Gemeenteraadsverkiezingen 2024: Brussels Gewest lanceert projectoproep om niet-Belgen aan te sporen om te gaan stemmen

Persbericht

Sinds 2006 kunnen niet-Belgen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, op voorwaarde dat ze zich inschrijven op de lijsten. We moeten echter vaststellen dat slechts weinigen hun stem uitbrengen, terwijl ze meer dan een derde van de Brusselse bevolking vertegenwoordigen. De Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, die geconfronteerd wordt met deze democratische uitdaging, heeft beslist een projectoproep uit te schrijven voor de verenigingen. De bedoeling daarvan? De niet-Belgen, alsook jongeren en personen met beperkte mobiliteit, bewust maken van de stemming.

Het Brussels Gewest telt meer dan 1.220.000 inwoners op zijn grondgebied. Van hen is 36,9% geen Belg, wat meer dan een derde van de Brusselse bevolking is. Ter vergelijking: in het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest bedraagt het aandeel niet-Belgen ongeveer 11%.

“Het is onze plicht om alle Brusselaars, ook de niet-Belgen, te betrekken bij het verkiezingsproces. Dat is van democratisch belang. Aangezien zij actief deelnemen aan de Brusselse samenleving, is het normaal dat ze ook hun lokaal verkozenen kunnen aanduiden. We merken echter op dat zij zeer weinig vertegenwoordigd zijn in de stembureaus. Slechts 15% van hen heeft in 2018 deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Als reactie op deze vaststelling heeft de DéFI-minister beslist een projectoproep te lanceren die gericht is aan de verenigingen. Het doel? Deze lokale actoren stimuleren om concrete acties te ontwikkelen die de niet-Belgen ontvankelijk maken voor de gemeenteraadsverkiezingen en hen aanzetten om te stemmen op 13 oktober 2024.

Een infosessie organiseren, affiches, flyers en brochures maken, een evenement of een discussiegroep op poten zetten,… De projecten mogen verschillen, maar de acties moeten zich absoluut richten tot de burgers met een vreemde nationaliteit. Ze moeten dus gesensibiliseerd worden in verband met het stemrecht, de bevoegdheden van de gemeenten, de inschrijvingsvoorwaarden voor Europese en niet-Europese burgers, evenals de impact van de stemming op hun dagelijks leven.

“Ik ben ervan overtuigd dat sommigen van deze Brusselaars het belang van de stemming niet inzien, niet voldoende geïnformeerd zijn over het kiessysteem of gewoon niet op de hoogte zijn van het feit dat ze het recht hebben om hun stem uit te brengen”, voegt Bernard Clerfayt eraan toe.

De projectoproep voorziet eveneens een focus op jongeren en personen met beperkte mobiliteit.

In totaal heeft het Gewest een budget van 150.000 euro vrijgemaakt om de verschillende projecten te ondersteunen. De verenigingen hebben tot en met 27 oktober de tijd om hun dossier naar Brussel Plaatselijke Besturen te verzenden.
 

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45