Gemoderniseerd gemeentelijk kieswetboek voor gemeenteraadsverkiezingen 2024

Actualiteit
Gemoderniseerd gemeentelijk kieswetboek voor gemeenteraadsverkiezingen 2024

Groen licht in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken voor het ontwerp van ordonnantie van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, ter modernisering van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

Gecentraliseerd elektronisch aanstippen

Belangrijkste vooruitgang van het nieuwe gemeentelijk kieswetboek: het gecentraliseerd elektronisch aanstippen van de kiezers. Dit systeem zal het mogelijk maken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de kiezers, wanneer ze zich melden bij het stembureau, via een centrale databank aan te stippen. Deze elektronische registratie maakt dus een einde aan de verplichting om manueel papieren aanstiplijsten bij te houden. Deze digitalisering biedt de plaatselijke besturen tal van voordelen: de garantie op een vlottere circulatie in het stembureau, een papierbesparing, een vereenvoudiging van de werkzaamheden en een daling van de kosten.

Gedaan met tweemaal in de rij te staan om naaste te begeleiden of voor volmacht

“Technologie om de technologie heeft slechts weinig waarde, maar wanneer zij daarentegen ten dienste staat van de burgers, is zij zinvol. In dit geval zorgt de digitalisering van de volledige stemprocedure ervoor dat de kiezers kunnen kiezen in welk stembureau ze hun stem uitbrengen. Ik denk met name aan de mensen die volmachten hebben ontvangen; zij zullen niet meer naar verschillende stembureaus moeten trekken en zullen hun plicht op dezelfde plaats kunnen vervullen”, besluit Bernard Clerfayt.