Verplichte elektronische facturering: volgende stap richting administratieve vereenvoudiging

Actualiteit
Elektronische facturering

Vanaf 1 november worden enkel facturen in gestructureerd, elektronisch formaat (XML) aanvaard voor alle overheidsopdrachten die gegund werden door de Brusselse besturen en gewestelijke overheidsinstellingen. Een technologische sprong die veel voordelen heeft, zowel ecologisch als economisch.

De Brusselse plaatselijke en gewestelijke besturen beheren talrijke facturen. Zo verwerkt de MIVB jaarlijks bijvoorbeeld meer dan 70.000 facturen, de GOB meer dan 30.000 en visit.brussels bijna 7.000.

Door elektronische facturering verplicht te stellen voor alle overheidsopdrachten die vanaf 1 november 2020 worden gegund, wil het Gewest niet alleen het dagelijkse leven van de besturen vereenvoudigen, maar ook van hun leveranciers. Er zullen hierdoor  minder coderingsfouten gemaakt worden; de facturen zullen sneller verwerkt worden; het papierverbruik zal dalen; de administratieve last van de besturen zal bovenal verkleinen en de betalingstermijn zal ingekort worden.

Goedkopere elektronische facturatie voor de administraties

Elektronische facturatie is evenwel ook een besparing van 5,77 euro per factuur voor de ontvangende besturen in vergelijking met de kosten van een papieren factuur.

“Momenteel wordt slechts 5% van de facturen elektronisch aangeleverd. Door elektronische facturatie op te leggen aan de ondernemingen die met de overheidsdiensten willen samenwerken, zal dit percentage natuurlijk stijgen. Ik wil ook dat het de norm wordt binnen ondernemingen aangezien ze zoveel voordelen biedt op praktisch, economisch en milieuvlak. Het is de bedoeling dat de ondernemingen vervolgens enkel nog elektronische facturatie gebruiken met al hun klanten”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Dit zou u ook kunnen interesseren:

Verplichte elektronische facturering: volgende stap richting administratieve vereenvoudiging

Persbericht

Vanaf 1 november worden enkel facturen in gestructureerd, elektronisch formaat (XML) aanvaard voor alle overheidsopdrachten die gegund werden door de Brusselse besturen en gewestelijke overheidsinstellingen. Een technologische sprong die veel voordelen heeft, zowel ecologisch als economisch.

De Brusselse plaatselijke en gewestelijke besturen beheren talrijke facturen. Zo verwerkt de MIVB jaarlijks bijvoorbeeld meer dan 70.000 facturen, de GOB meer dan 30.000 en visit.brussels bijna 7.000.

Door elektronische facturering verplicht te stellen voor alle overheidsopdrachten die vanaf 1 november 2020 worden gegund, wil het Gewest niet alleen het dagelijkse leven van de besturen vereenvoudigen, maar ook van hun leveranciers. Er zullen hierdoor  minder coderingsfouten gemaakt worden; de facturen zullen sneller verwerkt worden; het papierverbruik zal dalen; de administratieve last van de besturen zal bovenal verkleinen en de betalingstermijn zal ingekort worden.

Elektronische facturatie is evenwel ook een besparing van 5,77 euro per factuur voor de ontvangende besturen in vergelijking met de kosten van een papieren factuur.

“Momenteel wordt slechts 5% van de facturen elektronisch aangeleverd. Door elektronische facturatie op te leggen aan de ondernemingen die met de overheidsdiensten willen samenwerken, zal dit percentage natuurlijk stijgen. Ik wil ook dat het de norm wordt binnen ondernemingen aangezien ze zoveel voordelen biedt op praktisch, economisch en milieuvlak. Het is de bedoeling dat de ondernemingen vervolgens enkel nog elektronische facturatie gebruiken met al hun klanten”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Meer info
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Meer dan 1.000 laptops verdeeld in secundaire scholen

Persartikel
Meer dan 1.000 laptops verdeeld in secundaire scholen

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

[…] In april kondigde Clerfayt aan dat 117 laptops beschikbaar zouden worden gesteld voor sociaal kwetsbare
studenten. Afgelopen juli stemde de Brusselse regering ermee in om een bedrag van meer dan 3,2 miljoen euro vrij te maken, waarvan bijna 360.000 euro in 2020, om computerapparatuur aan te schaffen, die ter beschikking wordt gesteld van studenten uit achtergestelde wijken. "In de maand oktober zijn 670 laptops verspreid. Net op tijd om de overstap naar het afstandsonderwijs te maken", luidt het.

[…]

Sinds begin van crisis bijna 1.000 pc’s verdeeld in Brusselse middelbare scholen

Persbericht

Vanaf deze woensdag worden de lessen in het secundair onderwijs volledig op afstand gegeven. Een situatie waarbij de noden van een digitale school, maar ook de noodzaak van schoolmateriaal 2.0 voor de leerlingen, weer op de voorgrond worden geplaatst. In het Brussels Gewest wordt via het relanceplan bijna 3,2 miljoen euro vrijgemaakt om de kinderen uit te rusten.

De gezondheidscrisis en de lockdown van de voorbije lente hebben het onderwijs herinnerd aan de noodzakelijke overschakeling naar een meer digitale school. En het einde van de lessen met fysieke aanwezigheid vanaf deze woensdag in het secundair onderwijs brengt de dringende noodzaak in herinnering om de digitale vaardigheden van het onderwijzend personeel, maar ook van de leerlingen, verder te ontwikkelen.

“Helpen om meer gebruik te maken van digitale technologie in het onderwijs blijft een prioriteit voor het Gewest. Het is dan ook niet meer dan normaal om in de huidige gezondheidscrisis mee te doen met de collectieve overheidsinspanning ter ondersteuning van de Gemeenschappen om computermateriaal te bezorgen aan digitaal kansarme leerlingen, want anders dreigen zij helemaal af te haken”, aldus minister-president Rudi Vervoort.

Reeds in april kondigde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, aan dat er 117 draagbare computers ter beschikking zouden werden gesteld van sociaal kwetsbare leerlingen. In juli van dit jaar, met Rudi Vervoort minister-president, verkregen ze het akkoord van de Brusselse Regering om een bedrag van ruim 3,2 miljoen euro vrij te maken, waarvan bijna 360.000 euro in 2020, om IT-materiaal te kopen om ter beschikking te kunnen stellen van leerlingen uit achtergestelde wijken. In oktober werden reeds 670 draagbare computers, Chromebooks, verdeeld. Net op tijd om de overschakeling naar het afstandsonderwijs het hoofd te bieden.

In totaal zullen 67 scholen (53 Franstalige en 14 Nederlandstalige) in 2020 gebruikmaken van dit initiatief. Deze operatie werd gecoördineerd met de Dienst Scholen van Perspective.brussels, de VGC en het CIBG. Het team werkt reeds full speed om de uitrol van de maatregel in 2021 te organiseren.

“De COVID-19-crisis is een trendversneller. De sterkste daarvan is de digitalisering. Het schoolmateriaal 2.0 bestaat niet meer uit een potlood, een ruitjesschrift en een gom. Vandaag hebben veel leerlingen een computer nodig om voort te kunnen leren. De toegang tot performant IT-materiaal wordt aldus een recht dat wij moeten waarborgen”, besluit Bernard Clerfayt.

Tegelijk zet het Brussels Gewest zijn project “Recycle IT” voort. Dat beoogt het opnieuw gebruiksklaar maken van IT-materiaal dat door de Brusselse besturen gedeclasseerd werd, om het in de Brusselse scholen met een zwak sociaal-economisch indexcijfer te verdelen. Sinds september werden al 201 pc’s verdeeld.

Meer info?
Zeynep Balci – Kabinet Vervoort – 0498 81 65 14
Pauline Lorbat – Kabinet Clerfayt – 0485 89 47 45

Digitalisering in onderwijs vereist concrete ondersteuning: meer dan 1.000 pc’s verdeeld

Actualiteit
Digitalisering in onderwijs vereist concrete ondersteuning: meer dan 1.000 pc’s verdeeld

Vanaf deze woensdag worden de lessen in het secundair onderwijs volledig op afstand gegeven. Een situatie waarbij de noden van een digitale school, maar ook de noodzaak van IT-materiaal voor de leerlingen, weer op de voorgrond worden geplaatst. In het Brussels Gewest wordt via het relanceplan bijna 3,2 miljoen euro vrijgemaakt om het gebruik van digitale tools in het onderwijs uit te breiden.

De gezondheidscrisis en de lockdown van de voorbije lente hebben het onderwijs herinnerd aan de noodzakelijke overschakeling naar een meer digitale school. En het einde van de lessen met fysieke aanwezigheid vanaf woensdag 28 oktober in het secundair onderwijs brengt de dringende noodzaak in herinnering om de digitale vaardigheden van het onderwijzend personeel, maar ook van de leerlingen, verder te ontwikkelen.

Digitale tools in onderwijs beschikbaar voor iedereen

Reeds in april kondigde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, aan dat er 117 draagbare computers ter beschikking zouden werden gesteld van sociaal kwetsbare leerlingen.

En in juli van dit jaar verkreeg minister Clerfayt, samen met Rudi Vervoort, de Brusselse minister-president, het akkoord van de Regering om een bedrag van ruim 3,2 miljoen euro vrij te maken, waarvan bijna 360.000 euro in 2020, om IT-materiaal te kopen om ter beschikking te kunnen stellen van leerlingen uit achtergestelde wijken. In oktober werden reeds 670 draagbare computers, Chromebooks, verdeeld. Net op tijd om de overschakeling naar het afstandsonderwijs het hoofd te bieden.

In totaal zullen 67 scholen (53 Franstalige en 14 Nederlandstalige) in 2020 gebruikmaken van dit initiatief. Deze operatie werd gecoördineerd met de Dienst Scholen van Perspective.brussels, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest.

“De COVID-19-crisis is een trendversneller. De sterkste daarvan is de digitalisering. Het schoolmateriaal 2.0 bestaat niet meer uit een potlood, een ruitjesschrift en een gom. Vandaag hebben veel leerlingen een computer nodig om voort te kunnen leren. De toegang tot performant IT-materiaal wordt aldus een recht dat wij moeten waarborgen”, besluit Bernard Clerfayt.

Recycling van IT-materiaal

Tegelijk zet het Brussels Gewest zijn project “Recycle IT” voort. Dat beoogt het opnieuw gebruiksklaar maken van IT-materiaal dat door de Brusselse besturen gedeclasseerd werd, om het in de Brusselse scholen met een zwak sociaal-economisch indexcijfer te verdelen. Sinds september werden al 201 pc’s verdeeld.

Een nieuw instrument voor opleiding in digitale technologieën

Actualiteit
Het Gewest krijgt een nieuw instrument voor opleiding in digitale technologieën.

Of je nu op zoek bent naar een medewerker, een job of een opleiding, Digitalcity.brussels wordt dé referentie zodra je in de IT-sector zit. Meer dan 2.500 m², 17 leslokalen en een team van 25 experten om het talent van morgen op te leiden en te anticiperen op de HR-behoeften van de bedrijven.

Uit een studie van View.brussels die begin 2020 verschenen is, blijkt dat de drie meest gezochte profielen op de Brusselse arbeidsmarkt die van analist-programmeur, helpdesk-technicus en IT-consultant zijn. De lijst met knelpuntberoepen telt overigens tal van functies die verband houden met IT. En daarbij komt ook de gezondheidscrisis die de digitalisering van al onze publieke en private ondernemingen, in alle sectoren, versneld heeft. Bijgevolg zal de vraag naar IT-profielen op de arbeidsmarkt alleen maar groter worden. Agoria schat overigens dat de digitalisering van onze samenleving 800.000 bijkomende jobs zal opleveren.

In het Brussels Gewest heerst echter een paradox: enerzijds is het Gewest de belangrijkste bron van tewerkstelling in ons land, vaak voor hooggekwalificeerde profielen, en anderzijds heeft Brussel een aanzienlijke werkloosheidsgraad. Wat moet er dan gebeuren opdat de vraag en het aanbod inzake werk mekaar zouden vinden?

Het belang van opgeleid talent

Brussel is ook de hoofdstad van de kmo’s. De oprichting van start-ups en kleine ondernemingen, vooral binnen het domein van de technologie, kent een enorme groei. In een studie van Start-up.be wordt aangetoond dat sinds 2010 meer dan 400 ondernemingen die actief zijn in de digitale sector, zich in het Brussels Gewest gevestigd hebben, en zo meer dan 3.000 jobs gecreëerd hebben. Ook blijkt uit de studie dat de rekrutering de grootste uitdaging van deze start-ups blijft.

Volgens het rapport van Agoria uit 2018 met de titel “Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt”,“zal de kloof tussen vraag en aanbod tot minstens 2030 verder groeien”, als er geen oplossing wordt gevonden.

Het blijkt overigens dat de zoektocht naar mensen met digitale vaardigheden niet langer voorbehouden is aan techbedrijven alleen. Vandaag zijn rekruteurs op zoek naar steeds polyvalentere kandidaten. Tegenwoordig wordt van werknemers verwacht dat ze competenties bezitten op het vlak van recht, communicatie, management... en uiteraard digitale vaardigheden, wat leidt tot een echte talentenoorlog.

Pool Opleiding-Werk voor IT-beroepen, in het hart van de ontwikkeling van het Gewest

Om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan arbeidskrachten, die versneld werd door de COVID-19-crisis, heeft het Brussels Gewest beslist in te zetten op een unieke en volkomen nieuwe structuur die enerzijds de beroepssector en anderzijds de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding samenbrengt. En dat is de Pool Opleiding-Werk voor de digitale beroepen: Digitalcity.brussels.

Deze Pool Opleiding-Werk vormt de fysieke verbinding, maar ook de digitale – die vandaag ontbreekt – tussen de overheidsdiensten en het bedrijfsleven.

Digitalcity.brussels, dat door verschillende partners ondersteund wordt, is een unieke entiteit die de stuwende krachten van Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, het Consortium voor de erkenning van de competenties en de beroepssector verenigt ten dienste van de Brusselaars, of ze nu werkzoekend, werknemer of ondernemer zijn.

Digitalcity.brussels zal niet alleen de talenten moeten opleiden in functie van de vandaag op de arbeidsmarkt gezochte competenties, maar ook moeten anticiperen op de behoeften van de bedrijven. De digitale beroepen evolueren immers voortdurend en vereisen een carrière lang bijscholingen.

Digitalcity.brussels bestaat uit drie pijlers: de sectorale pijler Onderzoek&Ontwikkeling, de pijler Opleiding&Erkenning van Competenties en de pijler Tewerkstelling. De pool neemt dus zowel initiatieven voor opleiding, tewerkstelling, bepaling en erkenning van competenties, als initiatieven voor nauwere samenwerkingen met het onderwijs, sensibilisering voor de IT-beroepen en de bevordering van hun imago. De sectorale monitoring van de arbeidsmarkt en van de vereiste kwalificaties behoort ook tot de opdrachten van Digitalcity.

“De crisis is een trendversneller. De sterkste daarvan is de digitalisering van alle aspecten van onze samenleving. In het Brussels Gewest hebben we echter beslist om niet enkel getuige te zijn van deze ware digitale stormloop, maar om ervoor te zorgen dat de Brusselaars er ook bij betrokken zijn. Digitalcity.brussels wil dé referentie worden op het vlak van digitale beroepen in Brussel en richt zich tot wie wil starten of zich wil specialiseren in de sector. De nadruk zal uiteraard gelegd worden op opleiding: we moeten topopleidingen aanbieden om een geloofwaardige gesprekspartner te worden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding.

Week van de digitale soberheid

Actualiteit
Cette année, la semaine du numérique est consacrée à la sobriété numérique

Wat kunnen we doen om onze ecologische voetafdruk als gevolg van onze digitale activiteiten te verbeteren? Tijdens de Digitale Week, die nog tot en met 23 oktober duurt, wordt dit jaar de nadruk gelegd op digitale soberheid.

95% van de Brusselaars gebruikt het internet dagelijks. De geconnecteerde toestellen en sociale netwerken maken intussen integraal deel uit van ons dagelijks leven.

Een steeds nuttiger gebruik

Reeds verschillende jaren worden de burgers tijdens de Digitale Week ontvankelijk gemaakt voor het belang van het digitale, en meer specifiek voor de digitale vaardigheden, via workshops in heel Franstalig België.

In 2019 deed 49% van de Brusselaars aankopen online en 43% vulde online een administratief document in. Op 10 jaar tijd stellen we een stijging van meer dan 60% online-aankopen vast. Het aandeel administratieve handelingen, dat in 2010 nog stagneerde, is op tien jaar tijd verdubbeld.

Evolutie over 10 jaar van de verhouding (%) van de individuen die online aankopen hebben gedaan en online administratieve handelingen hebben verricht

We verwachten dat deze tendens nog duidelijker zichtbaar zal zijn voor het jaar 2020, omdat de gezondheidscrisis ertoe geleid heeft dat nieuwe gebruikers onlineplatforms hebben gevonden om aankopen online te doen, alsook om een beroep te doen op diensten en administratieve handelingen te verrichten.

Een wenselijke toename, maar…

De digitale technologie biedt onbetwistbare voordelen: een vermindering van het aantal verplaatsingen, de optimalisering van productieprocessen, de bouw en een betere organisatie van de diensten. De toepassingen bevorderen de korte keten en brengen producenten en consumenten dichter bij mekaar. Deze evolutie in onze manier van consumeren maakt een vermindering van de broeikasgassen mogelijk.

Toch moeten we waakzaam blijven. Zoals elke activiteit hebben digitale handelingen eveneens een impact op het milieu. Volgens de denktank “The Shift Project” is het energieverbruik als gevolg van de digitale evolutie de voorbije 5 jaar elk jaar ongeveer 9% gestegen. Eind 2018 bedroeg het verbruik 3,7% van de uitstoot van broeikasgassen.

Week van digitale soberheid om tools beter te gebruiken

Dit jaar houdt het thema van de week verband met de bezorgdheid van de burgers om beter te consumeren. De titel van de editie 2020 luidt “Naar een ecologischere klik”.

Tussen 12 en 23 oktober zullen in het Brussels Gewest maar liefst 40 activiteiten plaatsvinden op het hele grondgebied. Op het programma staan codeerworkshops, kennismaking met een Openbare Computerruimte, programmeren, conferenties, maar ook tips om het internet op een andere manier te gebruiken.

“Een video bekijken terwijl we met de metro reizen, een restaurant of winkel zoeken via een zoekmachine, foto’s delen,… We doen het allemaal, maar niet altijd op de juiste manier. Met enkele eenvoudige reflexen kunnen we ons digitale verbruik aanzienlijk verminderen, tot wel 350 kg CO2 per jaar en per persoon! Vandaag kunnen we niet meer zonder digitale technologie. En hoewel steeds meer mensen in Brussel het internet gebruiken, moet ervoor worden gezorgd dat de kloof tussen de digital natives en de anderen niet groter wordt. Daarom lanceer ik binnenkort een belangrijk plan voor het verwerven van digitale competenties”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Enkele tips voor meer digitale soberheid:

  • Voorrang geven aan het herstellen of updaten van apparaten in plaats van toestellen aan te kopen
  • Een minder energieverslindende webbrowser gebruiken, zoals OperaMini of Firefox
  • Precieze zoekopdrachten met verschillende trefwoorden formuleren
  • Kiezen voor het downloaden van video’s en muziek
  • Zware bestanden, net als video’s, lokaal opslaan
  • Data sorteren en klasseren; dubbele of overbodige data verwijderen
  • In e-mails zo veel mogelijk “reply to all” beperken
  • E-mails lichter maken door het gebruik van gecomprimeerde bestanden

Wat u ook interessant zou kunnen vinden