Gewest financiert projecten die Brusselaars helpen bij gebruik onlinediensten

Actualiteit
De Brusselaars helpen om de diensten online te gebruiken

Om de Brusselaars die het moeilijk hebben met de diensten online, te helpen, lanceert de gewestelijke IT-dienst Paradigm, onder impuls van de minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, een nieuwe projectoproep “Digital.Brussels”.

30.000 tot 60.000 euro per project

De gekozen projecten zullen financiële steun ontvangen die 30.000 tot 60.000 euro bedraagt. Ze moeten concreet en onmiddellijk uitvoerbaar zijn, alsook de toegang, de vaardigheden en het gebruik van de diensten online bevorderen. Deze projecten zullen zich richten tot de doelgroepen die niet vertrouwd zijn met digitale technologie en nooit naar een openbare computerruimte trekken of naar de structuren die toegang tot en opleidingen voor de digitale tools aanbieden.

De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk 28 augustus 2023 ingediend worden bij Paradigm.

Sommige Brusselaars worden dagelijks geconfronteerd met moeilijkheden om onlinediensten te gebruiken.

In het Brussels Gewest is 40% van de bevolking, of meer dan 300.000 Brusselaars tussen 16 en 74 jaar oud, digitaal kwetsbaar. Digitale inclusie is een transversale, maatschappelijke uitdaging waarmee op alle machtsniveaus rekening moet worden gehouden, en in alle levensfases van een burger. En het Brussels Gewest is zich bewust van die uitdaging. In 2021 heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, het eerste plan voor digitale toegankelijkheid in ons land gelanceerd.

“Het is een kwestie van digitale solidariteit”

“Er is een muur aan het ontstaan tussen de mensen die digitaal mee zijn, en de anderen. Er bestaat dus een kloof waarin diegenen die geen digitale vaardigheden bezitten, wegzakken. Deze projectoproep moet deze kloof dichten en digitale technologie voor iedereen toegankelijk maken om bij te dragen aan een betere sociale en economische integratie. Dat is een kwestie van digitale solidariteit”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

In het kader van het plan voor digitale toegankelijkheid

“Deze tweede editie van de projectoproep ‘Digital Brussels’, in het kader van het Plan voor Digitale Toegankelijkheid en gefinancierd door het Brussels Gewest, dient om de digitale ongelijkheden die blijven bestaan bij de Brusselse burgers, te verkleinen. Het plan maakt het mogelijk projecten te ondersteunen die gericht zijn op de verbetering van de digitale vaardigheden van de Brusselaars, door in te zetten op de toegankelijkheid van digitale tools, opleiding van jongs af aan en de begeleiding van de samenleving naar een digitale transformatie die voor iedereen toegankelijk is”, aldus Nicolas Locoge, de algemeen directeur van Paradigm.