Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze website is de officiële website van de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bernard Clerfayt. Alle informatie betreffende zijn bevoegdheden en alle actualiteit in verband met de ministeriële activiteiten wordt er gepubliceerd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2019 vierde het Gewest zijn 30-jarige bestaan. Het is de jongste gefedereerde entiteit van ons land. De Brusselaars hebben inderdaad bijna 10 jaar moeten wachten op meer vooraleer zij over dezelfde democratische instellingen konden beschikken als overal elders in het land.

De instellingen die vandaag structuur geven aan de machtsuitoefening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vloeien voort uit de vroegere politieke evenwichten.

Vandaag zijn we vooral fier op de culturele rijkdom en verscheidenheid van ons Gewest. Het Brussels Gewest is in de eerste plaats een grondgebied waar Franstaligen en Nederlandstaligen samenleven, alsook andere inwoners met een verschillende cultuur, taal en afkomst.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Na de regionale verkiezingen in Brussel op 26 mei 2019 werd een nieuwe parlementaire meerderheid gevormd. Het Brussels Parlement was een van de eerste om een regering aan te wijzen en de Brusselse ministers legden de eed af op 18 juli 2019, nog geen 2 maanden na de verkiezingen.

Bernard Clerfayt is minister binnen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Zijn partij, DéFI, vormt de gewestelijke meerderheid, samen met de PS, Ecolo, OpenVLD, Groen en Vooruit (sp.a.).

Van rechts naar links, de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse regering: Ans Persoons, Bernard Clerfayt, Nawal Ben Hamou, Alain Maron, Barbara Trachte, Rudi Vervoort, Elke Van den Brandt, en Sven Gatz.
Van rechts naar links, de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse regering: Ans Persoons, Bernard Clerfayt, Nawal Ben Hamou, Alain Maron, Barbara Trachte, Rudi Vervoort, Elke Van den Brandt, en Sven Gatz.

U vindt meer informatie over de samenstelling van de Brusselse gewestregering, de bevoegdheden van de Brusselse ministers en de contacten van de kabinetten op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gewestelijke beleidsverklaring

De verschillende partijen van de Brusselse meerderheid hebben een akkoord afgesloten. Daarin zijn alle aspecten voor het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen: werk, beroepsopleiding, ondernemerschap, milieu, mobiliteit, economie, cultuur, ...