Gewest ondersteunt “Womenpreneur Space”

Actualiteit
Womenpreneur belgique

De Brusselse regering heeft de toekenning van een subsidie van 220.000 euro aan de vzw Womenpreneur goedgekeurd. Dit bedrag zal de aanstaande opening van een opleidingscentrum voor digitale beroepen volledig gewijd aan vrouwen mogelijk maken, namelijk “Womenpreneur Space”.

Een centrale locatie met 6 verschillende opleidingen

Womenpreneur Space is een ruimte in het centrum van Brussel, in het Station Brussel-Noord, die volledig gewijd is aan de opleiding van vrouwen in de digitale technologieën. Tijdens het eerste jaar van de opening zullen er, dankzij gewestelijke steun, niet minder dan 6 verschillende richtingen voor 115 deelneemsters georganiseerd worden. En met als doelstelling een positieve uitstroom van 75% na de opleiding.

Vooroordelen die de toegang tot een sector met vraag naar arbeidskrachten belemmeren

In Brussel tellen de scholen met ICT-richtingen maximaal 15% studentes. Er zijn tal van redenen voor deze ondervertegenwoordiging: stereotypes, gendermodellen of culturele tradities. De sector van de ICT werft nochtans aan en is op zoek naar talrijke gekwalificeerde profielen.

“Om de ICT-sector te vervrouwelijken, moeten we komaf maken met de clichés, zoals bijvoorbeeld dat van het kleine meisje dat met haar poppen speelt, en dat van het jongentje dat videogames speelt, net als dat van de teruggetrokken en in zichzelf gekeerde informaticus. De ICT-beroepen zijn ook vrouwenberoepen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Nuttige link: