Extraits d'articles de presse, interviews vidéos dans les médias, articles sur le web, sites d'actualités

Alternatieven dierenproeven

Persartikel
Vlaams en Brussels Gewest zoeken samen naar alternatieven dierenproeven

Uittreksel uit het artikel verschenen in “BRUZZ”

Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Cleryfayt (Défi) en zijn Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA) slaan de handen in elkaar in de strijd tegen dierproeven, met een geoptimaliseerde versie van het RE-Place platform. Dat platform verzamelt alle bestaande kennis over alternatieve methoden voor dierproeven.

[…] "Ik wil het lijden van proefdieren zoveel mogelijk te voorkomen," zegt Brussels minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi). "Dit kan door het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van alternatieve methoden. Als we vandaag precies weten hoeveel dieren voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, lijkt het mij van essentieel belang dit aantal te doen verminderen."

Het verbod op onverdoofd slachten

Persartikel
De zoete wraak van minister Clerfayt

- Uittreksel uit het artikel verschenen in "De Standaard"

[…] De Brusselse regering is al langer grondig verdeeld over alles wat met de godsdienstige eisen van de moslimgemeenschap te maken heeft, van hoofddoeken in openbare ambten tot halal-eten in scholen en kantines. Dus ook over onverdoofd slachten. Tijdens de onderhandelingen was er onvoldoende wil om het voorbeeld van de andere gewesten te volgen en de regeringsverklaring rept er met geen woord over.
Maar een paar weken geleden sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de Vlaamse en Waalse beslissing om onverdoofd slachten te verbieden. Volgens het Hof is dat geen aantasting van de godsdienstvrijheid. Meteen deponeerde Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) het dossier op de regeringstafel.
Beslissen om niet te beslissen […]

Dierproeven

Persartikel
Aantal dierproeven in Brussels Gewest blijft afnemen

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

[…] Het ging in totaal om 55.688 dieren, bijna 6.000 minder dan in 2019. Op vijf jaar tijd bedraagt de daling zelfs 36 procent.

Toch nuanceert Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI). "We moeten deze cijfers met de nodige voorzichtigheid behandelen. In 2020 werden bepaalde wetenschappelijke onderzoeken wellicht uitgesteld als gevolg van de covidcrisis", aldus Clerfayt.

[…]

Gemeentelijke sportaccomodatie te financieren

Persartikel
50 milijoen euro uit voor sportvoorzieningen

Uittreksel uit het artikel verschenen in "Het Laatste Nieuws"

De Brusselse regering maakt 50 miljoen euro vrij om de komende vier jaar projectten rond gemeentelijke sportaccomodatie te financieren. Dat maakt Brussels minister van Plaatselijke besturen Bernard Clerfayt (DéFI) bekend.
Het Brussels Gewest telt bijna duizend sportvoorzieningen. "Er zijn talrijke sportinfrastructuren in het Brussels Gewest, maar we moeten vaststellen dat zij volledig bezet zijn. Voor de Brusselaars is het dus soms moeilijk om een sport te kunnen beoefenen. De lockdown heeft ons er echter aan herinnerd in welke mate de beoefening van een sport bijdraagt aan onze fysieke en mentale ontwikkeling", benadrukt Clerfayt.

"Op de VUB loopt al een project dat alternatieven op dierproeven verder ontwikkelt en de verspreiding ervan in de medische wereld moet verzekeren."

Persartikel
VUB-platform voor alternatieve methoden voor dierproeven krijgt injectie van 250.000 euro

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Het Laatste Nieuws”.

De Brusselse regering heeft daarvoor een subsidie van 250.000 euro toegekend aan de VUB.

"De wetenschap is ge volueerd en heeft alternatieven gecre erd waar geen proefdieren bij betrokken zijn, die gebaseerd zijn op menselijke cellen en die resultaten opleveren die relevanter zijn voor de mens", aldus Clerfayt. (JMBB)

"Openbudgets.brussels werd gelanceerd eind mei en onthult de verschillende subsidies en talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen."

Persartikel
Actiris verstrekte vorig jaar 338 miljoen aan subsidies

Uittreksel uit het artikel verschenen in "Het Laatste Nieuws".

Actiris en Bruxelles Formation hebben er zopas hun gegevens ge ntegreerd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

"Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger." (WHW)

heropstart van de sportieve activiteiten

Persartikel

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

[…] “Het beoefenen van een sport brengt veel voordelen met zich mee en maakt het mogelijk om belangrijke waarden van het samenleven te verdedigen”, meent Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi).

“Door de gemeenten te steunen, geven we talrijke Brusselaars de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur waar ze kunnen ontspannen en stoom afblazen na een wekenlange lockdown.” […]