Een nieuwe oproep voor subsidies ter ondersteuning van Brusselse dierenasielen

Actualiteit
De schuilplaatsen vervullen een essentiële publieke taak.

De Brusselse asielen kijken niet op een inspanning om de dieren te beschermen en hun lot te verbeteren: sensibilisering, opvang, redding,... Om die reden zullen ze, op voordracht van de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, kunnen gebruikmaken van een subsidie die maximaal 9.500 euro bedraagt.

Jaarlijks verblijven meer dan 5.000 dieren een tijdje in een van de Brusselse asielen. Het gaat hoofdzakelijk om katten en honden, maar ook om vogels, reptielen en knaagdieren

Een belangrijk werk

Sensibilisering, redding, vorming,… Hun werk is belangrijk en draagt bij tot een leven in harmonie tussen alle inwoners van het Gewest.

Duidelijke steun

Als reactie op deze vaststelling heeft de Brusselse minister van Dierenwelzijn beslist een nieuwe subsidieoproep uit te schrijven ter ondersteuning van de Brusselse asielen. Zij zullen een bedrag tot 7.000 euro kunnen verkrijgen om hun infrastructuur in te richten, om materiaal en uitrusting aan te kopen of om deel te nemen in de kosten voor diergeneeskundige zorg en de aankoop van voeding en speelgoed.

“De Brusselse asielen vervullen een essentiële opdracht van openbare dienstverlening door te zorgen voor verdwaalde, achtergelaten en inbeslaggenomen dieren. Het spreekt voor zich dat wij de asielen ondersteunen. Zij lijden net als iedereen onder de stijgende prijzen en kunnen niet uitsluitend op solidariteit rekenen. Ik hoop hen met deze subsidieoproep nuttige ondersteuning te bieden voor de voortzetting van hun opdrachten", stelt Bernard Clerfayt.

De subsidie zal overigens verhoogd worden met een bedrag tot 2.500 euro om de asielen te helpen bij het betalen van hun energiefacturen.