Bijna 2 miljoen euro bespaard in 2022, en dat is slechts een begin

Actualiteit
De digitale uitgaven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bundelen

“Wij hebben één bureau voor digitale aankopen opgericht. Alle besturen moeten voortaan met deze centrale werken om hun IT-aankopen te doen. De voordelen zijn talrijk: één bestek, één bestelbon en één licentie die tussen de diensten gedeeld dient te worden”, stelt Bernard Clerfayt, die zo het plan voor de optimalisering van de uitgaven, dat opgestart werd in 2021, in herinnering brengt.

Maatregelen, en vooral resultaten

Als gevolg van de maatregelen die vanaf 2022 werden uitgewerkt, zijn de eerste resultaten ter optimalisering van de uitgaven reeds zichtbaar. We noteren een besparing van 1.874.844 euro voor de digitale uitgaven van het Gewest in 2022.

Noden die gebundeld moeten worden

De belangrijkste maatregel betreft de bundeling van de noden. Telefonie, computers, kabels, consultancy-diensten, licenties,… De Brusselse besturen hebben een reeks IT-tools nodig om hun opdracht goed te kunnen uitvoeren. Deze werkmiddelen vertegenwoordigen een aanzienlijke kost voor het Gewest.

Een gezamenlijke helpdesk

Deze stap vooruit ging gepaard met een bundeling van de functies. Zo werden de teams van de helpdesk gereorganiseerd om ervoor te zorgen dat verschillende besturen kunnen gebruikmaken van de dienstverlening van een gezamenlijke helpdesk.

Aanzienlijke besparingen in het vooruitzicht

“De budgettaire situatie van het Gewest zet ons ertoe aan onze manieren van werken te verbeteren. In 2022 werd bijna 2 miljoen euro bespaard, maar tegen 2025 zullen de maatregelen ervoor zorgen dat er 29 miljoen euro kan worden bespaard”, besluit de minister.