Inflatie: Gewest steunt Brusselse gemeenten

Actualiteit
Inflatie: Gewest steunt Brusselse gemeenten

De Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, heeft voorgesteld om een uitzonderlijk bedrag van 15 miljoen euro toe te kennen aan de 19 Brusselse gemeenten.

De verdeling zal worden gebaseerd op de criteria van de Algemene Dotatie aan de Gemeenten. Deze verdeelsleutel maakt het mogelijk om subsidies te verdelen door rekening te houden met verschillende criteria die specifiek zijn voor elke gemeente: het inwoneraantal, het aantal werkzoekenden of het rendement van de fiscale ontvangsten.

Behoud van kwaliteit van diensten

“Een enveloppe van 15 miljoen euro zal verdeeld worden onder de Brusselse gemeenten volgens de criteria van de Algemene Dotatie aan de Gemeenten. Dit bedrag is een manier om hen te steunen in deze moeilijke tijden, zodat ze hoogwaardige diensten kunnen blijven aanbieden en hun projecten, die vaak vertraging oplopen door een gebrek aan budget, kunnen voortzetten”, legt Bernard Clerfayt uit.

11% hogere uitgaven voor Brusselse gemeenten

Zoals iedereen echter weet, stijgen de prijzen in tijden van hoge inflatie. En de gemeentelijke uitgaven vormen daarop geen uitzondering: stijgende loonkosten door de opeenvolgende indexeringen, kosten voor gebouwen (energie, onderhoud, renovatie, …), schuldenlasten door de stijgende rentevoeten, enz.

Trouwens, volgens de laatste studie van Belfius over gemeentefinanciën kennen de gewone uitgaven van gemeenten tussen 2022 en 2023 een uitzonderlijke stijging van 11%.