Humusatie verboden in Brussels Gewest

Actualiteit
L’humusation interdite en Région bruxelloise

In antwoord op een vraag in de Commissie Binnenlandse Zaken, heeft Bernard Clerfayt, de Brussels minister van Plaatselijke Besturen, bevestigd dat humusatie niet zal worden gebruikt in het Brussels Gewest en dat er wordt nagedacht over de ontwikkeling van andere milieuvriendelijke lijkbezorgingsmethoden.

Duidelijke wetenschappelijke conclusies

Hoewel in België slechts twee lijkbezorgingsmethodes zijn toegestaan – begraven en cremeren – voeren sommige mensen campagne voor de legalisatie van een andere praktijk: humusatie. 

Humusatie is een vorm van begrafenispraktijk waarbij het lichaam boven de grond op een bed van versnipperd materiaal wordt gelegd en bedekt met een identiek materiaal. 

Omdat het Waalse Gewest interesse heeft in deze praktijk als een nieuwe manier van begraven, gaf het de opdracht tot een wetenschappelijke studie aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UCL.

En de conclusies zijn duidelijk en tonen de inefficiëntie van het proces aan. Niet alleen worden de resten niet binnen de voorgeschreven tijd afgebroken, maar de methode kan ook leiden tot aanzienlijke nitraat- en ammoniakverontreiniging van de bodem. 

Alternatieven worden bestudeerd

"De betrouwbaarheid van het proces was een eerste vereiste voor elk wetgevend proces. De UCL-studie toont aan dat het momenteel niet mogelijk is om humusatie toe te laten in het Brussels Gewest. Burgers vragen echter groenere alternatieven. Daarom bestudeert een intergewestelijke werkgroep een aantal milieuvriendelijkere alternatieven voor crematie of verbranding, zoals aquamatie," zegt Bernard Clerfayt.