Tekort aan sportinfrastructuur: Bernard Clerfayt maakt 50 miljoen euro vrij

Actualiteit
La Région de Bruxelles-Capitale investit dans les infrastructures sportives communales

“Er zijn talrijke sportinfrastructuren in het Brussels Gewest, maar we moeten vaststellen dat zij volledig bezet zijn. Voor de Brusselaars is het dus soms moeilijk om een sport te kunnen beoefenen. De lockdown heeft ons er echter aan herinnerd in welke mate de beoefening van een sport bijdraagt aan onze fysieke en mentale ontwikkeling”, benadrukt Bernard Clerfayt.

4 jaar investeren in sportinfrastructuur

Velden voor tennis, voetbal, hockey en basketbal, zwembaden, omnisportzalen, turnzalen, … Het Brussels Gewest telt bijna 1.000 sportvoorzieningen.

Voldoende om veel Brusselaars tevreden te stellen, maar niet allemaal … tal van sportvoorzieningen zijn volledig bezet!

In het licht van deze vaststelling heeft het Brussels Gewest beslist om de 19 gemeenten financieel te steunen teneinde het aanbod aan sportvoorzieningen op het grondgebied van het Gewest te vergroten. Over 4 jaar tijd wordt 50 miljoen euro vrijgemaakt.

De gemeenten hebben tot en met 31 maart 2022 de tijd om de projecten rond gemeentelijke sportinfrastructuur die ze willen uitvoeren, in te dienen.

Een beslissing die het geëngageerde beleid versterkt

Na de aankondiging van de oprichting of renovatie van 24 lokale sportinfrastructuren (speelterreinen, street workout, etc.) maakt het Gewest 50 miljoen euro vrij over 4 jaar om projecten rond gemeentelijke sportvoorzieningen te financieren. “In deze periode na de zomervakantie worden talrijke Brusselaars geconfronteerd met een tekort aan plaatsen in de sportclubs. Met deze 50 miljoen euro wil ik het sportbeleid in het Brussels Gewest versterken en het aantal sportaccommodaties vergroten, want we willen allemaal een stad waar recreatieve, culturele en sportieve activiteiten gecombineerd worden”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.