Lessen op afstand en toekenning van gezinsbijslagen

Actualiteit
Lessen op afstand volgen en gezinsbijslagen genieten

De gezinsbijslagen zullen voortaan ook worden toegekend aan jongeren die een cursus op afstand volgen. Vaardigheden verwerven dankzij lessen op afstand, is perfect mogelijk! “E-learning” is een sterk toenemend fenomeen.

Een besluit wijzigt de voorwaarden voor de toekenning van de gezinsbijslagen

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de Gezinsbijslagen, heeft beslist de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen uit te breiden met de jongeren die lessen op afstand volgen. Tot nu toe konden enkel kinderen die ingeschreven waren voor lessen of opleidingen waarbij ze fysiek aanwezig moeten zijn, deze bijslagen onder bepaalde voorwaarden genieten.

De gezinsbijslagen zullen worden toegekend als de opleiding op afstand minstens 17 uur per week wordt gegeven. De inwerkingtreding van de maatregel is gepland op 1 september 2023.

“Onderwijs op afstand is mogelijk voor tal van sectoren, te beginnen bij de digitale sector”, preciseert Bernard Clerfayt.