Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze website is de officiële website van de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bernard Clerfayt. Alle informatie betreffende zijn bevoegdheden en alle actualiteit in verband met de ministeriële activiteiten wordt er gepubliceerd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In juni van dit jaar heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 30ste verjaardag gevierd. Het is de jongste gefedereerde entiteit van ons land. De Brusselaars hebben inderdaad bijna 10 jaar moeten wachten op meer vooraleer zij over dezelfde democratische instellingen konden beschikken als overal elders in het land.

De instellingen die vandaag structuur geven aan de machtsuitoefening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vloeien voort uit de vroegere politieke evenwichten.

Vandaag zijn we vooral fier op de culturele rijkdom en verscheidenheid van ons Gewest. Het Brussels Gewest is in de eerste plaats een grondgebied waar Franstaligen en Nederlandstaligen samenleven, alsook andere inwoners met een verschillende cultuur, taal en afkomst.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Na de regionale verkiezingen in Brussel op 26 mei werd een nieuwe parlementaire meerderheid gevormd. Het Brussels Parlement was een van de eerste om een regering aan te wijzen en de Brusselse ministers legden de eed af op 18 juli 2019, nog geen 2 maanden na de verkiezingen.

Bernard Clerfayt is minister in deze nieuwe Brusselse regering. Zijn partij, DéFI, vormt samen met de PS, Ecolo, Open Vld, Groen en sp.a de nieuwe meerderheid die het Brussels Gewest gedurende 5 jaar zal besturen.

Van links naar rechts, de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse regering: Ans Persoons, Bernard Clerfayt, Nawal Ben Hamou, Alain Maron, Barbara Trachte, Rudi Vervoort, Elke Van den Brandt, en Sven Gatz.
Van links naar rechts, de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse regering: Ans Persoons, Bernard Clerfayt, Nawal Ben Hamou, Alain Maron, Barbara Trachte, Rudi Vervoort, Elke Van den Brandt, en Sven Gatz.

U vindt meer informatie over de samenstelling van de Brusselse gewestregering, de bevoegdheden van de Brusselse ministers en de contacten van de kabinetten op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gewestelijke beleidsverklaring

De verschillende partijen van de Brusselse meerderheid hebben een akkoord afgesloten. Daarin zijn alle aspecten voor het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen: werk, beroepsopleiding, ondernemerschap, milieu, mobiliteit, economie, cultuur, ...