Gezinsbijslagen: automatische indexering blijft behouden

Actualiteit
Om gezinnen in deze periode van inflatie te ondersteunen, worden de gezinsbijslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest automatisch geïndexeerd.

Voor Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen, is er geen sprake van om de automatische indexering op te geven. Ze zorgt immers echt voor ondersteuning van de gezinnen in deze tijden van crisis.

Gezinsbijslagen verhoogd met 10%

Tussen 2021 en 2022 waren er aldus vijf indexeringssprongen in slechts één jaar, en steeg het basisbedrag van de gezinsbijslagen van 156,06 euro naar 168,93 euro. Terwijl in Vlaanderen de indexering nu werd teruggebracht tot 2%, zagen de Brusselse gezinnen hun bijslagen in één jaar tijd met 10% stijgen.

Het is normaal dat de gezinsbijslagen evolueren in functie van de kosten van het levensonderhoud

De afgelopen dagen ging de Vlaamse pers tekeer over de onenigheid binnen de Vlaamse Regering. De reden voor deze spanning? Een vorig jaar bereikt akkoord over de verlaging van de indexering van de kinderbijslag.

In het Brussels Gewest worden de gezinsbijslagen geïndexeerd op basis van de inflatie. Zij evolueren dus mee met de koopkracht. Waarom precies? Om de gezinnen te ondersteunen en de kinderarmoede te bestrijden.

"Het Brusselse systeem van indexering van de gezinsbijslagen blijkt doeltreffend te zijn en ik ben van plan het te handhaven. Het is niet normaal dat in Vlaanderen dit soort maatregelen niet worden toegepast, terwijl we geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van de kosten van het levensonderhoud. In deze moeilijke tijden stelt deze automatische indexering ons in staat een onmisbare bron van inkomsten voor de Brusselse gezinnen te garanderen", aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor Gezinsbijslagen.