanaf jonge leeftijd en begeleiding van de samenleving naar een toegankelijke, digitale transformatie voor alle doelgroepen, inclusief de meest kwetsbaren. Digitale kwetsbaarheid treft immers vooral bepaalde profielen, waaronder mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau.

“De toekomst zal digitaal zijn. Het succes van deze projectoproep bevestigt het nut van een project om burgers te begeleiden bij een beter gebruik van digitale instrumenten en diensten voor het privé- en beroepsleven. Deze initiatieven zullen ons toelaten een grote stap voorwaarts te zetten om het potentieel van alle Brusselaars te vervullen”, verklaart de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt.

Geëngageerde en ambitieuze laureaten

De 30 winnende projecten werden geselecteerd door een onafhankelijke vakjury. Ze worden in de loop van 2021 uitgevoerd en zullen een jaar lang lopen.

De doelgroepen van de geselecteerde projecten zijn zeer divers: jongeren, werkzoekenden, mensen met een handicap, zieke kinderen die lessen volgen via afstandsonderwijs, senioren, bewoners van sociale woningen, vrouwen met een allochtone achtergrond, enz.

De 30 projecten zijn heel verschillend, maar hebben allemaal een gemeenschappelijke ambitie: van digitale technologie een vector van integratie en deelname aan het maatschappelijke leven maken. Via sommige projecten wordt de verplaatsing van sociale teams georganiseerd; via andere wordt er op zoek gegaan naar mensen in moeilijkheden om hen begeleiding te bieden in de Openbare Computerruimtes (OCR) en nog via andere worden “buddies” of ervaringsdeskundigen ingezet.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Glasvezel: initiatief in lijn met gewestelijk beleid

Actualiteit
Glasvezel: initiatief in lijn met gewestelijk beleid

In het kader van de eerste Belgische week van de Kunstmatige Intelligentie onderstreepte de minister van Digitalisering Bernard Clerfayt reeds het belang van performante netwerken en de centrale plaats van glasvezel om de stabiliteit en de snelheid van verbindingen te garanderen.

Het Brussels Gewest heeft een ambitieus plan voor de uitrol van glasvezel. Het beheert trouwens het grootste netwerk (400 km lang) dat momenteel wordt gebruikt door de gewestelijke en plaatselijke besturen.

Bundeling van de infrastructuur

Vandaag kondigt operator Orange dat het in verschillende gemeenten een nieuwe generatie glasvezelnetwerken genaamd "Fiber-to-the-premise" zal installeren. Dit netwerk zal “volledig open en op passief niveau toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde providers, die er verbinding mee kunnen maken en kunnen vertrouwen op hun eigen actieve netwerkapparatuur", kondigt de  operator aan.

Dit nieuws past in het beleid dat Bernard Clerfayt op dit vlak wil voeren. Hij wil niet alleen dat het openbare netwerk wordt opengesteld, maar bovendien wil hij, volgens een nauwkeurig kadaster van de verschillende netwerkeigenaren, de infrastructuur bundelen en delen. Wat het IRISnet-netwerk betreft, is de doelstelling om de toegang tot het netwerk via een overheidsopdracht te commercialiseren.

Deze concretisering activeert de technologie van morgen

De geplande projecten, zoals het project dat vandaag door Orange is aangekondigd, passen nu al in het door de minister gewenste samenwerkingsperspectief. In zijn persbericht kondigt Orange namelijk aan dat "Providers hun eigen actieve apparatuur zullen kunnen aansluiten op het open netwerk of kunnen vertrouwen op die van andere operatoren, zoals die van Orange Belgium."

Naast de intenties en technologische hoogstandjes, moet vooral worden opgemerkt dat dit initiatief past in een context die zeer gunstig is om de ervaring van eindgebruikers en bedrijven te optimaliseren, evenals de toegang tot supersnelle verbindingen voor de technologische toepassingen van morgen.