IRISnet3: netwerk van Brusselse besturen wordt verder uitgebouwd

Actualiteit
IRISnet3 voor de connectiviteit van de diensten van het Gewest

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, heeft de Regering de verdere uitbouw van het Brusselse telecommunicatienetwerk toegekend aan de firma Orange Belgium. Deze toewijzing is het resultaat van de Europese openbare aanbesteding uitgeschreven in juni 2021.

Meer dan honderd Brusselse of gemeentelijke besturen en instellingen maken vandaag gebruik van het openbare telecomnetwerk “IRISnet” en van diensten voor connectiviteit, telefonie, etc.

De bedoeling van deze nieuwe opdracht “IRISnet3” is alle openbare besturen de mogelijkheid te bieden om het netwerk en zijn dienstencatalogus te gebruiken tegen concurrentiële prijzen en het Gewest voor te bereiden op de grootste uitdagingen van de digitale technologie:

  • de toenemende gegevensuitwisseling van de Brusselse instellingen;
  • de grootschalige connectiviteit van de burgers en
  • de diensten voor de beveiliging van en het toezicht op het openbaar domein.

De opdracht van 1,8 miljard euro loopt over een periode van 10 jaar en zal, na een beslissing van de Regering, voor maximaal 5 jaar verlengd kunnen worden.