Dierenwelzijn: Brussels Gewest focust op nieuwe gezelschapsdieren

Actualiteit
De NGD, nieuwe gezelschapsdieren, hieronder een dwergkonijn

Sinds het begin van de legislatuur heeft minister Bernard Clerfayt aangegeven dat hij dierenwelzijn wil bevorderen en van deze bevoegdheid een volwaardige prioriteit wenst te maken: het budget werd met 33% verhoogd, een positieve lijst werd opgesteld met toegelaten reptielen, andere positieve lijsten worden voorbereid net als het Brusselse Wetboek voor Dierenwelzijn en een nieuwe regelgeving voor het houden van nieuwe gezelschapsdieren (NGD).

De aanbevelingen van de parlementsleden zijn al van toepassing, ook wat betreft het houden van NGD

Verschillende parlementsleden van de oppositie hebben een ontwerpresolutie ingediend waarin ze de Brusselse Regering vragen om vooruitgang te boeken met de verhandeling, de identificatie en het houden van nieuwe gezelschapsdieren (NGD), waarover vanochtend in de commissie werd gedebatteerd. Dit verzoek beantwoordt volledig aan de intenties van de Brusselse Regering.

“Hoewel de intenties van de parlementsleden van de oppositie lovenswaardig zijn, moet worden opgemerkt dat al hun aanbevelingen ofwel al worden uitgevoerd, ofwel worden ontwikkeld of overwogen. Nieuwe gezelschapsdieren zijn in de mode, maar het blijft een relatief nieuw fenomeen. De desbetreffende wetgeving moet dus worden aangepast. Dat vergt methode, deskundige ondersteuning en tijd", merkt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, op.

De ontwerpresolutie van de parlementsleden moedigt met name de Brusselse Regering aan om meer middelen te besteden aan dierenwelzijn. Deze vraag werd al ingewilligd, aangezien het budget voor dierenwelzijn in 2021 met 33% is gestegen. Deze extra middelen zullen het mogelijk maken om in het bijzonder de inspectiedienst en de controles te versterken.

Het opstellen van positieve lijsten met toegestane soorten vergt tijd

Vervolgens vraagt de oppositie om vooruitgang te boeken wat betreft de positieve lijsten om de soorten te definiëren die door particulieren kunnen worden gehouden. Ook hier heeft de Regering niet gewacht op deze ontwerpresolutie om beslissingen te nemen. Er werd een positieve lijst van reptielen opgesteld die sinds 1 juni van kracht is. Tegelijkertijd werkt het Brussels Gewest aan een positieve lijst van vogels, amfibieën en vissen. Het aantal betrokken soorten is evenwel zo groot dat het opstellen ervan veel werk en tijd vergt.