62% van dieren in Brusselse asielen zijn katten: “Meer sterilisatie nodig

Actualiteit
62% van dieren in Brusselse asielen zijn katten: “Meer sterilisatie nodig

In 2021 passeerden 5.876 dieren in de Brusselse dierenasielen. Dat blijkt uit het jaarverslag van Leefmilieu Brussel, waarin de statistieken van de asielen in het Brussels Gewest zijn opgenomen. Ook blijkt dat katten nog steeds het meest vertegenwoordigd zijn (62%). In het licht van deze vaststelling is de Brusselse minister van Dierenwelzijn voornemens zijn beleid ter bestrijding van de sterke toename van katten te versterken.

Meer sterilisatie nodig

In 2021 passeerden 5.876 dieren in de Brusselse asielen, waarvan 62% katachtigen. Dit aantal is nog steeds te hoog, hoewel het reeds meerdere jaren afneemt. Net als de voorgaande jaren wordt tijdens de zomer een piek in het aantal opgevangen dieren waargenomen. We stellen vast dat de meeste van hen een thuis vinden en geadopteerd worden (61%). Er is ook een toename van het percentage katten dat al gesteriliseerd/gecastreerd is op het moment dat ze worden opgevangen.

Hoewel er een verbetering is opgetreden, met 18% van de katten die gecastreerd/gesteriliseerd toekomen in het asiel, tegenover 11% in 2018, blijft het aantal katten dat wordt opgevangen veel te hoog. Om duizenden katten een leven vol ellende te besparen, is er maar één oplossing: sterilisatie. In 2023 zal een nieuwe bewustmakingscampagne worden gevoerd en zullen de middelen waarover asielen en gemeenten beschikken, worden versterkt om op lange termijn een aanzienlijke vermindering van de kattenpopulatie te bewerkstelligen”, aldus de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Minder euthanasie

Een andere vaststelling: het aantal euthanasiegevallen, alle soorten inbegrepen, blijft dalen. De asielen verklaren dat in 99% van de gevallen euthanasie wordt toegepast vanwege de gezondheidstoestand van het dier.