Actiris staat klaar om Oekraïense vluchtelingen te begeleiden

Persbericht

Terwijl de opvang van Oekraïense vluchtelingen zo’n beetje overal in Europa gestructureerd wordt, herinnert Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, eraan dat zij, zodra zij een verblijfsrecht hebben gekregen, toegang zullen krijgen tot de Brusselse arbeidsmarkt, alsook tot de diensten die Actiris en zijn partners aanbieden.

Vorige week donderdag zijn de Europese ministers van Binnenlandse Zaken overeengekomen om mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, tijdelijke bescherming en dus een verblijfsrecht te verlenen. Dit recht, dat een jaar geldig is en twee keer kan worden verlengd, geeft hen toegang tot de arbeidsmarkt en tot de diensten die door Actiris en zijn partners worden aangeboden.

“Veel Oekraïense vluchtelingen zijn moeders met kinderen. Wanneer zij in Brussel aankomen, moeten zij eerst op adem komen en daarna op zoek gaan naar huisvesting, sociale bijstand en een plaats in een crèche of school voor hun kinderen”, benadrukt Bernard Clerfayt.

Om de Oekraïense vluchtelingen aan een baan te helpen, heeft de Brusselse minister van Werk aan Actiris gevraagd om klaar te staan en een actieplan uit te denken om deze mensen snel en efficiënt op te vangen.

"Zoals veel hoofdsteden kent Brussel al jaren sterke migratiestromen. Actiris heeft zijn diensten ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van dit nieuwe publiek. Zo maken we sinds 2018 gebruik van sociale tolken om werkzoekenden te helpen die geen Frans of Nederlands spreken. En we hebben brochures en video's met uitleg over alle stappen in je zoektocht naar werk, in 22 talen. Momenteel werken we aan een 23e versie, in het Oekraïens. We hebben samenwerkingsovereenkomsten met BON, BAPA en Fedasil, de hoofdrolspelers bij de ondersteuning en integratie van nieuwkomers. En ons personeel is opgeleid om hen zo goed mogelijk bij te staan. De teams van Actiris staan dus klaar om de vluchtelingen uit Oekraïne die op zoek zijn naar werk te ondersteunen”, verklaart Cristina Amboldi, directrice-generaal van Actiris.

Ten slotte is het gebruik van talen in het Brussels Gewest sterk gereglementeerd. De overheidsdiensten zijn verplicht zich tot het publiek te richten in slechts één van de twee talen van het Gewest. Er werd een verzoek ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht om Oekraïense vluchtelingen in het Engels of Oekraïens te kunnen opvangen en ontvangen. De Commissie heeft daarmee reeds ingestemd en maakt een evolutie van het gebruik van talen in Brussel mogelijk.

“Oekraïense vluchtelingen komen op een moment dat het beter gaat met de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan arbeidskrachten in tal van sectoren: bijstand aan personen, IT, bouw, enz. Ik hoop dat deze mensen, zodra ze de wens of de behoefte uiten, door Actiris begeleid kunnen worden om opnieuw een baan en een schijn van normaliteit te vinden”, besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45