Verplichte elektronische facturering: volgende stap richting administratieve vereenvoudiging

Administratieve vereenvoudiging voor factuurverwerking

Vanaf 1 november 2020 worden alleen facturen in gestructureerd elektronisch formaat (XML) aanvaard voor alle overheidsopdrachten die worden gegund door de gewestelijke administraties en overheidsinstellingen in Brussel. Na deze datum worden facturen in een ander formaat (papier, e-mail, enz.) niet meer verwerkt.

Eerste stappen gezet voor noodzakelijke modernisering van Gemeentewet

Hoe moet je een gemeente blijven beheren met het in acht nemen van de social distancing? Hoe moet je snel officiële documenten ondertekenen tijdens een lockdown?

De voorbije maanden hebben de Brusselse gemeenten hun gemeenteraden en schepencolleges via videoconferentie kunnen houden en elektronische handtekeningen mogen gebruiken. Twee nieuwigheden die mogelijk werden gemaakt dankzij digitale technologieën.

Contacten tussen de Brusselaars en hun administraties vereenvoudigen

De gezinssamenstelling, een uittreksel uit het strafregister,… maar al te vaak moeten de Brusselaars de administraties inlichtingen verstrekken waarover ze reeds beschikken.

Dankzij de ordonnantie die de naam "Once Only" kreeg – in Brussel zouden we eerder “slechts één keer” zeggen – is het Brussels Gewest klaar om de contacten tussen zijn burgers en zijn administraties te vereenvoudigen.

Eén keer vragen om steeds weer te gebruiken

Eén op de drie gezinnen in Brussel doet administratie online

Zich naar het gemeentehuis of een gewestelijke dienst begeven om een document of formulier te verkrijgen. In de rij staan, het formulier invullen, het terugsturen, op het antwoord van de administratie wachten. Soms komen we terecht in een administratieve rompslomp om een bewonerskaart, een attest van gezinssamenstelling of een vrijstelling op de gewestbelasting voor bedrijven en zelfstandigen te bekomen. Dankzij de IRISbox kan je al deze documenten online verkrijgen.

Covid-19 : Niet-dringende administratieve formaliteiten in Brussel ? Verplaats u niet !

De Brusselse minister Bernard Clerfayt raadt de Brusselaars aan om, behalve in noodgevallen, zich niet naar de Brusselse administraties te begeven en zoveel mogelijk gebruik te maken van de elektronische middelen die hen ter beschikking worden gesteld. Deze vermijdingsmaatregelen zijn op dit ogenblik de enige manier om de verdere verspreiding van COVID-19 in te dijken.

Covid-19: administratieve zaken te regelen? Dat kan online!

Bernard Clerfayt raadt de Brusselaars aan, behalve in een noodgeval, zich niet naar de Brusselse administratieve diensten te begeven en zoveel mogelijk de elektronische tools te gebruiken die ter beschikking worden gesteld. Het vermijden van contact is momenteel het enige wat we kunnen doen om de verspreiding van Covid-19 te beperken.