Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie voert 45% meer controles uit

Actualiteit
De noodzakelijke controle door de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

In 2022 heeft de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie 1.765 controles uitgevoerd in verband met de arbeidsreglementering. Dat zijn er 45% meer dan in 2021. Het merendeel (63%) van de dossiers had betrekking op de strijd tegen illegale tewerkstelling en controles op arbeidsvergunningen

“Zwartwerk is een realiteit. Tussen een plaag voor de economie en een middel om te overleven voor anderen, heeft zwartwerk schadelijke gevolgen voor werknemers, die alle sociale bescherming verliezen. Uitbuiting, ongevallen die niet door de verzekering worden gedekt, of gezondheidsrisico's,... Deze illegale praktijken moeten worden verboden”, stelt de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt.

Inspecties die niet zonder gevolg blijven

Naast zwartwerk controleerden de inspecteurs vooral dienstencheque- en sociale-economiebedrijven, uitzendkrachten, beroepskaarten en gevallen van vermoedelijke discriminatie bij aanwerving.

Deze controles resulteerden in 294 overtredingen en 60 waarschuwingen. Er moet worden opgemerkt dat de inspecteurs bij een overtreding een proces-verbaal kunnen opstellen, een waarschuwing kunnen geven, een termijn kunnen opleggen om de situatie recht te zetten of een verslag kunnen opmaken ter attentie van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.

Controles op de werkplek

De gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs zien toe op de naleving van de arbeidsreglementering. Het Brussels Gewest telt 27 gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs. Naar aanleiding van een klacht van een burger, alsook op vraag van het gerecht of van andere inspectiediensten, voeren ze op elk moment van de dag of de nacht, en in sommige gevallen in aanwezigheid van de politie, controles uit op de werkvloer.