Deontologisch handvest om burgers beter te ondersteunen op weg naar digitale inclusie

Actualiteit
Minister Bernard Clerfayt introduceert het nieuwe handvest om burgers beter te ondersteunen op weg naar digitale inclusie

Een nieuw charter moet voortaan een kader bieden voor individuele of groepsondersteuning van burgers door animatoren op het gebied van digitale inclusie, waarbij hun professionele veiligheid wordt gegarandeerd. "Het versterkt mijn engagement om digitale technologie toegankelijk te maken voor iedereen. In een samenleving waar digitale technologie overal aanwezig is, moeten we kwaliteitsnormen vaststellen en meer en betere ondersteuning bieden aan degenen die lijden onder digitale ongelijkheden. Dat is de rol van het handvest", legt Bernard Clerfayt, de minister van Digitale Transitie, uit.

Garantie voor publiek en animatoren

Het handvest helpt ook om een duidelijk kader voor de sector vast te stellen, gebaseerd op ethische principes, en om de harmonisatie van praktijken te bevorderen. Het doel is om zowel de animatoren - door hun opdracht duidelijk te omschrijven - als het betrokken publiek beter te beschermen. Dankzij dit handvest is het publiek volledig geïnformeerd over de manier waarop het wordt ondersteund en over de grenzen van het programma.

Drie belangrijke pijlers

De relatie met de gebruikers

Ondersteuning is een aanpak die is ontworpen om individuen te helpen hun digitale doelen te bereiken. Het is een gepersonaliseerde aanpak die de autonomie van de ondersteunde persoon bevordert.

De houding van de animator ten opzichte van het ondersteuningsproces

Digitale bemiddeling houdt in dat het voor een groot aantal mensen gemakkelijker wordt om digitale hulpmiddelen en de digitale cultuur te begrijpen. Animatoren in digitale inclusie moeten leermiddelen en -methodes creëren die aangepast zijn aan hun publiek en daarbij de voorkeur geven aan een neutrale, inclusieve en vertrouwelijke aanpak.

Gedeelde verantwoordelijkheden

Het handvest definieert de verantwoordelijkheden van de animatoren, ondersteunende organisaties en gebruikers.

Bemiddelen tussen het digitale en het menselijke

Naarmate de digitalisering van de samenleving versnelt, ondervinden sommige burgers online problemen en merken ze dat hen de toegang tot de rechten wordt ontzegd of dat ze sociaal gemarginaliseerd worden. Animatoren voor digitale inclusie spelen hier een essentiële rol als bemiddelaars tussen het digitale en het menselijke, door te helpen digitale ongelijkheden weg te werken.

 

META

--

 

--

| Bernard Clerfayt

--

Een nieuw handvest moet voortaan een kader bieden voor de ondersteuning van burgers door animatoren voor digitale inclusie.