Minister Bernard Clerfayt brengt bezoek aan slachthuis van Anderlecht

Actualiteit
Slachthuis van Anderlecht

Het doel van het bezoek aan het slachthuis van Anderlecht op deze dinsdagochtend was om zich te vergewissen van de omstandigheden waarin de dieren worden behandeld, maar ook om met de verantwoordelijken te bespreken wat de mogelijkheden zijn om voorafgaande bedwelming in te voeren bij het slachten van dieren.

“Het Grondwettelijk Hof heeft zojuist het Vlaamse en Waalse decreet waarin voorafgaande bedwelming bij het slachten van dieren wordt opgelegd, bekrachtigd. In het Brussels Gewest wordt het debat dan ook nieuw leven ingeblazen. Het was belangrijk om het enige slachthuis in Brussel te bezoeken en de huidige omstandigheden waarin dieren gedood worden, te kunnen onderzoeken, maar ook om met de verantwoordelijken te praten over kwesties die verband houden met het welzijn van de dieren, voornamelijk tijdens het slachten”, verklaart Bernard Clerfayt.

Het slachthuis van Anderlecht, al bijna 130 jaar een waar monument in het Brussels Gewest

Het gaat om een bron van grote economische activiteit: jaarlijks worden er gemiddeld 50.000 dieren geslacht. Het slachthuis van Anderlecht is het enige goedgekeurde en erkende slachthuis in het Brussels Gewest. De rituele slachting betreft 65% van de ossen, 85% van de kalveren en zelfs 80% van de schapen.

Zeer grondige controle

Tijdens het bezoek kon de minister alle praktijken van de slachtketen observeren, van de aankomst van het dier tot het uitsnijden ervan.

De praktijken van de slachtlijn worden zeer nauwlettend gevolgd. Het slachthuis is volledig uitgerust met een videobewakingssysteem en wordt bijgestaan door een dierenarts en een verantwoordelijke voor het dierenwelzijn. Deze video's maken het niet alleen mogelijk om ervoor te zorgen dat de geldende regels worden nageleefd, maar hebben ook een educatieve rol om de genomen maatregelen bij het personeel van het slachthuis te verbeteren.

Tot slot worden er dagelijks inspecties uitgevoerd door dierenartsen van het FAVV en maandelijks door de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel om de omstandigheden waarin de dieren worden geslacht, alsook het naleven van de regels, te controleren.