Transparantie in overheidsuitgaven

Actualiteit
Het Brussels Gewest zorgt voor transparantie in de overheidsuitgaven

De Brusselse Regering heeft de gewestelijke besturen de opdracht gegeven om hun gegevens van 2018, 2019 en 2020 met betrekking tot subsidies en overheidsopdrachten opnieuw te publiceren, in een gestandaardiseerd formaat voor open data. Deze gegevens zullen gemakkelijk geanalyseerd en vergeleken kunnen worden, en dat voor een grotere transparantie in de overheidsuitgaven.

“Dit is een belangrijke stap op het vlak van transparantie in de overheidsuitgaven: wie geeft hoeveel aan wie. Ik wil de gegevens openbaar maken, op een zo toegankelijk mogelijke manier, en deze onderwerpen aan ieders controle. Dat is wat men de democratische controle noemt, en zij moet volledig kunnen worden uitgeoefend”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Deze werkzaamheden zullen het vanaf de lente mogelijk maken om een echt kadaster van de uitgaven in het Brussels Gewest online te publiceren. Deze nieuwe tool zal de toegang tot informatie over de overheidsuitgaven in hoge mate vergemakkelijken, de transparantie verhogen en het goed bestuur versterken, alsook ervoor zorgen dat de sleutelelementen voor de subsidies en overheidsopdrachten van het Gewest snel visueel weergegeven zullen kunnen worden.

Doel van transparantie werd niet bereikt

In mei 2019 heeft het Brussels Gewest de ordonnantie over transparantie goedgekeurd, waardoor de Brusselse besturen verplicht werden informatie te publiceren over de toegekende overheidssubsidies en overheidsopdrachten. Op die manier werd een nieuwe impuls gegeven voor de transparantie in de overheidsuitgaven.

De gepubliceerde gegevens waren evenwel weinig of niet bruikbaar voor het grote publiek. Volgens de aanvankelijke uitvoeringsmodaliteiten werd de doelstelling van transparantie niet behaald. De meeste diensten of ondernemingen vervulden hun plicht en publiceerden de gegevens op hun eigen website. Deze informatie stond echter in een pdf-bestand, wat onhandig is om te gebruiken. Een dertigtal besturen heeft de informatie gepubliceerd, maar op niet-uniforme wijze, wat het vergelijken van gegevens lastig maakte.

Brussels Gewest kiest voor meer transparantie in overheidsuitgaven

Persbericht

In mei 2019 heeft het Brussels Gewest de ordonnantie over transparantie goedgekeurd, waardoor de Brusselse besturen verplicht werden informatie te publiceren over de toegekende overheidssubsidies en overheidsopdrachten. We moeten echter vaststellen dat de gepubliceerde gegevens weinig of niet bruikbaar zijn voor het grote publiek en dat het gestelde doel van transparantie niet wordt gehaald. De Regering heeft er dus mee ingestemd om de gegevens te standaardiseren, maar vooral om ze vlot toegankelijk te maken voor het grote publiek.

De Brusselse besturen kennen jaarlijks talrijke subsidies toe aan honderden verenigingen en ondernemingen. Teneinde de bedragen en de begunstigden openbaar te maken, heeft het Brussels Parlement op 16 mei 2019 een ordonnantie goedgekeurd die de naam “Ordonnantie over de Transparantie” kreeg. Op die manier werd een nieuwe impuls gegeven voor de transparantie van de overheidsdiensten.

De meeste besturen vervullen hun plicht en publiceren de gegevens op hun eigen website. Deze informatie staat echter in een pdf-bestand, wat erg onhandig is om te gebruiken … Slechts een dertigtal besturen heeft de informatie gepubliceerd, maar op niet-uniforme wijze, wat het vergelijken van gegevens lastig maakt.

Om deze gebreken recht te zetten, heeft de Brusselse Regering de gewestelijke besturen de opdracht gegeven om hun gegevens van 2018, 2019 en 2020 met betrekking tot subsidies en overheidsopdrachten opnieuw te publiceren, in één enkel gegevensformaat voor open data om de gegevens gemakkelijk te kunnen analyseren en vergelijken.

Deze werkzaamheden zullen het vanaf de lente eveneens mogelijk maken om een echt kadaster van de uitgaven in het Brussels Gewest online te publiceren. Deze nieuwe tool zal de toegang tot informatie over de overheidsuitgaven in hoge mate vergemakkelijken, de transparantie verhogen en het goed bestuur versterken, alsook ervoor zorgen dat de sleutelelementen voor de subsidies en overheidsopdrachten van het Gewest snel visueel weergegeven zullen kunnen worden.

“Dit is een belangrijke stap op het vlak van transparantie in verband met de staatskas: wie geeft hoeveel aan wie. Ik wil de gegevens over de overheidsuitgaven op een zo toegankelijk mogelijke manier openbaar maken en deze onderwerpen aan ieders controle. Dat is wat men de democratische controle noemt en zij moet volledig kunnen worden uitgeoefend”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Brussels Gewest schept orde in zijn adressen

Persbericht

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, moet het Brussels Parlement deze namiddag groen licht geven voor een ontwerp van ordonnantie die orde moet scheppen in de adressen van de Brusselaars. Zij kreeg de naam “Best Address”.

Het gaat om een project van lange adem dat vandaag een happy end zal krijgen. Het project, dat de naam “Best Address” kreeg, is immers het eindresultaat van bijna 20 jaar werk binnen verschillende machtsniveaus: federaal, gewestelijk en gemeentelijk. De bedoeling: de verwijzing naar de adressen in heel België eenvormig maken.

Deze werkzaamheden zullen het mogelijk maken om een volledige en betrouwbare lijst op te stellen van alle adressen op het Belgische grondgebied om een authentieke bron samen te stellen en ernaar te kunnen verwijzen.

Deze lijst zal vooral levens redden wanneer de hulpdiensten zich naar een adres moeten begeven zonder het risico te lopen zich te vergissen. Deze lijst zal er ook voor zorgen dat er aanzienlijk minder brieven moeten worden teruggezonden, met name bij het versturen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen. Ten slotte zullen de gegevens onderling in verbinding kunnen staan, waardoor onder meer vermeden zal kunnen worden dat een bedrijf zijn maatschappelijke zetel op een niet-bestaand adres vestigt.

"De besturen zijn al tientallen jaren bezig met het opstellen van een duidelijke en volledige lijst van alle adressen in België. De lijst zal niet alleen het werk van de openbare diensten vergemakkelijken, maar er ook voor zorgen dat de huisjesmelkers blijvend aangepakt zullen kunnen worden, een plaag die het Brussels Gewest reeds lang teistert. Door elk huishouden te koppelen aan één uniek adres en busnummer, zullen de inspectiediensten beter uitgerust zijn om woningen te controleren", stelt Bernard Clerfayt, Brussels minister.

In het Brussels Gewest vormt de databank Brussels Urbis, beheerd en gratis online ter beschikking gesteld door het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest), een referentiepunt voor zowel de besturen als de academische actoren of verzoekers. De databank zal echter nog moeten worden aangevuld met de busnummers en door de gemeenten moeten worden geüpdatet om het project te bestendigen dankzij Urbis Address, de door het CIBG ontwikkelde tool.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Verplichte elektronische facturering: volgende stap richting administratieve vereenvoudiging

Actualiteit
Elektronische facturering

Vanaf 1 november worden enkel facturen in gestructureerd, elektronisch formaat (XML) aanvaard voor alle overheidsopdrachten die gegund werden door de Brusselse besturen en gewestelijke overheidsinstellingen. Een technologische sprong die veel voordelen heeft, zowel ecologisch als economisch.

De Brusselse plaatselijke en gewestelijke besturen beheren talrijke facturen. Zo verwerkt de MIVB jaarlijks bijvoorbeeld meer dan 70.000 facturen, de GOB meer dan 30.000 en visit.brussels bijna 7.000.

Door elektronische facturering verplicht te stellen voor alle overheidsopdrachten die vanaf 1 november 2020 worden gegund, wil het Gewest niet alleen het dagelijkse leven van de besturen vereenvoudigen, maar ook van hun leveranciers. Er zullen hierdoor  minder coderingsfouten gemaakt worden; de facturen zullen sneller verwerkt worden; het papierverbruik zal dalen; de administratieve last van de besturen zal bovenal verkleinen en de betalingstermijn zal ingekort worden.

Goedkopere elektronische facturatie voor de administraties

Elektronische facturatie is evenwel ook een besparing van 5,77 euro per factuur voor de ontvangende besturen in vergelijking met de kosten van een papieren factuur.

“Momenteel wordt slechts 5% van de facturen elektronisch aangeleverd. Door elektronische facturatie op te leggen aan de ondernemingen die met de overheidsdiensten willen samenwerken, zal dit percentage natuurlijk stijgen. Ik wil ook dat het de norm wordt binnen ondernemingen aangezien ze zoveel voordelen biedt op praktisch, economisch en milieuvlak. Het is de bedoeling dat de ondernemingen vervolgens enkel nog elektronische facturatie gebruiken met al hun klanten”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Dit zou u ook kunnen interesseren:

Verplichte elektronische facturering: volgende stap richting administratieve vereenvoudiging

Persbericht

Vanaf 1 november worden enkel facturen in gestructureerd, elektronisch formaat (XML) aanvaard voor alle overheidsopdrachten die gegund werden door de Brusselse besturen en gewestelijke overheidsinstellingen. Een technologische sprong die veel voordelen heeft, zowel ecologisch als economisch.

De Brusselse plaatselijke en gewestelijke besturen beheren talrijke facturen. Zo verwerkt de MIVB jaarlijks bijvoorbeeld meer dan 70.000 facturen, de GOB meer dan 30.000 en visit.brussels bijna 7.000.

Door elektronische facturering verplicht te stellen voor alle overheidsopdrachten die vanaf 1 november 2020 worden gegund, wil het Gewest niet alleen het dagelijkse leven van de besturen vereenvoudigen, maar ook van hun leveranciers. Er zullen hierdoor  minder coderingsfouten gemaakt worden; de facturen zullen sneller verwerkt worden; het papierverbruik zal dalen; de administratieve last van de besturen zal bovenal verkleinen en de betalingstermijn zal ingekort worden.

Elektronische facturatie is evenwel ook een besparing van 5,77 euro per factuur voor de ontvangende besturen in vergelijking met de kosten van een papieren factuur.

“Momenteel wordt slechts 5% van de facturen elektronisch aangeleverd. Door elektronische facturatie op te leggen aan de ondernemingen die met de overheidsdiensten willen samenwerken, zal dit percentage natuurlijk stijgen. Ik wil ook dat het de norm wordt binnen ondernemingen aangezien ze zoveel voordelen biedt op praktisch, economisch en milieuvlak. Het is de bedoeling dat de ondernemingen vervolgens enkel nog elektronische facturatie gebruiken met al hun klanten”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Meer info
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Brussels Gewest maakt einde aan kakofonie van adressen

Actualiteit
Brussels Gewest maakt einde aan kakofonie van adressen

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, heeft de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement groen licht gegeven voor een ontwerp van ordonnantie die orde moet scheppen in de adressen van de Brusselaars. Zij kreeg de naam “Best Address”.

Het gaat om een project van lange adem dat woensdag bij de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement is beland. Het project, dat de naam “Best Address” kreeg, is immers het eindresultaat van jarenlange werkzaamheden binnen de verschillende machtsniveaus. De bedoeling: de verwijzing naar de adressen in heel België eenvormig maken.

"De besturen zijn al tientallen jaren bezig met het opstellen van een duidelijke en volledige lijst van alle adressen in België. De lijst zal niet alleen het werk van de openbare diensten vergemakkelijken, maar er ook voor zorgen dat de huisjesmelkers blijvend aangepakt zullen kunnen worden, een plaag die het Brussels Gewest reeds lang teistert. Door elk huishouden te koppelen aan één uniek adres en busnummer, zullen de inspectiediensten beter uitgerust zijn om woningen te controleren", stelt Bernard Clerfayt, Brussels minister.

Deze werkzaamheden zullen het mogelijk maken om een volledige en betrouwbare lijst op te stellen van alle adressen op het Belgische grondgebied om een authentieke bron samen te stellen en ernaar te kunnen verwijzen.

Concreet zal deze lijst levens redden wanneer de hulpdiensten zich naar een adres moeten begeven zonder het risico te lopen zich te vergissen. Deze lijst zal er ook voor zorgen dat er aanzienlijk minder brieven moeten worden teruggezonden, met name bij het versturen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen. Ten slotte zullen de gegevens onderling in verbinding kunnen staan, waardoor onder meer vermeden zal kunnen worden dat een bedrijf zijn maatschappelijke zetel op een niet-bestaand adres vestigt.

In het Brussels Gewest vormt de Brussels UrbiS-databank, beheerd en gratis online ter beschikking gesteld door het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest), een referentiepunt voor zowel de besturen als de academische actoren of eender welke instelling die om gecertificeerde informatie vraagt. De databank zal echter nog moeten worden aangevuld met de busnummers en door de gemeenten moeten worden geüpdatet om het project te bestendigen dankzij Urbis Address, de door het CIBG ontwikkelde tool.

"Best Address" zal, nadat de Commissie Economische Zaken groen licht heeft gegeven, de komende weken in de plenaire vergadering ter stemming aan het Parlement worden voorgelegd.

Brussels Gewest maakt einde aan kakofonie van adressen

Persbericht

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, heeft de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement groen licht gegeven voor een ontwerp van ordonnantie die orde moet scheppen in de adressen van de Brusselaars. Zij kreeg de naam “Best Address”.

Het gaat om een project van lange adem dat woensdag bij de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement is beland. Het project, dat de naam “Best Address” kreeg, is immers het eindresultaat van jarenlange werkzaamheden binnen de verschillende machtsniveaus. De bedoeling: de verwijzing naar de adressen in heel België eenvormig maken.

Deze werkzaamheden zullen het mogelijk maken om een volledige en betrouwbare lijst op te stellen van alle adressen op het Belgische grondgebied om een authentieke bron samen te stellen en ernaar te kunnen verwijzen.

Concreet zal deze lijst levens redden wanneer de hulpdiensten zich naar een adres moeten begeven zonder het risico te lopen zich te vergissen. Deze lijst zal er ook voor zorgen dat er aanzienlijk minder brieven moeten worden teruggezonden, met name bij het versturen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen. Ten slotte zullen de gegevens onderling in verbinding kunnen staan, waardoor onder meer vermeden zal kunnen worden dat een bedrijf zijn maatschappelijke zetel op een niet-bestaand adres vestigt.

"De besturen zijn al tientallen jaren bezig met het opstellen van een duidelijke en volledige lijst van alle adressen in België. De lijst zal niet alleen het werk van de openbare diensten vergemakkelijken, maar er ook voor zorgen dat de huisjesmelkers blijvend aangepakt zullen kunnen worden, een plaag die het Brussels Gewest reeds lang teistert. Door elk huishouden te koppelen aan één uniek adres en busnummer, zullen de inspectiediensten beter uitgerust zijn om woningen te controleren", stelt Bernard Clerfayt, Brussels minister.

In het Brussels Gewest is het de Brussels UrbiS-databank die verwijst naar zowel de besturen als de academische actoren of verzoekers, georganiseerd door het CIBG, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, dat deze gratis online ter beschikking stelt. De databank zal echter nog moeten worden aangevuld met busnummers en door de gemeenten moeten worden geüpdatet om het project te bestendigen dankzij Urbis Adress, de door het CIBG ontwikkelde tool.

"Best Address" zal, nadat de Commissie Economische Zaken groen licht heeft gegeven, de komende weken in de plenaire vergadering ter stemming aan het Parlement worden voorgelegd.

Meer info?
Pauline Lorbat – Kabinet Clerfayt – 0485 89 47 45