Budget voor dierenwelzijn: + 50% sinds 2019

Actualiteit
Honden, katten en nieuwe gezelschapsdieren  - Het Brussels Gewest verhoogt het budget voor dierenwelzijn

“In 2019 bedroeg het budget voor dierenwelzijn 1.531.000 euro. Twee jaar later bedraagt dit budget  2.311.000 euro, dit wil zeggen een stijging van 763.000 euro (+ 50%). De stijging van het budget is belangrijk en noodzakelijk om het welzijn van dieren te waarborgen en te versterken. Ten slotte is het een beleidsprioriteit geworden", verklaart Bernard Clerfayt die woensdag de prioriteiten 2022 voor het dierenwelzijnsbeleid heeft voorgesteld.

Toename van het budget voor dierenwelzijn bevestigd in 2022

In 2022 stijgt het budget voor dierenwelzijn met 263.000 euro in vergelijking met 2021. Deze verhoging is met name bedoeld voor de verwezenlijking van het toekomstige Brusselse wetboek voor dierenwelzijn die de minister in het najaar van 2022 wenst voor te leggen aan het Brussels Parlement. Afgelopen zomer lanceerde het Brussels Gewest trouwens een uitgebreide burgerraadpleging om de mening van de Brusselaars te vragen. Deze laatsten vroegen vooral meer losloopzones voor honden, meer controles en lijsten met de rassen en soorten dieren die in het Brussels Gewest gehouden mogen worden.

Met een Brussels wetboek voor dierenwelzijn zal de dierenbescherming aanzienlijk kunnen verbeteren. "Het beleid inzake dierenwelzijn wordt geregeld door een federale wet uit 1986 ... Het is tijd om deze tekst af te stoffen en een wetgeving te hebben die beter voldoet aan de verwachtingen van de burgers. Onze relatie met levende wezens is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd en dit moet nu worden omgezet in wetteksten”, benadrukt de Brusselse minister.