20 projecten in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving

Actualiteit
discriminatie bij aanwerving

“Deze subsidie van één miljoen euro toont aan dat in het Brussels Gewest de strijd tegen discriminatie bij aanwerving een prioriteit blijft. Gezien de huidige context mogen we ons een deel van het Brusselse talent niet ontzeggen. Dat zou sociale verspilling zijn. De jobkansen moeten ten goede komen aan alle Brusselaars, ongeacht hun persoonlijke kenmerken”, verklaart Bernard Clerfayt.

Toegang tot arbeidsmarkt voor alle Brusselse talenten

Op voorstel van de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, heeft de Regering beslist 20 projecten ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving te financieren voor één miljoen euro. Dit initiatief moet alle Brusselse talenten toegang geven tot de arbeidsmarkt.

Momenteel zijn nog te veel werkzoekenden het slachtoffer van discriminatie bij aanwerving. Huidskleur, seksuele geaardheid, geslacht, origine, leeftijd,... al deze vooroordelen sluiten talent ten onrechte uit van de Brusselse arbeidsmarkt. Om dit verschijnsel tegen te gaan, heeft het Brussels Gewest een projectoproep gelanceerd. Dit jaar was het thema origine. De projecten moesten dus een concrete oplossing bieden voor de bestrijding van deze discriminerende factor.

Enkele voorbeelden van gekozen projecten

Er werden 38 projecten ingediend door de verenigingssector en 20 daarvan werden geselecteerd door een onafhankelijke jury van deskundigen.

Eén daarvan was “Nakanek”. Dit project richt zich op de culinaire talenten van de diversiteit. Het biedt nieuwkomers de mogelijkheid om deel te nemen aan stages in een foodtruck in combinatie met een opleiding Frans als vreemde taal, een inleiding tot digitale technologie en een cursus burgerschap, wat de tewerkstelling van nieuwkomers zal bevorderen.