Meldpunt voor discriminatie op arbeidsmarkt

Uittreksel uit het artikel verschenen in De Morgen

[…] Een gratis telefoonnummer (0800 35 089) moet ervoor zorgen dat het aantal meldingen van discriminatie bij sollicitaties groeit. Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) en Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) kwamen de dienst inhuldigen. Clerfayt zei dat er in 2018 slechts een honderdtal meldingen van discriminatie binnenliepen in Brussel, maar dat er mogelijk nog veel meer gevallen waren.

Bonden en Brusselse regering bereiden onderhandelingen vanaf 2020 voor

Uittreksel uit het artikel verschenen in Pickx

Aan de regeringstafel zaten naast minister-president Vervoort ook nog minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt (DéFI) en minister Alain Maron (Ecolo), binnen het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor de OCMW's en de ziekenhuizen. Clerfayt herhaalde dat hij de syndicale eisen "gegrond en legitiem" vond en dat hij een duidelijk kader wil om de verschillen in personeelsbeleid tussen de Brusselse gemeenten weg te werken. Hij pleitte ook voor een objectivering van het debat over de statutaire ambtenaren en wees erop dat ook de gemeenten als werkgever bij het hele onderhandelingsproces betrokken moeten worden.

Lees Meer

Actiris moet volgend jaar besparen: '38 miljoen euro minder'

Uittreksel uit het artikel verschenen in BRUZZ

Arbeidsbemiddelaar Actiris zal het in 2020 met minder geld moeten doen. Volgens sommige bronnen gaat het om een besparing van 38 miljoen euro. Bevoegd minister Bernard Clerfayt (Défi) bevestigt dat het budget van Actiris krimpt, maar wil nog niet zeggen om hoeveel besparingen het gaat.

[…] "Het klopt dat we het budget van Actiris verlagen", bevestigt Pauline Lorbat, woordvoerster van Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (Défi), aan BRUZZ. "Alle ministers (van de Brusselse regering, red.) hebben de vraag gekregen om te kijken waar ze binnen hun bevoegdheden kunnen besparen."

[…] Maar volgens Lorbat is die vrees onterecht. "De besparingen zullen geen impact hebben op de uitbetaling van gesubsidieerde contractuelen", aldus de woordvoerster van minister Clerfayt. "De besparingen zullen zullen zelfs geen impact op de werking van Actiris hebben." Dat kan volgens het kabinet van de minister door enkele "technische aanpassingen van het budget", onder meer met betrekking tot "onderbenut geld", aldus de woordvoerster nog. […]

Lees meer

Clerfayt (Défi) stoft dierencode af met nieuwe versie

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Bruzz”.

Brussels minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) vaardigt een nieuwe lijst uit die bepaalt welke dieren in het Brussels gewest toegelaten zijn als huisdier. De oude code was volgens Clerfayt dringend toe aan een update. “De huidige reglementering is verouderd. Roofvogels bijvoorbeeld worden al te vaak uit hun natuurlijke habitat gehaald. Met deze nieuwe code komt daar een einde aan.”

[…] "Sommige mensen deinzen er vandaag niet voor terug om roofvogels in huis te halen, weg van hun natuurlijke habitat. Dat zorgt voor het nodige dierenleed, ook al omdat er voor het dier vaak te weinig leefruimte voorzien is."

Clerfayt: 'Als Vlaanderen verder wil defederaliseren, wordt Brussel naar Wallonië geduwd'

Clerfayt: 'Als Vlaanderen verder wil defederaliseren, wordt Brussel naar Wallonië geduwd'

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Bruzz” op 2 octobre.

Hij wou eigenlijk alleen in de gewestregering stappen als hij ze had mogen leiden, maar Bernard Clerfayt (Défi) is dan toch minister geworden. Als minister van ‘De Hete Hangijzers’ mag hij nu een oplossing vinden voor de werkloosheid, supersnel internet, onverdoofd slachten en toezien op de balans tussen gemeenten en Gewest. “Ik kan het 5G-netwerk ontwikkelen zonder nieuwe stralingsnormen.”

Lees meer op Bruzz.be