Activa-plan: werkzoekenden voortaan automatisch verwittigd

Actualiteit
L'allocation Activa est un plus pour les chercheurs d'emploi bruxellois

Deze maand heeft Actiris naar bijna 37.000 werkzoekenden een attest Activa.brussels verzonden. Dankzij dit document, waarover ze nu automatisch beschikken, zullen de werkgevers die hen aanwerven, financiële voordelen genieten. Deze boost om de relance van de arbeidsmarkt in het post-Covid-tijdperk te versnellen, is een kans voor de werkzoekenden en welkome steun voor de Brusselse ondernemingen en handelaars.

Wie kan gebruikmaken van Activa.brussels?

Elke niet-actieve Brusselse werkzoekende die reeds 12 maanden ingeschreven is bij Actiris, kan gebruikmaken van Activa.brussels. Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld na een First-stage of een individuele beroepsopleiding in een onderneming (IBOo), kan de werkzoekende vrijgesteld worden van de 12 maanden inschrijving en vanaf de 1ste dag van zijn inschrijving toegang hebben tot Activa.brussels.

Welk voordeel voor de werkgever?

De werkgever mag de uitkering Activa.brussels van het loon afhouden.

De Activa-uitkering bedraagt in totaal 15.900 euro over 30 maanden en wordt als volgt verdeeld:

  • 350 euro per maand gedurende de eerste 6 maanden;
  • 800 euro gedurende de 12 daaropvolgende maanden;
  • 350 euro gedurende de 12 daaropvolgende maanden.

Deze uitkering wordt verhoogd in geval van verminderde arbeidsgeschiktheid. Dan bedraagt ze in totaal 23.400 euro over 36 maanden. De werkgever kan zich ook het bedrag van uw opleiding volledig of gedeeltelijk laten terugbetalen voor een maximumbedrag van 5.000 euro.

Actiris vereenvoudigt toegang tot diensten en documenten dankzij digitalisering

Het gaat om een bijkomende stap in de digitalisering van de diensten van Actiris. De procedure wordt aldus vergemakkelijkt om de werkzoekenden en de werkgevers de kans te geven zo snel mogelijk gebruik te maken van de Activa-steun.

“De Activa-attesten automatisch bezorgen aan de Brusselse werkzoekenden staat gelijk met het vastleggen van hun recht om te kunnen gebruikmaken van de aan hen gewijde tewerkstellingsmaatregelen. We verwachten de komende weken enerzijds een stijging van het aantal werkzoekenden, en anderzijds een daling van het aantal jobaanbiedingen. De concurrentie tussen de kandidaten voor eenzelfde vacature zal dus toenemen. Dankzij Activa.brussels maken we de Brusselse werkzoekenden aantrekkelijker bij de werkgevers, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

“[…] Met deze nieuwe digitale vooruitgang willen we zowel aan de werkzoekenden als aan de werkgevers tonen dat we er zijn om hen te steunen. We nodigen de eerste groep uit om zich in te schrijven bij Actiris en de andere groep om ons hun jobaanbiedingen te bezorgen, zodat we alles in het werk kunnen stellen om tegemoet te komen aan de noden, en aldus zo veel mogelijk kunnen bijdragen aan het veiligstellen van de Brusselse economie”, stelt Grégor Chapelle, de algemeen directeur van Actiris.

Werkgevers getuigen

Dominique Stassart is de initiatiefneemster van het concept Relais du Triporteur in Bosvoorde, een restaurant én kruidenierszaak die in bulk verkoopt. Ze heeft een beroep gedaan op Actiris om medewerkers te rekruteren. “Wij zoeken veelzijdige mensen […]. De werkgeversconsulent van Actiris is ter plaatse gekomen om het team te ontmoeten. […] We vonden het een aantrekkelijke formule. We hebben de procedure herhaald voor een keukenhulp die zijn opleiding net afgerond heeft, en we zullen in augustus opnieuw een oproep tot kandidaten lanceren voor een andere post”.

Vier jaar geleden heeft Anis Arvaque de conceptstore Urban Therapy opgestart. Hij nam 7 jongeren jonger dan 30 jaar aan. “Niemand van hen had een diploma of ervaring. Ze hebben hun eerste stappen in het bedrijfsleven in onze winkels gezet. Sommigen hebben nadien hun studies hervat en twee van hen zijn gerant van onze winkels geworden. Ik heb hen dankzij Activa.brussels kunnen aanwerven na hun First-stage. Als werkgever vind ik het echt interessant dat de steunmaatregelen ons de kans geven om het werk met jongeren die we hebben opgeleid en die vervolgens groeien binnen de onderneming, voort te zetten.”

Interessante links: