127 klachten voor dierenmishandeling in 2022

Actualiteit
-	Stijgend aantal klachten wegens dierenmishandeling. Hetzelfde geldt voor de inbeslagnames die met 43% toegenomen zijn.

Vorig jaar werden 127 klachten voor dierenmishandeling ingediend. Dat is een stijging van 53% in vergelijking met 2021.

Het melden van dierenmishandeling zorgt ervoor dat in problematische gevallen kan worden ingegrepen en, indien nodig, kan worden overgegaan tot inbeslagnames. Deze kunnen om verschillende redenen plaatsvinden: een gebrek aan hygiëne, verwaarlozing, ondervoeding, onbehandelde ziekten, etc.

Ook meer inbeslagnames, namelijk 43%

In 2022 is het aantal inbeslagnames op één jaar tijd met 43% gestegen, met in totaal 40 inbeslagnames waarbij 83 dieren betrokken waren. Het betrof 48 honden, 28 katten, 3 vogels, 2 konijnen, 1 python en 1 schaap. Meestal zijn deze inbeslagnames het gevolg van klachten die werden ingediend door burgers bij de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel.

Na de inbeslagname worden deze dieren over het algemeen tijdelijk toevertrouwd aan een asiel, in afwachting van de beslissing waar het dier zal terechtkomen. Deze beslissing wordt genomen door Leefmilieu Brussel en moet binnen de twee maanden na de inbeslagname plaatsvinden.

Tot 100.000 euro boete

“Dierenmishandeling mag niet lichtzinnig worden opgenomen. Daarom steken de inspecteurs van Leefmilieu Brussel een tandje bij door gebruik te maken van waarschuwingen, van processen-verbaal en, in sommige gevallen, van inbeslagnames. Ik werk er overigens aan om, in het Brussels wetboek voor dierenwelzijn, instrumenten te ontwikkelen teneinde inbreuken op het dierenwelzijn nog efficiënter te voorkomen en te bestraffen”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

De boetes in geval van dierenmishandeling kunnen oplopen tot 100.000 euro en de rechter kan zelfs een gevangenisstraf opleggen, alsook een verbod om dieren te houden.