Nieuwe projectoproep om het welzijn van dieren in de stad te verbeteren

Actualiteit
Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn

Om het welzijn van de dieren in het Brussels Gewest te verbeteren, schrijft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, een projectoproep voor de 19 gemeenten uit. De gemeenten zullen een subsidie tot 7.000 euro kunnen genieten.

Met de projectoproep “Label diervriendelijke gemeente” kunnen gemeenten hun initiatieven voor dierenwelzijn in de schijnwerpers plaatsen.

“De samenwerking tussen alle actoren is onontbeerlijk om in harmonie met onze dieren te kunnen samenleven. Om die reden moedig ik de 19 gemeenten aan om deze kans te grijpen teneinde het welzijn van de Brusselse dieren te verbeteren”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.