805.000 aanvragen op IRISbox in 2023

Actualiteit
Logo van IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

IRISbox heeft in 2023 805.000 aanvragen van Brusselse burgers of ondernemingen geregistreerd, wat een stijging van 12% betekent tegenover het jaar voordien. Het ging om 576.075 gebruikers van IRISbox, van wie 17.265 ondernemingen.

De meest gevraagde documenten

Vandaag zijn 340 procedures online toegankelijk via IRISbox. Het meest aangevraagde document blijft het attest van gezinssamenstelling, maar dat wordt gevolgd door twee procedures die recent aan het platform werden toegevoegd, namelijk het uittreksel uit het strafregister en de Renolution-premie.

Om het leven van de Brusselaars te blijven vereenvoudigen, wordt het platform elk jaar uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Zo zal het in 2024 mogelijk zijn om huurovereenkomsten te registeren of mandaten aan te geven. Om deze handelingen online uit te voeren, gebruikte 50% van de personen een computer om zich in te loggen, 49% een smartphone en 1% een tablet.

Kortere termijnen voor uw administratieve handelingen

IRISbox is het onlineplatform van het Brussels Gewest dat 24/7 gewestelijke en plaatselijke diensten aanbiedt. Het zorgt ervoor dat het minder druk is bij de Brusselse administratieve diensten, maar ook dat de termijnen van de procedures en van de aflevering van documenten ingekort worden.

“De Brusselaars gebruiken IRISbox steeds meer, wat een goede zaak is. IRISbox strookt perfect met Digitaal Brussel en zorgt ervoor dat de administratie moderner, eenvoudiger, efficiënter en toegankelijker wordt”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.

Stand van zaken halfweg mandaat voor de bevoegdheden digitalisering en administratieve vereenvoudiging

Digitale technologie zorgt ervoor dat het dagelijks leven van de Brusselaars aanzienlijk verbeterd kan worden. Opvolging, snelheid, eenvoud: de voordelen zijn talrijk. Het is de bedoeling de digitale omschakeling te versnellen en het leven van de burgers eenvoudiger te maken.

Brusselse datastrategie

Data zijn de nieuwe onuitputtelijke hulpbronnen. Door een Brusselse datastrategie op te zetten, wil het Gewest de data van de overheidsbesturen beter organiseren en exploiteren, maar ook de Brusselaars beter beschermen. Op welke manier? Door een catalogus op te stellen van alle bestaande data, door een systeem voor databeheer op te zetten, door het gebruik ervan te harmoniseren en door een Brussels platform voor data-uitwisseling te ontwikkelen. Kortom, dit zal het leven van zowel de besturen als van de Brusselaars vereenvoudigen.

Glasvezel

Onder de voeten van de Brusselaars ligt een echte schat: bijna 1.000 km aan glasvezelkabel. Het Gewest wil dit netwerk niet alleen uitbreiden, maar ook commercialiseren ten gunste van de Brusselaars. Het is immers eveneens van belang een openbaar netwerk tot stand te brengen dat de concurrentie stimuleert, waardoor misschien een prijsdaling van glasvezelaansluitingen zou kunnen ontstaan.

Opdracht ter optimalisering van de IT-uitgaven

De IT-uitgaven van het Gewest bedragen 248 miljoen euro. Het is echter mogelijk dit bedrag te doen dalen door bepaalde behoeften te bundelen. Bijvoorbeeld door een centraal IT-aankoopbureau op te richten, wat een besparing van 4 miljoen euro per jaar zou opleveren.

Openbudgets

Openbudgets is een website die een overzicht geeft van alle overheidsopdrachten en subsidies die door de Brusselse administraties werden uitgeschreven. Openbudgets is een van de meest geavanceerde projecten op het gebied van transparantie van overheidsuitgaven in België en in Europa. Door de data over financiële stromen toegankelijk en bruikbaar te maken, wordt democratische controle mogelijk.

Plan EasyWay

Easy Way is het plan voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Gewest. Anders gezegd: het is de weg voorwaarts om het leven voor de burgers en de bedrijven eenvoudiger te maken en de ervaring van de gebruikers van de overheidsdiensten te transformeren. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • digital by default: digitaal wordt de regel en papier de uitzondering;
 • een gewestelijke webstrategie: evolueren van een websitelogica die gericht is op de besturen naar een logica die gericht is op de burgers. Er zijn meer dan 200 gewestelijke websites. Het is de bedoeling dit aantal drastisch te verminderen tot maximaal 10 portalen;
 • een test voor administratieve vereenvoudiging: elk ontwerp van besluit of ordonnantie moet worden onderworpen aan een test voor administratieve vereenvoudiging om ervoor te zorgen dat deze regelgeving het leven van de Brusselaars niet ingewikkeld maakt.

Plan voor digitale toegankelijkheid

In het Brussels Gewest heeft 39% van de inwoners weinig of geen IT-kennis. Nu steeds meer diensten, procedures, ... online toegankelijk zijn, moeten de digitale vaardigheden van de Brusselaars worden ontwikkeld. Dat is de ambitie van dit plan. Hoe? Door heel concrete acties te ondernemen. Zij omvatten onder meer:

 • de medewerkers van de overheidsdiensten opleiden in dienstverlening online;
 • een mechanisme opzetten voor de declassering van IT-materiaal van de besturen ten behoeve van de meest kwetsbare personen;
 • een test voor IT-vaardigheden opstellen;
 • hotspots installeren op plaatsen die door de doelgroep worden bezocht (wijkhuizen, sociale woningen, etc.).

Only Once

Geen herhaalde verzoeken om dezelfde informatie meer aan de Brusselaars, vooral als de besturen reeds over de gegevens beschikken. Dankzij Only Once verankert het Gewest het principe van één enkele gegevensverzameling en vereenvoudigt het het leven van de burgers.

Elektronische facturatie

Sinds 1 november 2020 aanvaarden de Brusselse besturen enkel nog elektronische facturen. Deze maatregel verzekert niet alleen de betaling van facturen, maar vermindert ook de kosten ervan, aangezien elektronische facturatie een besparing van 5,77 euro per factuur oplevert.

MyBrussels

MyBrussels is de digitale gids van de Brusselaars, maar ook van de gebruikers van het Gewest. Deze 100% gratis app brengt tal van diensten samen: de dienstregeling van het openbaar vervoer, een evenementenkalender, informatie over overheidsdiensten, maar ook het weer en COVID-nieuws.

FARI

Het Brussels Gewest heeft de lancering ondersteund van FARI, het instituut voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie in het Brussels Gewest. In 2022 werden de eerste vier projecten gelanceerd om de overheidsdiensten te verbeteren en het leven van de Brusselaars te vereenvoudigen dankzij artificiële intelligentie: het verbeteren van de afstemming tussen de vraag en het aanbod van werk; het automatiseren van de zoektocht naar de verkoop van dieren op de sociale netwerken; het ontwikkelen van een test voor administratieve vereenvoudiging en het opstellen van een Brusselse strategie voor artificiële intelligentie.

Recycle IT

Na een aantal jaar wordt het IT-materiaal van de overheidsbesturen gedeclasseerd en wordt het in het beste geval gerecycleerd, en in het slechtste geval belandt het in de vuilnisbak. In veel gevallen is deze apparatuur echter nog bruikbaar. Het Gewest heeft daarom een kanaal opgezet om dit materiaal te recupereren, het opnieuw gebruiksklaar te maken en het uit te delen aan de meest kansarme Brusselaars.

Pc’s en wifi in de scholen

Hoewel de prioriteit van het onderwijs erin bestaat de klassieke leerstof aan te bieden, moeten de scholen elk kind ook de sleutels aanreiken om een succesvol burger te worden en zich te integreren in een steeds meer digitale samenleving. Om de scholen te ondersteunen bij dit nieuwe aanleren van digitale technologie, heeft het Gewest in de Brusselse middelbare scholen glasvezelkabel en hotspots geplaatst in het kader van het project “Mijn school gaat digitaal”. Tegelijk heeft het Gewest IT-materiaal geleverd aan de scholen: pc’s, tablets, interactieve schermen, etc.

Hulp voor inschrijving op Bruvax (COVID-maatregel)

In het kader van de vaccinatie werden de Brusselaars uitgenodigd om zich te registreren op Bruvax, het onlineplatform om een afspraak te maken voor hun vaccinatie. Veel Brusselaars waren echter niet in staat om dat alleen, zonder hulp, te doen. In de 6 gemeenten waar de vaccinatiegraad het laagst was, werden initiatieven opgezet om de burgers te helpen met hun registratie: Sint-Joost, Sint-Gillis, de Stad Brussel, Schaarbeek, Molenbeek en Koekelberg.

Brussels hacks the crisis (COVID-maatregel)

“Brussels hacks the crisis”, de eerste burgerraadpleging tijdens deze legislatuur, had tot doel de Brusselaars te peilen naar hun voorstelling van het post-COVID-tijdperk. De bedoeling was om de twee meest opvallende ideeën uit te werken tot een app. De twee winnende projecten zijn een fiets-app en een toeristische app voor Brussel.

NIEUW: uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox!

Actualiteit
uw uittreksel uit het strafregister op IRISbox - Votre casier judiciaire en téléchargement rapide

Het leven van de Brusselaars vergemakkelijken. Deze doelstelling wordt elke dag een beetje meer realiteit want het is nu mogelijk om op IRISbox uw uittreksel uit het strafregister op te vragen.

Deze functie is al beschikbaar voor de inwoners van de gemeenten Evere, Ganshoren, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Andere gemeenten volgen spoedig.  

Hoe krijgt u toegang tot het strafregister op IRISbox?

 1. Ga naar de website IRISbox - https://irisbox.irisnet.be/irisbox/

  Ga naar de website IRISBOX
   
 2. Klik onder de rubriek “Snelle downloads” op de link “Uittreksel uit het strafregister”.
 3. U wordt doorverwezen naar de inlogpagina van CSAM. U kunt dan inloggen met een ID-kaartlezer, of makkelijker, met uw smartphone na het downloaden van de "itsme"-applicatie in de store. U kan deze applicatie configureren met uw bankkaart en uw digipass. Andere, meer punctuele verbindingen zijn beschikbaar

  Inlogpagina CSAM
 4. Uw ID-kaartlezer gebruiken betekent ook dat u de pincode van deze kaart kent en dat u eID-Viewer hebt geïnstalleerd. Met "itsme" voert u uw gsm-nummer in, opent u vervolgens uw applicatie op uw smartphone en bevestigt u uw verbinding met de website.
 5. Even geduld… u komt op uw persoonlijke pagina: “Mijn uittreksels uit het strafregister”.

  Mijn uittreksels uit het strafregister
   
 6. Klik op de knop "Een andere uittreksel aanvragen” en kies het model.
 7. Uw document verschijnt in een intern venster. Klik rechtsboven in het document op de downloadlink om een ​​pdf-bestand te krijgen dat u op uw pc kunt opslaan en afdrukken.

Naast uw strafregister op IRISbox kunnen op IRISbox een groot aantal documenten snel worden gedownload: gezinssamenstelling, geboorteakte, attest van verblijfplaats, enz.

Online documenten, verborgen eenvoud

Wanneer we de verschillende stappen ontleden, zoals we dat hier doen, lijkt het allemaal niet zo eenvoudig, maar wie het een keer probeert, wil het nooit meer anders. Om deze barrière te overwinnen lanceerde de minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, het Plan voor digitale toe-eigening met 66 concrete acties.

Wat u ook zou kunnen interesseren:

"Openbudgets.brussels werd gelanceerd eind mei en onthult de verschillende subsidies en talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen."

Persartikel
Actiris verstrekte vorig jaar 338 miljoen aan subsidies

Uittreksel uit het artikel verschenen in "Het Laatste Nieuws".

Actiris en Bruxelles Formation hebben er zopas hun gegevens ge ntegreerd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

"Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger." (WHW)

Transparant financieel beleid van Actiris en Bruxelles Formation

Actualiteit
Actiris en Bruxelles Formation publiceren hun financiële gegevens op openbudgets

Het platform openbudgets.brussels breidt uit. Actiris en Bruxelles Formation publiceren er voortaan hun financiële gegevens. Op het platform publiceerden ze de data voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Dit is een garantie van transparantie voor het financieel beheer van Actiris en Bruxelles Formation.

Openbudgets.brussels werd eind mei gelanceerd en onthult de verschillende subsidies en de talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen.

Alle administraties van het Gewest en plaatselijke besturen  zijn betrokken

In totaal gaven de 18 overheidsbesturen in 2020 bijna 720 miljoen euro uit aan overheidsopdrachten en om en bij de 500 miljoen euro aan subsidies. “En dit is nog maar het begin. Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger”, besluit de Brusselse minister.

“Het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie”

Datatransparantie is een fundamentele doelstelling die het Brussels Gewest zichzelf heeft opgelegd. Zonder de mogelijkheid van de exploitatie en het hergebruik van de data door de burger werd deze doelstelling evenwel slechts gedeeltelijk bereikt. Met de lancering van openbudgets.brussels biedt het Brussels Gewest eindelijk een tool aan om optimaal gebruik te maken van de gegevens over de financiële stromen en om een antwoord te krijgen op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, is dit principe van transparantie trouwens fundamenteel. "Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.”

Meer dan 1000 overheidsopdrachten zijn betrokken

In 2020 heeft Actiris meer dan 500 overheidsopdrachten gegund en meer dan 300 subsidies toegekend voor een bedrag van 338.244.328,53 euro. Wat Bruxelles Formation betreft, heeft de instelling in 2020 bijna 600 overheidsopdrachten en een honderdtal subsidies afgesloten voor een bedrag van 19.137.741,29 euro.

Openbudgets.brussels: het platform is verrijkt met de financiële gegevens van Actiris en Bruxelles Formation

Persbericht

Openbudgets werd gelanceerd eind mei en onthult de verschillende subsidies en talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen. Twee nieuwe besturen sluiten zich nu aan bij openbudgets: Actiris en Bruxelles Formation hebben er zopas hun gegevens geïntegreerd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Datatransparantie is een fundamentele doelstelling die het Brussels Gewest zichzelf heeft opgelegd. Zonder de mogelijkheid van de exploitatie en het hergebruik van de data door de burger werd deze doelstelling evenwel slechts gedeeltelijk bereikt. Met de lancering van openbudgets.brussels biedt het Brussels Gewest eindelijk een tool aan om optimaal gebruik te maken van de gegevens over de financiële stromen en om een antwoord te krijgen op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

Voor Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, is dit principe van transparantie trouwens fundamenteel. "Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.

Twee nieuwe Brusselse besturen maken hun debuut op openbudget: Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling, en Bruxelles Formation, de Franstalige overheidsdienst voor beroepsopleiding. Hiermee komt het aantal instellingen dat hun gegevens over subsidies en overheidsopdrachten publiceert op 18.

Zo heeft Actiris voor het jaar 2020 meer dan 500 overheidsopdrachten gegund en meer dan 300 subsidies toegekend voor een bedrag van 338.244.328,53 euro.

Wat Bruxelles Formation betreft, heeft de instelling in 2020 bijna 600 overheidsopdrachten en ongeveer 100 subsidies afgesloten voor een bedrag van 19.137.741,29 euro.

In totaal gaven de 18 overheidsbesturen in 2020 bijna 720 miljoen euro uit aan overheidsopdrachten en om en bij de 500 miljoen euro aan subsidies. “En dit is nog maar het begin. Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger”, besluit de Brusselse minister.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

“Opgeven is altijd een vergissing”

Actualiteit
Internview de Bernard Clerfayt lors de son émission sur LN24

Dit artikel bevat de belangrijkste punten die de Brusselse minister Bernard Clerfayt naar voren heeft gebracht tijdens een interview met LN24 op maandag 31 mei 2021.

De gezondheidscrisis, de horeca en de heropstart

Ik hoop dat we in de zomer echt zullen kunnen heropstarten! De crisis is nog niet voorbij; ik denk daarbij aan de evenementensector, aan de toeristische sector, aan iedereen die geen terras en binnenactiviteiten heeft.

In de horeca werden veel vacatures gepubliceerd, omdat een groot aantal werknemers uit de sector een job heeft gevonden in andere sectoren. De horecasector was bevreesd zijn personeelsleden met hun competenties te verliezen.

Over de faillissementen hebben we op dit ogenblik nog geen precieze cijfers. Soms zijn situaties die in het begin al kwetsbaar waren, door de crisis nog kwetsbaarder geworden. Wat de faillissementen betreft, zullen we de dingen jammer genoeg geleidelijk zien gebeuren.

Het positieve is dat de werkloosheid niet veel gestegen is in Brussel, wellicht omdat veel mensen tijdelijk werkloos zijn. Wij moeten ervan uitgaan dat hoe krachtiger het herstel zal zijn in de sectoren die zich kunnen herstellen en die het goed doen, des te groter de kans is dat wij de schade voor de werkgelegenheid kunnen beperken.

Jeugdwerkloosheid

Veel van de bedrijven die hun werkzaamheden hebben stopgezet, hebben hun personeel in dienst gehouden dankzij de tijdelijke werkloosheid, maar zij hebben geen personeel meer in dienst genomen vanwege de onzekerheid over de toekomst. Al degenen die de arbeidsmarkt betraden, werden geconfronteerd met een tamelijk trage markt met weinig aanwervingen. Het is dan ook de jeugdwerkloosheid die sterk gestegen is, terwijl de totale werkloosheid weinig toegenomen is.

Ongeveer 8.000 jongeren onder de 25 jaar zijn ingeschreven als werkzoekenden en dit aantal zou in september nog hoger kunnen liggen. We stellen vast dat de toename van het aantal jonge werkzoekenden groter is in de gemeenten van de tweede ring. Jonge afgestudeerden zijn daar meer aanwezig en hebben geen werk gevonden, terwijl de minst gekwalificeerde jongeren uit de centrale wijken wel werk hebben gevonden. Aangezien de agentschappen van Actiris gesloten waren, konden sommige mensen zich bovendien gedurende een hele periode niet inschrijven, wat de stijging ook verklaart.

Goed moment om eigen zaak op te starten?

De markt is moeilijk, maar in een economische crisis zullen sommige bedrijven failliet gaan en andere worden opgestart. Er zullen nieuwe vormen van consumptie en productie op gang komen. En dat is een enorme kans. Dus voor degenen die ideeën hebben: dit is het moment om een eigen zaak op te starten. Het is altijd een vergissing om op te geven. Er zijn genoeg jonge mensen die een eigen zaak beginnen; er zijn genoeg steunformules. Er zijn nog steeds goede ideeën om over te nemen of in het buitenland te pikken. Er moeten projecten worden uitgevonden.

In het Brussels Gewest beschikken we over een goed kader dat het mogelijk maakt jongeren te ondersteunen. Er is een hele reeks digitaal georiënteerde bedrijfscentra, financiële steun en begeleiding voorhanden.

Laïciteit en de hoofddoek

Het onderwerp ligt gevoelig en is zeer politiek geladen; het is niet onredelijk dat politici het aangrijpen om de zaken te laten vooruitgaan. Het is een kwestie van identiteit en belangrijk voor de erkenning van iedereen. Alle vrouwen moeten kunnen beslissen om te werken en er mag geen gevoel van discriminatie zijn. In mijn partij stellen we dat in het openbaar ambt, wanneer je een openbare functie aanvaardt, je uiteraard recht heeft op respect voor je identiteit, je overtuigingen en je geloofsovertuiging. Ambtenaren mogen niet gepest worden, maar wanneer je in dienst staat van het publiek, moet je je gematigd opstellen tegenover je klanten, je gebruikers; dat is een kwestie van niveau. Wij zijn voorstander van een neutrale openbare dienst, een neutraal voorkomen. Dat is niet alleen een kwestie van religie. Een ambtenaar richt zich tot mensen die niet de keuze hebben om een andere dienst te gebruiken. Ik denk dat deze beslissing in eerste aanleg, waarbij het verbod op het dragen van de hoofddoek in een zeer specifiek geval als discriminerend wordt beschouwd, geen precedent schept. Het betreft de zaak van een vrouw die zich gediscrimineerd voelt in het kader van een concours voor een baan. Als deze zaak tot algemene regel wordt verheven, zou er beroep tegen moeten worden aangetekend.

De politici moeten beslissen; wij denken dat een rechterlijke beslissing er geen algemene regel van maakt. De kwestie is altijd het evenwicht tussen de religieuze identiteit en de dienstverlening die aan de cliënt verschuldigd is. Is het alleen de vrijheid van de ambtenaar die telt? Of houden we ook rekening met de gebruiker?

Wat de beperking tot gezagsfuncties betreft, is deze nuancering zeer ingewikkeld om toe te passen. Ze lijkt me niet erg geschikt voor het genereren van geldige oplossingen.

En wat met extreemrechtse opvattingen in het leger?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen wat een werknemer tijdens zijn werkuren doet en wat hij buiten zijn werk doet. Een ambtenaar die de hele dag zijn werk met terughoudendheid en zin voor dienstbaarheid verricht, kan 's avonds een conferentie bijwonen en een mening hebben. Iedereen heeft recht op respect voor zijn mening. Wat extreemrechts betreft, is het niet strafbaar om een ideologie te hebben, hoe afschuwelijk die ook is. Wat wel strafbaar is, is trachten mensen te werven.

Je kan een idee niet uit iemands hoofd halen, maar we moeten wel vermijden dat deze personen mensen uitnodigen om hun opvattingen te volgen. Wat we moeten doen, is voorkomen dat mensen tot daden overgaan of zich bekeren.

Het is onmogelijk te veranderen wat in de hoofden van de mensen zit, maar ze moeten hun visie wel binnenskamers houden en niet mee naar buiten nemen, alsook anderen niet nadoen.

Transparantie van overheidsfinanciën: openbudgets.brussels

Mensen klagen altijd over wat er met overheidsgeld wordt gedaan, of ze hebben twijfels. Wordt het geld wel goed besteed? Het is erg ingewikkeld om te weten te komen waar het geld naartoe gaat. Wij hebben een grote inspanning geleverd om de transparantie in het Brussels Gewest te verbeteren. Deze mogelijkheid bestond al, maar was erg moeilijk te vinden. Van dit recht op transparantie werd weinig gebruikgemaakt.

We hebben alles samengebracht op één website: openbudgets.brussel. Dit is de verstgevorderde inspanning op het gebied van transparantie in Europa, met uitzondering van de Scandinavische landen misschien. Elke actor wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn KBO-nummer, een unieke identificatiecode. We weten wie geld ontvangt, en wie geld geeft.

Via een zoekopdracht bekom je alle subsidies die werden toegekend aan een actor, een vzw, een onderneming, alsook alle overheidsopdrachten van het Brussels Gewest en alle subsidies, tot op de laatste euro.

Dit is een garantie voor transparantie die politieke debatten mogelijk zal maken. En het is belangrijk dat de mensen vertrouwen hebben in wat er met hun geld wordt gedaan.

In een interview heb ik de eerste burgemeester van Parijs geciteerd: “Openbaarheid betekent het volk beschermen.” De burgers hebben het recht te weten wat er met hun geld gebeurt, en om dat mogelijk te maken, moeten de overheden zich inspannen om die procedures transparant te maken. Waarom de naam “Openbudgets”? Omdat we de Europese naam behouden hebben.