Een job vinden in Vlaanderen wordt binnenkort gemakkelijker

Actualiteit
Versterkte samenwerking tussen Actiris en de VDAB, zodat een job vinden in Vlaanderen gemakkelijker wordt voor de Brusselaars

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft een voorstel van ordonnantie ingediend bij de Commissie voor de Economische Zaken van het Brussels Parlement, opdat meer Brusselse werkzoekenden de kans zouden krijgen om in Vlaanderen een job te vinden. De minister wil deze aanpak voor alle Brusselaars op zoek naar werk vergemakkelijken.

“Tewerkstelling moet dé absolute prioriteit zijn bij de heropstart van het parlementaire jaar. Het herstel is voelbaar en het aantal vacatures stijgt. De Brusselaars moeten kunnen profiteren van deze opportuniteiten. Dit nieuwe samenwerkingsakkoord tussen onze twee gewesten is dus een win-winsituatie”, stelt Bernard Clerfayt.

Alle jobaanbiedingen van VDAB toegankelijk en begeleiding op maat

Concreet zullen de VDAB en Actiris automatisch alle jobaanbiedingen uitwisselen. In het verleden werden per jaar slechts 1.500 jobaanbiedingen van de VDAB doorgegeven aan Actiris, en enkel voor laaggeschoolden.

De VDAB zal een opleidingstraject op maat invoeren voor diegenen die een job in Vlaanderen willen vinden. Zij zullen begeleid worden, zodat ze kunnen inspelen op de noden van de arbeidsmarkt in Vlaanderen. En om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in deze verwachtingen en geschikte opleidingen te waarborgen, zal een gezamenlijke analyse van de arbeidsmarkt worden uitgevoerd.

Om tegemoet te komen aan de noden van de werkgevers, zal een gezamenlijke rekruteringsdienst Actiris/VDAB worden opgericht. De doelstelling daarvan is dubbel: strijden tegen het tekort aan arbeidskrachten in Vlaanderen en meer kansen bieden aan de Brusselse werkzoekenden.

Een job vinden in Vlaanderen: een ingezette trend en een enorm potentieel

In 2019 staken elke ochtend 57.000 Brusselaars de Brusselse grenzen over om te gaan werken in Vlaanderen. Dat cijfer was nog nooit zo hoog geweest, aangezien ze in 2010 met 43.000 waren, of 30% meer op 10 jaar tijd. Dit aantal kan echter nog stijgen.

De Brusselse en Vlaamse arbeidsmarkt worden geconfronteerd met aanvullende noden. Vlaanderen heeft een groot tekort aan arbeidskrachten; 66% van de vacante betrekkingen bevindt zich in Vlaanderen. En Brussel beschikt over een grote hoeveelheid werknemers; het Brussels Gewest telt bijna 90.000 werkzoekenden.

Door een nieuw samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel goed te keuren, zullen meer Brusselaars werk kunnen vinden in Vlaanderen, waar tal van jobkansen voorhanden zijn, met name in de Brusselse rand. “De industrie is weggetrokken uit Brussel en heeft zich in minder dichtbevolkte gebieden rond de hoofdstad gevestigd, maar is nog steeds op zoek naar arbeidskrachten, soms laaggeschoold”, analyseert de Brusselse minister.