Dierenwelzijn: “Ik wil geen geval Fiona in het Brusselse Gewest”

Actualiteit
dierenmishandeling, een prioriteit

Bernard Clerfayt, Brussels Minister van Dierenwelzijn, wil van de bestrijding van dierenmishandeling een prioriteit maken. Daarom schrijft hij Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie, aan om het dierenwelzijn op de lijst van prioritaire dossiers van Justitie te plaatsen en te wijzen op het belang van de dierenbeschermingsverenigingen om zich tot het gerecht te kunnen wenden.

In juni van dit jaar stond het geval van het teefje Fiona op alle voorpagina’s. Dit teefje werd, vastgebonden aan de trapleuning en uitgehongerd door haar eigenaar, teruggevonden in Waals-Brabant. Ze lag zieltogend in haar eigen uitwerpselen en woog slechts 7 kilo. Momenteel is ze geadopteerd en leidt ze een gelukkig bestaan maar haar vroegere eigenaar zal gerechtelijk niet gestraft worden. Het parket heeft begin oktober immers beslist de vroegere baas van het teefje strafrechtelijk niet te vervolgen.

“ Ik wil geen geval Fiona in het Brusselse Gewest. Daarom heb ik beslist de Minister van Justitie te interpelleren om van de bestrijding van dierenmishandeling een prioriteit van de Parketten te maken”, legt Bernard Clerfayt, Brussels Minister van Dierenwelzijn, uit.

In 2019 keurde de Minister van Justitie een omzendbrief goed die de prioriteiten van de strafrechtelijk beleid van de Vlaamse Regering vastlegde. Voor de Brusselse minister zou er over een dergelijke omzendbrief overlegd moeten worden tussen de deelstaten en de federale regering. “Hier moet het principe van eenheid van bevel doorslaggevend zijn. Het is onbegrijpelijk dat ernstige en herhaaldelijke gruweldaden of mishandelingen op het vlak van dierenwelzijn een prioriteit zijn voor het Vlaamse parket maar niet in het Brusselse Gewest of in het Waalse Gewest! Hier zit er geen logica of samenhang in. »

De Brusselse minister wil trouwens het federale niveau wijzen op het belang om dierenbeschermingsverenigingen het recht te geven om zich tot het gerecht te kunnen wenden. Momenteel geeft de wet dierenbeschermingsverenigingen niet het recht om zich tot het gerecht te wenden, wat wel het geval is voor milieubeschermingsorganisaties. Het zijn nochtans deze verenigingen die vaak de eerste zijn om de dierenbelangen te behartigen. Sophie Rohonyi, federaal volksvertegenwoordiger, heeft trouwens een wetsvoorstel ingediend om deze verenigingen de mogelijkheid te geven zich tot het gerecht te wenden. Een initiatief dat ik ondersteun door de nieuwe regering op te roepen deze onrechtvaardigheid recht te trekken”, besluit Bernard Clerfayt.

 

Meer info

Pauline Lorbat – 0485 89 47 45