Jobs te redden in over te nemen ondernemingen

Actualiteit
Een nationale primeur: het Brussels Gewest lanceert een coöperatie voor “overnemerschap”

Een nationale primeur: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een coöperatie voor de overname van activiteiten. De context van de crisis zet de Brusselse Regering aan om blijk te geven van creativiteit om overal waar het kan, jobs te redden.

In ondernemingen of handelszaken in moeilijkheden is relance mogelijk door de gerealiseerde prestaties om te zetten in een aangepast concept. Natuurlijk is er de activiteit van de ondernemer die gered of gecreëerd kan worden, maar vaak zijn er ook rechtstreeks of onrechtstreeks jobs bij betrokken.

Grotere kansen op slagen

Door een onderneming over te nemen en haar in goede omstandigheden herop te starten, maakt de ondernemer een goede kans om op de lange termijn te slagen.

Er werd aangetoond dat het percentage overgenomen ondernemingen dat na 3 jaar nog actief is, groter is dan dat van nieuw opgerichte ondernemingen. Het “overnemerschap” verhoogt dus de kans om een activiteit te verduurzamen in verhouding tot het oprichten van een onderneming.

Het overnemen van een onderneming en het potentieel ervan valoriseren, moet niettemin weldoordacht gebeuren. Er wordt een coöperatie voor de overname opgericht om de kandidaat-overnemers met kennis van zaken te begeleiden: hulp bij de uitwerking van een financieel plan, boekhouding, projectbeheer, HR-ondersteuning, klantenrelaties, etc.

740.000 euro om overnemers te begeleiden

De Brusselse Regering investeert dit jaar 140.000 euro om 25 kandidaat-overnemers te begeleiden en in 2021 600.000 euro om de opdracht voort te zetten.

Het proefproject zal ontwikkeld worden onder de vorm van een coöperatie voor activiteiten en tewerkstelling met sociaal oogmerk binnen de groep JobYourself-DIES. Dat is een Brusselse structuur met meer dan 10 jaar ervaring in het testen van activiteiten en in draagbedrijven. De Brusselse Regering heeft ervoor gekozen om de bestaande kennis en ervaring te optimaliseren en bijeen te brengen, in plaats van een extra structuur op te richten. De geïnvesteerde middelen zullen op die manier rechtstreekser naar de doelgroepen vloeien.

De opstart van dit project zal binnen en ten voordele van het bestaande Brusselse ecosysteem gebeuren, in samenwerking met Actiris, Hub.brussels en de loketten voor sociale economie.

Dit initiatief staat ook ten dienste van zelfstandigen die het slachtoffer werden van een faillissement, of van wie de activiteit als gevolg van de crisis het economisch moeilijk heeft. De doelstelling bestaat erin het potentieel van activiteiten in moeilijkheden te valoriseren.