Dierenwelzijn: Bernard Clerfayt bevestigt steun aan verenigingen

Actualiteit
Hondentrainingen

Het Brussels Gewest lanceert een nieuwe projectoproep voor vzw's die actief zijn op het vlak van dierenwelzijn. De projecten moeten binnen een van de volgende drie doelstellingen vallen:

  1. Bewustmaking en informatieverstrekking
  2. Ondersteuning voor eigenaars van gezelschapsdieren
  3. Hulp voor gewonde, verloren of achtergelaten dieren

Een totaalbudget van 200.000 euro wordt vrijgemaakt om de projecten te financieren, met een maximaal bedrag van 30.000 euro per project. Verenigingen hebben tot 10 september de tijd om hun aanvragen naar Leefmilieu Brussel te sturen.

Voorbeelden van projecten

Projecten die in aanmerking komen zijn onder andere conferenties, publiciteitscampagnes, hondentrainingen, hulp bij dierenartskosten voor mensen met een laag inkomen, kinderboerderijen en de oprichting van platform voor verloren huisdieren. De projecten moeten allemaal gericht zijn op het verbeteren van dierenwelzijn.

De vrijwilligerssector is onmisbaar

“We hebben de wetgeving over het beheer van katten versterkt, een lijst opgesteld van reptielen die mogen worden gehouden, het gebruik van lijmvallen verboden, voorwaarden bepaald voor het niet-commerciële vervoer van landbouwhuisdieren, enz. En voor de zomer stel ik het Brussels Wetboek Dierenwelzijn voor aan de Regering. Hoewel het werk van de overheid belangrijk is, is dat van de vrijwilligerssector dat evenzeer”, legt Bernard Clerfayt uit bij de aankondiging van een nieuwe projectoproep.

4 keer meer steun voor dierenwelzijnsorganisaties

"In een stedelijke omgeving is het in ieders belang dat mensen en dieren in perfecte harmonie samenleven. Daarom heb ik dit jaar het bedrag verviervoudigd dat sinds 2019 wordt toegewezen om verenigingen te ondersteunen. Door hand in hand te werken, kunnen we de levenskwaliteit van dieren blijven verbeteren", besluit de DéFI-minister.