Dierenwelzijn in het kader van het Belgische voorzitterschap

Actualiteit
Foto van vier deelnemers aan het colloquium dierenwelzijn “Call to Care for Animal Welfare”, van links naar rechts: Bernard Clerfayt, Céline Tellier, Stella Kyriakides en Ben Weyts

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft de minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, op 29 januari deelgenomen aan het colloquium “Call to Care for Animal Welfare”.

Het bevorderen van een betere dierenbescherming en een diepgaandere omkadering van het dierenwelzijn op Europese schaal is van essentieel belang. Meer in het bijzonder werd de nadruk gelegd op de bescherming van fokdieren.

De deelname van Europees commissaris Stella Kyriakides en van Claire Bury, Deputy Director General for Food sustainability, DG Gezondheid, heeft de levendige belangstelling van de Commissie voor dierenwelzijn bevestigd. Samen met Ben Weyts voor het Vlaamse Gewest en met Céline Tellier voor het Waalse Gewest heeft de minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, de nadruk gelegd op de grote uitdagingen in verband met dierenwelzijn.

Op gewestelijke of Europese schaal, de studies bevestigen de aandacht voor dierenwelzijn

De recente resultaten van enquêtes, waarvan de laatste eurobarometer en het initiatief “Geef ons uw stem!”, getuigen van een toenemende bezorgdheid van de samenleving over dierenbescherming. Uit overtuigende gegevens blijkt dat 84 % van de Europese burgers pleit voor een betere bescherming van fokdieren, terwijl 74% streeft naar een hoger niveau van dierenwelzijn voor gezelschapsdieren.

In het Brussels Gewest werd een belangrijke stap voorwaarts gezet in de wetgeving over dierenwelzijn. Ambitieuze initiatieven, zoals de erkenning van sentiëntie en het verbod op de verkoop van levende dieren op markten, zijn gericht op het optrekken van de normen, waarbij ons gewest gedefinieerd wordt als een model op het vlak van dierenbescherming.

Voor verantwoorde handelspraktijken overal in Europa

Deze uitdagingen overschrijden evenwel de nationale grenzen. Publiciteit online voor dieren bijvoorbeeld vereist een gecoördineerde aanpak op Europees niveau teneinde verantwoorde praktijken te waarborgen.

Zonder een strikt kader biedt publiciteit voor honden en katten, in het bijzonder op sociale netwerken, onvoldoende garanties om een weloverwogen beslissing op basis van informatie te nemen over de opvang thuis van een dier. Dat kan immers leiden tot het verwaarlozen of het achterlaten van het dier.