30 werkgevers krijgen diversiteitslabel

Actualiteit
Afbeelding: werknemers van diverse afkomst werken binnen een onderneming; diversiteit is een troef en kan deel uitmaken van een echte bedrijfsstrategie.

Actiris heeft voor de 13de keer de diversiteitslabels uitgereikt. Deze labels worden toegekend aan ondernemingen die, na uitvoering van een diversiteitsplan, positief beoordeeld werden door Actiris. Dit plan omvat concrete acties om diversiteit te bevorderen en discriminatie te bestrijden. 30 van hen kregen dit jaar een label.

Sinds 2010 heeft Actiris in totaal al 273 werkgevers geholpen bij het opzetten van een diversiteitsplan en dit betreft meer dan 100.000 werknemers in het Brussels Gewest.

Het diversiteitlabel, een procedure in drie stappen

De eerste stap is een stand van zaken. Actiris analyseert de bestaande situatie in de onderneming op het vlak van diversiteit.

Na deze beoordeling stelt Actiris samen met de werkgever een actieplan op. Deze acties hebben tot doel de diversiteit in het bedrijf te verbeteren. Het wordt bepaald op basis van één of meerdere begunstigde groepen van het Brussels diversiteitsbeleid (afkomst, leeftijd, handicap, opleiding en geslacht) en de interventiedomeinen (werving en selectie, personeelsbeheer, interne communicatie en externe positionering).

Ten slotte wordt de onderneming, nadat het diversiteitsplan twee jaar is uitgevoerd, onderworpen aan een evaluatie. Is deze positief, dan kan de onderneming een label aanvragen bij het Gewest. Het label wordt door de Minister van Werk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan werkgevers die verschillen in de beroepsomgeving erkennen, respecteren en valoriseren. Het label is twee jaar geldig en de onderneming mag het vrij gebruiken in al haar communicatie. Bij een nieuwe positieve evaluatie kan het verlengd worden, waardoor de onderneming aan nieuwe thema's kan werken.

Een bedrijfsstrategie

“Alle Brusselaars, ongeacht hun leeftijd, geslacht, woonplaats of afkomst, toegang geven tot werk: dat is de echte uitdaging in Brussel. Diversiteit is een potentiële rijkdom voor werkgevers. Vandaag blokkeren er echter nog altijd veel obstakels de weg naar een echte bedrijfsstrategie rond diversiteit. Daarom ontwikkelen we met de overheidsdiensten aangepaste tools als de diversiteitsplannen en -labels voor de Brusselse ondernemingen, om van diversiteit een onbetwistbare rijkdom te maken”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

De gelabelde ondernemingen

De lijst met winnaars voor dit jaar 2021 is als volgt: Dokters van de Wereld, Info-Sourds, Faceo, Cegelec, Kinderdagverblijf van Actiris, Hoppa, Chapelle de Bourgogne, Turbel, InBrussel, COIB-BOIC, Bruxeo, SAP-Belgium&Lux, Europe Clinics, VUB, NMBS, Randstad, Espace Social Télé Service, Audi, Ranges, Multijobs, GAMS, Sophia Group, CP Group, BePax, Justice & Peace, Amnesty International (BF), L'Oreal, Eko Services, Pfizer en Eurobussing (Keolis).