Gemeenteraadsverkiezingen 2024: vereenvoudigde procedures

Actualiteit
Gemeenteraadsverkiezingen 2024: vereenvoudigde procedures

Groen licht in het Brussels Parlement voor de ordonnantie van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, ter modernisering van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. Een 100% digitale procedure om het leven van Brusselaars bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 makkelijker te maken.

Vereenvoudigde procedures in stembureaus

Het gecentraliseerd elektronisch aanstippen zal het, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, mogelijk maken de kiezers, wanneer ze zich melden bij het stembureau, via een centrale databank aan te stippen. Deze elektronische registratie maakt dus een einde aan de verplichting om manueel papieren aanstiplijsten bij te houden. Deze digitalisering biedt de plaatselijke besturen tal van voordelen: de garantie op een vlottere circulatie in het stembureau, een papierbesparing, een vereenvoudiging van de werkzaamheden en een daling van de kosten.

Voordeel voor volmachten in dezelfde gemeente

Ook de burgers hebben baat bij dit systeem aangezien degenen die bij volmacht stemmen in dezelfde gemeente in hetzelfde stembureau kunnen stemmen, voor zichzelf en per volmacht. 

“Technologie om de technologie heeft slechts weinig waarde, maar wanneer zij daarentegen ten dienste staat van de burgers, is zij zinvol. In dit geval zorgt de digitalisering van de volledige stemprocedure er niet alleen voor dat de procedure sneller verloopt, maar ook dat de kosten gedrukt worden”, besluit Bernard Clerfayt.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bracht 16,47% van de stemgerechtigden zijn stem niet uit, wat een daling is in vergelijking met 2012. Dankzij deze nieuwe procedure wil het Brussels Gewest dit percentage, dat nog steeds te hoog is, nog meer doen dalen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.