Extraits d'articles de presse, interviews vidéos dans les médias, articles sur le web, sites d'actualités

het gebruik van TikTok

Persartikel
Pers, Het Laaste Nieuws : "Brussels Gewest verbiedt TikTok-gebruik door overheidspersoneel".

 Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laaste Nieuws

Vrijdagavond maakte de Brusselse regering bekend dat het gebruik van TikTok voortaan verboden wordt op de werktoestellen van overheidspersoneel. Zo treedt de regering in de voetsporen van de Europese instellingen, die het verbod al eerder invoerden.

[…] “Alle beleidsniveaus moeten streven naar een maximale beveiliging van hun gevoelige gegevens”, voegt Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi) nog toe. “Daarom zal ik de plaatselijke besturen vragen om hetzelfde te doen en het gebruik van TikTok op de professionele smartphones van alle gemeentelijke ambtenaren ook gedurende zes maanden te verbieden.”

Lees meer op de website

Discriminatietests bij aanwervingen

Persartikel
pers, De Standaard : "Brusselse regering vereenvoudigt discriminatietests bij aanwervingen"

Uittreksel uit het artikel verschenen in De Standaard

De Brusselse regering heeft in derde lezing ingestemd met een ontwerp van ordonnantie om de uitvoering van discriminatietests bij aanwervingen te vereenvoudigen en proactiever te maken.

Minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFi) heeft dinsdag het nieuws over het ontwerp gemeld.

[…] De tests zullen ook proactiever zijn. Als bijvoorbeeld uit een wetenschappelijke studie een vermoeden van discriminatieverschijnselen in een activiteitensector blijkt, zullen de gewestelijke

[…] ‘Sinds de goedkeuring in november 2017 van de ordonnantie die de invoering van discriminatietests mogelijk maakt, is het Brussels Gewest een pionier in België en in Europa in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving’, stelt Clerfayt.

[…] Clerfayt wijst naar een recente studie van de Universiteit Gent, waaruit blijkt dat een arbeidsbeperking de voornaamste grond van discriminatie is. Dan is de kans op een positief antwoord 41 procent lager dan voor een zogenaamd valide persoon. Op de tweede plaats komt fysieke onaantrekkelijkheid, met 37 procent minder positieve antwoorden, gevolgd door gevorderde leeftijd (34 procent), lgbtqia+-geaardheid (30 procent) en etnische afkomst (29 procent).

Lees meer op de website

FixMyStreet

Persartikel
Pers, Het Laaste Nieuws : "Al meer dan 400.000 incidenten gemeld via FixMyStreet"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laaste Nieuws

Op de app FixMyStreet kunnen Brusselaars beschadigingen in de openbare ruimte melden, zoals kapotte stoeptegels, graffiti of achtergelaten voertuigen. Sinds de lancering 10 jaar geleden, werd het platform al meer dan 400.000 incidenten gesignaleerd.

[…] “Ik ben blij dat FixMyStreet zo'n groot succes is”, klinkt het bij Bernard Clerfayt (DéFi), Brussels minister van Digitalisering. “Dat is ook logisch, want de voordelen van de app zijn talrijk: ze is eenvoudig en snel te gebruiken, en de meldingen worden opgevolgd. FixMyStreet is het perfecte voorbeeld van hoe technologie het dagelijks leven van de Brusselaars kan verbeteren”, aldus de minister. […]

Lees meer op de website

Sportinfrastructuur

Persartikel
Pers, Het Nieuwsblad : "Gewest maakt 25 miljoen euro vrij voor sportinfrastructuur".

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Nieuwsblad

De Brusselse regering heeft ingestemd met een nieuwe projectoproep voor gemeenten die het aanbod van hun sportinfrastructuur willen vergroten. Dat maakt Brussels minister Bernard Clerfayt (DéFI) bekend.

[…] “Sport is een echte katalysator voor persoonlijke ontwikkeling, draagt bij tot een goede algemene gezondheid, stimuleert het zelfvertrouwen en brengt waarden bij die essentieel zijn voor het samenleven. Sportbeoefening moet een recht worden”, vindt minister Clerfayt.

[…] De gemeenten hebben tot 10 september de tijd om hun projecten in te dienen.

Onlinediensten

Persartikel
Pers, Het Nieuwsblad : Minister stelt maatschappelijk werkers gerust: “We schaffen de fysieke loketten niet af”

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Nieuwsblad:

De Brusselse regering heeft een delegatie van maatschappelijk werkers ontvangen die zich uitspreken tegen de digitalisering van de Brusselse overheidsdiensten. Dat heeft de Brusselse minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (DéFI) gisteren gemeld.

[…] Daarnaast worden vier rechten voor de Brusselaars gecreëerd: het recht om alle administratieve procedures online te verrichten voor wie dat wil, het recht om zich online te laten begeleiden bij de administratieve procedures voor wie daar nood aan heeft, het recht om te beschikken over digitale procedures toegankelijk voor personen met een handicap, en ten slotte het recht om toegang te hebben tot alternatieven voor online procedures.

[…] “Dat is het tegenovergestelde van onze strategie”, antwoordt minister Bernard Clerfayt. “Dit ontwerp van ordonnantie zal de fysieke loketten niet afschaffen. Het wil de toegang tot digitale technologie garanderen voor wie dat wil, en dat is volgens de barometer van de Koning Boudewijnstichting ongeveer 85 procent van de Brusselaars.”

[…]  “Mensen niet steunen die dit instrument (nog) niet onder de knie hebben, zou betekenen dat zij de voordelen die het kan bieden, niet kunnen benutten.” […]

Kraamgeld

Persartikel
Pers, Het Nieuwsblad : "Brussel geeft ook aan homokoppels kraamgeld"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Nieuwsblad

[…] Zo komt er een einde aan jarenlange discriminatie, meldt Brussels minister bevoegd voor Gezinsbijslagen Bernard Clerfayt (DéFI). Het voorstel werd dinsdag goedgekeurd in de commissie van het Brussels parlement. Momenteel voorziet de wettekst van de ordonnantie van 25 april 2019 dat het kraamgeld en het startbedrag enkel aan de moeder worden uitbetaald. […]

Administratieve procedures online

Persartikel
Pers, Bruzz : "Clerfayt wil alle administratieve procedures online toegankelijk maken"

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (Défi) werkt aan een ontwerp van ordonnantie dat alle administratieve procedures online toegankelijk moet maken. "Toegankelijkere administratieve procedures online stellen ons in staat om aan de verwachtingen van de Brusselaars te voldoen."

[…] In Brussel werden vorig jaar 81 procent gebruikers geteld, tegenover 65 procent in 2019. In Vlaanderen zijn deze percentages respectievelijk 78 en 65 procent, tegenover 75 en 63 procent in Wallonië.
"Uit deze resultaten blijkt duidelijk dat de burger steeds meer de digitale weg opgaat", klinkt het op het kabinet van Clerfayt.

[…] "En als de Brusselaars steeds meer vragende partij zijn om hun administratieve handelingen van thuis uit te kunnen uitvoeren, wil ik dit fenomeen graag versnellen door van de besturen te eisen dat ze hun diensten digitaliseren, maar ook door ondersteuning te bieden aan diegenen die het verst van de digitale technologie afstaan."

[…] Tot slot wil Clerfayt er ook voor zorgen dat de digitaal kwetsbare Brusselaars niet uit de boot vallen en sneller aansluiting vinden bij online overheidsdiensten. […]