Gewest ondersteunt projecten rond dierenwelzijn van verenigingen

Actualiteit
Speelweide voor honden

Van 22 projecten die de vzw’s indienden bij Leefmilieu Brussel, werden er 13 geselecteerd voor een totaalbedrag van 147.488 euro. Sommige van de gekozen projecten betreffen innovatie, zoals bijvoorbeeld het opvangcentrum Veeweyde en zijn “mantrailing”-project, een olfactorische discipline vergelijkbaar met tracking. Op deze manier kunnen mensen een band opbouwen met hun dieren en kunnen de honden van het asiel zichzelf uitleven, terwijl ze de hondencodes aannemen die hen zullen helpen bij hun toekomstige adoptie.

Andere voorbeelden van projecten die subsidie zullen ontvangen:

  • Steun voor de verzorging van huisdieren van kansarme personen door de Stichting Prins Laurent.
  • Activiteiten om mensen bewust te maken van de behoeften van dieren in de Ferme d'Anjou in Sint-Pieters-Woluwe.

Dierenwelzijn is een zaak van iedereen. Verenigingen en burgers geven blijk van innovatie als het gaat om diereninitiatieven. We hebben deze samenwerking nodig, omdat we allemaal hetzelfde doel hebben: de levenskwaliteit van dieren verbeteren”, stelt Bernard Clerfayt.

Verenigingen actief op vlak van dierenwelzijn zijn essentieel

Afgelopen juni heeft de minister van Dierenwelzijn een projectoproep gelanceerd voor vzw's die actief zijn op het vlak van dierenwelzijn. Het doel was om de uitvoering van projecten gericht op het verbeteren van het dierenwelzijn in de stad te ondersteunen.

Het verbeteren van de bescherming en het welzijn van huisdieren is een prioriteit voor het Brussels Gewest. Nadat deze zomer een nieuw Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn aan de Regering werd voorgelegd, lanceerde de Brusselse minister van Dierenwelzijn een nieuwe oproep voor projecten gericht op de vrijwilligerssector.

De missie van verenigingen die actief zijn op het vlak van dierenwelzijn, is essentieel en versterkt het werk van de overheid. Van sensibilisering en informatie tot het ondersteunen van dierenbaasjes en het helpen van gewonde, verloren of achtergelaten dieren; het doel is hier om projecten te financieren die een rechtstreekse impact hebben op het welzijn van dieren”, legt Bernard Clerfayt uit.