Digitale vaardigheden verbeteren

Actualiteit
Digitale vaardigheden verbeteren

Om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren, lanceert Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, een projectoproep voor een bedrag ter waarde van 390.000 euro. De minister voert deze actie in samenwerking met de Cel Digitale Inclusie van het CIBG en de Koning Boudewijnstichting. De ontwikkelde projecten zullen de digitale vaardigheden van de Brusselaars verbeteren; vooral van degenen die niet snel geneigd zijn om online tools te gebruiken vanwege een gebrek aan kennis en praktijk.

In dit tijdperk waarin “alles digitaal” de leuze is, dreigt een uitsluiting van een volledig deel van de bevolking te leiden tot een verslechtering van de situatie

40% van de Brusselaars beheerst de digitale tools niet

De gezondheidscrisis heeft aangetoond dat burgers dringend moeten worden opgeleid in digitale technologie. Terwijl velen dankzij digitale technologie van thuis uit konden blijven werken, hun administratieve procedures konden blijven uitvoeren, sociale banden op afstand konden onderhouden, hebben anderen, de vergetenen van de digitale wereld, zichzelf nog wat meer uitgesloten van de mogelijkheden die online tools bieden.  In het Brussels Gewest verkeert 40% van de bevolking, d.w.z. meer dan 300.000 Brusselaars tussen 16 en 74 jaar oud, in een situatie van digitale kwetsbaarheid

3 prioritaire pijlers om de digitale vaardigheden te verbeteren

Met een totaalbedrag van 390.000 euro moeten de geselecteerde projecten beantwoorden aan een van de drie aangegeven prioritaire pijlers: toegankelijkheid tot digitale tools, opleiding vanaf jonge leeftijd en begeleiding van de samenleving naar een voor iedereen toegankelijke digitale transformatie.

De projecten moeten concreet en onmiddellijk haalbaar zijn en gericht zijn op mensen die ver verwijderd zijn van de digitale technologie. Minimaal 50% moet worden besteed aan opleiding of begeleiding van de doelgroep, en maximaal 50% van de financiële steun mag worden besteed aan informaticamateriaal.

De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk op 1 april 2021 worden ingediend bij de Koning Boudewijnstichting. Eind juni zullen de resultaten van de selectie worden bekendgemaakt.

Voor een betere sociale en economische integratie

“Er wordt een muur opgetrokken tussen degenen die de digitale technologie beheersen, en de anderen. Er zijn dus mazen waardoor degenen die geen digitale vaardigheden hebben, nog dieper wegglijden. Deze projectoproep moet dit verhelpen en digitale technologie toegankelijk maken voor alle Brusselaars om bij te dragen aan een betere sociale en economische integratie. Het is een kwestie van digitale solidariteit”, zegt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.