Administratieve vereenvoudiging

Actualiteit
Plan de simplification administrative Easy Way - Région de Bruxelles-Capitale

Easy Way, het plan voor administratieve vereenvoudiging 2020-2025, wil de relatie tussen gebruikers en administraties transformeren. Easy Way zal de administratieve lasten verminderen door slechts één keer informatie aan administraties te verstrekken. Het doel is ook dat burgers automatisch bepaalde rechten en vergoedingen krijgen en te allen tijde toegang hebben tot openbare diensten, enz.

Standaardisatie van formulieren en online toegang

Easy Way bevat 20 operationele doelstellingen die worden samengebracht rond 6 strategische doelstellingen. De belangrijkste projecten zijn:

  • Brussels Digital Act of digital by default: het doel is dat digitaal de regel wordt en papier de uitzondering. Openbare diensten moeten gebruikers hierin begeleiden.
  • Met de “Brussels Youth to Digital”, wil het Brussels Gewest jongeren dichter bij de administratie brengen door innovatieve digitale oplossingen te promoten zoals ITSME, IRISBOX, EBOX, …
  • Administratieve vereenvoudiging en de versnelling ervan dankzij digitale technologie mag geen ongewenste effecten hebben. Bijzondere nadruk zal daarom worden gelegd op het verwerven van digitale vaardigheden door gebruikers.
  • Burgers hebben recht op meer transparantie, de toegang tot informatie over het gebruik van subsidies in het Gewest zal vereenvoudigd worden.
  • We willen alle administratieve procedures online toegankelijk maken via een centraal webplatform.
  • Vanaf 2022 kan er geen informatie die al beschikbaar is opnieuw opgevraagd worden bij gebruikers dankzij het “Once Only-plan.
  • Elk voorontwerp van besluit of ordonnantie zal aan een customer journey-analyse moeten worden onderworpen alvorens aan de Regering te worden voorgelegd, de zogenaamde "Kafka-test".
  • De subsidieaanvragen worden gestandaardiseerd. Ze verschillen van de ene administratie tot de andere, waardoor hun toegang complex is voor burgers, bedrijven of verenigingen.
  • Administratieve agenten zijn de eerste actoren bij vereenvoudiging. Ze zullen moeten worden opgeleid in de beginselen van administratieve vereenvoudiging.

Administraties ten dienste van de burgers

“De administratieve formaliteiten zijn talrijk, vaak tijdrovend en soms duur. Ik wil de burgers, maar ook de bedrijven, een duurzamere, toegankelijkere, goedkopere en snellere administratie bieden. Ik wil een echte golf van vereenvoudiging creëren in het Brussels Gewest. Onze institutionele complexiteit zet ons daartoe aan”, ambieert Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Een administratie moet ten dienste staan van de burgers, bedrijven en verenigingen. En de verwachtingen van de gebruikers met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening zijn de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Door nieuwe technologieën toe te passen, kunnen we de relaties tussen de administraties en de gebruikers vergemakkelijken. Op dit moment kunnen minder dan 25% van de administratieve formaliteiten online worden voltooid en slechts 38% van deze onlineformalitieten is geoptimaliseerd voor smartphonegebruik.

Administratieve vereenvoudiging, een democratische uitdaging

Naast de modernisering van overheidsdiensten, moet administratieve vereenvoudiging de automatische activering van bepaalde rechten mogelijk maken. In België zou naar schatting 2/3 van de in aanmerking komende personen geen leefloon ontvangen, simpelweg door onwetendheid van de gebruikers.

Tot op de dag van vandaag wordt in de ogen van de gebruiker het aanbod aan openbare diensten te vaak gezien als een complex en moeilijk toegankelijk geheel. De gebruiker voelt zich soms verloren, niet wetende bij wie hij terechtkan voor de informatie en ondersteuning die hij nodig heeft.

Het leven vergemakkelijken dankzij een goede beheersing van de digitale tools

“De COVID-crisis werkt als een tijdmachine. We zijn ons allemaal bewust geworden van het potentieel dat de digitale technologie ons biedt. En als morgen, dankzij het 'only once'- of het ‘digital by default’-principe, bepaalde papieren documenten illegaal worden, zal ik de eerste zijn om mij daarover te verheugen. Dat is dan het teken van een geslaagde administratieve vereenvoudiging. De COVID-crisis herinnert ons evenwel ook aan de aandacht die we moeten besteden aan de mensen die de digitale instrumenten niet onder de knie hebben. Daarom zal ik de Regering binnenkort een plan voor digitale toe-eigening voorleggen”, besluit Bernard Clerfayt.