Openbudgets.brussels: transparantie van overheidsfinanciën

Actualiteit
Openbudgets.brussels: transparantie van overheidsfinanciën

"Openbaarheid betekent het volk beschermen. Deze zin werd in 1789 uitgesproken door de eerste president van de Nationale Vergadering in Frankrijk en houdt in dat alles wat met het lot van de mensen te maken heeft, aan hen moet worden onthuld. Met andere woorden, het recht om te weten is een onweerlegbare garantie voor onze democratie. Dat is de doelstelling van openbudgets.brussels: onthullen wat er gebeurt met het overheidsgeld.” Met deze verwijzing naar het in 1789 genoemde principe van het recht op informatie, bevestigt Bernard Clerfayt, de minister van Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging, zijn gehechtheid aan het principe van transparantie van de overheidsfinanciën.

Een tool met verschillende voordelen

Het Brussels Gewest lanceert deze website om echte transparantie van de financiële stromen van de Brusselse overheidsinstellingen mogelijk te maken. Deze website, openbudget.brussels, bevat meer dan 245.000 datalijnen en biedt verschillende voordelen.

Nieuwigheid: het gemak waarmee data door de burger verwerkt en hergebruikt kunnen worden. Openbudgets.brussels geeft een antwoord op de vraag "Wie geeft hoeveel aan wie?".

We anticiperen op de vraag van burgers met respect voor de privacywetgeving.

In tegenstelling tot het kadaster van subsidies van de Federatie Wallonië-Brussel (dat enkel de gegevens van het centrale bestuur bevat), behelst Openbudgets gegevens van 16 afzonderlijke besturen. In de Brusselse context is dit een organisatorisch en technisch hoogstandje.

Het Brussels Gewest gaat verder dan de belofte van een kadaster van subsidies en biedt een van de meest uitgebreide tools in België. Openbudgets een evoluerende tool. Hoewel de site een eerste stap is in de financiële transparantie in het Brussels Gewest, kan hij verder worden ontwikkeld, met name door de gegevens van de plaatselijke besturen (gemeenten en OCMW's) te integreren.

Wat kunnen we vinden op Openbudgets?

Openbudgets brengt alle budgettaire gegevens samen die door de gewestelijke overheidsdiensten in boekhoudsystemen worden gecodeerd en gepubliceerd op het gewestelijke platform data.brussels.

Op het tabblad Visualisaties van het platform zie je in één oogopslag de kerncijfers van het afgelopen jaar. Welke bedragen worden gestort in het kader van subsidies? Welke vzw’s en bedrijven hebben de meeste subsidies ontvangen? Enz.

De onbewerkte data worden ook beschikbaar gemaakt en kunnen worden bekeken, gefilterd en gekruist. De zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd aan de hand van het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de rechtsvorm of de postcode.

De website bevat met name bedrijven die COVID-premies kregen in 2020, subsidies voor de ondersteuning van bedrijven in het kader van het innovatiebeleid, uitgaven voor de renovatie van weginfrastructuur, ondersteuning van vzw’s die actief zijn in de strijd tegen dakloosheid,...

Openbudgets is een van de meest geavanceerde projecten inzake de transparantie van overheidsuitgaven in België en in Europa. Door de gegevens van financiële stromen toegankelijk en bruikbaar te maken, is democratische controle mogelijk. En dat is essentieel”, besluit de Brusselse minister.

Enkele cijfers voor 2020

  • 41.498 publieke of private organisaties ontvingen een subsidie of hebben een overheidsopdracht gegund gekregen;
  • 668.865.208 euro werd besteed aan overheidsopdrachten;
  • 332.461.848 euro werd uitgereikt aan particuliere bedrijven in de vorm van subsidies;
  • 162.096.450 euro aan subsidies werd betaald aan vzw's.